Sunteți pe pagina 1din 8

Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.

2018)

SALARIUL

SALARIUL – Salariul de bază + Sporuri + Indemnizații + Alte adaosuri

Sporurile pot fi de două feluri: cu caracter permanent (repetitiv) sau fără caracter permanent (ocazionale).

Sporuri cu caracter permanent (repetitiv) se acordă ca și: spor de vechime, spor pentru condiții grele,
spor de confidențialitate, spor pentru utilizarea unei limbi străine, etc.

Sporuri fără caracter permanent (ocazionale) seacordă pentru: spor pentru muncă suplimentară, sporuri
pentru munca în zile de sărbători legale, sporuri pentru munca în zile de weekend.

Indemnizații acordate pentru conducere (coordonatorilor de department), de delegare (diurnă), de


detașare (diurnă).

Alte adaosuri pot fi:

 Tichete de masă sau de vacanță;


 Avantaje în natură (produse în cuantum de ...);
 Bonusuri de performanță;
 Prime
 Al 13-lea salariu.

Salariul minimum pe economie este = 1900 lei

Salariul BRUT pe economie este = 3.131,00 lei (2017) și 4.162,00 lei (2018).

CONTRIBUȚIILE SALARIALE
1. CAS (pensie) = 25% aplicat la salariul BRUT realizat, format din: Salariul BRUT + Sporuri + Alte
adaosuri;
2. CASS (sănătate) = 10% aplicat la salariul BRUT realizat;

Numai la locul unde salariatul își exercită funcția de bază, acesta beneficiază de deducere lunară de
întreținere.

3. Deducerea lunară de întreținere depinde de:


3.1. Numărul de persoane aflate în întreținere (soțul și/sau rude de gradul I și II inclusiv ale soțului
care nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât 510 lei BRUT);
3.2. Venitul BRUT lunar, realizat de angajat.

OBS.! – de la 1 Ianuarie 2016, copii pot fi la deducerea salarială a ambilor părinți.

o Pentru determinare venitului NET din venitul BRUT se scad sumele reprezentând CAS și CASS.
o Pentru determinarea venitului impozabil din venitul NET se scade deducerea lunară de
întreținere, la care se aplică impozitul de 10%.
o Salariul NET este diferența dintre venitul NET și IMPOZIT.

EXEMPLU DE CALCUL

Salariul de bază = 1900,00 lei 20 zile lucrătoare

1|Page
Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.2018)

20 zile luctătoare se înmulțesc cu 8 ore lucrate pentru fiecare zi (lucrată din cele 20) = 160 ore lucrate în
lună

20 x 8 = 160 ore

CAS (25%)  1900 x 25% = 475,00

CASS (10%) 1900 x 10% = 190,00

Venitul NET  1900 – 475 – 190 = 1235,00 lei

Venitul Impozabil  1235 – 510 = 725,00 lei

Impozit  725 x 10% = 72,5 =

Salariul NET  1235 – 73 = 1162,00 lei

STAT DE PLATĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Salariul Numărul Venitul CAS = CASS = Venit Deducere Venitul Impozit Salariul
de bază orelor BRUT 25% 10% NET (Anexa p 27) Impozabil (10%) NET
lucrate
1900 160 1900 475 190 1235 510 725 73 1162

* 510 – valoare obținută din tabel pag. 27 (Persoane aflate în întreținere)

EX.1./33 – Acordarea deducerii lunare de întreținere. Calcul salarial pentru un angajat cu funcție de bază
la societate, program 8 ore/zi, încadrat cu un salariu de bază de 1.970,00 lei. (față de exercițiul din caiet a
fost modificat salariul de bază).

Salariul de bază = 1970,00 lei 20 zile lucrătoare

20 x 8 = 160 ore

CAS (25%) = 1970,00 * 25% = 492,5  493,00 lei

CASS (10%) = 1970,00 * 10% = 197,00 lei

Deducere: 670,00 lei

Venit NET = 1970,00 – 493,00 – 197,00 = 1280,00 lei

Venit Impozabil = 1280,00 – 691,00 = 589,00 lei

Impozit (10%) = 589,00 x 10% = 58,90  59,00 lei

Salariul NET = 1280,00 – 59,00 = 1221,00 lei

2|Page
Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.2018)

CONCEDIUL DE ODIHNĂ
Indemnizația pentru Concediul de Odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3
luni anterioare lunii în care se acordă Concediul de Odihnă (se vor lua în calcul salariul de bază, sporurile
și indemnizațiile cu caracter permanent) multiplicată cu numărul de zile de CO pe care salariatul le
efectuează.

Indemnizația pentru Concediul de Odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporurile și
indemnizația cu caracter permanent din luna în care este efectuat concediul.

