Sunteți pe pagina 1din 136

a autovehiculului

-

Intretinerea ~i curatarea autovehiculului

Generalitati

[ntretinerea corespunzatoare ajuta /0 mentinerea catitotitor autovehicu/u/ui.

[ntretinerea periodica ~i cornpetenta contribuie la mentinerea valorii autovehiculului dvs. in afara de aceasta, Intretirierea corespunziltoare este una din con ditiile pentru aprobarea cererilor de qarantie pentru vopsea ~i caroserie.

Materialele de Intretinere necesare pot fi obtinute de la dealerii Audi. Respectati lnstructiunile de utilizare de pe ambalaj.

&ATENTIE!

• in cazul utilizarii qresite, materialele folosite pot deveni daunatoare sanatatii.

• Materialele de mtretlnerea trebuie tinute intotdeauna departe de indemana copiilor - pericol de intoxicare.

c£> lndicatie pentru mediu

• La curnpararea materia lei or de lrrtretinere, aleqeti-f e pe cele care nu daunsaza mediului lnconjurator.

• Resturile acestora nu trebuie aruncate in gunoiul menajer. _

intretinerea exterioara a autovehiculului

Spalarea

Spa/area /0 intervale scurte protejeazii autovehicu/u/.

Cea mai buns protectie a autovehiculului fata de influentele mediului inconjurator este spalarea repetoto si conservarea. Suprafetele acoperite, cum ar fi pragurile usilor ~i garniturile usilor ~i capotelor trebuie curata te la intervale regulate. in aceste zone, murdaria depusa poate provoca zgarieturi in vopsea din cauza frecarii continue. Factorii care impun intervalele la care se face spalaraa sunt:

• Frecventa utlllzarll autovehiculului

• Locul de parcare (garaje, sub copaci etc.l

• anotimp

• Coriditiile atmosferice

• lnfluentele mediul ui

Cu cat raman mai mult pe autovehicul excremente de pasar}, resturi de insecte, rasini. praf industrial ~i de strada, pete de gudron, particule de funingine, sare ~i alte depuneri corozive, cu atat este mai puternic efectul distruqator. Temperaturile inalte, de ex. prin expunerea intensive la soare rnaresc acest efect.

De aceea, spalarea ar putea fi necesara saptamanal, Se poate insa, ca §i spalarea lunara corespunzatoare, cu conservanti, sa fie sufi-

cienta. ~

Dupa incheierea perioadei de lrnprastiere a sari]. partea lnferloara a autovehiculului trebuie bine spalata.

&ATENTIE!

in cazul spiilarii autovehiculului iarna: Umezeala si gheata din sistemul de franare pot ave a 0 intluerrta negativii asupra franarii -

peri col de accident. _

lnstalatille automate de spalare

Autovehicu/ul dvs. poate fi spa/at faro prob/eme intr-o inst%tie de spa/are automata.

Vopseaua este rezistenta, asa incat autovehieulul poate fi spalat, in mod normal, intr-o instalatie automata de spalare. Gradulin care vopseaua autovehiculului este influentata, depinde de structura instalatiei de spalare, de filtrarea apei :;;i de tipul materialelor de spslars sau ingrijire. in cazulin care, dupa 0 spalare, vopseaua este mala sau prezlnta zgilrieturi, trebuie informat imediat proprietarul instalatiei de spalare, Eventual nu mai apelati la serviciile acestei lnstaletii.

inaintea unei spalarl automate, in afar a de rnasuri!e de prevedere oblsnuite (inchiderea qeamurilor si a trapei) nu trebuie sa luati vreo masura specials. Antenele radio, telefon si sistem de naviqatie" montate din fabricattie se gasesc in interiorul autovehiculului.

Oaea pe autovehiculul dvs. se gasesc accesorii deosebite - de ex. spoilers, portbagaj exterior, antene radio - este recomandabil sa vorbiti cu eel care de serveste instalatia de spalare._

rea autovehiculului

Spalarea rnarurata

La spa/area manualo este nevoie de multo apa.

Mai lntai indapartatl rnurdaria $i apoi clatiti.

- Spalarea se face cu un burete, de sus In jos.

Folosi]i sarnponul numai In cazuri exceptionale.

Clatili autovehiculul cu apa,

- Uscarea se face folosind 0 laveta din pie Ie.

Cand spalarsa seface manual, indepartati rnurdaria cu multi! apa $i apoi clatiti cat mai bine posibil.

in final curatati autovehiculul cu un burete moale, 0 rnanusa sau 0 perie de spalat, apasand user, Miscarea trebuie sa fie de sus in jos - incepeti cu plafonul. Folositi sarnponul numai daca este multa rnurdarie,

Din cand in cand, spalati buretele sau rnanusa cu rnulta ap a, Hotile $i jantele se spala la sfarsit, Pentru aceasta folositi un alt burete.

&ATENTIE!

• Spiilarea autovehiculului se face cand contactul motor este luat - peri col de accident.

• Cand spalatl partea inferioarii a masinll, partile interioare ale rotilor $i capacele rotilor, aveti grija sa nu va accidentati la rnaini $i la brate in muchiile metalice ascutite."

-

lndlcatille de utilizare

Intretinerea !iii cunltarea autovehiculului

CD Avertizare!

• Spalarea autovehieulului nu trebuie sa se taca in soare - se deterloreaza vopsea ua.

• Spalarea autovehieulului iarna: Cand spalati autovehieulul eu furtunul, aveti grija ea jetul de ape sa nu cada direct pe incuietoarele usilor - perieol de Inqhetare.

• Nu folositi bureti pentru inseete, bureti de bucataris sau alte materiale asernanatoare - peri col de deteriorare a vopselei.

• Farurile trebuie spa late Tntotdeauna eu un burete umed - niciodata cu unul useat. Cea mai indicata este apa cu sapun.

~ lndlcatie pentru mediu

Spalarea autovehiculului trebuie sa se faca numai in locuri special amenajate. Astfel se va evita scurgerea apei murdare de ulei (eventual) in apele menajere.ln anumite zone, spalarea autovehieulelorin alte spatli decat cele special amenajate, este interzisa._

Spalarea sub presiune

Autovehiculul poote fi spa lot $i sub presiune, dacii se respectii onumite reguli.

- Respectati indicatiile de utilizare a dispozitivelor de spalare sub presiune.

- Pastrati a dlstanta suficierita a jetului fata de materialele deformabile.

La utilizarea unui dispozitiv de spalare sub presiune, respsctati in structiunile de utilizare a dispozitivului. Aceasta este valabil in

special pentru presiune si distanta de strop ire. Pastrati 0 distants suficienta fata de materilele moi, ca de ex. furtunele de eaueiue sau materialele de etansare.

Nu folositl in niei un eaz duze cu pulverizare circularii sau freze pentru indepiirtarea murdiiriei.

CD Avertizare!

In special pneurile nu trebuie spa late cu duze cu pulverizare circulara. Deteriorarile pot aparea chiar ~i la pastrarea unei distante suficiente sau la folosirea de scurta durata a dispozitivului.js

Conservarea

Conservarea protejeazii vopseaua autovehiculului.

Vopseaua trebuie tratata din timp in timp cu substante conservante pe baza de ceara.

a buns conservare protejeazii vopseaua autovehiculului de actlunile mediului tnconjurator => pagina 290, "Spiilarea". Ceara prctejeaza chiar si de usoars influente meeaniee.

Vopseaua poatefi tratata si la 0 siiptamana de la livrarea noului dvs. autovehicul, cu ceara lichida.

Atunci cand apa nu se mai strange in piciituri pe vopseaua curate, autovehiculul trebuie protejat din nou prin aplicarea unui censervant pe baza de ceara solida.

Chiar daca se fcloseste in mod frecvent, la spalarea in instalatii automate de spalare. un conservant de spalare, se rocornanda sa se toloseasca cel putin de doua ori pe an conservantl pe baza de ceara. ~

Insectele prinse mai ales in anotimpul cald in zona frontala ~i la bara de protectie frontala se Indeperteaza mult mai usor pe 0 vopsea proasp6t conservata. _

Lustruirea

Prin lustruire se da vopselei 0 nouii stratucire.

Lustruirea este necesara numai cand vopseaua s-a rnatuit si cand nu se mai poate obtine stralucire cu materiale de conservare.

Oaca solutia de lustruire folosita nu contine conservanti, vopseaua trebuie conservata ulterior =:> pagina 292, "Conservarea".

t:D Avertizare!

Parti!e vopsite mat ~i cele sintetice nu trebuie tratate cu solutii de lustruire sau cu ceruri solide.js

Elementele de ornament

flementele de ornament tiecesita 0 lngrijire speciala.

:lementele de ornament argintate sunt construite in principiu din uumlniu (fara crorn) - pentru protejarea mediului inconjuriitor.

'entru tndepartarea petelor sl depunerilor de pe elementele de .rnam et, se utlliz eaza substante cu Ph neutru - nu substants foloite pentru intretinerea suprafetelor cromate. Materialele folosite la ustruirea vopselei, nu sunt de asemenea recomandate pentru ttretinerea ornamentelor. Substantele alcaline intensive folosite rainte de spalare, pot produce la uscare, pete mate, laptoase pe uprafata vopselei.

rea autovehicul'ului

Dealerii Audi dispun de substante de curatare care nu au influenta asupra mediului, omologate pentru autovehiculul dvs._

Elementele din material plastic

Elementele din material plastic au nevoie de 0 ttitretinere speciata.

Elementele din material plastic se curata prin spalare normala. Daca sunt foarte murdare, acestea pot fi tratate cu substante speciale de curatare fara dizolvanti. Substantele pentru tratarea vopselei nu sunt potrivite pentru spala rea elementelelor din material plastic.ja

Deteriorarile vopselei

Deiectlunile mici ale vopselei trebuie remediate imediat.

- Rernedlati defectlunlle mici ale vopselei cu creionul special sau cu spray.

Defectiunile mici ale vopselei, cum ar fi zqarietu rile, loviturile de piatra, trebuie imediat acoperite cu vopsea, inainte sa se instaleze rugina. Pentru aceasta dealerii Audi va pun la dispozttie creioane de culoare sau spay-uri corespunzil!oare autovehiculului dvs.

Codul pentru vopseaua originala a masinii se afla pe eticheta cu datele autovehiculului=:> pagina 366.

Daca s-a format deja ceva rugina, ea trebuie bine tndepartata. Ulterior se aplica in acel loc un grund anticoroziv si apoi vopseaua. Bineinteles cil si service-urile Audi efectueaza aceste operatii.js

lndicatiila de utilizare

" Intretinerea ~i curatarea autovehiculului

Geamurile

Buno vizibilitate osigur6 siquranto traticului.

- Zapada sl qheata de pe geamuri se tndeparteazs numai cu un curatator din material plastic.

- Alte resturi trebuie indepartate cu 0 substanta de curatat geamuri.

- Geamurile se usuca cu 0 laveta curata.

Zapada ~i gheata de pe geamuri ~i oglinzi se indepiirteazii cu un curatator din material plastic. Pentru a evita zgarierea prod usa de diverse particule, curatatorul nu trebuie rniscat inainte ~i Ina poi, ci doar lrnpins.

Parbrizul nu trebuie curatat cu substante pentru Indepartarea resturilor de insecte sau cu ceara, deoarece se pericliteaza functionarea ~tergiltoarelor de parbriz (acestea vor vibra pe parbrizl.

Resturile de cauciuc, ulei, ceara, grasime sau silicon pot fi Indepsrtate cu 0 solutle de curatat geamuri sau cu 0 solutie de indepiirtat siliconul. Resturile de ceara pot fi lndepartate numai cu 0 solutie specials. lnformatii detaliate puteti 9asi la dealerii Audi.

Geamurile trebuie curatate ~i in interior, la intervale regulate. Pentru sterqerea geamurilor se foloseste 0 laveta curate sau o laveta din piele. Laveta cu care s-a sters vopseaua contine resturi de conservant.

Filamentele grilei de lncalzire a lunetei se gasesc pe partea din interior a geamului. Pentru a evita deteriorarile, este interzlsa I ipirea autocolantelor pe inter ior.ja

Garniturile u~ilor ~i geamurilor

Gorniturile de couciuc necesit6 de asemeneo tntretinere.

Acestea trebuie tratate din cand in carid cu 0 solutie de intretinere pentru cauciuc.

Garniturile usilor, ale capotelor, geamurilor ~i trapei raman flexibile ~i sunt mai rezistente daca. periodic, sunt tratate cu 0 solutie de intretinere pentru cauciuc (de ex. spray cu silicon), Astfel yeti evita uzura prematurii a acestor elemente de cauciuc, precum §i neetanseitatee. Usile se vor deschide mai user. Elementele de cauciuc bine intretinute nu Ingheata iarna._

incuietorile usllor

lncuietorite usilor pot inqheto lorna.

Pentru dezghetarea incuietorilor va recornanda m sa tolosltl sprayul original Audi cu dizolvanti de qr asirni si efect anticoroziv.

rn Indicatle

Trebuie sa fiti atenti ca atunci cand spalatl autovehiculul sa intre cilt mai putine apa In incuietori. _

rea autovehiculului

VaJabil pentru autovehicule!e: echipate ell jante otol

Rotile

Jantele trebuie de asemenea intretinute.

- Jantele ~i capacele rotilor trebuie spa late odata cu spalarea autovehiculului.

Astlel se impiedica fixarea rnurdariei ~i a sarii,

Pulberile de la garniturile de frana se pot lndepar ta folosind aqen]i de curatare fara coninut de acizi. Substantele aeide pot ataea suprafata suruburilor.

Jantele se pastreaza curate 0 pericada mai lunga de timp dad sunt tratate regulat cu ceara tare fluide:

Deteriorari!e vopselei trebuie rezolvate lnainte de a se forma rug ina ~ pagina 293, "Deteriorartle vopselei".

& ATENTIE!

La curataraa jantelor aveti in vedere ca umezeala, qheata ~i sarea

pot influenta negativ actiunea friinelor - peri col de accident. _

~alabil pentru autovehicule!e: echipate cu [ante din metal usor

Jantele din metal u~or

Jantele din metal usor necesitii 0 intretinere specialii.

- Cel put!n 0 data la doua saptarnani, trebuie indapartate sarea !iii pulberile de la garniturile de frana de pe jantele din metal usor,

Apoi foloslti 0 substants de curatare fara continut de acizi.

- 0 data la trei luni, jantele trebuie acoperite bine cu ceara solida.

Pentru a se pastra aspectul decorativ al jantelor din metal usor este necesar a 0 intretinere periodica. Daca sarea ~i pulberile de la garniturile de frana nu sunt indepartate la intervale regulate, metalul va fi atacat.

Pentru curatare. folositl 0 substanta specials. fara continut de acizi. o puteti obtlne de la dealerii Audi si din comet. Nu trebuie depasit timpul de actiune indicat pentru agentul de curatare, Substantele acide pot ataca suprafata suruburilor,

La curatarsa jantelor nu se folosesc substante de lustruire a vopselei sau alte substante de lustruire. in cazulln care suprafata vopselei este deteriorate de ex. din cauza loviturior de pietre, locurile respective trebuie acoperite imediat.

.6}. ATENTIE!

La curatarea jantelor aveti in vedere ca umezeala, gheata ~i sarea

pot influenta negativ actiunea frimelor - pericol de accident. _

Protectia pode:lei

Porteo inierioarii a podelei trebuie veriiicatii periodic.

