Sunteți pe pagina 1din 1

EVENIMENT

2015: Anul Internaţional al Luminii

La propunerea organizaţiilor nivel public şi politic al rolului central agricultură. De ex. soluţiile inovatoare Italia, Japonia, Mauritius, Mexic,
ştiinţifice din toată lumea printre al luminii în cadrul lumii moderne, de iluminat reduc consumul de Muntenegru, Maroc, Nepal, Noua
care şi SPIE (societatea internaţională celebrând în acelaşi timp un număr energie şi impactul asupra mediului, Zeelandă, Nicaragua, Palau, Coreea,
pentru optică şi fotonică - Society de aniversări importante care au loc în minimizând în acelaşi timp gradul de Federaţia Rusă, Somalia, Spania,
of Photographic Instrumentation 2015. Preşedintele Consiliului poluare. Anul Internaţional al Sri Lanka, Tunisia, Turcia, Ucraina şi
Engineers a fost înfiinţată în anul 1955), Director al Anului Luminii 2015 este o Statele Unite ale Americii.
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite Internaţional ocazie unică de
a proclamat 2015, Anul Internaţional Anul Internaţional al Luminii 2015
al Luminii. Acesta este atât un proiect va pune accentul pe importanţa
educaţional interdisciplinar, cât şi luminii şi aplicaţiile ei în viaţa de zi
un proiect de comunicare a ştiinţei cu zi a oamenilor, fie că este vorba de
în care s-au implicat peste 100 de domeniul sănătăţii, al comunicaţiilor,
parteneri din mai mult de 85 de ţări. La economie, mediul înconjurător sau
proclamarea unui An Internaţional axat social. Organizatorii şi-au propus o
pe tema ştiinţei luminii şi aplicaţiilor serie de activităţi interdisciplinare
sale, Organizaţia Naţiunilor Unite a din care nu lipsesc cele destinate
recunoscut importanţa creşterii gradului comunicării cu publicul. Cele patru
de conştientizare la nivel mondial a teme majore sunt ştiinţă, tehnologie,
modului în care tehnologiile pe bază natură şi cultură.
de lumină promovează dezvoltarea
durabilă şi oferă soluţii la provocările Sigla evenimentului din 2015
globale din domeniul energiei, conţine o serie de reprezentări
educaţiei, agriculturii şi sănătăţii. grafice, fiecare având o simbolistică
Acest An Internaţional va reuni diverse aparte: Soarele reprezintă originea
instituţii, inclusiv UNESCO, societăţi şi vieţii, durabilitatea, cultura şi
uniuni ştiinţifice, instituţii educaţionale universalitatea; steagurile denotă
şi de cercetare, platforme tehnologice, dimensiunea internaţională a
organizaţii non-profit şi parteneri evenimentului, iar culorile lor
din sectorul privat pentru a celebra simbolizează spectrul, dar şi legătura
semnificaţia luminii şi aplicaţiile sale pe între ştiinţă, artă, cultură şi educaţie.
toată durata anului 2015.
În anul 2015, omenirea celebrează
Lumina are un rol vital în viaţa noastră o serie de momente de marcă din
de zi cu zi, fiind o disciplină imperativă a al Luminii 2015 explică: „Un An a creşte gradul de conştientizare la istoria ştiinţei: lucrările de optică
ştiinţei în secolul 21. Ea a revoluţionat Internaţional al Luminii este o ocazie nivel mondial asupra progreselor în ale lui Ibn Al Haythem (sec. al XI-
medicina, a făcut posibilă comunicarea extraordinară de a ne asigura că acest domeniu“. lea), noţiunea de lumină ca undă
pe plan internaţional cu ajutorul factorii de decizie sunt conştienţi de propusă de Fresnel (1815), teoria
internetului şi continuă să fie liantul care potenţialul tehnologiei luminii de Iniţiativa este sprijinită de 35 ţări: electromagnetică a propagării luminii
uneşte aspectele culturale, economice rezolvare a problemelor. Fotonica Argentina, Australia, Azerbaidjan, propusă de Maxwell (1865), teoria
şi politice ale societăţii globale. Timp oferă soluţii eficiente provocărilor Bosnia şi Herţegovina, Chile, efectului fotoelectric a lui Einstein
de secole, lumina a depăşit orice din diverse domenii: energie, China, Columbia, Cuba, Republica (1905) şi relativitatea generală (1915),
graniţe, inclusiv pe cele geografice, de dezvoltare sustenabilă, schimbări Dominicană, Ecuador, Franţa, Ghana, descoperirea radiaţiei cosmice de
sex, cultură, vârstă, fiind un subiect cu climatice, sănătate, comunicaţii şi Guineea, Haiti, Honduras, Israel, fond de către Penzias şi Wilson şi
potenţial imens de motivare a educaţiei. transmisia luminii prin fibra optică
Este foarte important ca minţile tinere (1965). De asemenea, în anul 2015 se
strălucite să continue să fie atrase de împlinesc şase decenii de la înfiinţarea
optică şi fotonică, în scopul asigurării SPIE, Societatea Internaţională pentru
următoarei generaţii de ingineri şi Optică şi Fotonică.
inovatori în acest domeniu.
Mai multe informaţii sunt
Anul Internaţional al Luminii 2015 disponibile pe http://www.eps.org/
va promova o mai bună înţelegere la light2015