Sunteți pe pagina 1din 1

Diferenţe între consilierea educaţională şi consilierea psihologică

Consiliere educaţională Consiliere psihologică


Profesorul abilitat pentru activităţile de
CINE ? Psihologul sau consilierul şcolar
consiliere educaţională
În cadrul orelor de consiliere şi
UNDE ? În cabinetul de consiliere
orientare şi dirigenţie
Persoană (elev, părinte, profesor) sau
GRUP ŢINTĂ Clasa de elevi, părinţi
grup
Dezvoltare personală
Dezvoltare personală
Promovarea sănătăţii şi stării de bine
OBIECTIVE Promovarea sănătăţii şi stării de bine
Prevenţie
Prevenţie
Remediere
TEMATICA  Cunoaştere şi imagine de sine  Evaluare psihologică
 Dezvoltarea unor abilităţi de  Consilierea în probleme:
comunicare şi management al - emoţionale (anxietate, depresie)
conflictelor - comportamentale (agresivitate,
 Dezvoltarea abilităţilor sociale – hiperactivitate)
asertivitate - de învăţare (eşec şcolar, abandon
 Dezvoltarea abilităţilor de prevenire a şcolar)
consumului de alcool, tutun, droguri  Consiliere vocaţională
 Dezvoltarea unei psihosexualităţi  Dezvoltă proiecte de prevenţie
sănătoase (prevenţia suicidului)
 Prevenire HIV/SIDA, sarcini nedorite  Terapie individuală şi de grup
 Dezvoltarea abilităţilor de prevenire a  Realizează cursuri de informare şi
afectivităţii negative: anxietate, formare pentru profesori şi părinţi pe
depresie, agresivitate, suicid teme de psihologie educaţională şi
 Consiliere vocaţională promovarea sănătăţii.
 Controlul stresului  Realizează materiale informative
 Responsabilitate socială pentru elevi, părinţi şi profesori
 Rezolvare de probleme  Formează elevii-consilieri pentru
 Decizii responsabile programele de “peer counseling”
 Tehnici de învăţare eficientă  Intervenţie în situaţii de criză (divorţ,
 Managementul timpului boală, decesul părintelui)
 Dezvoltarea creativităţii  Materiale informative pentru mass-
 Informarea privind resursele de media
consiliere – cabinete şcolare, cabinete  Cercetare în domeniul consilierii
de consiliere privind cariera,  Elaborează metode de evaluare valide,
organizaţii standardizate şi etalonate
non-guvernamentale

S-ar putea să vă placă și