Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev………………...............

Data………………………. ..... .....


Test la Informatică și TIC
1punct din oficiu
1(2,5p).Completați enunțurile următoare:
a.Aplicația PowerPoint face parte din Pachetul de programe Windows ,………….,și este
destinat realizării prezentărilor…………………
b.Un fișier creat cu PowerPoint are extensia………….
c.Tasta folosită pentru vizualizarea prezentării pe tot ecranul este………………
d.Zona de lucru a ferestrei PowerPoint se numește………………….
e.Butonul Zoom(marire/micsorare ) se găsește pe bara…………….

2(2 p).Asociați elementele pe cele două coloane,pentru a identifica modurile de


vizualizare ale unei prezentări PowerPoint:

1.Slide sorter/ Sortare diapozitiv a)Permite adăugarea de explicații


suplimentare , necesare prezentatorului
2.Slide show/expunere diapozitive b) Permite gestiunea fiecărui fișier în parte
3.Notes page/pagină de note c)Este modul în care se redau , pe tot
ecranul, conținuturile existente în diapozitiv
4.Normal d)Oferă o viziune de ansamblu asupra
prezentării(aranjarea diapozitivelor,timpi de
tranzacție etc.)

3(3p).Enumerați opțiunile ce apar după ce apăsăm clic dreapta pe diapozitivul selectat din
zona de gestionare a diapozitivelor:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4.(1,5p)Scrieți trei meniuri ce se găsesc pe bara cu meniuri a aplicației PowerPoint:

Meniul…………………., Meniul…………………., Meniul………………….,