Sunteți pe pagina 1din 5

TEOREMA ÎMPĂRŢIRII CU REST ÎN CAZUL NUMERELOR NATURALE

Teorema împărțirii cu rest este o teoremă de importanţă considerabilă în


matematică. Până la demonstraţia lui Zermelo a teoremei fundamentale a
aritmeticii, dată în secolul nostru, teorema împărţirii cu rest deschidea singura cale
pentru demonstraţia teoremei fundamentale a aritmeticii dată de Euclid acum
2000 de ani.
Încă din clasele mici am învăţat operaţia de împărţire a numerelor naturale.
S-a observat că, în general, când împărţim un număr natural a la un număr natural
b (care nu este zero), se obţine un cât notat cu q şi un rest notat cu r.
Pentru a face proba unui exerciţiu de împărţire, se înmulţeşte câtul cu
împărţitorul şi se adună restul, calculul fiind corect dacă astfel se obţine
deîmpărţitul.
Ca regulă, acest lucru se poate nota:

D = Î ∙ C + R, unde 0 ≤ R < Î.

De fapt, relaţia de mai sus se traduce (la nivelul clasei a V-a) sub următorul
enunţ:
„Oricare ar fi numerele naturale a şi b, cu b ≠ 0, există şi sunt unice numerele
naturale q şi r astfel încât a = b ∙ q + r, unde 0 ≤ r < b.”
Acest enunţ este cunoscut sub denumirea de teorema împărţirii cu rest
sau teorema împărţirii întregi a numerelor naturale.

Facem următoarele observaţii:


 b este diferit de zero pentru că împărţirea la zero nu are sens.
 Numerele q şi r se numesc cât, respectiv rest.
 Condiţia ca restul să fie cuprins între 0 şi împărţitor este esenţială. Din
practică s-a observat că, dacă împărţim un număr natural la n (n ≠ 0), se
obţine ca rest un număr cuprins între 0 şi n – 1, deci cel mult egal cu n – 1.
de exemplu, la împărţirea unui număr natural la 5, restul poate fi 0, 1, 2, 3
sau 4.
 Dacă r = 0, împărţirea este exactă şi are ca rezultat un număr natural. Atunci
relaţia din teoremă devine a = b ∙ q sau a : b = q, unde a este deîmpărţitul,
b este împărţitorul, iar a şi b sunt factorii câtului q. Spunem că a este
multiplul lui b sau că b este divizor al lui a sau că b divide pe a sau că a este
divizibil cu b.
 Oricare ar fi numărul natural nenul b, 0 : b = 0 şi oricare ar fi numărul
natural a, a : 1 = a.
 Oricare ar fi numerele naturale a, b şi c (c ≠ 0), dacă a şi b se împart exact
la c, atunci (a + b) : c = a : c + b : c, iar dacă diferenţa a – b are sens, atunci
(a – b) : c = a : c – b : c.
 Oricare ar fi numerele naturale a, b şi c (c ≠ 0), dacă a şi b se împart exact
la c şi a ≤ b, atunci a : c ≤ b : c.

Probleme care se rezolvă cu ajutorul teoremei împărțirii cu rest:

1. Se consideră numerele naturale nenule x, y, z. Împărțind pe x la y obținem câtul


4 și restul 3. Împărțind pe y la z obținem câtul 5 și restul 4.
a) Arătați că x≥100
b) Determinați numerele x,y, z știind că x+y+z = 153
(Gazeta Matematică 4/2013)

Soluție:
a)Din teorema împărțirii cu rest avem:
x = 4y + 3, 3 < y și y = 5z + 4, 4 < z
Din z > 4 deducem că y > 5∙4+4, adică y > 24
Din y > 24 deducem x > 24∙4+3, adică x > 99.
Deci x ≥ 100
b)Din x = 4y + 3 și y = 5z + 4 deducem că x = 20z + 19
Înlocuind în relația x + y + z = 153 obținem 20z + 19 + 5z + 4 + z = 153
Adică 26z = 130, adică z = 5
Înlocuind în relația y = 5z + 4 obținem y = 29
Înlocuind în relația x = 20z + 19 obținem x = 119

2. Aflaţi restul împǎrţirii numǎrului N= ababab  10 la 13.


(Supliment Gazeta Matematică 5/2009)
Soluție:
Din teorema împărțirii cu rest avem:
N = 13 ∙c + r, 0 ≤ r < 13
Din:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = 100000a + 10000b + 1000a + 100b + 10a + b
𝑎𝑏𝑎𝑏𝑎𝑏
= 101010a + 10101b = 10101∙(10a+b)
și
10101 = 13 ∙ 777
Obținem:
N = 13 ∙ 777 ∙(10a+b) + 10
Notăm 777 ∙ (10a+b) cu c
Și obținem : N = 13 ∙ c + 10
Din N = 13 ∙c + r și N = 13 ∙ c + 10 rezultă că r = 10

