Citiți în prezent: Indreptar Patimas - Emil Cioran