Sunteți pe pagina 1din 2

1. În grădina bunicului sunt pomi: 4 rânduri a câte 7 meri pe fiecare rând, 3 1.

1. În grădina bunicului sunt pomi: 4 rânduri a câte 7 meri pe fiecare rând, 3


rânduri a câte 8 peri şi 5 rânduri a câte 9 caişi. Câţi pomi sunt în grădina rânduri a câte 8 peri şi 5 rânduri a câte 9 caişi. Câţi pomi sunt în grădina
bunicului? bunicului?
2. Într-o curte sunt 10 găini, 5 raţe, 4 oi şi 3 vaci. Câte picioare sunt? 2. Într-o curte sunt 10 găini, 5 raţe, 4 oi şi 3 vaci. Câte picioare sunt?
3. La un magazin de fructe s-au vândut într-o oră la 5 cumpărători câte 7 kg de 3. La un magazin de fructe s-au vândut într-o oră la 5 cumpărători câte 7 kg de
mere, iar la 6 cumpărători câte 9 kg de mere. Câte kg de mere s-au vândut în mere, iar la 6 cumpărători câte 9 kg de mere. Câte kg de mere s-au vândut în
total? total?
4. Ioana a rezolvat 6 coloane de exerciţii, fiecare având câte 4 exerciţii, iar 4. Ioana a rezolvat 6 coloane de exerciţii, fiecare având câte 4 exerciţii, iar
Alina a rezolvat 7 coloane de exerciţii. Câte exerciţii au rezolvat în total? Alina a rezolvat 7 coloane de exerciţii. Câte exerciţii au rezolvat în total?
5. Cei 90 de soldăţei pe care îi avea, Călin i-a aşezat: 6 rânduri a câte 8 soldaţi 5. Cei 90 de soldăţei pe care îi avea, Călin i-a aşezat: 6 rânduri a câte 8 soldaţi
şi 7 rânduri a câte 5 soldaţi. Câţi soldaţi i-au rămas neaşezaţi? şi 7 rânduri a câte 5 soldaţi. Câţi soldaţi i-au rămas neaşezaţi?
6. Mircea are 6 cutii de creioane colorate cu câte 7 creioane în fiecare cutie. 6. Mircea are 6 cutii de creioane colorate cu câte 7 creioane în fiecare cutie.
Alin are 5 cutii de creioane a câte 9 creioane. Care dintre ei are mai multe Alin are 5 cutii de creioane a câte 9 creioane. Care dintre ei are mai multe
creioane şi cu cât? creioane şi cu cât?
7. La un concurs sportiv în prima zi au participat 9 sportivi la gimnastică şi 7 la 7. La un concurs sportiv în prima zi au participat 9 sportivi la gimnastică şi 7 la
atletism. În următoarea zi au participat de 4 ori mai mulţi la gimnastică şi de 7 atletism. În următoarea zi au participat de 4 ori mai mulţi la gimnastică şi de 7
ori mai mulţi la atletism. Câţi sportivi au participat în total la concurs? ori mai mulţi la atletism. Câţi sportivi au participat în total la concurs?
8. În cămară sunt 6 lădiţe cu mere a câte 7 kg fiecare şi o ladă cu 18 kg pere. 8. În cămară sunt 6 lădiţe cu mere a câte 7 kg fiecare şi o ladă cu 18 kg pere.
Câte kg de fructe sunt în total? Câte kg de fructe sunt în total?
9. Diana are 7 timbre. Ionel are de 5 ori mai multe, iar Cosmin are cât primii 9. Diana are 7 timbre. Ionel are de 5 ori mai multe, iar Cosmin are cât primii
doi la un loc. Câte timbre au în total? doi la un loc. Câte timbre au în total?
10. La un magazin s-au adus dimineaţa 8 saci cu făină a câte 9 kg fiecare şi 7 10. La un magazin s-au adus dimineaţa 8 saci cu făină a câte 9 kg fiecare şi 7
saci cu zahăr a câte 9 kg fiecare. S-au vândut 28 kg făină şi 46 kg zahăr. Câte kg saci cu zahăr a câte 9 kg fiecare. S-au vândut 28 kg făină şi 46 kg zahăr. Câte kg
de făină şi de zahăr au mai rămas? de făină şi de zahăr au mai rămas?
11. Într-o clasă sunt 4 rânduri de bănci cu câte 8 scaune. În clasă au intrat 5 11. Într-o clasă sunt 4 rânduri de bănci cu câte 8 scaune. În clasă au intrat 5
grupe a câte 7 copii. Câte scaune rămân libere? grupe a câte 7 copii. Câte scaune rămân libere?
12. Aflaţi produsul axb, ştiind că a = 8, b = cu 5 mai mic. 12. Aflaţi produsul axb, ştiind că a = 8, b = cu 5 mai mic.
13. Aflaţi suma a + b, ştiind că a = 9, b = de 7 ori mai mare. 13. Aflaţi suma a + b, ştiind că a = 9, b = de 7 ori mai mare.
14. Aflaţi diferenţa b – a , ştiind că a = 7, b = de 8 ori mai mare. 14. Aflaţi diferenţa b – a , ştiind că a = 7, b = de 8 ori mai mare.
15. Câte zile sunt în 6 săptămâni şi 3 zile? 15. Câte zile sunt în 6 săptămâni şi 3 zile?
16. Dan are 6 CD-uri cu jocuri, Mirela are de 4 ori mai multe, iar Simona are cu 16. Dan are 6 CD-uri cu jocuri, Mirela are de 4 ori mai multe, iar Simona are cu
13 mai puţine decât primii doi la un loc. Câte CD-uri are Simona? 13 mai puţine decât primii doi la un loc. Câte CD-uri are Simona?
17. Din 55 m de pânză s-au confecţionat 7 feţe de masă şi 8 cearşafuri. Ştiind că 17. Din 55 m de pânză s-au confecţionat 7 feţe de masă şi 8 cearşafuri. Ştiind că
pentru o faţă de masă sunt necesari 3 m, iar pentru un cearşaf 4 m, aflaţi câţi pentru o faţă de masă sunt necesari 3 m, iar pentru un cearşaf 4 m, aflaţi câţi
metri de pânză au mai rămas? metri de pânză au mai rămas?
18. Maria şi-a propus să citească o carte de 90 de pagini în 4 zile, astfel: luni 9 18. Maria şi-a propus să citească o carte de 90 de pagini în 4 zile, astfel: luni 9
pagini, marţi de 3 ori mai multe, miercuri cât în primele două zile la un loc, iar pagini, marţi de 3 ori mai multe, miercuri cât în primele două zile la un loc, iar
restul, joi. Câte pagini are de citit joi? restul, joi. Câte pagini are de citit joi?