Ea este protejata lmpotriva actiunii chimice ~i mecanice, pentru 0

pericada lunga. ~

Indicatiile de utilizare

rea autovehiculului

-

Deoarece totusi In timpul rularli se pot produce deteriorari ale stratului protector, este recomandabil sa verifcati - §i la nevoie sa rernediati stratul protector al partii inferioare a autovehiculului - de preferat lnaintea lnceputului anotimpului rece sau primavara.

Dealerii Audi dispun de materialele necesare si cunosc instructiunile de folosire.

De aceea, lucrarile de corectare sau masurile de protectie anticoroziva suplirnentara ar trebui efectuate de catr e dealerii Audi sau de service-urile specializate.

&ATENTIE!

Nu folositi substanta inflamabile, de ex. spray-uri anticorozive, pentru teava de esapament sau catalizator. in timpul deplasaril

aceste substanle ar putea lua foe - peri col de incendiu! _

Conservarea c avttatllor

Conservoreo cavitatitor nu trebuie so fie veriticata.

Toate aceste spatll care ar putea fi atacate de coroziune, sunt protejate pentru 0 perioada lunga de timp cu ceara de conservare.

Conservarea nu trebuie nici verificata, nici tratata ulterior. in cazulln care, la temperaturi inalte din aceste spatii se scurge ceara, ea trebuie tndepartata cu un curatator din material plastic §i cu benzina usoara.

&ATENTIE!

Cimd folositi benzlna usoara, respectati prevederile de siguranla

~i de proteclie a mediului - pericol de incendiu. _

intretinerea interiorului autovehiculului

Elementele din material sintetic, Inlocuitori de piele l?i stofa

Elementele din material sintetic trebuie curatate cu 0 laveta urneda.

Stofele trebuie curatate cu un burete sl cu solutii speciale de curatare,

Elementele din material s intetic si lnlocuitori de piele se pot curata cu a laveta urneda. Daca nu este suficient. aceste elemente pot fi curatate numai cu substante speciale fara dizolvanti,

Tapiterla textila si capitonajele usilor, portbagajului, plafonului s.a.rn.d., trebuie tratate cu substate speciale de curatare. respectiv cu spuma uscata si cu 0 perie moale.js

Valabi! pentru autcvehiculele: echipate ell accesori! din piele

Pielea rrat'urata

Audi incearca Sa mentino calitatite deosebite ale produsului natural - pieleo.

Generalitati

Paleta tipurilor de piele este mare. Este yorba in primul rand despre sortimentele de piele Nappa, deci piele cu suprafate netedii intr-o

varietate de culori. ~

Concentratia culorii deterrnina aspectul si structura materialului. Daca se observe pe suprafata pielii caracterele specifice naturale, inseamnii cii este yorba despre 0 piele Nappa natur, care ofera un confort deosebit. Nervurile fine, craterele Inchise, cutiirile, precum ~i nuantarile diferite raman vizibile §i constituie argumente pentru caracterul natural al pielii.

Pielea de Nappa natur nu este acoperita cu un strat de vopsea. De aceea este mai sensibiliL Acest lucru trebuie sa-I aveti in vedere atunci cand axpurieti acest tip de piele solicitilrilor diverse - copii, animale etc.

rile de piele acoperite cu un strat de vopsea sunt ma i rezi stente. lueru are un efeet pozitiv asupra rezistentei la solicitari a pielii. usi proprietatile tipice ale pielii nu se mai pot observa, eeea ee nu re nici 0 lnfluenta asupra calitatii pielii.

torita specificitatii proprietatilor sortimentelor de piele utilizate sensibilitatea fata de uleiuri, grasimi, mur dar ie) trebuie acordata 0 sporita la utilizare $i intretinere. Astfel, articolele de

,~,,,., .• ~ inte inchise la culoare (in specia I daca acestea sunt

ede ~i colorantii utillzati la fabricarea lor nu au fost fixati corerl pot pata tapiteria de piele. Praful §i particulele de urdiirie piitrunse in pori, in cute si in cusaturi pot deteriora prafata pielii. Din acest motiv pielea trebuie intretinuta in mod ulat §i dups caz, imediat dupa ce a fost supuss unor solicitari deosebite. Dupa 0 perioada mai indelunqata de utilizare pielea va capata 0 patina tipica, de neconfundat. Acest lucru este caracteristic pentru produsul piele naturals $i 0 marca a calitatii veritabile.

Pentru pastrarea calitatllor materialului pe toata perioada de folosire, trebuie respectate urmatcarele indicatii:

rea autovehiculului

CD Avertizare!

• Evitati expunerea indelungata la soare pentru a evita decolorarea. La expunerea indelungata la soare, pielea trebuie sa fie protejata prin acoperire.

• Accesoriile ascutite de la haine, cum ar fi fermoarele, curelele pot produce zqarieturi sau deteriorari ale pielii care nu mai pot fi remediate.

[IJ lndicatie

• Pielea trebuie tratata periodic 1,'i dupa fiecare curatare cu crerna cu protectie contra radiatiilor ultraviolete. Crema hraneste pielea, 0 ajuta sa respire, 0 face mai moale $i ii confers umiditate. in acelasi timp asigurii si protectia suprafetei.

• Pielea trebuie curatata la fiecare 2 - 3 luni, urmele proaspete de rnurdar!e trebuie indepartate imediat.

• Petele proaspete de pasta de pix, cer neala, ru], crerna de ghete trebuie indepsrtate cat mai repede posibil.

• Intretineti $i culoarea pielii. Partile de piele mai decolorate trebuie sa fie tratate cu 0 crerna speciala cu colorant.js

Valabil pent ru autovehicute!e: echipate cu accesorii din pie!e

Curatarea !?i ingrijirea huselor de piele

Pie/eo natura/a necesito 0 intretinere deosebitii.

Curatarea norrnela

- Suprafetele murdare trebuie curatate cu 0 laveta de bumbac sau lana usor urnezita.

lndicatiile de utilizare

Intretinerea l?i curatarea autovehiculului

Murdaria persistenta

- Loeurile eu murdarie parsisterrta trebuie cutatate eu 0 laveta tnrnuiata lntr-o solutie de apa eu sapun (2 linguri sapun neutru la 1 litru de apa).

- Aveti grija ea pielea sa nu se ude si apa sa nu patrurida prin cusaturl.

- Dupa spalare se starqe eu 0 laveta uscata !iii curata.

Indepartarea petelor

- Petele proaspete In solutie apoasa (de ex. eafea, eeai, sue, sanqe). se tndeparteaza eu 0 laveta absorbents sau un servet de bucataria. respeetiv daca pata s-a useat tolositi 0 substanta de curatare din setul existent In autovehieul.

- Petele proaspete pe baza de grasimi (de ex. untul, maioneza, eioeolata) trebuie indepar tate eu 0 laveta absorbanta sau un server de bucatarie, respeetiv daca pat a s-a useat tolositi 0 substanta de curatare din setul existent In autovehieul (daca nu a patruns In suprafatal.

- In eazul petelor uscate folositl un spay dizolvant de qrasirni.

- Petele speciale (de ex. pasta de pix, oja, erema de ghete, s.a.rn.d.l trebuie indepartate eu 0 substanta specials de tndepartat pete.

Intretlnerea pielii

Componentele din piele trebuie tratate de doua ori pe an eu materiale corsspunzatoare.

- Nu folosi]i substante de curatare In exees.

- Dupa spalare se sterqe eu 0 laveta moale.

In cazul in care aveti nelarnurlri legate de cur atarea componenetelor de piele ale autovehiculului dvs. adresati-va cu Incredere dealerilor Audi. Acestia va vor da inforrnatiile ~i sfaturile neeesare In eeea ee priveste gama de produse de cur atare existente, de ex:

• Set de curatare §i intretinere

• Crema de intretinere a eulorii

• Substanta pentru tnoepartarea petelor de pasta de pix, crerna de ghete s.a.rn .d.

• Spray de dizolvare a qraslrnii

• Noutati 9i lrnbu natatiri aparute.

CD Avertizare!

Pielea nu trebuie tratata In niei un caz cu substante dizolvante (de ex. benzlna, terebentina), ceara, crerns de ghete si alte substante asemanatoare .•

pentru autovehicute!e: echipate ell huse din Alcantar a

Curatarea materialulu Alcantara®

Indepartarea prafului l?i a murdariel

- Urnezitl outin 0 laveta $i sterqeti materialul.

Indepartarea petelor

Urnezltl 0 laveta eu apa ealduta sau spirt slab.

- Tarnponaji pata tncepand din eentru.

- Uscati cu 0 laveta cu rata ..

Nu utilizaf substante pentru curatarea pielii.

Cand este praf sau murdilrie, puteti folosi un sarnpon.

Praful ~i particulele de rnurdarle piltrunse in pori, in cute si in cussturi pot deteriora supraf ata pielii. Daca autovehiculul este parcat 0 perioada lndelun qata la soare, pielea trebuie protejata de expunerea directs la soare, pentru a evita decolorarea. Decolorarea u~oara, in urma utillzarli. este normals.

CD Avertizare!

• Alcantara® nu trebuie tratata cu substante solvente, ceara, creme de pantofi, diluant, substante pentru lntretinerea pielii.

• Petele persistente trebuie indepartate de catre un dealer speciazat, pentru a evita deteriorari!e.

Nu utllizatl in nici un caz perii sau bureti duri .•

centurile de sigurantii curate! Numai astfel se osiguro 0 iunctionore ireprosobito.

Pastra]! centurile de sigu ranta curate.

Centurile murdare se spala numai cu 0 solutie slaba de sapun,

Verificati regulat starea centurilor dvs. de siquranta.

rea autovehiculului

Daca centura este foarte rnur dara, rularea automata poate fi lnqreunate.

Inainte de a se rula in dispozitiv, centurile trebuie sa fie uscate.

CD Avertizare!

• Pentru curataroa centurilor nu este nacesara demontarea lor.

• Centurile de siquranta nu trebuie curatate chimic, deoarece solutiile chimice de curata re pot distruge tesatura. De asemenea, centurile nu trebuie sa vina in contact cu lichide corozive.

• Centurile de siquranta deteriorate trebuie inlocuite de catre un dealer Audi. •

Indicatii1e de utilizare

_--Carburantul l?i alimentarea

Carburantul ~i alimentarea

Benzina

Valabil pentru autovehicutele: echipate ell rnotoare pe benzina

Tipurile de benzina

Folosirea tipului de benzina corespunzator autovehiculului dvs. ajutii 10 protejarea mediului $i a motorului.

Exista mai multe tipuri de benzina. Cititi in => pagina 370, "Mass §i capacitati", care este tipul de benzina corespunziltor autovehiculului dvs. Aceleasl inforrnatii Ie veti gasi sl pe partea interioara a capacului rezervorului de benziniL

Se face dlfer enta intre benzina cu plumb si benzina fara plumb. Toate autovehiculele Audi sunt echipate cu catalizator si trebuie alimentate numai cu benzina fara plumb. Senzina fara plumb trebuie sa corespurida standardelor DIN EN 228. !DIN inaeamna "Deutsches Institut fUr Normung, adica Istitutul German pentru normare", EN ln searnna "Eur opaische Norm, adica Norma Europeana").

Tipurile de benzina se diferentiaza prin cifra oetanica (CO}' In cazul in care, in situatii de urgenta nu aveti la dispozitie tipul de benzina corespunzator, proceda]i in felul urrnator:

• Pentru motoarele care, conform => pagina 370, "Mase sl capacitati" trebuie sa fie alimentate cu benzina tara plumb COR 95 sunt valabile urrnatoarele: Puteti folosi si benzine fara plumb COR 91. Acest lucru duce totusi la 0 foarte mica pierdere de putere.

• Pentru motoarele care, conform => pagina 370, "Mase §i capacitati" trebuie sa fie alimentate cu benztna tara plumb COR 98 sunt valabile urrnatoare!e: Putetl folosi si benzine Super fara plumb COR ss.In conditii necorespunzatoare de functlonare. poate aparea 0 mica pierdere de putere. Pentru cazul in care nu aveti la dispozitie benzinele de mai sus, puteti numai In caz de urgenta sa folositl si benzine fara plumb COR 91. In aceasta situatie trebuie sa clrculati numai cu turatii red use §i in trepte mici de viteza. Evitati accelerarea la maxim ~i solicitarea puternica a motorului. Alirnentati cu benzine corespunzatoare tipului de motor de indata ce aveti ocazia.

lndicatii suplimentare referitoare la alimentare gasiti => pagina 302.

O Avertizare!

• Este suficienta numai 0 sinqura alimentare cu benzine cu plumb pentru a deteriora catalizatorul.

• Cand se toloseste benzine cu 0 cifra octanica scazuta. turatiile mari sau solicitarea puternica a motorului pot provoca defectiuni ale acestula.js

Vetabi! pentru autovehicule!e: echrpate ell rnotoere pe benzina

Aditivii

Aditivii tmbunotatesc calitatea benzinei.

Calitatea benzinei influenteaze comportamentul autovehiculului, puterea §i d urata de vlats a motorului. Alirnentatl de aceea numai cu benzine de calitate cu aditivi. Acesti aditivi au efect anticoroziv, curata sistemul de alimentare cu combustibil §i previn depunerilein

mo~~ ~

Carburantul i alimentarea

Dadl nu aveti la dispozitie benzina de calitate cu aditivi sau dad apar defectiuni la motor, este necesar sa alimentati separat cu aditivi.

ii puteti curnpara §i amesteca §i dupe alimentare, in special cand apar probleme la pornire sau cand motorul tunctioneaza neuniform.

Nu tali aditivii benzinei s-au dovedit a fi eficienti. Va recornandarn "aditivi originali Volkswagen/Audi pentru motoarele pe benzina", pe careii puteti procura de la unitatile Audi. Aici Yeti primi §i intorrnatil referitoare la modul de utilizare.js

Diesel

Valabil pentru autovehicule!e: echip at e rnctoare diose I

Carburantul diesel

Carburant Diesel cu cifra cetanica nu mai mica de CC 51. (Cifr a cetanica este a masura pentru inflamabilitatel. Carburantul diesel trebuie sa corespunda standardelor DIN EN 590. (DIN lnseamna "Deutsches Institut fur Normung, adica Istitutul German pentru norm are", EN lnsearnna "Europ aische Norm, adica Norma Europeana"),

lncicatii suplimentare referitoare la alimentare gas iii => pagina 302, "Alimenta rea".

Aditivii

Aditivii, ass numitele "substante fluidizante", benzina si alte substante asernanatoare nu trebuie introduseln carburantul Diesel. Vezi §i ~ pagina 302, "Utilizarea pe timpul iernii".

Cand combustibilul nu este de calitate, este necesar ca din separatorul de apa al filtrului de combustibil sa fie elirninata apa $i intre intervalele rnentionate in Planul de service. Va recomandarn sa va adresati unui dealer specializat pentru a efectua aceste lucrarl.

CD Avertizare!

• Aditivii nu trebuie arnestecatl cu carburantul Diesel.

• Colectarea apei in filtru poate duce la avarierea motorului .•

Valab!l pentru autove hicule!e: echipate ell rnctoare diesel

Carburantul RME (Biodiesell

Autovehiculul poate fi alimentat cu corburont RME.

RME lnsearnns "Rapsolfettsauren-Methyl-Ester" tulei de rapita). RME trebuie sa corespunda standardelor DIN E 51 606.m1N insearnna "Deutsches Institut fur Normung vezi"l.

lnformati-va la dealerii Audi sau la clubul dvs. automobilistic asupra locurilor unde se gase9te carburant RME.

Particularitatile carburantului RME

• Performantele la deplasare pot fi putin mai scazute.

• Consumul de carburant poate fi putin mai ridicat.

CD Avertizare!

