Sunteți pe pagina 1din 4

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale


nr. 2299 din 12 februarie 2019
L I S T A*
candidaţilor în circumscripţia națională la funcţia de deputat în Parlament
pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

Sexul**
Anul
Nr. Domiciliul/ Apartenenţa
Numele Prenumele naşterii Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o reședința**** politică
***
Inginer economist,
1 Voronin Vladimir M 1941 mun. Chişinău PCRM Deputat Parlamentul RM
jurist, politolog
Licenţiat în relaţii
2 Şupac Inna F 1984 or. Basarabeasca PCRM Deputat Parlamentul RM
internaţionale
Economist,
3 Bodnarenco Elena F 1965 mun. Soroca PCRM Deputat Parlamentul RM
magistru în domeniul APL
4 Reidman Oleg M 1952 mun. Chişinău PCRM Radiofizician Deputat Parlamentul RM
Pedagog,
5 Mironic Alla F 1941 mun. Chişinău PCRM Deputat Parlamentul RM
psiholog
Prim-secretar
6 Rubţov Serghei M 1972 mun. Bălţi PCRM Jurist CC al PCRM
al CM PCRM Bălţi
7 Postoico Maria F 1950 mun. Chişinău PCRM Jurist Deputat Parlamentul RM
Consiliul raional
8 Nigai Veaceslav M 1964 or. Căuşeni PCRM Jurist Vicepreşedinte
Căuşeni
Consiliul raional
9 Căpăţina Svetlana F 1969 mun. Orhei PCRM Finanțist Specialist
Orhei
Agronom învăţat,
10 Miron Anton M 1941 mun. Chişinău PCRM - Pensionar
politolog
11 Cîlicic Ivan M 1951 mun. Comrat PCRM Inginer - Pensionar
Economist, Prim-secretar
12 Muduc Valeriu M 1959 or. Făleşti PCRM CC al PCRM
magistru în domeniul APL al CR PCRM Făleşti
Primăria
13 Filipov Serghei M 1965 or. Taraclia PCRM Felcer Primar
Taraclia
Agronom învăţat,
14 Filimon Ivan M 1955 mun. Chişinău PCRM Deputat Parlamentul RM
manager
Asistent al
15 Rusol Nicolai M 1983 mun. Chişinău PCRM Politolog Parlamentul RM
deputatului
Agronom, Şef
16 Burlacu Petru M 1959 mun. Cahul PCRM CTAS Cahul
magistru în domeniul APL de direcţie
Bujoreanu Inginer energetician, Asistent al
17 Tatiana F 1964 mun. Chişinău PCRM Parlamentul RM
magistru în domeniul APL deputatului
Merceolog, Primăria
18 Bondari Veaceslav M 1960 or. Anenii Noi PCRM Primar
magistru în domeniul APL Anenii Noi
Centrul de Sănătate
19 Morcov Ghenadie M 1965 or. Drochia PCRM Medic Şef de secţie
Drochia
CTAS sect. Centru mun.
20 Boiadji Liudmila F 1975 mun. Chişinău PCRM Jurist Şef de secţie
Chişinău
s. Gura Camencii, Consiliul raional
21 Buruşciuc Mihail M 1978 PCRM Economist Vicepreşedinte
r. Floreşti Floreşti
Asistent al
22 Caraman Diana F 1990 mun. Chişinău PCRM Magistru în economie Parlamentul RM
deputatului
23 Sibova Inga F 1966 or. Cimişlia PCRM Inginer Şef de secţie SRL „Cimişlia-Gaz”
Inginer tehnician, Prim-secretar
24 Ţugulea Ion M 1957 or. Nisporeni PCRM magistru în domeniul al CR PCRM CC al PCRM
APL Nisporeni
Şef de
25 Burca Valeriu M 1954 or. Criuleni PCRM Politolog Consiliul raional Criuleni
direcţie
Specialist IMSP „Spitalul Raional
26 Bratunova Anna F 1959 mun. Comrat PCRM Economist finanțist
principal „Gurfinkel”
s. Pănăşeşti, Inginer mecanic,
