Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA

FACULTATEA DE MUZICA

PROGRAMAREA FORMELOR DE VERIFICARE A DOMENIULUI DE LICENTĂ ŞI MASTER - IARNĂ 2019

- 21 IAN. – 17 FEB. 2019

Data Sala I.1 Sala I.5 Sala I.6 Sala I.7 Sala I.8 Alte săli
21 ian. Citire de partituri,
ora 9.00, anii I,II
SPIIV, ocnf. dr. Țuțu
Ciprian și drd.
Darie Laurențiu
22 ian.
23 ian. Citire de partituri, , anii III, IV IM, ora 8.30
Casa Verde, (Curtea Bisericii Negre) prof.
asoc. Dr. Steffen Schlandt și drd. Darie
Laurențiu
24 ian. Orga , an I SPIIV,8.30, Centrul Muzica
Biserica Evanghelică, str. Poarta Schei,
prof. asoc. dr. Steffen Schlandt și drd.
Gabor Elod
25 ian. Clavecin an II SPIIV,8.30, Centrul Muzical
(Rectorat), prof. asoc. dr. Steffen Schlandt
și drd. Manafu Mihaela
26 ian Ans cor, anii I, II, III Introducerea în Repertoriu
MUZ, ora 9.00, meloterapie, an I voc.instr., an I
conf. dr. Țuțu C și Melo, ora 10.00, TAM, ora 9.00,
prof. dr. Oarcea I. prof. dr. Stela prof. dr. Rucsanda și
Drăgulin și drd. drd. Belibou Al.
Constantin Fulvia Creație muz. trad.,
ora 11.00, an II
TAM, prof. dr.
Rucsanda și drd.
Belibou Al.
Data Sala I.1 Sala I.5 Sala I.6 Sala I.7 Sala I.8 Alte săli
27 ian. Meloterapie in psihoterapie, an I Melo –
FR, ora 12.00, Cabinet Ind., str. Avram
Iancu nr. 54, B, prof. asoc. Sava
Cristina și drd. și dr. Itigan Mihaela
Etica si integritate academică, SPIIV I,
Z.P.13, ora 14.00, lect. dr. Beldean și
drd. Ropotan Radu
28 ian. Canto coral, an I Pian, anii I-IV IM, Pi. compl., an I MUZ, ora 14.00, Z.P.16
MUZ, ora 9.00, conf I, II SPIIV, ora lect. dr. Engel și Pavel M.
dr. Țuțu C. și drd. 10.00, prof. dr. Canto, anii I – IV, ora 10.00 și I,II SPIIV,
Moldovan Cristina Drăgulin și drd. Memo, comisie: lect. dr. Buhaiciuc, Radu,
C-bas, anii I-IM IM, Itigan M. prof. dr. Soreanu,prof. asoc. Iftene , prof.
I,II, SPIIV, ora asoc. Pop Anda
18.30, prof. asoc.
Pop V.N., conf. dr. Chitară, ora 9.00, prof. dr. Voicescu și drd.
Anca Preda Uliță, Isac Vlad
prof. asoc. dr. Popa
Lioara
29 ian. Flaut, anii I-IV IM, Ac.pi, anii I-IV IM, TSD, an I PM, ora Ac. Pi., anii I-IV IM Pi. compl., an II MUZ, ora 14.00, Z.P.16
I, II SPIIV, ora I, II SPIIV, ora 9.00, prof. dr. și SPIIV, ora 17.00, lect. dr. Engel și Pavel M.
14.00. prof. dr. Filip 10.00, prof. dr. Rucsanda și drd. prof. dr. Ibănescu și Lied-oratoriu, anii I – IV, I, II SPIIV, ora
și drd. Lazsar Z. Drăgulin și drd. Belibou Al. conf. dr. Preda Uliță 10.00, Memo, comisie: lect. dr. Buhaiciuc,
Itigan M. Anca Radu, prof. dr. Soreanu,prof. asoc. Iftene.
Trompetă, anii I-IV
Prof. asoc. Pop Anda
IM, ora 16.00, prof.
Ans. chitare, ora 9.00, prof. dr. Voicescu și
asoc. Moguț
drd. Isac Vlad
Percuție, an I-IV, I,II SPIIV, ora 11.00,
Z.P.4, 5, asist. dr. Răzvan Bularca, lect. dr.
Pavel M.