• Daca alirnentati cu Biodiesel, folositi numai carburant RME conform DIN E 51 606!

lndicathle de utilizare

Carburantu.1 l?i alimentarea

• Daca folositi Biodiesel care nu corespunde normelor, se poate Infunda filtrul de carburant.

[iJ lndlcatle

• La trecerea de la carburant diesel pe carburant RME, se poate infunda filtrul de carburant. De aceea, va recornandarn sa rnlocuitl filtrul de carburant dupa cca. 300 - 400 km de la schimbarea carburantului.

• in cazulln care planulti sa nu utillzati autovehiculul pe 0 perioada mai mare de 2 saptarnani. va recornandarn sa alimenta]i cu carburant diesel si sa parcurqeti 0 distanta de cca. 50 krn, pentru a evita deteriorarlle la sistemul de injectie._

Valabi! pentru autovahicule!e: echipate cu motoero diesel

Utilizarea pe timpul iernii

Corburontul diesel se poote inqrosa In timpul iernii.

Carburant diesel pentru larna

Dacil se tolosesto "carburant diesel pentru vara", la temperaturi sub 0' C pot aparea deranjamente, deoarece cornbustibilul Isi modiflca densitatea (parafina condenseaza), De aceea, In Germania exists In timpul anotimpului rece "diesel pentru iarna", care il?i pastreaza calitatile pana la 0 temperatura de -22' C.

in tari cu alte conditii climaterice exists rnotorina ca re se comports diferit la aceeasi temperatura. Dealerii Audi §i benzinariile din tilrile respective sunt in masura sa deainforrnatf despre carburantil diesel disponibili.

Dad carburantul se Ingroa§a la temperaturi sub -22' C atat de tare lncat motorul nu mai porneste. este suficient sa introduceti autovehiculul un timp intr-un spatiu tncalzit,

Carburantul RME

Carburantul RME poate fi folosit pana la 0 temperatura de cca. -10 'C.

La temperaturi exterioare sub -10' C va recomandarn sa utilizati carburant diesel pentru iarna,

La autovehiculele prevazuts cu tncalzlre in statlonare", in timpul anotimpului rece, trebuie sa folositi carburant diesel, altfel se poate ajunge la deteriorarea instalatiei de lncalzire in stationare.

CD Avertizare!

Aditivii, asa numitele "substa nte fluidizante" §i alte substante asernanatoare nu trebuie introduse Tn carburantul diesel.ja

Alimentarea

Carburantul

alimentarea

Procesul de alimentare

Fig. 229 Imagine autovehicullateral dreapta spate: Deschiderea clapetei rezervorului

Fig. 230 Clapeta rezervorului CU capac prins

La actionarea inchide rii centralizate se va Tncuia/descuia automat $i clapeta rezervorului.

Deschiderea capacului rezervorului

- Apasatl pe partea dreapta a clapetei rezervorului => fig. 229.

Hotiti capacul rezervorului spre stanqa 180 gr.

Prindetl capacul rezervorului pe marginea de sus a clapetei => fig. 230.

Inchiderea capacului rezervorului

- Insurubati capacul rotind spre partea dreapta, pana se aude un sunet de blocare.

- Inchideti clapeta.

In momentul opriri automate a pompei de benzlna, rezervorul este "pi in". Nu trebuie sa mai allmentati. deoarece se ocupa volumul de expansiune.

In interiorul clapetei rezervorului se gase§te 0 eticheta pe care este n otat tipul de ca rburant corespunziltor a utovehiculu lui dvs. Ind icatii suplimentare referitoare la carburant => pagina 300.

Capacitatea rezervorului este pr ecizta in Datele tehnice

=> pagina 370.

&ATENTIE!

Din motive de siguranla va recornandam sa nu transportati in portbagaj canistre cu carburant de rezerva, in cazul unui accident acestea s-ar putea sparge !;Ii ar exista pericolul unui incendiu! Daca trebuie neaparat sa transportati 0 canistra, respectatl prevederile legale. ~

lndicatfile de utilizare

m--Carburantul !;>i alimentarea

CD Avertizare!

• Carburantul varsat trebuie imediat indepartet de pe vopseaua autovehciulului. Acest lucru trebuie respectat mai ales la carburantul RME !Biodiesell - pericol de deteriorare a vopselei!

• Nu cir culati niciodata pana la epuizarea intregii cantitati de carburant din rezervor! Prin alimentarea neregulata cu carburant se poate ajunge la rateuri la aprindere. Astfel, in instalatia de evacuare a gazelor va ajunge carburant nears - pericol de avariere a catalizatorului!

<i' lndicatle pentru mediu

Nu urnpleti peste masura rezervorul de carburant - cand se tncatzeste, se paate revarsa.js

Deblocarea de urgenta a clapetei rezervorului

C6nd fnchiderea centratizata este detecta, clapeta rezervorului se poate descuia manual.

Fig. 231 Portbagajul:

Descuierea de urgenta a clapetei rezervorului

Deschideti capacul portbagajului.

Deschideti capacul din partea dreapta.

Pentru a debloca clapeta rezervorului traqeti de ureche in sensul indicat de sageata ~ fig. 231._

Verificarea i completarea

ficarea ~i completarea

Deblocarea capotei motorului

Capota motorului se descuie din interiorul outovehiculului.

Fig.232 Imagine din zona podelei - conducator: Maneta de deblocare

- Iraqeti maneta de sub bord => fig. 232in sensul indicat de sageata.

Capota motorului va sari sub actiunea arcului. Simultan iese la vedere un rnaner de tragere in grila radiatorului.js

Deschiderea capotei motorului

Fig.233 Imaginea radiatorului: Maner

Inainte de deschiderea capotei motorului verlflcati ca sterqatoare!e de parbriz sa nu fie ridicate de pe parbriz. Altfel s-ar putea produce deteriorari ale vopselei ..

- Hidicati putin capota motorului => &.

- Traqe]i manerul => fig. 233 In sensu I indicat de saqeata.

Astfel se va debloca carliqul de prindere.

- Deschldeti capota motorului.

Capota motorului este rnentinuta in pozitie deschiss de catre un amortizor.

lndicatllle de utilizare

II

Verificarea ~i completarea

&ATENTIE!

Nu deschideti niciodata capota motorului daca auzlti sau vedeti ca din compartimentul motorului ies aburi sau lichid de racire - Pericol de oparirel A~teptati pana cand nu se mai vede iaslnd abur

sau Ii chid de racire de sub capota motorului. •

Lucr'arlle In compartimentul motorului

La executa rea lucriirilor In compartimentul motor trebuie acoraato 0 otentie deosebitiil

La executa rea tucrarilor in compartimentul motor, de ex. verificari ~i completari cu lichid de frana, pot aparea accldenteri, arsuri sau incendii. De aceea trebuie respectate indlcatiile de avertizare de mai jos ~i regulile de siquranta general valabile. Compartimentul motorului este 0 zona periculoasa! => &.

&ATENTIE!

• Opritl motorul.

• Scoateti cheia din contact.

• Actionati frana de statlonare,

• La autovehiculele cu cutie de viteze mecanlca, introducetl maneta schimbatorulul de viteze in pozltle neutra (rners in gol), iar la cutiile de viteze automate, selectati pozltla P.

• Lasati motorul sa se raceasca.

& ATENTIE! Continuare

• Copiii nu trebuie sa se gaseasca in apropierea compartimentului motorului.

• Nu varsati niciodata lichide pe motorul fierbinte. Aceste lichide (de ex. antigelul contl nut de lichidul de racire) ar putea lua foe!

• Evitati produce rea scurtcircuitelor in instalatia eleetrica - mai ales la baterie.

• Nu puneti nlciodata mana in zona ventilatorului atata timp cat motorul este cald. Ventilatorul ar putea porni brusc!

• Nu deschldeti niciodata capacul rezervorului lichidului de racire, atata timp cat motorul este cald. Sistemul de racire se afla sub presiune!

• Pentru protejarea fetei, rnainilor si bratelor de aburii sau de lichidele fierbinti, trebuie sa folositi 0 laveta mare la deschiderea capacului rezervorului lichidului de racire.

• Daca trebuie sa efectuati operatli de verificare in timp ce motorul functioneaza, exists un pericol suplimentar de la piesele care se rotesc (de ex. curele de transmisie, alternator, ventilator etc.) si de la instalatia de aprindere de tnalta tensiune.

• Cand este necesara executa rea lucrarilor la sistemul de alimentare cu combustibil sau la lnstalatia electrica, trebuie respectate urmatoarele indicatii de avertizare:

- Deconectati intotdeauna bateria de la instalatia electricii.

- Nu furnati.

- Nu lucrati niciodatii cu foc deschis.

- Tineti mereu la dispozitle un stinqator de incendii. ~

completarea cu lichid de frana, trebuie sa fiti atanti sa nu unda]i lichidele. In caz contrar ar putea aparea d efectiuni in ctionare ~i avarii ale motorului!

lndlcatie pentru mediu

u a putea recunoaste la timp neetanseitatile, trebuie sa contI la intervale regulate partea inferioara de sub autovehicul.

se observe pete de ulei sau alte lichide, d uceti autovehicululla n service, pentru verilicare .•

motorului

Traqeti capota motorului In jos pana se Tnvinge torta amortizorului.

Apoi lasati-o sa caoa in Tncuietoare - nu aposat! suplimentar! => &.

In ATENTIE!

• Din motive de siquranta, capota motorului trebuie sa fie inchisa in timpul deplasarii. De aceea, dupa inchiderea capotei, verificati daca s-a blocat corespunziitor. Cand este inch lsa, capota motorului este la acelasi nivel cu partlle de caroserie care o Inconjoara.

• Daca in timpul deplasarii observati ca nu s-a inchis bine, opriti

imedi'at pentru a 'nchide capota - periGol de accident! •

Verificarea

Prez.entare generalll a compartimentului motorului

Valehii pentru autovehiculele: echipete cu motoare pe benzin~ cu 4 cilindr!

Prezentarea compartimentului motorului la motorul pe benzina cu 4 cilindri

Cele moi importante puncte de control.

Fig. 234 Motoare pe benzinii cu 4 cilindri

CD Bateria .

® Gura de umplere ulei motor (~I .

318 313~

Indicatille de utilizare

Verificarea ~i completarea

® Rezervor lichid friina (0) .

o Joja ulei motor (orange) .

® Vas de expansiune lichid de racire (ob) ...•.......•.

® Rezervor lichid spalat geamuri (W) .

o Rezeror pentru servodirectie (capac verde) .

317 312 315 324 267.

Valebll pentru autovehicule!e: echipate cu motcare benzina eu cilindr i

Prezentarea co:mpartimentului motoruluii la motorul pe benzina cu 6 cilindri

Cele mai importante puncte de control.

Fig.235 Motoare pe benzinii cu 6 cilindri

CD Bateria .

o Joja ulei motor (orange) .

® Rezervor lichid friina (0) .

o Vas de expansiune lichid de racire (obi .

® Gura de umplere ulei motor ('b1) .

® Rezervor lichid spalat geamuri (W) .

o Rezeror pentru servo dir ectie (capac verdel .

Valab!l

aurovehicule!e: Valabil

eutovehicu!e echipate cu motoare Diesel cu 4

318 312 317 315 313 324 267.

Prezentarea compartimentului motorului la motorul diesel cu 4 cilindri

Cele mai importante puncte de control.

Fig,236 Motoare Diesel cu 4 cilindri

0) Bateria ". , , , , .. , . , . , . , , . , '. , , , .

(3) Gura de umplere ulei motor (~) .

® Rezervor lichid frana (0) .,', , ',.' ' ..

(1) Joja ulei motor (orange) , .

® Vas de expansiune lichid de racire (.,b) , ' .. , ..

® Rezervor lichid spalat geamuri (Q) , .

(2) Rezeror pentru servo directie (capac verde) ".

Verificarea

Vatabil

autovahiculele: Valabil peotru autovehicule echipete cu motoare Diesel ell G

Prezentarea compartimentului motorului la motorul diesel cu 6 cilindri

Cele mai importante puncte de control.

318 313

317 Fig.237 Motoare Diesel cu 6 cilindri

312

315 CD Joja ulei motor (orange) ,., .

324 0 Bateria " ' .

267. 0 Rezervor lichid frilna (0) ' .

o Vas de expansiune lichid de racire (.,b) , ,' •... ,.

® Gura de umplere ulei motor (~) .

312 318 317 315 313"

Indicatltle de utilizare

Verificarea l?i completarea

® Rezervor lichid spalat geamuri (W) .

o Rezeror pentru servodirectis (capac verde) .

Uleiul de motor

Valabil pentru au-oveniculete: echlcate ell rnotcare pe benzina

Ulei motor - specificatia pentru motoare pe benzina

Tipurile de ulei motor sunt tmpartite dupa speciticatii exacte.

Binelnteles ca uleiurile de motor se imbunatatesc permanent. lnforrnatiile din acest manual corespund numai datelor existente la momentul tipar irii. Dealerii Audi sunt inforrnati continuu de modificiirile apiirute.

Va recornandarn sa va adresati unui dealer Audi pentru realizarea schimbului de ulei, conform planului de service.

De la pro ducator, autovehiculul este prevazut cu un ulei multigrad de vascozitate redusii cu care - in atara de zone Ie cu climii foarte rece - se poate rula pe parcursullntregu{ui an.

Specificatiile uleiului valabile pentru motoarele respective Ie gasiti la capitolul Date Tehnice ~ pagina 370

Specificatlile prezentate in continuare (Norrne VW) trebuie sa apara individual sau impreuna cu altele, pe recipiente. Tn plus, pe recipient gasiti si indicatia pentru viiscozitate, de ex. SAE OW-30.

324 267.

Uleiurile pentru intervalele flexibile de intretinere (LongLife Service*)

In cadrul acestui Audi Long Life Service ~ "Planul de Service" s-au dezvoltat uleiurile multigrad de viiscozitate rsdusa cu specificatie VW 503 00 §i 50301 pentru motoarele pe benzine.

Acestea constituie premisa pentru noile intervale de intretlnere in cadrul Long Life Service si de aceea trebuie utilizate numai aceste uleiuri.

Comentariu

Dehumire

Specificatie

Ulei multigrad de vilscozitate rsdusa

VW 503 00 VW 503 01

Long Life Service

Long Life Service

• Evita]i amestecul cu alte uleiuri, altfel nu mai suntvalabile premisele pentru intervalele de intretinere.

• Numai in cazuri exceptiona!e. ciind uleiul a atins nivelul minim (vezi marcajul de pe joja) si nu exista ulei Long Life disponibil, puteti utiliza u leiuri conform specificatiei VW 502 00, in cantitati mici (piina la 0,5 I!.

• Va recornandarn ca inaintea deplasiirilor lungi sa curnparatt §i sa tinati in autovehicul ulei de motor conform celei mai noi speclficatii VW. Astfel ave]i la dlspozltie intotdeauna uleiul corespunzator.

Uleiurile pentru intervalele fixe de irrtretinere

Dacala autovehiculul dvs. nu se utilizeaza Long Life Service, puteti utiliza urrnatoarele uleiuri. Tn acest caz autovehiculul dvs. se gase§te intr-un interval de lntretinere de 1 an /15000 km (vezi

Planul de Service!' ~

Comentariu

nu mai vechi de 1.97

VW50101

nu mai vechi de 1.97

Ulei multigrad

in cazuri de urgenta

specificatii trebuie sa se gaseasca pe recipientul de ulei §i sa fie prevazute cu data, care nu trebuie sa fie anterioara indicatiei din tabel.

La completare, puteti amesteca diferitele uleiuri intre ele._

I pentru eutovehiculele: ectupate cu rnotoare

lei motor - specificatia pentru motoare Diesel

Tipurile de ulei motor sunt tmpottite dupii speciticatii exacte.