3. Împărțind numărul natural a la numărul natural b se obține câtul 14 și restul


18. Dacă diferența dintre numerele a și a – 3b este egală cu 135. Arătați că nuărul
2a este pătrat perfect.
(Gazeta Matematică 10/2013)
Soluție:
Din teorema împărțirii cu rest avem:
a = b ∙ 14 + 18, 18 < b
Din a – (a – 3b) = 135 obținem a – a + 3b = 135,
adică: 3b = 135 și b = 45
Înlocuind pe b în: a = b ∙ 14 + 18 obținem a = 45 ∙ 14 + 18 = 648
2a = 2 ∙ 648 = 4 ∙ 324 = 22 ∙ 182 = (2 ∙ 18)2 = 362
Deci 2a este pătrat perfect

4. Determinați restul împărțirii numărului natural n prin 4, știind că numărul


3n + 4n este multiplu de 5.
(Supliment Gazeta Matematică 2010)

Soluție:
Din teorema împărțirii cu rest avem:
n = 4 ∙ c + r, 0 ≤ r < 4
3n + 4n multiplu de 5 înseamnă că ultima cifră a lui 3n + 4n, U( 3n + 4n )este
0 sau 5
Cazul I: n=0
U( 3 + 4 ) este 2 deci 3n+ 4n nu e divizibil cu 5 pentru n = 0
n n

Cazul II: n=4k+1


U( 3 + 4 ) este U(3 + 4) = 7 deci 3n+ 4n nu e divizibil cu 5 pentru n =
n n

4k+1
Cazul III: n=4k+2
U( 3n + 4n ) = U(9 + 6) = 5 deci 3n+ 4n e divizibil cu 5 pentru n = 4k+2
Din n = 4k + 2 și n = 4 ∙ c + r, 0 ≤ r < 4 rezultă că restul împărțirii
numărului n la 4 este 2
Cazul IV: n=4k+3
U( 3n + 4n ) este U(7 + 4) = 1 deci 3n+ 4n nu e divizibil cu 5 pentru n =
4k+3
Cazul V: n=4k
U( 3 + 4 ) este U(1 + 6) = 7 deci 3n+ 4n nu e divizibil cu 5 pentru n =
n n

4k

5. Aflaţi toate numerele naturale nenule care împărțite la 9 dau câtul q și restul r
și împărțite la 17 dau câtul r și restul q.
(Gazeta Matematică 6-7-8/2013)
Soluție:
Din teorema împărțirii cu rest avem:
N = 9q+ r, 0 ≤ r < 9
N = 17r + q 0 ≤ q < 17
Din cele două relații obținem:
9q+ r = 17r + q
8q = 16r, adică q = 2r, cu r≤8
Înlocuim pe q în prima relație și obținem:
N = 9 ∙ 2r + r
Deci N = 19r adică N∈{19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152}

6. Numerele naturale x, y, z, t, împărțite la 7 dau resturile 3, 4, 5, respectiv 6 .


Ce rest obținem la împărțirea la 7 a numărului M = 6x + 5y + 4z + 3t ?.
(Gazeta Matematică 9/2016)

Soluție:
Din teorema împărțirii cu rest avem:
x = 7a + 3, a > 3
y = 7b + 4, b > 4
z = 7c + 5, c > 5
t = 7d + 6, d > 6

M = 6x + 5y + 4z + 3t
M = 6 ∙ (7a + 3) + 5 ∙ (7b + 4) + 4 ∙ (7c + 5) + 3 ∙ (7d + 6)
M = 6 ∙ 7a + 18 + 5 ∙ 7b + 20 + 4 ∙ 7c + 20 + 3 ∙ 7d + 18
M = 7 ∙(6a + 5b + 4c + 3d) + 76
M = 7 ∙(6a + 5b + 4c + 3d) + 70+6
M = 7 ∙(6a + 5b + 4c + 3d+10) + 6
Din teorema împărțirii cu rest avem:
M=7q+r 0≤r<q
Deci r = 6

7. Fie a, b două numerele naturale. Împărțind numărul a la numărul b obținem


câtul 4 și restul 50.
a) Arătați că numărul 2a – 8b +25 este cub perfect.
b) Determinați numărul perechilor (a,b), dacă în plus a + 11b ≤ 2015
(Gazeta Matematică 2/2016)

Soluție:
Din teorema împărțirii cu rest avem:
a = b ∙ 4 + 50, b < 50
a) Înlocuind a în relația 2a – 8b +25 obținem:
2 ∙ (b ∙ 4 + 50) – 8b + 25 = 8b + 50 – 8b + 25 = 125 = 53
Deci numărul 2a – 8b +25 este cub perfect.

b) Înlocuind a în relația a + 11b ≤ 2015:


(4b+50) + 11b ≤ 2015
4b + 50 + 11b ≤ 2015
15b ≤ 1965
b ≤ 131, dar b < 50 deci 51 ≤ b ≤ 131
Numărul de perechi (a,b) este 131 – 51 + 1 = 81
Deci există 81 perechi (a,b).