30 ian. Muz.de cam., anii I- Folclor I PM, ora Stilistică dirij., an II TAM, ora 11.00, lect.
IV IM și SPIIV, ora 9.00, prof. dr. Z.P.13, dr. Beldean și drd. Greavu Laura
10.00, prof. dr. Rucsanda și drd. Pi. gen. an I și II C, ora 11.00, sala Z.P.16,
Drăgulin și drd. Belibou lect. dr. Engel A și Pavel M.
Șuteu Claudia Vioară, ora 14.00, Z.P.1, prof. Nauncef,
Folclor II PM, ora Ilarion Ionescu – Galați, Cristian, Neagoe
11.00, prof dr.
Rucsanda și drd
Belibou
Data Sala I.1 Sala I.5 Sala I.6 Sala I.7 Sala I.8 Alte săli
31 ian. Muz. de cam. Toți Analize Informație muz. Curente și stiluri., an II TAM, ora 10.00,
stud. IM, ora 11.00, schenkeriene, an I, computrizată, an I lect. dr. Beldean și drd. Petcu Maria
comisie: prof. Filip, ora 14.00, prof. dr. PM, ora 9.00, asist Mișcare scenică II Canto, ora 15.00, prof.
Hanke Varvarichi, Drăgulin Stela și drd. Belibou Al. și asoc. Mezei Ramona
Voicescu, Cristian, drd. Agota drd. Karacsony N.
Izsak Bodurian
1 feb. Muz. de cam. Toți
stud. IM și SPIIV,
ora 13.00, comisie:
prof. Filip, Hanke
Varvarichi,
Voicescu, Cristian,
Izsak
2 feb. Violă și Violoncel, Pi., anii I-IV IM și
anii I-IV IM și I, II SPIIV, ora 11.00,
SPIIV, ora 10.00, prof. dr. Ibănescu C.
prof. asoc. dr. și conf. dr. Preda
Varvarichi, prof. Uliță Anca
asoc. dr. Neagoe,
conf. dr. Preda Uliță
Anca și prof. asoc.
dr. Iacobescu L.
3 feb. Practica de specialitate , an I Melo FR, ora
12.00, Cab. ind. , str. Avram Iancu, nr. 54
B, prof. asoc. Sava Cristina și drd. Lazsar
Zsombor
4 feb. Forme, III PM și Folclor an I IM +C, Citire de partituri, an
IM, ora 9.00, prof. ora 8.30, prof. dr. II și III MUZ, ora 11,
dr.Coroiu și Rucsanda M și drd. asist. Belibou Al. și
drd.Karacsony N Belibou Al. dr. Rucsanda și drd.
Forme, IV IM, ora Porcos Iuliana
10.00, prof. Coroiu
și drd. Irimia
Raluca
Semantică II SPIIV,
ora 11.00, prof.
dr.Coroiu și drd.
Porcos Iuliana
Data Sala I.1 Sala I.5 Sala I.6 Sala I.7 Sala I.8 Alte săli
5 feb. Engleză, an I IM, C, Stilistică dirij., an I TSD, an II IM, ora Muzică ușoară, an II TAM,Memo, ora
MUZ., ora 12.00, TAM, ora 9.00, prof. 9.00, prof. dr. 12.00, prof. dr. asoc. Munteanu V.
lect. dr. Câmpean și dr. Oarcea și drd. Rucsanda și asist.
drd. Greavu Laura Soporan T. drd. Belibou
Educație muz., ora
14.00, prof. dr.
Rucsanda M. și drd.
Porcos Iuliana
6 feb. TSD, II PM, ora Contrapunct, anii IV
9.00, conf. dr. IM și C, ora 12.30,
Vârlan și drd. prof. dr. Pepelea R.
Ciulică M. și drd. Duca Paula
Contrapunct, anii III
IM, C și PM, ora
14.00, prof. dr.
Pepelea R. și drd.
Duca Paula
7 feb. Dirijat cor, an I
MUZ, ora 9.00, prof.
dr. Oarcea și drd.
Soporan T.
8 feb. Estetică, an III PM, Trompetă, anii I-IV Management
ora 10.00, prof. dr. IM și I,II SPIIV, ora artistic, IV C, ora
Coroiu P și drd. 9.30, prof. asoc dr. 10.00, prof asoc.