Bineinleles ca uleiurile de motor se lmbunatetesc permanent. lnlorrnetiile din acest manual corespund numai datelor existente la momentul tiparirii. Dealerii Audi sunt inforrnati continuu de modifica rile aparute.

Va recornandarn sa va adr esa]i unui dealer Audi pentru realizarea schimbului de ulei, conform planului de service.

Verificarea

De la producator, autovehiculul este previlzut cu un ulei multigrad de viiscozitate redusa cu care - in atara de zonele cu cllrna foarte rece - se poate rula pe parcursul intregului an.

Specificatiile uleiului valabile pentru motoarele respective Ie gasiti la capitolul Date Tehnice => pagina 370.

Specificatiile prezentate in contin uare (Norme VWI trebuie sa a para individual sau impreuna cu altele, pe recipiente. In pi us, pe recipient gasili §i indicatia pentru vascozitate. de ex. SAE OW-30.

Uleiurile pentru intervalele flexibile de intretinere (LongLife Service*)

in cadrul acestui Service Audi => "Planul de Service" s-au dezvoltat uleiurile multigrad de ungere usoare cu specificatie VW 50600 si 50601 pentru motoarele Diesel.

Acestea sunt premisa pentru noile intervale de intretinere in cadrul Long Life Service §i de aceea trebuie utilizate numai aceste uleiuri.

Specificat:ie Comentariu

-.~------~--------~~-----

Ulei multigrad de VW 506 00 Service Long Life

vilscozitate reduss VW 50601 Service Long Life

• Evita] i amestecul cu alte uleiuri, altfel nu mai suntvalabile premisele pentru intervalele de intretinere.

• Numai In cazuri exceptionale, cand uleiul a atins nivelul minim (vezi marcajul de pe joja) §i nu exista ulei Long Life disponibil, puteti utiliza uleiuri conform speclficatlei VW 505 01, in cantitati mici (pana la 0,5 II.

• Va recornandam ca inaintea deplasarilor lungi sa cumparati si sa tineti in autovehicul ulei de motor conform celei mai noi specificatii VW. Astle I aveti la dispozltie intotdeauna uleiul corespunzator.

Uleiurile pentru intervalele fixe de Intretinere

lndlcatllle de utilizare

Verificarea !?i completarea

Daca la autovehiculul dvs. nu se utilizeaza Long Life Service, puteti utiliza urrnatoare!e uleiuri. in acest caz autovehiculul dvs. se gase!}te intr-un interval de intretinere de 1 an / 15000 km (vezi Planul de Service).

Denumire

Specificatie

Comentariu

Ulei multigrad de v8scozitate radusa

nu mai vechi de 4.99

VW 505 01

nu mai vechi de 1.97

VW 505 00

Ulei multigrad

ACEA 83 respectiv ACEA in cazuri de

84 urgenta

I...- __.

Aceste speclficatii trebuie sa se gaseasca pe recipientul de ulei si sa fie prevazute cu data, care nu trebuie sa fie enterloara lndicatiel din tabel.

La completare, puteti amesteca diferitele uleiuri intre ele .•

Verificarea nivelului uleiului

Jojo indica nivelul uleiului.

Fig. 238 Zone de rnarcare pe joja

Stabilirea nivelului uleiului - Opr i]i motoru I.

- Sco ateti joja.

- Stergeti-o cu 0 laveta curata si introducetl-o din nou

complet.

- Scoateti joja din nou si cltiti nivelul uleiului => fig. 238.

Nivel ulei in zona @

Nu este perrnisa completarea cu ulei.

Nivelul uleiului in zona ®

- Puteti adauqa ulei. Astfel se poate intampla ca dupa

oceeo nivelului sa se afle in zona @. ..

Verificarea

Nivelul uleiului In zona ®

- Trebuie sa adauqa]! ulei ~ pagina 313. Este suficient ca nivelul sa fie dupa aceea undeva Tn zona @.

Este normal ca motorul sa consume ulei. in functie de modul de exploatare si de conditiile existente, consumul de ulei poate atinge 0,51/1000 km. In primii 5000 kilometri, consumul de ulei poate fi mai mare. De aceea nivelul uleiului trebuie verificat la intervale regulate - de preferat la efectuarea alimentarii ~i Tnaintea deplasarilor lungi.

La rnasurarea nivelului uleiului, autovehiculul trebuie sa stationeze pe 0 suprafata orizontala. Oupa oprirea motorului asteptati cateva minute, pentru ca uleiul sa curga inapoi Tn baia de ulei.

La suprasolicitari ale motorului, ca de ex. la drumuri lungi pe autostrada vara, in cazul utilizarii remorcii sau in zonele muntoase, nivelul uleiului trebuie mentinut pe cat posibilin zona 0 - dar nu deasupra,

Daca nivelul uleiului scade sub nivelul minim, acest lucru va fi semnalizat prin aprinderea aver tizarii in bord =:> pagina 37. In acest caz, rnasurati nivelul uleiului cu joja, cat mai repede posibil. Cornpletati cu ulei daca este necesar.

[IJ lndicatie

Nivelul uleiului nu trebuie sa fie in nici un caz, deasupra zonei 0 .•

Completarea cu ulei

Uleiul motor trebuie od6ugot in cantitati de cote 0,5 litri.

Dssurubati busonul gurii de umplere.

Cornpletati uleiul Tn cantitati de care 0,5 litri

~ pagina 310, "Ulei motor - specificatia pentru motoare pe benzine" respectiv-e- pagina 311, "Ulei motor - speciticatia pentru motoare Diesel".

Controlati nivelul uleiului ~ pagina 312, "Verificarea nivelului uleiului".

- In~urubati cu grija capacul gurii de umplere si impinqeti joja pana la limita de cursa,

Pozitia busonului de umplere cu ulei este prevazuta in compartimentul motorului =:> pagina 307.

&ATENTIE!

Cand se efectueaza umplerea, atentie la piesele incinse ale motorului - pericol de incendiu.

cas lndlcatle pentru mediu

Nivelul uleiului nu trebuie sa fie Tn nici un caz, deasupra zonei

=:> pagina 312, fig. 238 0. In caz contrar, uleiul poate fi absorbit Tn motor si ar putea ajunge in atmosfera prin lnstalatia de evacuare a gazelor. Uleiul poate fi ars in catalizator si I-ar putea deterlora.js

lndicatiile de utilizare

Verificarea llii completarea

Schimbul de ulei

Schimbarea uleiului trebuie etectuatii de un specialist.

Uleiul motor trebuie schimbat la intervalele prevazute in =:> "Planul de service".

Va racornandarn sa va adre sati unui dealer Audi pentru schimbarea uleiului. Acesta dispune de cunostlntele ~i sculele speciale ~i piesele de schimb (de ex. filtre de uleil.

in cazul in care doriti sa schirnbati durnneavoastra uleiul motor, respectati neaparat urmatoarele indlcatil.

&ATENTIE!

• Mai intai lasati motorul sa se raceasca - pericol de oparire cu ulei.

• Folositi ochelari protectori - pericol de accidentare cu stropi de ulei.

• Uleiul uzat nu trebuie pastrat la indemana copiilor.

CD Avertizare!

Nu arnsstecati In ulei nici un aditiv. Defectiunile care apar ca urmare a nerespectarii acestor indicatii nu sunt acoperite de qarantie.

<i> lndicatie pentru mediu

• in nici un caz uleiul nu trebuie sa ajunqa In reteaua de canalizare sau sa fie absorbit in parnant.

• Pentru colectarea uleiului uzat folositi un recipient special prevazut pentru acest lucru. Acesta trebuie sa fie destul de mare pentru a putea cuprinde teats cantitatea de ulei din motor.

rn lndicatie

• Cand desfaceti cu mana busonul de umplere cu ulei, tineti bratul orizontal, pentru ca uleiul care s-ar putea scurge sa nu se prelinga pe brat.

• Daca miiinile dvs. intra in contact cu uleiul motor, trebuie sa va spalati bine. _

Sistemul de racire

Lichidul de raclre

Lichidul de riicire are rolul de a raci motorul. Procentul de aditiv din lichidul de racire joacii un rol tiotarator in asigurorea protectiei 10 inqtve; in timpul iernii.

Sistemul de racire al motorului este umplut cu lichid de racire cu perioada indelunqata de utilizare, care nu necesita schimbare. Lichidulde r acire este un amestec de apa ~i aditivi G12+. Este yorba despre antigel pe baze de glicol cu aditivi pentru protectia lmpotriva coroziunii .

Aditivul din lichidul de r actre

Cantitatea aditivului din lichidul de racire este dependents de conditiile climaterice in care este utilizat autovehiculul. Daca procentul de antigel din lichidul de r acire este prea scazut, lichidul ~

Verificarea

de raeire poate inqheta. ceea ce poate determina defectarea sistemelor de incalzir e si racire,

Procentul de aditiv din lichidul de racire a fost adaptat din fabricatie conditiilor de utilizare a autovehieulului.

Raportul de amestec este In mod normal 60% aps si 40% aditivi. Aeest amestee of era n u nu mai 0 protectie impotriva Inghelului pa na la -25 'C, ei protejeaza 9i piesele din metal din sistemul de racire, Impotriva eoroziunii. in plus impledica §i depunerile de calcar si ridieii punetul de fierbere al liehidului de raclre.

Tarile cu cllrna calda

Concentratia lichidului de racire nu trebuie diminuata prin completarea eu apa, niei rnacar in anotimpurile calduroase sau in larile eu elima calda. Proeentul de aditiv din lichidul de racire nu trebuie sa fie mai mic de 40%.

Tarile cu clima rece

Daca.din motive determinate de clirna este necesara 0 concentratie mai mare, proeentul de aditivi din lichidul de racire G12+ trebuie ridieat. Un procent de 60% asiqura 0 pr otectie la lriqhe] pana la cea. -40 'C. Proeentul de aditivi din lichidul de r acire nu trebuie totusi sa tie mai mare de 60%, deoareee cresterea peste acest procent duee la scaderea protectlei Impotriva Inqhetului. in plus, se va Inrautali actiunee de racire.

Autovehiculele pentru tarile cu clirna rece (de ex. Suedia, Norvegia, Finlandal, au din fabrics 0 protect!e la inghel pana la eea. -35 "C. Procentul aditivilor din liehidul de racire trebuie sa fie de eel putin 50%.

(D Avertizare!

• La inceputul iernii verificatl dad aditivul din lichidul de racire corespunde conditiilor climaterice din zona in care va atlati, Aeest lucru este valabil mai ales cand va deplasati cu autovehiculul in

zone cu clirna rece. Dad este nevoie, marili procentul de antigel pana la 50% - 60% .

• Trebuie sa se toloseasca numai aditiv G12+ sau cu speclflcatla "TL-VW 774 F". Alii aditivi ar putea influenta negativ actiunea anticoroziva. Pagubele provocate de nerespectarea acestor in dicatii pot duce la avarii grave ale rnotorului,

• Aditivul G12+ poate fi amestecat cu G11 si G12 .•

Verificarea nivelului lichidului de raclre

Nivelullichidului de racire poote fi verificot dintr-o sinqura privire.

Fig. 239 Compartimentul motor: Vasul de expansiune

- l.uati contactul motor .

lndlcatlile de utilizare

-

Verificarea ~i completarea

Citi]i nivelullichidului de racire din vasul de expansiune ~ pagina 315, fig. 239. Cand motorul este rece, nivelul lichidului de racire trebuie sa fie intre marcajele "min"!?i "max". Cand motorul este cald, nivelullichidului de racire poate fi !?i putin peste marcajul "max".

Pozitia vasului de expansiune se poate observa din imaginea compartimentul motorului =:> pagina 307.

Nivelul lichidului de racire poate fi verificat corect numai cand motorul este oprit.

Nivelullichidului de racire este supravegheat de 0 larnpa de control din bord :::::. pagina 34. De aceea va recornandam sa verificati din ciind in cand nivelul lichidului de racire.

Pierderile de lichid de raclre

Pierderile de lichid de racire sunt cauzate mai ales de neetanseltati. Apelati la un dealer Audi pentru verificarea sistemului de racire,

in cazul in care sistemul de racire este etans, pierderile pot fi cauzate numai de revar sarea lichidului de racire din vas, in cazulin care acesta fierbe din cauza supraincalzlr!l.

CD Avertizare!

in lichidul de raclre nu trebuie sa se amestece substante de etnasare. Se poate periclita buna functionare a sistemului de racire. _

Adaugarea Ilichidului de racire

Completoreo cu lichid de riicire trebuie so se taco cu grija.

Opriti motorul.

l.asati motoru I sa se raceasca.

Puneti 0 laveta pe capacul vasului de expansiune

~ pagina 315, fig. 239 !?i desfaceti capacu leu antetle spre stanqa ~ &.

Completati cu lichid de racire. Insurubatl capacul term.

Lichidul de racire pe care l-ati adauqat trebuie sa corespunda anumitor specificatii =:> pagina 314, "Lichidul de racire". Daca in cazuri de urqenta, nu aveti la dispozitie aditiv de racire G12+, nu trebuie sa folositi al]i aditivi. in acest caz, tolositi numai apa. iar in rnornentul In care aveti la dispozitie aditivul corespunzator, restabillti imediat concentratia necesara.

Cornpletati numai cu lichid de racire in term en de va/abi/itate. Cornpletatl numai pana la marcajul "max". La lncalzire, surplusul de lichid de racire va fi impins din sistemul de racire prin supapa de suprapresiune.

in cazulin care pierderile de lichid de raclrs sunt mari, completarea nu trebuie facuta dedit cu motorul reee. Astfel Yeti evita deteri-

ora rea motorului. ~

&ATENTIE!

• Sistemul de racire se afla sub presiune! Nu deschideti capacul vasului de expansiune cand motorul este cald - pericol de opiirire.

• Lichidul de riicire ~i aditivii acestuia sunt daunatorl sanatat!l. Aditivii trebuie pastrati in recipiente originale ~i neaccesibile copiilor - per'icol de intoxicare.

t lndicatls pentru mediu

Nu este perm isa refolosi realich idul ui de racire, EI trebuie colectat ~i depozitat respectaridu-se indicatiile de protejare a mediului inconjurator, _

Ventilatoru I

Ventilatorul poate intra automat In tunctiune.

Ventilatorul este pus in f'unctiune de motor, printr-o curea trapezoidala. Turatia ventilatorului este cornandata de un vascocupla], in functle de temperatu ra.

in plus, in furictie de echipari ~i motor {de ex. cutie de viteze automata, dispozitiv de tractare rernorca, instalatie de climatizarel, se mai conecteaza un ventilator suplimentar care este comandat de temperatura lichidului de racire.

Dupa oprirea motorului, ventilatorul suplimentar mai poate functions - chiar ~i la lua rea contactului -inca maxim 10 minute. EI arputea porni automat dupa un timp =>&, daca

• temperatura lichidului de r acire este rldicata din cauza acumular]! de caldura, sau

Verificarea

• cand compartimentul cald al motorului este lncalzlt suplimentar de razele soarelui .

&ATENTIE!

Cand executatl hrcrarl in compartimentul motorului trebuie sa aveti in vedere ~i ca ventilatorul poate porni automat - pericol de

accidentare. _

Lichidul de frana

Verificarea nivelului lichidului de frana

Nivelul lichidului de trani: poate fi verifieat dintr-o singura privire.

Fig. 240 Compartimentul motor:

Rezervor iii chid frana ..

mdlcathle de utilizare

Verificarea ~i completarea

- Cititi nivelullichidului de frana din vasul => pagina 317, fig. 240. Nivelul trebuie sa se gaseasca Intre marcajele "MIN" si "MAX".