Aplicație practică:

CO 23.07.2018 – 31.07.2018 7,000.00 lei salariul de bază

Varianta A:

LUNA Salariul de bază Nr. zile lucrate


Iunie 7000 20
Mai 7000 21
Aprilie 7000 19
TOTAL 21000 60
Formulă de calcul pentru media zilnică (varianta A):
Suma ultimelor 3 luni de salariu încasat
𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐳𝐢𝐥𝐧𝐢𝐜ă = 𝑥 Nr. zilelor de concediu solicitate
Nr. de ore lucrate în ultimele 3 luni
21000
𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐳𝐢𝐥𝐧𝐢𝐜ă = 𝑥 7 = 350 x 7 = 2450 lei – indemnizație de CO pentru varianta A.
60

Varianta B:
Val. sal. pentru luna în care solicită CO
Formula = 𝑥 Nr. de zile CO solicitate
Nr. de zile lucrătoare din luna în care solicită CO
7000
B= 𝑥 7 = 318,18 x 7 = 2227,27 lei – indemnizație de CO pentru varianta B.
22

Dintre A și B, va primi suma de 2450 din varianta A deoarece aceasta este în favoarea salariatului. De
fiecare dată, salariatul va primi suma mai mare din cele două vvariante luate în calcul.
7000
15 zile lucrate  Salariul realizat pentru perioada lucrată (15 zile din total ...)  22
𝑥15 = 4.773,00 𝑙𝑒𝑖
(Salariul realizat pentru zilele lucrate)

Venitul de Bază = 2.450,00 + 4.773,00 = 7.223,00 Venit de Bază

Asupra indemnizației de Concediu Odihnă se rețin toate contribuțiile sociale inclusiv impozitul pe venit.

___________________________________________________________________________________

Ex.1/37

Salariul de bază = 1.980,00 lei 7 zile de CO și 13 zile lucrate în luna Iunie.

LUNA Salariul de bază Nr. zile lucrate

3|Page
Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.2018)

Mai 1.980,00 21 Ore CO = 7 x 8h = 56 h CO


Aprilie 1.980,00 19 Ore Lucrate = 13 x 8h = 104 h lucrate
Martie 1.980,00 22
TOTAL 5940 62

5.940,00
V= 62
x 7 = 95,80 x 7 = 671,00 lei (rotunjire în plus)

13 zile lucrate în luna Iunie


1.980,00
V= 20
x 7 = 99 x 7 = 693,00

CAS (25%) = 1980,00 x 25% = 455,00 lei

CASS (10%) = 1980 x 10% = 198,00 lei

495 – fără persoane la întreținere.

(1980,00 – 459,00 – 455,00 – 198,00) x 10% = 868

868 x 10% = 86,8

STAT DE PLATĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Salariul Numărul Venitul CAS = CASS = Venit Deducere Venitul Impozit Salariul
de bază orelor BRUT 25% 10% NET (Anexa p 27) Impozabil (10%) NET
lucrate
1980 104 lucrate 1900 475 190 1235 510 725 73 1162
56 ore CO

_____________________________________________________________________________

Salariul de bază = 4.250,00 lei 8 zile de CO; 22 zile lucrătoare în August și 14 zile lucrate.

LUNA Salariul de bază Nr. zile lucrate


Iulie 4.250,00 22 Ore CO = 8 x 8h = 64 h CO
Iunie 4.250,00 20 Ore Lucrate = 14 x 8h = 112 h lucrate
Mai 4.250,00 21
TOTAL 12.750,00 63

12.750,00
Vb = x 8 = 202,38 x 8 = 1.619,00 lei
63
4.250,00
Vb = ……………………..
22

4|Page
Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.2018)

________________________________________

Ex.3/33

Vb = 2.456,00 19 zile

19 zile x 8 ore = 152 ore lucrate


2.456.00
19 zile lucrate = 𝑥 19 = 122,8 x 19 = 2333,00 lei
20

Spor Vechime  2333,00 x 5% = 116.65 = 117 lei

Venit BRUT*  2333,00 + 117,00 = 2450,00 lei

CAS (25%)  2450,00 x 25% = 612,50 lei= 613,00 lei

CASS (10%)  2450,00 x 10% = 245,00 lei

Venitul NET  2450,00 – 613,00 – 245,00 = 2592,00 lei

Deducere = 360,00 lei – se ia în funcție de Venitul BRUT*

Venitulimpozabil  1592,00 – 360,00 = 1232,00 lei


Impozit  1232 x 10% = 123,2 = 123,00 lei

Salariul NET = Venitul NET – Impozit  1592,00 – 123,00 = 1469,00 lei

STAT DE PLATĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Salariul Nr. orelor Venitul CAS = CASS = Venit Deducere Venitul Impozit Salariul
de bază lucrate BRUT 25% 10% NET (Anexa p 27) Impozabil (10%) NET
2456 152 h lucrate 2450 613 245 1592 360 1232 123 1469

____________________________________________

Ex.4/33 – Să se calculeze salariul NET al unui angajat încadrat cu un salariu de bază de 2.865,00 lei cu 3
persoane în întreținere.

