Sunteți pe pagina 1din 1

APARATURĂ DE MĂSURĂ

Tehnologia măsurătorilor electrice. Reinventată

Testo stabilește noi standardE în


domeniul tehnologiei de măsurare
a parametrilor electrici

Testo, expertul în tehnologia de măsurare își selectorul tradițional pe toate cele trei instrumente,
extinde gama de echipamente și produce acum ceea ce înseamnă o exploatare mai ușoară și o
instrumente de măsurare a parametrilor electrici. mai mare fiabilitate. Setările incorecte sunt acum
Compania de succes pe plan internațional imposibil de realizat deoarece parametrii măsurați
revoluționează piața globală print-o tehnologie sunt detectați automat în momentul conectării
unică și o mai mare ușurință în utilizare. pinilor de măsurare și datorită iluminării tastelor
funcționale corespunzătoare.
După o muncă intensivă de cercetare și dezvoltare
Testo și-a atins ținta: prima linie de instrumente de testo 770 – prinde-ți cablurile fără să le
măsurare a parametrilor electrici intră în producția de atingeți
serie. Cu aceste instrumente inovative compania nu Cele trei instrumente din gama cleștelui
numai că intră pe un teritoriu neexplorat anterior ci și ampermetric testo 770 sunt ideale pentru măsurarea
stabilește noi standarde în acest domeniu. Acest lucru curentului non-contact la panourile de siguranțe.
se datorează faptului că instrumentele inteligente de Unul dintre cele două brațe de tip clește poate fi
măsurare a parametrilor electrici de la Testo permit retras complet în instrument. Acest mecanism unic
utilizatorilor să își îndeplinească sarcinile de zi cu zi ce înfăşoară cablurile din panourile electrice face ca
mult mai ușor, în condiții de siguranță și mai eficient operațiunea să fie foarte ușoară. Detectarea automată
decât înainte. Noile produse Testo doresc să ofere a parametrului măsurat asigură de asemenea
tehnologie inovatoare pentru a permite tehnicienilor siguranța la locul măsuratorilor: în zona de curent
din domeniul de încălzire, ventilație, aer condiționat și tensiune toate cele trei instrumente detectează
și refrigerare să lucreze mai eficient decât cu soluțiile automat curentul continuu sau alternativ precum
de măsurare deja existente. Noile instrumente sunt și alți parametri cum ar fi rezistența, continuitatea
extrem de ușor de utilizat: acestea sunt intuitive, vă curentului sau capacitatea electrică.
scapă de pașii inutili ce înainte trebuiau parcurși și cablurilor în locuri greu accesibile. Din noua gamă
vă oferă cel mai înalt nivel de siguranță fiind potrivite de instrumente mai fac parte și două testere de testo 755 - primul tester de tensiune cu
pentru aplicații diverse. curent/tensiune, care îndeplinesc cele mai noi măsurare a curentului
cerințe ale unui tester de tensiune și care selectează Ambele instrumente din gama testo 755 sunt
Cinci game de produse pentru toate sarcinile în mod automat parametrul măsurat eliminând primele de acest gen: testere de tensiune care
importante de măsurare. riscul vreunei erori. Completarea gamei se face prin îndeplinesc cele mai recente standarde și care
Testo lansează un total de cinci game de trei testere de tensiune echipate cu un afișaj LED pot măsura și curentul. Aceasta înseamnă că sunt
produse pentru măsurarea tuturor parametrilor care poate fi citit din orice poziție și un tester de potrivite pentru sarcinile de zi cu zi. De fiecare dată
importanți ai sistemelor electrice. Acestea includ un tensiune non-contact cu un filtru de interferențe când sunt utilizate își selectează automat setările
multimetru digital în trei versiuni, care recunoaște cauzate de frecvențele înalte. corecte și prin urmare se previn setările incorecte și
în mod automat parametrii măsurați și care poate periculoase. Ambele instrumente au toate funcțiile
fi operat mai sigur folosind butoanele funcționale testo 760 – primul multimetru automat. importante pentru determinarea tensiunii, pentru
decât folosind selectorul rotativ prezent la alte Gama de multimetre digitale testo 760 cuprinde măsurarea curentului, rezistenței, precum și pentru
instrumente. Trei modele de clește ampermetric trei modele pentru toate sarcinile importante de testele de continuitate.
cu un mecanism unic de prindere pentru măsurarea măsurători electrice. Tastele funcționale înlocuiesc

4
Testo Romania