Pozitia vasului in compartimentul motor reiese ~i din imaginea alaturata => pagina 307. La autovehiculele cu volanul pe dreapta, rezervorul pentru lichid de frilna se afla in cealalta parte a com partimentului motor.

in functionare, apare 0 mica sciidere a nivelului lichidului de frana, prin uzarea materialelor de frictiune $i reglarea automata a franelor,

Dad nivelullichidul ui scade totusl vizibil In scurta vreme, sau scade sub marcajul "Min", se poate ca instalatia de franare sa fi devenit neetarisa. Daca nivelullichidului de frana este prea scazut, acest lucru va fi semnalat prin aprinderea lampii de control frilna

=> pagina 27 si => pagina 34. in acest caz trebuie sa va adresati urgent unui dealer Audi pentru a verifiea instalatia de franare .•

f?

Inlocuirea lichidului de fr€ma

inlocuirea lichidului de trona trebuie facutii de personal calificat.

Lichidul de frilna atrage umezeala (este higroscopicl. De aceea, cu timpul, va absorbi apa din atmosfera. Un coritinut prea mare de apa poate duce la aparitia coroziunii in instalatia de franare. in plus, va scadea §i punctul de fierbere allichidului de frilna. Astfel, in anumite con ditil, eficienta frilnei va fi intluentata negativ.

De aceea, lichidul de frana trebuie schimbat 0 data la doi ani.

Trebuie sa se foloseasca doar lichid de franii original. Specificatia trebuie sa fie conform normei US "FMVSS 116 DOT 4". Lichidul de frana trebuie sa fie in term en de valabilitate.

Se recornanda efectuarea schlmbarll lichidului de frana in cadrul unei inspectii service la un dealer Audi. Acesta dispune de mijloacele tehnice corespunziHoare, are cunostintele de specialitate necesare $i este instruit asupra dep ozltarii ecologice a deseurilor.

& ATENTIE!

• Pastrali lichidul de frana numai in recipiente originale inchise si neaccesibile copiilor - peri col de intoxicare.

• Dad! lichidul de frana este prea vechi, se poate ajunge, prin suprasolicitatarea franei, la forma rea bulelor de vapori in lnstalatia de franare, Astfel efectul franarii :;;i totodata siquranta la rulare sunt serios afectate - peri col de accident.

CD Avertizare!

Atentie ca lichidul de frana sa nu ajunga pe vopseaua autovehiculului, deoareee 0 ataca.

W lndicatie pentru mediu

Daca lichidul de frana se lnlocuieste din instalatie, acesta trebuie colectat $i depozitat conform prescriptiilor, _

Bateria

Verificarea

Generalltatl

in conditii normale de utilizare, bateria aproape cil nu necesitii Intretinere, La temperaturi exterioare ridicate sau in cazul deplasarilor zilnice lungi, se recomandil verificarea nivelului acidului. Dupa fiecare in car care a bateriei => pagina 322, nivelul acidului trebuie verificat.

Starea bateriei va fi verificata ~i in cadrul unei inspectii service. Daca bate ria este mai veche de 5 ani, va recornandarn sa 0 Inlocu iti.

Perioadele lungi de atatlonere

Dacii autovehiculul rarnane station at 0 porioada lunga de timp, bateria se va descarca din cauza consumului static (de ex. imobilizatorull. Pentru a evita acest lucru, incarcati bateria intre timp sau deconectati polul minus al baterlel.js

Luorarlle la baterie

La executarea lucriirilor 10 baterie trebuie acordatii 0 otentie deosebitii!

Fig. 241 Compartimentul motor, compartimentul de colectare a apetor: Bateria

Bateria se gase~te in compartimentul motorului, in rezer-

vorul de colectare a apei => pagina 307.. .,

lndicatiile de utilizare

Verificarea !?i completarea

Indicatii de siguranta la manevrarea bateriei

Pu rtati ochelari de protectiel

A Acidul din baterie este foarte coroziv. Foloaiti ochelari !?i manusi de proetctiel

@ Este interzisa producerea focului, scantetlor, lumina deschisa ~i fumatul!

----------,~- -------------------

~ La inca rca rea bateriei se produce un amestec de

gaz deosebit de exploziv!

@ Nu lasali copiii in apropierea acizilor ~i a bateriei!

&ATENTIE!

La executa rea lucrarilor la baterie sila instatatia electrica pot aparea ranlrl, opariri sau alte accldentari.

• Purtati ochelari de protectie. Evitati contactul ochilor, pielii sau hainelor cu particulele cu continut de plumb sau de acid.

• Acidul din baterie este foarte coroziv. Folositi ochelari !1i manusi de protectie, Nu inciinati bateria, prin orificiile de aerisire se poate scurge acid. Daca v-au sarit stropi in ochi, clatitl imediat cat eva minute cu apa multa, Apoi adresati-va unui medic. Picaturile de acid de pe piele sl haine trebuie neutralizate imediat cu apa !1i sapun, se clateste cu rnulta apa. Daca ati inghilit acid adresativa urgent unui medic.

• Este lnterzisa producerea focului, scantellor, lumina desehisa l,ii fumatul! Evitati producerea scantellor la lucrul cu cablurile sau cu aparatele elect rice, sau prin descarcarsa electrostatlca, Nu scurtcircuitati niciodata polii bateriei. Pericol de accidentare din cauza scanteilor cu tncarcatura electrica,

& ATENTIE! Continuare

• La incarcarea bateriei se produce un amestec de gaz deosebit de exploziv. lncarcarea bateriei trebuie sa se efectueze numai in spatii bine aerisite.

• Nu lasatl copiii in apropierea acizilor l,ii a bateriei.

• inainte de executa rea lucrarllor la instalatiile electrice, opriti motorul, tuatl contactul, deconectati toti consumatorii electrici. Cablul de la polul minus al bateriei trebuie deconectat. Cand se efectueaza inlocuirea unei lampi cu lncandescenta, este suficienta stingerea lampii,

• Beim Trennen der Batterie vom Bordnetz zuerst das Minuskabel und dann das Pluskabel abklemmen.

• inainte de a reconecta bateria, deconectati toti consumatorii electrici. Conecta'[i mai lntai cablul plus, apoi pe cel minus. Cablurile de legatura nu trebuie in nici un caz schimbate intre ele - peri col de incendiu!

• Nu incarcati niclodata 0 baterie inghetata - pericol de explozie !1i accidentare! Daca bateria a mqhetat, ea trebuie Inlocuita, 0 baterie descarcata poate sa inghete si la temperaturi de 0 ·C.

• Asiqurati-va ca furtunul pentru aerisire este conectat la baterie.

• Nu folositl baterii care prezlnta defectiuni - pericol de explozie! Bateria care prezinta dereriorari trebuie lnlocuita imediat.

O Avertizare!

• Nu d eco nectati bateria cand contactul este pus sau cand motorul functiorieaza, deoarece se vor deteriora instalatiile electrice ~i componentele electrinice.

• Bateria nu trebuie expusa 0 perioada prea indelungata la lumina

naturals, pentru a 0 proteja de raze UV. ~

Verificarea

• in cazulln care autovehiculul nu este folosit 0 perioadil indelungatil de timp, protejati bateria lmpotriva "inqhetulul" .•

Valabil pentru autovahicule!e: ec hipere ell bater!e (cchi manic)

Verificarea nivelului acidului (baterie cu ochi magic")

oeidului din boterie poote fi eitit in fereostro de baterie.

Fig. 242 Compartimentul motor, cornpartimentul de colectare a apelor: Sateria cu ochi magic

Cititi nivelul acidului in fereastra bateriei => fig. 242. In functie de nivelul acidului, bateria I~i modifies culoarea "ochiului magic".

Sulele de aer pot duce la indicarea gre~itil a culorii. Ciocaniti cu atentie pe supratata bateriei.

• Daca culoarea este verde, nivelul acidului este O.K.

• Daca culoarea este lncolora sau galben deschis, nivelul acidului din baterie este scazut, Sateria trebuie verificatil de un dealer specia lizat.

• Culoarea neaqra indica, de asemenea, cil nivelul acidului din baterie este foarte scazut, Sateria trebuie tncarcata urgent

=> pagina 322 .•

Valebil pentru eurovetucu!e!e: echipate cu baterf obisnuite

Verificarea nivelului acidului (baterii obi~nuite)

Nivelul acidului din boterie poote fi citit relotiv usor.

Fig. 243 Compartimentul motor, compartimentul de colectare a apelor: baterii

obisnulte ~

lndicatiile de utilizare

Verificarea

- Cititi nivelul acidului pe partea din fata a bateriei. Nivelul trebuie sa se afle pe cat posibil, pe marcajul "max."

in cazul In care nivelul acidului se gase!?te sub marcajul "min.", celulele bateriei trebuie completate cu apa distilata._

Utilizarea pe timp de iarna

In anotimpul rece bate ria este solicitata In mod deosebit. La temperaturi negative scade ~i capacitatea bateriei.

De aceea, va recornandarn ca la Tnceputul anotimpului rece sa verificati bateria ~i daca este necesar sa 0 Incarcati => pagina 322.

[IJ lndicatie

Daca autovehiculul nu ruleaza timp de mai multe saptarnani, In conditii de ger puternic, bateria trebuie scoasa ~i pastrata intr-o incapere ferita de ger. Astfel se evlta "inqhetarea" bateriei ~i implicit, distrugerea ei. _

incarcarea bateriei

o baterie tncarcato este a premise pentru un bun comportoment In trofic.

- Cltiti avertismentele => & in "Lucrarile la baterie" la pagina 319 §i :=> &.

- l.ua]i contactul motor §i deconectati toti consumatorii de tensiune.

- Numai la "lncarcare a rapida": Scoate]i ambele borne (mal lntai "minus", apoi "pius") .

- Hxaji clestii redresorului la bornele bateriei (rosu = "pius", negru sau mara = "minus").

- Numai acum puteti introduce In priza cablul redresorului §i puteti porni redresorul.

- La starsltul procesului de lncarcare: Opriti redresorul §i scoateti cablul din priza.

- Desprinde]! ctestil redresorului de la bornele bateriei.

- Daca este necesar prindeti din nou cablulla baterie (mai Intai "pius", apoi "minus").

La incarcarea cu 0 intensitate mica a curentului Ide ex. la un redresor de putere mica), bornele nu trebuie desprinse de baterie. I naintea lncarcarii la 0 intensitate mare a curentului, asa n umita "incarcare rapida", trebuie scoase ambele borne. In orice caz respectati indicatii!e producatorulul redresorului.

Incarcarea rapidii a bateriei este periculoasii => & in "Luera rile la baterie" la pagina 319. Necesita un redresor special ~i cunostinte ~

Verificarea

corespunziitoare. va recornandarn sa efectuati incarcarea bateriei numai la un dealer specializat.

o baterie dsscarcata poate sa inqhete $i la temperaturi de O"C. lnainte de incarcar e, bateria trebuie sa fie dezqhetata ::::;, &. Va recornandarn sa nu mai f olositl 0 baterie dezqhetata. deoarece carcasa acesteia ar putea fi fisurata din cauza inghetarii 9i astfel ar putea curge acidul.

In timpul tncarcaril, capacele bateriei nu trebuie sa fie deschise ..

& ATENTIE!

Nu inciircati niciodata 0 baterie inghetata - pericol de explozie! •

a decanectoreo boteriei se vor pierde onumite i ale outovehiculului.

pa deconectarea 9i reconectarea bateriei urrnatoarele functli nu i sunt operative:

Functia

Restabilire

Dispozitivului automat de actionar e geamuri

Defectiunl in functicnareee pagina 71

Aparatul de radio

vezi manualul de utilizare a radioului

Telecomanda

Sincronizarea => pagina 66

Ceasul digital=> pagino 16

Inlocuirea bateriei

Nouo boterie trebuie sa oiba oceteasi coracteristici co ceo veche.

Daca bateria trebuie inlocuita, noua baterie trebuie sa a iba aceeasl capacitate, tensiune (12 Volt), intensitate, forma constructiva $i trebuie sa fie prevazuta cu dopuri etansate.

Va recornandarn sa folositi numai baterii originale corespunzatoare normelor TL 825 06 (de la 12 1997) $i VW 7 5073 (de la 08. 2001).

CD Avertizare!

Atentie ca furtunul de degazificare sa fie conectat mereu la baterie.

Altfel gazele sau acidul din baterie se poate scurge. ~

---

mdicathle de utilizare

'M'

Verificarea ~i completarea

<£> lndlcatie pentru mediu

Bateriile contin substante otravitoare precum acidul sulfuric 9i plumbul. De aceea ele nu trebuie aruncate in nici un caz in gunoiul menajer! •

Instalatia de spalare a parbrizului

Apo simpfa nu este suticienta pentru instalatia de spa/ore a porbrizu/ui.

Fig.244 Compartimentul motor:

Rezervor lichid spalare geamuri

Apa sirnpla nu este suficienta pentru curatarea intensive a geamurilor. De aceea va recornandam sa adauqati in apa 0 solutie de curatare cu proprietati dizolvante pentru qrasirni 9i ceara (iarna cu aditivi impotriva inqhetarii).

Chiar si in cazul in care autovehiculul are duze de stropire cu inca 1- zire*, iarna trebuie sa arnestecati in apa solutii de protectie contra inqhejului.

Daca se intarnpla sa nu aveti la dispozltle substanta de curatare cu antigel, puteti folosi si alcool tehnic. Procentul de alcool nu trebuie sa fie mai mare de 15%. Atentle, acesta concentratie otera a protectie la lnghet numai pana 181 _50 C.

CD Avertizare!

in apa de curatat parbrizul nu trebuie sa adauqati In nici un caz aditivi din lichidul de r acire sau alti aditivi._

Rezervorul contins lichidul de spalare a parbrizului 9i farurilor*. Rezervorul se gase§te In partea stanga a compartimentului motor => fig .. 244. Pe capac se gase§te simbolul <$p.

Capacitatea rezervorului 0 aflati din tabelul din => pagina 370.

Hoflle ~i anvelopele

Hotlle

Generalitati

- Circulati foarte atent cu noile anvelope in primii 500 km.

- Treeerea peste borduri sau peste alte margini

asernanatoare trebuie sa se faca ineet,:;;i pe cat posibilin unghi drept.

- Din timp In timp trebuie ve rificata starea anvelopelor (fntepaturi, taieturi. fisuri, umflatu ri). Corpurile straine trebuie indepartate din profilul anvelopelor.

- Rotile ~i pneurile defecte trebuie Inlocuite imediat.

- Anvelopele trebuie protejate de contaetul eu uleiurile,

grasimile:;;i carburantii.

- Daca s-au pierdut eapaeele ventilelor, aeestea trebuie lnloeuite imediat.

- inainte de demontarea ro tilor acestea trebuie Insemnate, pentru ea la remontare sa se pastreze acelasi sens de rotatle,

- Anvelopele demontate trebuie pastrate la loc racoros. uscat si pe cat posibillntunecos.

Anvelopele noi

Anvelopele noi nu au la lnceput aderenta optima si de aceea prim ii aproximativ 500 km trebuie par curs! cu viteza medie, corespunzator unui mod de rulare "preea ut", Acest I ucru este benefic si pentru cresterea duratei de viate a anvelopelor.

Adiincimea profilelor anvelopelor noi poate fi diterita, In functie de realizarea constructive si de prcducator.