Venitul BAZĂ = 2.865,00 lei

CAS (25%) = 2865,00 x 25% = 716,25 lei  716,00 lei

CASS (10%) = 2865,00 x 10% = 286,50 lei  287,00 lei

Deducere: 705,00 (3 persoane în întreținere la un salariu BRUT de 2865,00 lei);

Venitul Impozabil = 1.862,00 – 705,00 = 1.157,00 lei

5|Page
Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.2018)

Impozit = 1.157,00 x 10% = 115,7 = 116,00 lei

Salariul NET = 1.862,00 – 116,00 = 1746,00 lei

STAT DE PLATĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Salariul Nr. orelor Venitul CAS = CASS = Venit Deducere Venitul Impozit Salariul
de bază lucrate BRUT 25% 10% NET (Anexa p 27) Impozabil (10%) NET
2865 160 2865 716 287 1862 705 1157 116 1746
______________________________________________________________

Ex.5/33 – Să se calculeze salariul NET al unui angajat înncadrat cu un salariu de bază de 2.836,00 lei și cu
un spor de vechime de 15%.

Salariul de bază = 2.836,00 lei

20 zile lucrate x 8 ore = 160 ore lucrate în lună

CAS (25%) = 2.836,00 x 25% = 709,00 lei

CASS (10%) = 2836,00 x 10% = 283,60 lei  283,00 lei

2836 x 15%

Venitul Net = 2.836,00 – 709,00 – 283,00 = 1.844,00

Venit impozabil = 1.844,00

………………………………………

STAT DE PLATĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Salariul Nr. orelor Venitul CAS = CASS = Venit Deducere Venitul Impozit Salariul
de bază lucrate BRUT 25% 10% NET (Anexa p 27) Impozabil (10%) NET
2836 160 3261 815 326 2120 105 2015 202 1918

_________________________________________________________

Ex.6/33 – Salariul de bază = 3.780,00 lei

10 zile lucrate x 8 ore = 80 ore lucrate

3.780,00 x 25% = 945,00 lei

3.780,00 x 10% = 378,00 lei


3.780,00
= 20
𝑥 10 = 189 𝑥 10 = 1890

……………………

6|Page
Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.2018)

STAT DE PLATĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Salariul Nr. orelor Venitul CAS = CASS = Venit Deducere Venitul Impozit Salariul
de bază lucrate BRUT 25% 10% NET (Anexa p 27) Impozabil (10%) NET
3780 80 1890 473 189 1228 1310 0 0 1228

CONTRIBUȚII VALOARE
CAS (contribuție pensii = 25%):
CASS (asigurări sănătate = 10%):
Deducere personală:
Impozit pe venit (10%):

_____________________________________________________________

SALARIUL PRORATAT
𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒛ă
Salariul proratat = 𝒙 𝑵𝒓. 𝒛𝒊𝒍𝒆 𝒍𝒖𝒄𝒓𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒏 𝒍𝒖𝒏ă
𝑵𝒓.𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒛𝒊𝒍𝒆 𝒍𝒖𝒄𝒓ă𝒕𝒐𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒏 𝒍𝒖𝒏ă

Salariul de bază = 2758

Ore: 15 zile x 8 ore = 120 ore lucrate

2.758,00 x 25% = 689,50 lei  689,00 lei

2.758,00 x 10% = 275,80  275,00 lei


2.758,00
Sp = 20
𝑥 15 = 137,9 𝑥 15 = 2068,50  𝟐𝟎𝟔𝟗, 𝟎𝟎 lei

Venit NET =

Venit Impozabil =

Impozit =

Salariul NET =

STAT DE PLATĂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7|Page
Curs 1 – Inspector Salarizare (20.07.2018)

Salariul Nr. orelor Venitul CAS = CASS = Venit Deducere Venitul Impozit Salariul
de bază lucrate BRUT 25% 10% NET (Anexa p 27) Impozabil (10%) NET
2758 120 2069 517 207 1345 785 560 56 1289

EXERCIȚIUL TEMĂ

12 zile CO

Nr.crt. Lună Salariu BAZĂ Nr. zile


lucrătoare
1 Iunie 3.000,00 20
2 Mai 3.000,00 21
3 Aprilie 3.000,00 19
3 TOTAL 9.000,00 60

9.000,00
Media zilelor lucrătoare = 𝑥 12 = 1.800,00 𝑙𝑒𝑖
60
3.000,00
= 𝑥 12 = 136,36 ∗ 12 = 1636,32 lei
22
3.000,00
Iunie  Sal. realizat pentru per. lucrată = 𝑥 15 𝑧𝑖𝑙𝑒 = 136,36 𝑥 15 = 2.045,40 𝑙𝑒𝑖  2.045,00 lei
22

Venit BRUT = 1.800,00 + 2.045,00 = 3.845,00

8|Page