Sunteți pe pagina 1din 1

EVENIMENT

cu privire la experienţele sale, privind culori ale spectrului prin fotosinteză.


transmisia unor radiaţii, inclusiv cele Daca am ilumina interiorul unei sere
luminoase, prin fibră optică. Această cu o lumină verde monocromatică,
tehnică modernă a revoluţionat total plantele ar muri.
transmisiunile de astăzi, deschizând o • Soarele radiază într-o secundă
eră nouă în domeniul calculatoarelor suficientă energie ca să alimenteze
şi al Internetului. Pentru cercetările planeta noastră câteva milioane de
Anul Internaţional al Luminii • În anul 1865, acum 150 de ani, sale, Charles Cao a fost distins cu ani. Dar, atenţie, numai o parte infimă
2015 - fapte şi curiozităţi savantul James Clerk Maxwell şi-a premiul Nobel în anul 2009. din această energie ajunge la Pământ.
publicat propria cercetare, prin care Restul se împrăştie în spaţiu.
Anul 2015 este celebrat ca fiind făcea publică teoria sa cu privire la Curiozităţi • Circa 18-35% din populaţia Terrei
Anul Internaţional al Luminii şi al teoria electromagnetică a luminii. Lăsând la o parte aspectele suferă de reflexul foto-strănutului,
Mijloacelor Tehnice ce folosesc • În anul 1905, un alt monstru tehnice şi ştiinţifice, lumina are harul respectiv strănut provocat de excesul
Lumina, purtând prescurtarea IYL sacru al ştiinţelor moderne, Albert de a ne pune în faţa unor ciudăţenii, de lumină. Fenomenul nu şi-a găsit
2015, după iniţialele preluate din Einstein, oferea explicaţia matematică care într-un trecut mai îndepărtat sau o explicaţie nici până în ziua de
limba engleză, în conformitate cu o a efectului fotoelectric, pe baza mai apropiat ar fi părut din domeniul astăzi. Există însă un remediu simplu:
hotărâre adoptata în decembrie 2013. ipotezelor cuantice formulate anterior paranormalului. ochelarii de soare.
de Max Planck. • Corpul omenesc este • Numai o parte din câmpul luminos
Ceremonia de lansare a IYL 2015 a • În 1915, acum un secol, conceptul bioluminiscent, radiind în este vizibil pentru oameni şi anume
avut loc la sediul UNESCO din Paris, de lumină a fost interpretat pentru permanenţă lumină. Dar noi n-o cel care se încadrează în culorile
iar scopurile privind acest moment prima dată sub aspect cosmologic, observăm pentru că strălucirea ei spectrului. Există însă fiinţe care vad
privesc pe de o parte susţinerea în folosindu-se teoria generală a este de o mie de ori mai slabă decât şi domeniul „invizibil“: albinele pot
continuare a cercetărilor în domeniul relativităţii. cea pe care ar putea-o percepe ochiul vedea lumina ultravioletă, iar şarpele
luminii, deosebit de important • Cu 50 de ani în urmă, în 1965, uman. cu clopoţei lumina infraroşie. Mai
pentru tehnologiile viitorului, iar pe Charles Cao făcea primele comunicări • Frunzele plantelor le vedem sunt şi alte exemple.
de altă parte răspândirea cunoaşterii verzi, întrucât ele reflectă lumina • În California, se păstrează cel
fenomenului luminos la nivelul verde şi absorb celelalte mai „longeviv“ bec din lume. El
publicului larg. a fost aprins în anul 1901 şi mai
funcţionează încă şi
Pentru susţinerea materială a astăzi.
programului stabilit de UNESCO,
sunt deja angajate sponsorizări
din partea mai multor instituţii
de cercetare din domeniul
fizicii.

A fost ales pentru


celebrare anume acest an,
întrucât prin coincidente
neaşteptate, 2015
constituie momentul
aniversar al mai multor
repere istorice privind marile
cercetări şi descoperiri în ce
priveşte lumina. Ar merita
punctate, măcar în parte:

Coincidenţele istoriei
• Cea mai veche lucrare
de cercetare în domeniul
opticii, păstrată până astăzi,
aparţine matematicianului,
inginerului, fizicianului şi
astronomului oriental Ibn al-
Haitham (consemnat în
documentele
e u r o p e n e
cu numele
Alhazen).
Lucrarea
datează din
anul 1015, cu
exact o mie de
ani în urmă.
• Conceptul de undă
luminoasă a fost lansat în ştiinţă de
savantul Augustin Fresnel în anul
1815, respectiv acum 200 de ani.