Defectiunile ascunse

Deteriorarile anvelopelor §i ale jantelor sunt de multe ori ascunse. Vlbratille ne obisnuite, respectiv tendinta de abatere de la directia de mers a autovehiculului pot indica 0 defectiune a unei anvelope. Daca banuitl ca un pneu este deteriorat, reduceti imediat viteza. Verificati toate pneurile. Dace In exterior nu se vad deteriorari. circulati incet si precaut pane la primul dealer Audi pentru a verifica autovehiculul.

Anvelopele cu sens unic de rotalie

Anvelopele cu sens unic de rotatie, au un marcaj cu segeate pe flancul pneului. Sensul de rotatle indicat trebuie pastrat neaparat. Astfel se vor asigura proprietati!e de rulare optime in ceea ee priveste acvaplanarea, aderanta. zgomotul §i frecarea.js

lndicatlile de utilizare

Rotile ~i anvelopele

Durata de viata a anvelopelor

Presiuneo corectii din onvelope $i modul corespunzator de utilizore maresc durato de viola 0 onvelopelor.

Fig. 245 Tabelul cu valorile presiuni din pneuri . stalpul u~ii

Fig. 246 Roti cu capac de protectie: Prelungirea ventilului

- Ve rifl cati presiunea din anvelope eel putin 0 data pe luna.

Presiunea din anvelope trebuie sa se rnaso are cand anvelope Ie sunt reci. Nu reduce]! presiunea ridicata din anvelopele calde.

Cand autovehieulul este foarte incarcat. adaptati eorespu nzator presiu nea di n a nvelope.

Evita]i abordarea virajelor eu viteze ridieate.

Din cand In cand ver ifica]i daca anvelopele sunt uzate.

Durata de viata a anvelopelor depinde de urrnatoril factori:

Presiunea din anvelope

o presiune prea mica sau prea mare scurteaza durata de viata a pneurilor ~i actioneaza negativ asupra comportamentului autoveniculului in trafic. Valorile presiunii se afla pe 0 eticheta pe stalpul usii => fig. 245.

In special in cazul vitezelor mari presiunea este de mare importanta. De aceea, presiunea trebuie variflcata eel putin 0 data pe luna ;;i inainte de fiecare ciilatorie mai lungii. Cu aceastii ocazie ganditi-vii ;;i la roata de rezerva:

• Roata de rezerva rnentinetl cea mai mare presiune prevazuta pentru autovehiculul dvs.

• Roata de uz temporar*: Presiunea nscesara este notata pe flancul pneului.

La autovehiculele cu capace de protectie, in locul capacelor de praf, exists prelungiri ale ventilelor => fig. 246. Pentru verificarea ;;i modifica rea presiunii din pneuri este necesar sa se desurubeze prelunqi-

rile ventilelor. ~

Comportamentul'i'n trafic

Virajele stranse. accelerarlle razante ~i franari!e bruste (scartait de ro\il rnaresc uzura pneurilor.

Echilibrarea rotllor

Rotile unui autovehicul nou sunt echilibrate. In timpul rularii poate aparea, din diverse cauze, 0 dezechilibrare a rotilor, sesizata prin vibratii ale volanului.

Presiunea corecta din anvelope §i un mod corespunziHor de utilizare rnarssc durata de viala a anvelopelor De asemenea, 0 roata trebuie echilibrata ~i dupa montarea unui pneu nou 9i dupe fiecare reparare a pneurilor.

Montarea gre=;;ita a rotilor

montare gre~ita a rotilor atrage dupa sine un grad ridicat de uzura

I pune in pericol siquranta in trafic. In cazul in care observati ca sprodus 0 uzura neobisnuita a pneurilor, adresati-vs unui dealer pentru efectuarea unei verificari.

La deplasarea cu viteza ridlcata pentru 0 perioada mai lunga de un pneu cu 0 presiune scazuta nu este solicitat in mod deosebit. Pneul se va incalz] puternic. Acest lucru poate duce la desprinderea benzii de rulare ~i chiar la fisurarea anvelopei - pericol de accident! Pastrati valorile de presiune recomandate.

lndicatie pentru mediu

Presiunea scazuta din pneuri determine cresterea consumului de carburant.

rn lndicatie

o presiune prea mica sau prea mare in anvelope scurtaaza durata de viata a pneului §i are 0 inftuenta negativa asupra comportamentului autovehiculului in trafic._

Inidcatorii de uzura

Indicatorul de uzura arata cand a anvelopii este uzata.

Fig. 247 Profilul pneurilor: Indicatori de uzura

La baza profilului pneurilor originale 5e afla, oblic pe sensul de rotatie, "indicatori de rotatle ".» fig. 247 de 1,6 mm. Acesti indicatori de uzura sunt de 6 sau de 8 ori (in functie de producstor). Marcajele de pe flancurile pneurilor (de ex. literele "TWI" sau simbolul

triunghiuluii indica locul plasatii acestor indicatori. ~

Indicatiile de utilizare

m--Rotile liIi anvelopele

Cand inaltfrnea profilului pneului a ajuns la 1,6 mm - masur at in crestatur ile de langa indieatoarele de uzura - s-a atins adancirnea minima de profil adrnisa legal. (ln alte tari pot fi valabile alte valoril

&ATENTIE!

Cand pneurile sunt uzate in eontinuare pana la nivelul indicatorilor de uzura, este necesara inlocuirea pneului - pericol de accident! La viteye mari, pe carosabil alunecos, anvekopele tocite au o aderenta proasta. in afara de aceasta poate aparea si fenomenul

de acvaplanare. _

Cand rotile din fatii sunt mai uzate d ecat eele din spate, se reeornanda sehimbarea rotilor din spate eu cele din tata, conform schemei => fig. 248. Astfel se asiqura 0 durata de viata relativ egala a tuturor celor patru pneuri.

La anumite fenomene de uzura poate fi avantajoasa schimbarea rotilor intre ele "pe diaqonala". Arnanunte aftati la dealerii Audi. Schimbarea rotilor intre ele pe "diaqonala" la schimbarea pneurilor rctilor cu sens de rulare precizat (se recunosc dupa mareajele cu saqeata de pe flancul pneuluil, nu mai este posibila._

Schimbarea rotllor Intre ele

Pentru 0 uzore unitorma a tuturor pneurilor se recomanoa schimbarea rotilor intre ele.

Fig. 248 Schimbarea rotilor

Pneurile, respectiv ro'tlle noi

Noile pneuri $i roti trebuie alese cu atentie.

- Toate cele patru roti trebuie echipate cu pneuri de acalasi fel (rnarime - circurnferintal ~i pe cat posibil ace lasi profil.

- Se rocornanda ca inlocuirea pneurilor sa se fad eel putin la ambele roti ale aceleia~i punti.

- Pneurile cu profilul mai mare trebuie sa fie montate la rotlle din fata.

- Nu folositi niciodata pneuri ale carer dimensiuni dlfera fata de cele recomandate de noi.

- Daca doriti sa echipati ulterior autovehiculul cu alta cornbinatie de pneuri dedit cea din fabricatie. inainte de curnpararea unor pneuri sau jante noi, inforrnatl-va la

dealerii Audi. ~

Pneurile ~i jantele sunt elemente de constructie importa nte. Pneurile si jentile oferite de dealerii Audi se potrivesc exact tipului dvs. autovehicul si asiqura pastraraa proprietatilor de functionare la

&.

binatia perrnisa intre jante/pneuri pentru autovehiculul dvs. se gase~te in actele autovehiculului. Aceasta depinde de dispozitiile legale pentru tara respectiva.

rea datelor despre pneuri usureaza alegerea acestora. e au pe flancuri de ex. urrnatoarea inscriptie:

205

Latimea pneului in mm

60 R

inaltime/latime in %

Indicativ pentru structura pneului - Radial i in toll

de fabrlcatie este trecuta de asemenea pe flancul pneului tual numai pe partea interioarii a rotil):

I searnna de exemplu, ca pneul a fost fabricat in a 35-a saptarnana din anul 2003.

luatl in considerare faptul ca. in ciuda dimensiunilor egale ale pneurilor, ca de ex. valoarea nominata 205/60 R 15 91 V, dimensiunile reale ale diferitelor tipuri de anvelope ditera fata de valorile nom inale sau se deosebesc din punct de vedere al profilului anvelopei. De aceea, la procurarea de noi anvelope trebuie sa va asiqurati ca

acestea au exact dimensiunile anvelopelor cu care este echiat autovehiculul dvs., ~i ca nu sunt mai mari.

Daca nu luatl in considerare acest lucru, exista pericolul ca anvelopele sa fie mai mari decat spatiul prevazut ~i la rotire sa se atinga de caroserie. Din cauza aparltlei frecarli, in anumite conditii pneurile ~i componente ale sistemului de rulare sau ale caroseriei pot fi deteriorate astfel incat siguranta in deplasare sa fie gray afectataec &. Pe langa aceasta, depaslrea valorilor nominale admise pot duce la pierderea aprobarli de rulare a autovehiculului.

Anvelopele recomandate de Audi au dimensiunile corecte ~i se potrivesc exact tipului dvs. de autovehicul. Daca dorlti sa folosltl alte anvelope decat cele recomandate, la curnparare trebuie sa solicitati un certificat din care sa reiasa faptul ca anvelopele cumparate se potrivesc tipului dvs. de autovehicul. Pastrati acest certificat.

Daca aveti lntrebari in legatura cu tipul de anvelope care corespunde autovehiculului dvs., adresati-va unui dealer Audi.

La autovehiculele cu tractiune inteqrala, cele patru roti trebuie echipate cu pneuri de aceeasi structura si profil prod use de acelasi fabricant, pentru ca sistemul de tractiune sa nu fie influentat negativ printr-o permanenta diferenta de turatie. Din acest motiv, in cazul unei pene, trebuie sa se tolosaasca 0 roata de rezerva echipata cu un pneu normal. Putetl folosi si roata de uz temporar. Durata de viata a sistemului de tractluns intaqrala nu este intluentata de utilizarea unor pneuri cu grad de uzur a diferit.

Daca roata de rezerva este diferita de celelalte roti (pneuri de larne sau pneuri late), aceasta poate fi folosits doar pentru 0 scur ta perioada de timp iar deplasarea trebuie sa se faca cu foarte mare

atentie. Ea trebuie inlocuita cu roata normals cat mai repede posibil.

Va recomandarn sa apelati la un dealer Audi pentru executa rea operatiilor legate de ro]i :;;i de anvelope. Acesta dispune de mijloacele tehnice corespunziltoare, are cunostintele de speciali- ..

lndicatiile de utilizare

Rotile ~i anvelopele

tate necesare §i este instruit asupra indepar tarf ecologice a deseurilor,

&. ATENTIE!

• Asigurati-va cil anvelopele achizttionate au dimensiunile cerute. Anvelopele de schimb nu trebuie alese numai pe baza dimensiunilor precizate, deoarece acestea nu au intotdeauna aceleasi dimensiuni, din cauza procesului de fabrlcatle. Folosirea unor pneuri necorespunziitoare poate duce la avarierea autovehiculului !Ii la punerea in pericol a siqurantei traficului - pericol de accident! in plus, se poate pierde omologarea de circulatie pe drumurile publice.

• Anvelopele mai vechi de 6 ani trebuie folosite cu atentie si numai in situatii de urgentil.

• Dacii montati ulterior capace pentru roti, aveti grijii sil se realizeze 0 ventilare suficientii a lnstalatiei de friinare.

c£> lndicatle pentru mediu

Anvelopele vechi trebuie depozitate ecologic.

rn Indica tie

• Nu fclositi anvelope utilizate, al carer "istoric" nu va este cunoscut.

• Din motive tehnice, nu puteti folosi jantele altar autovehicule. Acest lucru este valabil in anumite conditii §i pentru jantele aceluiasi tip de autoturism. _

~uruburile de roata

Suruburile trebuie s6 corespund6 jontei pe core vor fi montote.

l?uruburile rotilor sunt adaptate constructiv jantelor. La echiparea cu alte jante - de ex. jante din metal user sau roti cu anvelope de

i arne - trebuie folosite su rubu rile corespu nzatoare, cu lungi me §i cu caleta potrivita. De aceasta depinde fixarea corecta a rotilor §i functlonarea instalatiei de frilnare.

Dealerii Audi sunt informati asupra posibilitatilor tehnice de echipare cu anvelope, jante §i capace de roti.

Suruburile rotilor trebuie sa fie curate si §a se lnsurubeze u§or._

Anvelope pentru iarna

Anvelopele pentru iarna imbunatatesc oroprietoti!e outovehiculului 10 deplosoreo prin zapada sou pe gheot6.

Folosltl numai anvelope de larna cu structura radialii.

Folosljl anvelope de iarna la toate cele patru rotl,

Folositi numai anvelope de iarna care sunt omologate pentru autovehiculul dvs.

Ave]i 9 rija ca presiunea din anvelope sa fie cu 0,2 ba r mai

mare dedit in anvelopele de vara. ~

- Acorda]i atentie faptului ca pentru anvelopele de iarna viteza maxima adrnisa este mai mica.

- Atentle ca anvelopele de iarna sa alba un profil suficient de pronuntat,

In timpul iern ii, proprietatile autoveh iculul ui sunt irn bunatatits daca sefolosesc anvelope de iarna. Anvelopele de larna au 0 ad ererrta mai mica pe gheata !?i zapada, din cauza strueturii lor (latime, amestec de cauciuc, profill. Acest I ucru este valabil pentru autovehiculele echipate cu anvelope late, respectiv anvelope pentru viteze mari Iliterele H sau V pe flancul pneuluil. Acest lucru este valabil sl la autovehicu.lele cu tractiune integrala*.

Folositl numai anvelope de iarna care sunt recomandate pentru autovehiculul dvs. Marimile admise pentru anvelopele de lama sunt inscrise in actele autovehiculului dvs. Aceste mariml dlfera de la 0 lara la alta. Vezi si => pagina 269.

Anvelopele de iarna I$i pierd proprietatile cand profilul pneului este uzat pima la 0 adancime de 4 mm.

Anvelopele i§i pierd proprietatile si prin irnbatranire - chiar dace profilul este inca mai mare de 4 mm.

Presiunea din anvelopele de iarna trebuie sa fie cu 0,2 bar mai mare decat cea din anvelopele de vara. Valorile presiunii pentru anvelopele pentru vara se aflil pe 0 eticheta pe stalpul usii, La autovehiculele cuvlteza maxima posibila de 210 km/h, presiunea din pneuri nu trebuie marita.

Pentru anvelopele de iarne sunt valabile urrnatoarele limite de ~tezii, in functie de indieele clasei de viteza: => &

Indicele clasei de vlteza Viteza maxima admisa :::::> pagina 269, "Anvelo-

pele noi"

Q 160 km/h

s

180 km/h

T

190 km/h

H

210 km/h

v

240 km/h (atentie la limite)

In Germania, autovehiculele care au potentialul de a depasi aceasta viteza. trebuie prevazute cu 0 eticheta corespunzator arnplasata la vederea conducatorilor auto. Aceste etichete pot fi obtinute de la dealerii Audi §i din corner]. Atentie la eventualele prevederi legale diferite din celelalte tar1.

in locul anvelopelor de lama se pot folosi "anvelope pentru toate anotimpurile".

In cazul unei pene de cauciuc, atentie la structura rotli de rezerva :::::> pagina 269, "Anvelopele noi".

Utilizarea pneurilor de iarna V

La utilizarea pneurilor de lar na V, viteza maxima de 240 km/h nu este intotdeauna admisa pentru autovehiculul dvs., din punct de vedere tehnic ~i poate fi restrictlonata. Viteza maxima pentru pneuri V depinde direct de sarcina maximil pe axil §i de forta de tra ctiune corespunzatoare tipului de anvelopa,

Este bine sa contactati un dealer Audi, pentru a obtine viteza

maxima a anvelopelor V pe baza datelor autovehiculului/pneurilor. ~

lndicatiile de utilizare

Rotile !iii anvelopele

&ATENTIE!

