Sunteți pe pagina 1din 4

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale


nr. 2297 din 12 februarie 2019

L I S T A*
candidaților în circumscripția națională la funcţia de deputat în Parlament
pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”

Sexul**
Anul
Nr. Domiciliul/ Apartenenţa
Numele Prenumele naşterii Profesia Funcţia Locul de muncă
d/o reședința**** politică
***
1. Partidul Politic
Cașu Ilian M 1972 mun. Chișinău Politolog - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
2. Cimpoeș Valentin M 1972 or. Basarabeasca Pedagog Primar Primăria or. Basarabeasca
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
3. Grițco Elena F 1982 mun. Bălți Jurist Președinte Fundația „Renato Usatîi”
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
4. Bogatico Victor M 1977 or. Rîșcani Inginer tehnolog Primar Primăria or. Rîșcani
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
5. Țipovici Nicolai M 1978 mun. Chișinău Inginer, manager Administrator G.Ț. „Nicolai Țipovici”
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
6. Onuțu Stela F 1980 or. Glodeni Jurist Primar Primăria or. Glodeni
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
7. Ciubașenco Dumitru M 1963 mun. Chișinău Jurnalist Director P.P. „Panorama”
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Învățător L.T. „Ion Creangă”, or.
8. Frunza Ala F 1967 or. Fălești Învățător
„Partidul Nostru” clase primare Fălești
Partidul Politic Filolog, manager Secretar Partidul Politic „Partidul
9. Panuș Elena F 1964 mun. Strășeni
„Partidul Nostru” politic general Nostru”
Partidul Politic
10. Cereteu Nina F 1987 or. Drochia Jurist Primar Primăria or. Drochia
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
11. Osoianu Ivan M 1973 mun. Bălți Contabil Director Î.M. „Aprovizionare”
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
12. Ciubaciuc Roman M 1976 or. Cantemir Contabil Primar Primăria or. Cantemir
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
13. Rența Sergiu M 1983 or. Cahul Economist - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Antrenor,
14. Severin Alexandr M 1989 or. Fălești Profesor L.T. „M. Eminescu”
„Partidul Nostru” manager de fotbal
Partidul Politic Academia de Teologie
15. Pleșca Eduard M 1978 mun. Chișinău Jurist Jurist
„Partidul Nostru” Ortodoxă din Moldova
Partidul Politic P.P. «Puterea e în
16. Șmurgun Natalia F 1975 mun. Chișinău Economist Redactor-șef
„Partidul Nostru” adevăr»
Partidul Politic
17. Motruc Daniela F 1987 mun. Bălți Contabil - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Vicepreședinte Consiliul raional
18. Butuc Sergiu M 1979 or. Cantemir Jurist
„Partidul Nostru” de raion Cantemir
Partidul Politic
19. Crîjanovschi Ludmila F 1975 or. Florești Inginer zootehnist - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
20. Televca Anastasia F 1985 or. Soroca Pedagog - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
21. Levintii Dmitrii M 1989 mun. Comrat Inginer Inginer Termostal-Imex S.R.L.
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
22. Urecheanu Sergiu M 1966 mun. Chișinău Medic Administrator CCG - 4
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
23. Bînzari Igor M 1983 mun. Bălți Economist - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
24. Ceremuş Marina F 1987 or. Dondușeni Economist - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Universitatea de Stat
25. Radov Ivan M 1995 or. Vulcănești Student Student
„Partidul Nostru” din Comrat
Partidul Politic Specialist Școala profesională nr. 2,
26. Duca Ion M 1972 mun. Chișinău Jurist, Pedagog
„Partidul Nostru” resurse umane mun. Chișinău
Partidul Politic
27. Martirosian Vrej M 1996 оr. Florești Manager Manager Smad Grup S.R.L.
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
28. Lefter Marcel M 1981 mun. Bălți Profesor - -
„Partidul Nostru”
Direcţia generală,
Partidul Politic
29. Mihailiuc Maxim M 1978 mun. Comrat Jurist Jurist Complexul
„Partidul Nostru”
Agroindustrial
Partidul Politic
30. Losenco Irina F 1990 or. Șoldănești Inginer - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Profesor
31. Banaru Daniela F 1977 mun. Edineț - -
„Partidul Nostru” de istorie
Partidul Politic
32. Negară Marina F 1983 or. Fălești Jurist - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
33. Nichita Egor M 1986 or. Basarabeasca Jurist Jurist S.R.L. „Lider Com”
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Cabinetul Avocatului
34. Chirtoagă Maxim M 1983 or. Briceni Jurist Avocat stagiar
„Partidul Nostru” „Boris Cîrțîca”
Partidul Politic Profesor de
35. Oserbaeva Svetlana F 1979 mun. Bălți Profesor L.T. „V. Maiakovski”
„Partidul Nostru” limba rusă
Partidul Politic
36. Suhoveev Diana F 1970 mun. Chișinău Contabil Expert Orange Moldova S.A.
„Partidul Nostru”
Profesor de
Partidul Politic L.T. „A. Pușkin”,
37. Voloșin Vladimir M 1961 or. Fălești cultura fizică și Profesor
„Partidul Nostru” or. Fălești
sport
Partidul Politic Învățător
38. Levcenco Marina F 1963 mun. Bălți Profesor L.T. „M. Lomonosov”
„Partidul Nostru” clase primare
Partidul Politic
39. Popenco Raisa F 1968 mun. Bălți Inginer Vînzător Piața Centrală mun. Bălți
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
40. Gușan Igor M 1972 or. Glodeni Jurist Pensionar -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Profesor de
41. Crețu Tatiana F 1984 mun. Strășeni Jurnalist Școala de Arte Strășeni
„Partidul Nostru” arta vorbirii
Partidul Politic Inginer în
42. Istratii Mihail M 1984 or. Drochia - -
„Partidul Nostru” construcții
Partidul Politic
43. Ursu Vladimir M 1976 or. Ștefan Vodă Agronom Director G.Ț. „Vladimir Ursu”
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
44. Gîrtopan Clavdia F 1960 or. Ocnița Contabil - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Direcția Învățămînt
45. Blînda Irina F 1989 or. Briceni Pedagog Metodist
„Partidul Nostru” Tineret și Sport Briceni
Partidul Politic
46. Melnic Natalia F 1979 or. Drochia, Pedagog - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Profesor de L.T. „Alexei Mateevici”,
47. Lisa Angela F 1969 or. Șoldănești Profesor de istorie
„Partidul Nostru” istorie or. Șoldănești
Partidul Politic
48. Macovei Constantin M 1959 or. Rîșcani Pedagog Primar Primăria s. Nihoreni
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
49. Pițentii Vasile M 1958 or. Rîșcani Mecanic Primar Primăria com. Vasiliuți
„Partidul Nostru”
Partidul Politic Pensionar
50. Russu Ghennadii M 1965 or. Edinet Jurist -
„Partidul Nostru” MAI
Partidul Politic
51. Siceac Dmitrii M 1978 mun. Chișinău Economist Zugrav „Continent” S.R.L.
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
52. Romalî Gheorghe M 1972 or. Cahul Zootehnic - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
53. Soloviov Alexandr M 1989 mun. Chișinău Designer - -
„Partidul Nostru”
Partidul Politic
54. Crețu Ion M 1985 or. Rezina Electrogazosudor - -
„Partidul Nostru”

Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 40,74% sau 22 femei şi 59,26% sau 32 bărbați.
____________
*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 30 și nu va depăși numărul de 55 de persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare la domiciliu şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa
valabilă.