Păun Florin Săvuță Liviu, Moguț Giol E. și drd. drd.
Ist. muz. Iulian Petcu Maria
repertorială, an I Management
Melo și TAM, ora artistic, IV IM, ora
11.00, prof. dr. 11.00, prof. asoc.
Coroiu P și drd. Giol E. și drd.
Păun Florin Petcu Maria
9 feb. Repertoriu vocal
instrumental, an I
Melo, prof. asoc.
Benedek Gizella, ora
10.00 drd. Darie
Laurențiu
10 feb.
Data Sala I.1 Sala I.5 Sala I.6 Sala I.7 Sala I.8 Alte săli
11 feb. TSD, an I IM+C, Educarea auzului, an Analize
ora 9.00, conf. dr. I MUZ, ora 9.00, schenkeriene, an III
Vârlan P. și drd. prof. dr. Oarcea I. și IM, ora 11.00, conf.
Ciulică M. drd. Manafu dr. conf. dr. Uliță –
Mihaela Preda Anca și drd.
Irimia Raluca
12 feb. Ist. muz. an I IM, I Dirijat cor, an II TSD, an III PM, ora
MUZ, ora 10-11.30, MUZ, ora 9.00, prof. 10.00, conf. dr.
lect. dr. Bostan Cr. dr. Oarcea și drd. Nireșteanu și drd.
și drd. Pop Anda Mănăilescu S. Lazsar Z.
Ist. muz. an I C, ora
12.30 -13.30, lect.
dr. Bostan Cr. și
drd. Pop Anda
13 feb. Engleză, an II IM, Ist. muz. an III Muzică și limbaj, an IV IM, ora 11.00,
C, MUZ., ora 12.00, MUZ+III C, ora 10- sala Z.P.13 lect. dr. Beldean Laurențiu
lect. dr. Câmpean și 11.30, lect. dr. și drd. Vari Orsolya
drd. Vari Orsolya Bostan Cr. și drd.
Ciupeiu Andra
Ist. operei. an IV C,
ora 11.45, lect. dr.
Bostan Cr. și drd.
Ciupeiu Andra
14 feb. Armonie, conf. dr. Dirijat cor, an III Teoria Muzică ușoară, I – III PM, I – II TAM, ora
Szalay Z. și drd. MUZ, ora 9.00, prof. instrumentelor și 15.00, Sala Memo, prof: Muntenu, Pop
Swan Sebastian dr. Oarcea și drd. orchestrație, IM an Anda Olimpia, Bălan Florin
- III IM și C + II Ropotan Radu IV, ora 11.00, Creație și improvizație vocală, an I Melo,
PM, ora 10.00 lect.dr. Beldean L. Memorandumului, ora 11.00
- II IM și C, ora
și drd. Bodurian
12.00;
Sisteme muz. ale Agota
sec. XX, an I SPIIV,
ora 14.00, conf, dr.
Szlay Z. și drd.
Swan Sebastian
Data Sala I.1 Sala I.5 Sala I.6 Sala I.7 Sala I.8 Alte săli

15 feb. Concept. Teoretice Clarinet, anii I –IV Ist. muz. an II IM,


ora 10.00, I TAM., IM, ora 12.00, prof. IIC, II MUZ, orele:
conf. dr. Vârlan P și asoc. dr. Rusu I. și 11.30, 12.30,
drd. Iosif Liviu dr. Frățilă Lioara respectiv 14.30, lect.
Manag. cult. An II dr. Bostan Cristina
TAM, ora 13.00, și drd. Moldovan
conf. dr. Vârlan și Cristina
drd. Iosif Liviu
16 feb. Integritate Clarinet, anii I-IV Operă, anii I-IV, ora 14.00, prof. asoc.
academică anii I IM, ora 10.00, prof. Mezei
TAM, I Melo, ora asoc. dr. Rusu I. și
10.00, conf. dr. dr. Frățilă Lioara
Vârlan și drd.
Gabor E.
Principii de
cercet.șt., ora .13, an
II TAM, conf. dr.
Vârlan și drd.
Gabor Elod
17 feb. Creație și improvizație vocală, an I Melo
(zi), Memorandumului, ora 12.00, prof.
asoc. Dr. Munteanu Valentin și drd.
Constantin Fulvia