Depasirea vitezei maxi me admise la deplasarea cu anvelope de iarna poate duce la deteriorarea pneurilor ~i prin urmare, la pierderea controlului asupra autovehicului.

~ lndicatie pentru mediu

Cand drumurile nu mai sunt acoperite cu gheata ~i zapada, rnontati din nou anvelopele de vara - astfel asiqurati 0 tinuta de drum lrnbunatatita. Zgomotele de rulare vor fi mai mici, uzarea anvelopelor va fi mai midi §i - in special- consumul de carburant va fi mai mic .•

Larrturlle pentru zapada

Lantui!e pentru z6pad6 trnbunototesc proprietati!e de function are pe zapada.

- l.anturie pentru zilpadil trebuie montate numai la rotlls din fata.

- Atentie la deplasarea cu viteze mai mari de 50 km/h.

l.anturi!e pentru zapada imbunatatesc nu numai tractiunea fatain timpul iernii, ci ~i modul de iranare.

Utilizarea lanturilor pentru zapada este posibila, din motive tehnice numai la anumite cornbinatil de jante/pneuri:

33 mm 195/65

39 mm 195/65

__________ ~~I ; ~

42 mm 205/55

6,5Jx15

7Jx16

Utilizati larrturi pentru zapada cu inele mici. Acestea nu trebuie sa depaseasca 15 mm - inclusiv ochiul de legatura.

Cand se utilizeaza lanturi pentru zapada este necesara demontarea capacelor rotilor ~i a ornamentelor rotilor, Totusi suruburile rotllor trebuie prevazute cu capace de protectie, din motive de siqur anta. Acestea se pot obtine de fa dealerii Audi.

La deplasarea pe strazi faro ziipo dii, lanturile trebuie scoase. In caz contrar, lanturile influenteaza negativ tin uta de drum, deterioreazs anvelopele si se distrug.

Tractiune inteqrala: l.anturi!e pentru zapada se pot folosi si la autovehiculele cu tractiune integralil. Acestea trebuie montate doar la rotile din fata .•

Accesoriile

rriodlflcartle tehnice

Accesoriile ~i modificarile tehnice

Accesoriile ~i piesele de schimb

lnointe de achizitionarea accesoriilor si pieselor de sctiimb, stotuiti-va cu 0 persoana specializata.

Autovehiculul dvs. asiqura un grad inalt de siquranta pasiva ~i activa.

Dad! autovehicu.lul este dotat ulterior eu aecesorii, sau daca se inlocuiese piese, trebuie respeetate indicatiile dealerilor Audi.

Acestia va vor informa asupra oportunitatii interventiei, asupra prevederilor legale ~i asupra recomandarii producatorului privind accesoriile ~i piesele de schimb.

Va recornandarn sa tolosltt accesorii Audi §i piese de schimb originaleAudi®. Aceste accesorii ~i piese au fast incereate, omologate ~i acceptate special pentru Audi-ul dvs. Dealerii Audi pot asigura de asemenea, executa rea cu profesionalism a lucrarilor de montaj.

in ciuda exarninarii pietei, AUDI AG nu poate aprecia siqur anta si capacitatea pieselor neoriginale - chiar daca se lntampla In cazuri singulare, ca acestea sa fie recomandate de anumite orqanizatii specializate §i au apr obar! legale.

Aparatele montate ulterior, care pot influenta controlul conducatorului asupra autovehiculului, ca de ex. instalatia de reglare viteza sau sistemele de amortizare reg late electric trebuie sa aiba marcajul e (omologarea pentru Uniunea Europeana) §i sa fie omologate pentru acest autovehicul.

Consumatorii electrici suplimentarii din domeniul casnic sau al echipamentelor de birou, de ex. cutii frigorifice, ciaxoane sau venti la-

toare trebuie sa aiba marcajul CE (declaratiile de conformitate ale prod ucatorului in Uniunea Eu ropeana),

.& ATENTIE!

Accesoriile ca de ex. suport telefan sau pahare nu trebuie montate pe capace sau in zona de actiune a airbag-urilor - pericol de ranire

la deelan§area airbag-urilor. •

Modificarile tehnice

Tn cozul moditicoritor tehnice trebuie respectate liniile noostre directoare.

Modificarile componentelor electron ice sl ale software-ului aferent pot duce la 0 functionare defectuoasa, Din cauza inteqrarii In reteaua eiectrics componentelor electron ice, aceste defectiun i pot afecta, de asemenea, §i alte sisteme. Aceasta inseamna ca siquranta autovehiculului dvs. poate fi periclitata. poate sa apara uzura marita a componentelor §i In final se poate anula omologarea autovehiculului in ansamblu.

Va rugam sa ave]i intelegere pentru faptul ca dealerul dvs. Audi nu poate acorda qarantie pentru defectiunile cauzate de efectuarea lucrarilor neautorizate.

De aceea va recornandarn ca toate lucrarile sa fie executate la dealerii Audi care dispun de piese originale Audi®.

lndlcatille de utilizare

Accesoriile

modificarile tehnice

& ATENTIE!

Lucrarile sau modificarile neautorizate efectuate la autovehiculul dvs., pot provoca 0 functionare defectuoasa- pericol de accident. •

Accesoriile

modlflcarlle tehnice

tndlcatllle de utilizare

II

Ajutoruli'n caz de pana

Ajutorul In caz de pana

ValtJbil pontru autovehicu.e!e: achipate ell truss de prim ajutor

Trusa de prim ajutor

Trusa de prim ajutor se poate gas; in eotiero din mijloe a banchetei din sapte.

Fig. 249 Cotiera din mijloc a banchetei din spate: Compartimentul pentru trusa de prim ajutor

- Pentru deschidere traqeti rnanerul :::::> fig. 249 in sus.

Capacitatea maxima de incarcare a sertarului este de 0,5 kg .•

Valabi] pentru autovehiculele: echipate CI,,! triunghi do averli zare

Triunghiul reflectorizant

Triunghiul de avertizare livrat din tobricatie se qaseste In capacul portbagajului.

Fig. 250 Triunghi de avertizare in capacul portbagajului

- Pentru scoaterea triunghiului de averizare rotiti incuietoarea tn sensul indicat de sageata :::::> fig. 250 ~i rabate]i suportul in jos.

in capacul portbagajului se poate depozita numai triunghiul de avertizare original Audi.in cazul in care doriti sa va echipati autovehiculul cu un triunghi de avertizare, adresati-va unui dealer Audi..

Ajutorul in caz de panaValabil pentru autcveh iculele: ach ipat€l ell

de incendii

Stingatorul de incendii

Stingatorul montot din iobricatie se qaseste tntr-un suport in spotiu! picioorelor posogerului din dreopto.

Fig. 251 Stingiitor in spatiul picioarelor pasagerului dreapta

Scoaterea stingatorului din suport

- Desfaceti cureaua si apasati tasta cu inscrlptia "PRESS" => fig. 251 -sageata-.

- Scoateti stinqatorul din suport.

Fixarea stingatorului in suport - A§ezati stlnqatorul ln suport.

- Prindeti cureaua.

Dupa utilizarea stingatorului

Urnpleti si verificatl stinqatorul la un dealer specializat sau la 0 unitate de pompieri.

lnainte de utilizarea stinqatorului. aslqurati-va eil sunteti la curent cu modalitatea de utilizare a acestuia. Pe stingiltor gasiti instructiunile de folosire.

Pentru a avea oricand la dispozitie stinqatorul in stare de functionare, aeesta trebuie verifieat la intrevale regulate (eel tarziu la fieeare doi ani) de catre un dealer specializat sau la 0 unitate de pompieri.

Ateritie la cum para rea unui nou stinqator ca acesta sa se potriveasca in suportul din rnasina dvs.

&ATENTIE!

Dadi stinqatorul nu este bine fixat, in cazul unei manevre sau friine bruste, poate fi proiectat prin autovehicul ~i poate rani pasagerii.

rn lndicatie

• Stingatorul trebuie sa respecte leqislatia in vigoare.

• Atentle la termenul de valabilitate de pe stinqator. Dacil stingiHorul este folosit dupa expirarea termenului devalabilitate, nu este garantatii eficierita acestuia. _

Aiuta-te singur

dlei

Ajutorul in caz de pana

Sculele, trusa de rep artll pneuri ~i roata de rezerva

Trusa de scule ~i cricul

Trusa de scule $i cricul se giisesc sub mocheta portbogajului.

Fig. 252 Trusa de scule ~i cricul

Trusa de scule ® ~i cricul ® => fig. 252 se gasesc sub mocheta portbagajului.

- Hidic a]i mocheta apucand de rnanerul din material plastic.

- Prlndeti rnanarut © de bordura de etansare a portbagajului.

- Descuiati trusa de scule traqand de rnanerul cutiei.

- Scoateti trusa de scu le, respectiv cricu I.

- Inainte de Tnchiderea capacului portbagajului trebuie sa

pu netl la loc mocheta.

Trusa de scule cuprinde urrnatoarele scule:

• Carlig pentru capacele rotilor", respectiv pentru ornamentele rotilor

• Brida de material plastic pentru capacele suruburilor rotilor"

• Cheie de roata

• Stift de montaj pentru schimbarea rotilor

• Suru belnita cu cheie speciala

• Inel de remorcare

Inainte de a introduce criculln trusa de scule, stranqsti bratul cricului Ina poi pana la lim ita.

Unele echipamente prezentate In imagine apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optiona!e.

&ATENTIE!

• Nu folosltl niclodata partea hexaqonala a surubelnitei pentru stranqerea suruburilor rotilor, deoarece nu se poate asigura momentul de strangere necesar - peri col de accident!

• Cricullivrat din fabrica este prevazut numai pentru tipul dvs. de autovehicul. Nu-I folositi in nici un caz pentru ridicarea altor autovehicule mai grele sau a alor greutati - pericol de accidentare!

• Nu porniti nlclodata motorul cand autovehiculul este pe eric - peri col de accident!

• Dacii trebuie sa hrcrati sub masina, aceasta trebuie sprijinita

pe suporti de sprijin corespunzatori - pericol de accidentare! •

utorulln caz de

Va!abil psntru autovehiculele: echipeto eli set repartii pneuri

Setul pentru repararea penelor

Setu/ pentru reparareo pene/or se qaseste In portbagaj, sub mochet6.

Fig. 253 Set reparatii pneuri (Tire Mobility System)

Autovehiculul este echipat cu un set de reparatii anvelope (Tire Mobility Systeml.

Setul de reparatii pneuri este com pus dintr-un produs de etansare a pneurilor pentru repararea deterlorarllor anvelopelor 9i un compresor pentru asigurarea presiunii necesare Tn anvelope. Astfel pot Ii etansate lisurile produse de corpuri strains cu 0 marirne de pana la 4 mm. diametru. Corpurile straine pot rarnane in pneu.

Modul de utilizare a produsului de etansare sia compresorului este descris pe ambalajul produsului de etansare, respectiv pe carcasa compresorului.

& ATENTIE!

• Setul de reparatii pneuri se foloseste numai cand pneurile nu au fost deteriorate prin deplasarea cu pneurile fara aero De aceea verlflcati in special zona laterala a pneului.

• Hespectati prevederile de siqurarrta ~i modul de lucru cu rigurozitate.

• Nu va deplasatl cu 0 viteza mai mare de 80 km/h!

• Evitati accelerarile puternice, franarile bruste ~i virajele stransel

• Pneurile reparate cu setul de reparatil se pot folosi numai pentru scurt timp. Pneurile defecte trebuie schimbate cat mai repede posibil.

~ lndicatie pentru mediu

Ambalajele produselor de etansare sunt colectate de catre dealerii Audi.

rn lndicatie

Cand repararea pneului cu materialul de vulcanizare nu este suficienta, solicitati asistenta de specialitate .•

Ajllta-te singllr

Ajutorul in caz de pana

Valabii pentru autovehicule!e: ecbtpate ell roars de rezerva din oje l

Roata de rezerva de otel

Roata de rezervo se qiiseste in locasul de sub mocheta portbagajului. Roata este conceputii numai pentru utilizarea de scurta duratii.

Fig. 254 Roata de rezerva din otet

Scoaterea rotll de rezerva

- Ridicati mocheta apucand de rnanarul din material plastic.

- Pr inde]i rnanerul de bordura de etansare a portbagajului.

- Hotiti rozeta =:> fig. 254 eontrar aeelor de eeasornie.

- Scoateti roata de rezerva.

- inainte de inehiderea eapaeului portbagajului trebuie sa

pune]i la loe moeheta.

Fixarea ro'til inlocuite Aseza]i roata in locas,

Hotiti rozeta in sensul aeelor de eeasornic pentru a asig u ra roata.

- inainte de lnchiderea eapaeului portbagajului trebuie sa pu ne]i la loe moeheta.

Autovehiculul dumneavoastra este echipat din fabricatte cu 0 roata de rezerva din otel, Acaasta roata nu corespunde din punct de vedere al constructiei sale (dimensiunile jantei/pneului, garnitura din cauciuc, profil etc.) caracteristicilor rotilor autovehiculului dvs. De aceea trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

• Aceasta roata de rezerva poate fi montara numai pe tipul dvs. de autovehicul. Poate fi montata numai la autovehiculul dvs.

• Ciind aceasta roata este montara, caracteristicile autovehiculului la deplasare se modifies => &.

• Roata este potrlvita numai pentru uzul de scurta durata, dupa 0 pana de cauciuc. De aceea ea trebuie Inlocuita cat mai repede posibil cu 0 roata norrnata.

• Din cauza diferentei de dimensiune dintre roata de rezerva 9i celelalte roti, aceasta roata nu poate fi e chipata cu larituri pentru zapada.

&ATENTIE!

• Dupa montarea rolii trebuie sa verificati cat mai repede posibil presiunea din pneu. Presiune din pneuri trebuie corectata in functie de gradul de incarcare a autovehiculului, respectiind valorile din tabelul presiunilor - Pericol de accident! Folositi valoarea maxima a presiunii din tabel, ~

Ajutorul In caz de pana

II

&. ATENTIE! Continuare

• Nu vii deplasati cu 0 vitezii mai mare de 80 km/h - pericol de accident!

• Evitafi acceleriirile maxi me, franarile bruste ~i virajele stranse

- pericol de accident! •

Valabll pentru autovehiculeie: echip ate cu reate de rezervg ncrmala

Roata de rezerva

Beato de rezerva se gase:;te In tocasui de sub mocheto

Fig. 255 Roata de rezerva

Scoaterea ro tll de rezerva

- Ridicati mocheta apucand de rnanerul din material plastic.

- Prindeti manerul de bordura de etansare a portbagajului.

Rotiti rozeta => fig. 255 contrar acelor de ceasornic.

- Scoateti roata de rezerva.

Inainte de inchiderea capacului portbagajului trebuie sa puneti la loc mocheta.

Fixarea ro [ii i'nlocuite Asezati roata in locas.

Rotiti rozeta in sensu I aeelor de ceasornic pentru a asigu ra roata.

Inainte de inchiderea eapacului portbagajului trebuie sa pune]i la loe moeheta.

Pentru unele tari, In locul rotil de rezerva se poate gasi 0 roata inqusta" care este mai usoara !?i mai putin volurninoasa

=:> pagina 344.