27 Filip Petru M 1955 PCRM Director comercial FPC „Nadejda-92”
r. Străşeni politolog
s. Cioburciu, Gimnaziul
28 Orlov Diana F 1972 PCRM Pedagog Profesor
r. Ştefan Vodă Cioburciu
Primăria
29 Cuceinic Ana F 1957 or. Şoldăneşti PCRM Politolog Specialist
Şoldăneşti
Inginer hidrotehnician,
Consiliul raional
30 Ţopa Andrei M 1956 or. Otaci PCRM magistru în domeniul Vicepreşedinte
Ocniţa
APL
s. Corjova,
31 Porubin Petru M 1952 PCRM Inginer mecanic - Pensionar
r. Dubăsari
Inginer mecanic, Prim-secretar al CR
32 Sava Valeriu M 1958 mun. Străşeni PCRM CC al PCRM
politolog PCRM Călăraşi
Consiliul raional
33 Cebotari Ivan M 1952 or. Sîngerei PCRM Inginer mecanic Vicepreşedinte
Sîngerei
Secretar
Pedagog,
34 Chirilov Iulia F 1955 mun. Ungheni PCRM al CR PCRM CC al PCRM
jurist
Ungheni
Jurist,
Asistent al
35 Zavorotico Serghei M 1976 mun. Chişinău PCRM administraţie de stat Parlamentul RM
deputatului
şi municipală
Inginer constructor,
politolog,
36 Dragan Semion M 1953 mun. Chişinău PCRM - Pensionar
specialist în relaţii
internaţionale
s. Larga, Prim-secretar
37 Creciun Anatolie M 1963 PCRM Economist CC al PCRM
r. Briceni al CR PCRM Briceni
ÎS „Calea Ferată din
38 Nicolaev Nicolai M 1963 or. Basarabeasca PCRM Inginer electrician Şef Direcţie
Moldova”
39 Căpăţina Veaceslav M 1966 mun. Orhei PCRM Jurist - -
Zootehnician,
40 Borgan Serafima F 1942 or. Rezina PCRM - Pensionară
politolog
Gimnaziul
41 Parpolova Elena F 1949 or. Leova PCRM Pedagog Director
Leova
42 Rotari Nicolae M 1955 or. Floreşti PCRM Economist - Pensionar
Radulov- Şef al Direcţiei
43 Prascovia F 1961 mun. Chişinău PCRM Agronom învăţat CC al PCRM
Covtoniuc Generale
s. Costești, SRL
44 Midoni Serghei M 1976 PCRM Inginer constructor Director
r. Ialoveni „Deallux-Cons”
Jurist, Specialist ÎM „Asociaţia pieţelor”
45 Voitişina Olga F 1979 mun. Bălţi PCRM
economist în resurse umane Bălţi
s. Slobozia-
Gimnaziul
46 Gherman Stella F 1974 Şireuţi, PCRM Pedagog Director
Slobozia-Şireuţi
r. Briceni
Prim-secretar
al CR PCRM sec.
47 Griţco Igor M 1982 mun. Chişinău PCRM Jurist CC al PCRM
Ciocana
mun. Chişinău
48 Babin Tatiana F 1984 mun. Chişinău PCRM Economist Contabil SA „Franzeluţa”
49 Cube Liudmila F 1964 mun. Strășeni PCRM Profesor Director Gimnaziul „M.Viteazul”
Filolog, Primăria
50 Bostan Tatiana F 1970 or. Anenii Noi PCRM Jurist
jurist Anenii Noi
51 Zui Alexandr M 1957 mun. Edineţ PCRM Pilot în aviația civilă - Pensionar
52 Morari Victoria F 1969 mun. Chișinău PCRM Vînzător consultant - -
s. Buțeni,
53 Eremia Alexei M 1974 PCRM Tehnicican constructor - -
r. Hînceşti
SA „Asterra Grup”
54 Leşco Gheorghe M 1959 mun. Chişinău PCRM Pedagog Director
filiala Soroca

Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 40,74% sau 22 femei şi 59,26% sau 32 bărbaţi.
____________
*lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 30 și nu va depăși numărul de 55 de persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare la domiciliu şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reședința
valabilă.