Sunteți pe pagina 1din 4

Nume………………………….Clasa…………..

Data……………………………………………..

OLIMPIADA LOCALĂ LA ȘTIINȚE ,CLASA a V – a

Subiectul 1.
Definește noțiunile:
Natura_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Știința_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Subiectul 2.
Pentru fiecare dintre subiectele de mai jos scrieti in spațiul acordat litera
corespunzatoare variantei corecte

1. Bifează vasele care au volumul mai mare:………………………

a) o ceaşcă sau o cană b) o sticlă sau un pahar c) un bidon sau un butoi

2.Timpul unei rotații a Pămîntului în jurul Soarelui :………………..

a) 12 luni (365 de zile) b) 28,29,30,31 de zile c) 10 secole

3.Timpul unei rotații a Lunii în jurul Pămîntului:…………………………

a) 24 ore; b) 10 ani; c) 28,29,30,31 de zile

4.Activitățile omului ce previn poluarea solului………………..


a)plantarea noilor zone verzi.

b)desțelenirea .

c)utilizarea excesivă a insecticidelor.

5. .Activitățile omului ce previn poluarea atmosferei:…………….

a)defrișarea padurilor.

b)plantarea noilor zone verzi.

c)utilizarea filtrelor pentru purificarea gazelor de eșapament.

6.Organismul uman obține substanțe organice prin activitatea sistemului:…………..

a)digestive

b)excretor

c)digestive si respirator.

7.Pentru om surse de substanțe organice sunt:…………………….


a)alimentele

b)alimentele si apa

c)bauturile alcoolice și alimentele

8.Rinichiul participă la realizarea funcţiei de:…………………….

a) circulaţie; b) digestie; c) excreţie;

9.Observația este:……………………..

a) provocarea intenționată a unor fenomene în scopul observării lor.

b) stabilirea, calcularea valorii ,mărimii;

c) selectarea, adunarea, fixarea datelor despre corpuri, fenomene;

10.Alege răspunsul corect privind comportamentul ecologic al omului:…………….

a) foloseşte iraţional resursele naturale;

b) distruge cuibul păsărelelor;

c) protejează, îngrijeşte şi hrăneşte animalele;

Subiectul 3.
Scrie cite trei exemple de:

Fenomene ale naturii iarna Fenomene ale naturii vara

Subiectul 4.

Completeazã enunţurile:
Corpul ceresc care dã luminã şi cãldurã este___________________. Planeta pe care locuim se
numeşte______________________.
Alte planete mai sunt: ____________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Rotaţia Pãmântului în jurul axei sale duce la formarea _________________ şi a ______________________.
Mişcarea Pãmântului în jurul Soarelul determinã succesiunea ___________________________.
Subiectul 5.

Stabilește corespondența:
Lumea vie
Proprietățile substanțelor fizica
Corpuri cerești geografia
Relieful, fenomenele Pămîntului chimia
Mărimi, forme spațiale matematica
Forme de mișcare biologia
Universul astronomia
Legile de dezvoltare a vieții
Structura substanțelor
Subiectul 6.
1. Enumeră 2 acțiuni de conservare a naturii:
 _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

Subiectul 7.

Alcătuiți un minieseu cu genericul ,,Ecologia în viața omului,,.

Barem de corectare

Nr. Conținutul Punctaj


1. SUBIECTUL 1. 2x2=4p

2. SUBIECTUL 2. 10 x 2 = 20 p

3. SUBIECTUL 3. 8p

4. SUBIECTUL 4. 8p

5. SUBIECTUL 5. 6 x 2 = 12 p

6. SUBIECTUL 6. 8p

7. SUBIECTUL 7. 10 p
Total 70 p

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-3 4-6 7-9 10-19 21-27 38-42 43-51 52-59 60-66 67-70