Roata de rezerva cu sens unic de rotatle

Daca, In locul rotii de rezerva folositi 0 roata cu sens unic de rotatie, aveti In vedere urmatoarele:

• Sensul de rotatie este marcat pe flancul pneului printr-o saqsata.

• La montarea inverse a acestei roti, ea i§i pierde proprietatile optime de functionare In caz de acvaplanare, produce zgomot §i se va uza. Adaptati - mai ales pe zone de carosabil umed - viteza de deplasare, la starea drumurilor. Folositi roata montata qresit numai pentru scurt timp .•

Ajuta-te singur

'Ui

Ajutorul in caz de pana

Valahil pentru autovehicule!e: ectupare cu roata de uz ternporar

Roata de rezerva de dimensiuni reduse (roata de urgenta)

Rooto de uz temporor (mota de urgenta) este conceputa numoi pentru utilizoreo de scurtii durata.

Utilizarea rotli de uz temporar

Aceasta este conceputa numai pentru situatii speciale sl este utilizata numai pentru a parcurge distante pilna la primul service. De aceea ea trebuie Intocuita cat mai repede posibil cu 0 roata norrnala.

La folosirea rotii de uz temporar exists cateva restrictii => &. Roata de uz temporar este conceputa special pentru tipul dvs. de autovehicul. De aceea nu trebuie inlocuita cu roata de uz temporar a altui tip de autovehicul.

Pe janta rotii de uz tem pora r nu trebuie montate pneuri normale sau de iarna.

t.anturlle pentru zapada

Folosirea lanturilor pentru zapada pe roata de uz temporar nu este admisa din motive tehnice.

Daca totusi trebuie sa folositi lanturile pentru zapada "i aveti pana la una din ratite din faJa, rnontati roata de uz temporar in locul unei roti din spate. Pe roata din spate rnontati lanturile "i folositi-o in locul rotii defecte din fata.

&ATENTIE!

• Dupa montarea rotii de uz temporar trebuie sa verlflcatl cat mai repede posibil presiunea din pneu. Presiunea din pneul rotii de uz temporar trebuie sa fie de 4,2 bar - pericol de accident!

& ATENTIE! Continuare

• Nu va deplasati eu 0 viteza mai mare de 80 km/h - perieol de accident!

• Evitati accelerarile maxime, franarile bruste ~i virajele stranse - peri col de accident!

• Nu va deplasati niclodata cu mai mult de 0 roata de uz temporar - perieol de accident!

• Pe janta rotii de uz temporar nu trebuie montate pneuri normale sau de lama,inlocuirea rottl

Pregatirea

[nainte de inlocuireo etectivo a roiii trebuie tiicute unele preqatiri.

- Parcati autovehiculul cat mai departe de trafic. Locul trebuie sa fie orizontal.

- Pasagerii trebuie sa eoboare. Acestia trebuie sa astepte in afara carosabilului, tntr-o zona siqura.

- Actionati frana de stationare.

- Selectati treapta intai de viteza (cutie de viteza mecanica). respectiv pozltla P (cutie de viteza automata).

- In regim de tractare rernorcs: De cuplati remorca de la

autovehicul. ~

utorul in caz de

- Scoate]i trusa de scule si roata de rezerva => pagina 340 din portbagaj.

& ATENTIE!

Porniti semnalizarea de avarie ~i asezati triunghiul reflectorizant, daca autovehiculul este imobilizat in trafic. Astfel va Yeti proteja pe dvs. ~i pe cellalti participanti la trafic.

CD Avertizare!

Dacil efectuati schimbarea rotii pe 0 suprafata Inclinata. blocati roata de vis-a-vis celei pe care trebuie sa 0 lnlocuiti, cu 0 piatra sau cu all obiect, pentru a imobiliza autovehiculul.

i lndicatie

Respectati prevederile legale._

inlocuirea rotf

sesoectatl pasii urmatori.

Scoateti capacul rotii, Vezi si => pagina 346, "Ornamentele rotilor" sau => pagina 347, "Suruburile de roata cu capac".

Sia biti suruburile rotii => pagina 347.

Hidicat] autovehiculul pe eric => pagina 348. Montali, respectiv dernontati => pagina 349 roata.

l.asatl rnasina pe roti.

- Stranqe]l suruburile ferm => pagina 3471n cruce cu cheia rotii,

- Montati capacul la loc .•

Lucr arl ulterioare

Dupa efectuoreo schimbiirii rotii trebuie executote unele lucriiri ulterioore.

- Depozitatl ~i flxatl roata defects in locasul rotll de razerva.

- Asazati trusa de scule la locul ei.

- Verificatl presiunea din pneul rotii montate, cat de curand posibil.

- Verifica]i momentul de stranqere al suruburilo r rotli cu 0 cheie dinamornetrica, cat mai curand posibil. Momentul de stranqere trebuie sa fie de 120 Nm.

- lnlocultt roata defects cat mai curand posibil.

CIJ lndicatie

• Daca observati, la schimbarea rotii, ca suruburile sunt ruginite, acestea trebuie Inlocuite Inainte de verificarea momentului de stranqere.

• Pana la verificarea momentului de stranqe re a suruburilor, deplasati-vs cu atentie si cu viteza red usa. _

Ajuta-te sungur

111- Ajutorul In caz de pane!!

Valabil penrru autovehiculele: echipate ell capece cte acooerfre roata

Capacele de acoperire a rotii

Capacele trebuie tndepartate, pentru a avea acces 10 suruburile rotitor.

Scoaterea

- Traqeti capacele cu mana.

Prinderea

- Apasati capacul pe [anta, mai fntai In zona ventilului.

Apoi apasati Tntreaga circurnferlnta a capacului pe [anta. _

Valabil pentru aurovehiculele: ell ornarneme reate

Ornamentele r ottlor

Ornomentele trebuie indepartote, pentru a ovea occes 10 suruburi!e rotilor.

Fig. 256 inlocuirea rotii: Desprinderea ornamentelor

Scoaterea

- lntroduce]i carliqul (tru sa de sculel tntr-un orificiu din ornament.

- Traqe]i ornamentul atara ~ fig. 256._

torul in caz de

Valabil pentru aut ovahicule!e: echip ate ell suruburi de foata cu capac

$uruburile de ro ata cu capac

Capocelele trebuie so fie indeportote pentru 0 puteo desfoce sutuburile ..

Fig. 257 inlocuirea rotii: Scoaterea capacelor

Scoaterea

- Implnqetl brida din material plastic (trusa de sculel pe capacel, pana cand partea interioara de prindere se afla pe capac.

- Traqeti capacul cu brida din material palstic (trusa de sculel atara ~ fig. 257.

Prinderea

- impingeti capacele pe suruburi.

Capacele servesc la protejarea suruburilor.js

Desfacerea ~i stn3ngerea ~uruburilor rotii lnainte co masina so fie ridicata, suruburile trebuie slabite.

Fig. 258 inlocuirea rotii: Siabirea suruburilor

Slflbirea

- Irnpinqetl cheia de roata pana la capat, pe surub,

- Prindeti cheia de capat,!?i slabiti surubul cu 0 rotire spre stanga::::;. fig. 258 -saqeata-,

Str€mgerea

- Irnpinqeti chela de roata pana la capat. pe surub,

- Prindeti cheia de capat. !?i rotiti surubul spre dreapta, pana se fixeaz a.

I"

Ajutorul in caz de pana

--

&ATENTIE!

SIiibi1i putin suruburile (0 rotirel, inainte de a ridica autovehiculul pe cric - peri col de accident.

[JJ lndicatle

• Nu folositi latura hexaqonals a surubelntei pentru slabirea sau stranqere a suruburilor.

• Daca surubul nu se poate desface, puteti apasa cu atentie 9i cu piciorul pe capatul eheii de roata, Pentru aceasta sprijiniti-va de autovehieul pentru a nu va dez echilibra.js

Ridicarea autovehiculului

Pentru a putea demonta roata, autovehiculul trebuie ridicat cu cricul.

Fig.259 inlocuirea rotii: Puncte de fixare eric

Fig. 260 inlocuirea rotii: Cricul

- Cauta]i punctul de fixare de pe bara inferio ara a pragului eel mai apropiat de roata detecta => fig. 259 -sageti-.

- lntroduce]i cricul sub punetele de fixare 9i ridicati-l pana cand gheara se gase§te ehiar sub aeele punete.

- pozitionati erieu I astfel, tncat g heara sa eu orinda pa rte interioara a pragului => fig. 260 ® iar suportul ® al erieului sa fie asezat plan pe sol.

- Rotiti manivela erieului pana cand roata se ridica de la sol.

Pe partea lnferioara a pragului exista atat in fata cat 9i in spate, marcaje pentru locurile unde poate fi asezat crieul => fig. 259 -saqetl-. Pentru fiecare roata existii exact un singur marcaj. Crieul nu trebuie asezat in alte loeuri.

Distants dintre loeul de montare a erieului 9i pasajul rotii, trebuie sa

fie in fata de eea. 15 em si in spate de eea. 25 em. ~

Jlasarea erieului pe un sol instabil poate avea ea urmare aluneearea iutovehicululul de pe eric. De aceea cricul trebuie asezat pe un :eren durlsolid. Daca este necesar folosi]i un suport stabi!. Daca supratata este alunecoasa ea de ex. dale, trebuie sa folositl un suport care sa nu alunece Ide ex. covoras de cauciuel.

& ATENTIE!

• Impiedieati aluneearea pieiorului erieului, luand masurile eorespunzatoare - perieol de aceidentare!

• Daca nu montati ericul in loeurile stabilite, acest lucru poate duee la deteriorarea autovehieulului. De asemenea, daca erieul nu se sprijina pe 0 baza sollda, poate aluneea de sub rnasina - pericol

de aeeidentare! _

Montarea !?i demontarea rotii

lin caz de

Pentru montoreo si demontoreo rotii trebuie executote urmtitoarele:

Ajuta-te singur

Fig. 261 inlocuirea rotii: Latura hexagonala a surubelnitei

Fig. 262 inlocuirea rotii: :;;tiftul de montaj

in orificiul de sus ,._

rul In caz de na

Dupa ee ati slabit suruburlle rotil !?i ati ridieat autovehieulul pe eric, schlrnbati roata dupa cum urrneaza:

Demontarea rottl

- Dssfaceti surubul eel mai de sus, cu ajutorullaturii hexa- 90nale din rnanerul surubelnltel (trusa de sculelv si asezatl-l pe un suport curat => pagina 349, fig. 261.

- lnsurubati stiftul de montaj (trusa de sculel cu mana In orificiul eliberat => pagina 349, fig. 262.

- Apoi se scot celelalte suruburi dupa cum am descris mai sus.

- Scoateti roata. Stlftul de montaj rarnane In orificiu.

Montarea rotil

- [rnptnqeti roata de rezerva peste stiftul de montaj.

- Straqe]i suruburile U$orcu ajutorullaturii hexagonale a surubelnitei.

- Scoate]i stittul de montaj (prin desurubare) ~i stranqeti eelelalte suruburi,

Suruburile rotilor trebuie sa fie curate §i sa se insurubeze usor, Controlati suprafata rotilor §i a butucului. lrnpur itatile de pe aceste suprafete trebuie indepartate.

l.atura hexaqonala a surubelnitei usureaza manevrarea suruburilor rotii, Pentru aceasta. partea metalica a surubelnitei trebuie sa fie In atara ma nerului.

Atentie la montarea pneurilor cu sens precizat de rotatleec pagina 350.

[]] lndicatie

Nu folositi latura hexaqonala a surubelntei pentru slabirea sau stranqerea suruburllor .•

Pneurile cu sens precizat de ro'te tle

Acestea trebuie montate corect.

Un pneu eu sens unic de rotatie se recunoaste dupa sageti1e de pe flancul pneului, care indica sensu I de rotatie. Sensul de rotatie indieat trebuie pastrat neaparat. Numai astfel se poate asigura eomportarea optima a aeestor pneuri referitoare la aderenta, zgomot, frecare §i acvaplanare.

In cazulln care trebuie sa rno ntati roata In sensul invers fata de eel prscris, deplasati-va eu ateriti e, deoarece pr oprietatile rotii nu se mai pastreazs In aeeste conditil, Acest lucru este important mai ales cand soseaua este urneda.

Pentru a putea beneficia de calltatile unei rof cu sens unic de rotatie, aeeasta trebuie readusa In poziti e corespunzatoare cat mai repede posibil .•

utorul in caz de

A.jutorul la pornire

:Jregatirea

Vlotorul poate fi pornit $i cu ajutorul bateriei altui iutovetiicut.

laca motarul nu porneste, deoarece bateria autovehiculului este Iescarcata, puteti falosi bateria altui autovehicul. Pentru aceasta iveti nevoie de un cablu auxiliar.

\mbele baterii trebuie sa alba a tensiune nominata de 12 Valli. :a,pacitatea (Ah) bateriei de la care se ia curent nu trebuie sa fie cu nult sub capacitatea bateriei descarcate.

:ablul auxiliar

olositi numai cabluri auxiliare de porn ire cu un diametru corespunator, Atsntie la instructiunlle produciltorului.

clositi numai cabluri auxiliare cu clestl izolati:

:ablul pentru borna plus- este rosu, in majoritatea cazurilor. :ablul pentru borna minus- este negru, in majoritatea cazurilor.

& ATENTIE!

• 0 baterie descarcata poate sa inghete ~i la temperaturi de O·C. Inainte de conectarea cablului auxiliar, 0 baterie inghetatii trebuie dezqhetara - pericol de explozie.

• tuatl in considerare indicatille de avertizare de la Lucriirile in compartimentul motor => pagina 306.

[I) lndicatle

• intre cele douii autovehicule nu trebuie sa existe contact, altfel se pot produce descarcari de curent chiar de la conectarea bornei plus.

• Bateria descarcata trebuie sa fie conectata corespunziltor.

• Dad ave]i un telefon in autovehicul, deconectati-l de la retea, respectiv respectati indicatiile din manualul telefonului referitoare la astfel de situatii.ja

Pornirea motorului

Cablul auxiliar trebuie conectot respectiind ordinea operatiilor!

Fig. 263 Executarea pornirii cu ajutorul batertei altui autovehicul: A - descarcatii, B

- furnizoare de curent ..

A;uta-te singur

Ajutorul in caz de pana

Conectarea polului plus la capatul plus al cablului (rol?u)

1. Pr inde]i un capat la polul plus CD => pagina 357, fig. 263 al bateriei descarcate 0.

2. Prindeti celalalt capat la polul plus ® al bateriei care fu rn ize aza cu re nt @.

Conectarea polului minus la capatul minus al cablului (negru)

3. Prlndeti un capat la polul minus ® al bateriei care furnizeaza curent @.

4. Prindeti calalalt capat la polul minus 0 al bateriei descarcate 0.

Pornirea motorului

- Porniti motorul autovehiculului furnizor de curent §i lasati-l sa rnearqa in gol.

- Acum porniti motorul autovehiculului cu bateria descarcats.

- Daca motorul nu porneste: lntrerupetl starul dupa cca 10 sec. §i apoi repetati dupa cca 30 sec.

- Cablul trebuie scos cu motoarele celor doua rnasini pornite, in ordine inverse.

Bateria autovehiculului dvs. se aer isaste in exterior, astfel gazele sunt conduse in afara autovehiculului.

Aveti grijii ca intra clesti si baterie sa fie un contact metalic sat isfacator.

&ATENTIE!

• Piirtile neizolate ale clestilor nu trebuie atinse. Cablul conectat la polul plus al bateriei nu trebuie sa intre In contact cu piir1i ale autovehiculului bune conduciitoare de curent - peri col de scurtcircuitare!

• A~eza1i cablul in asa fel incilt sii nu fie prins de piesele mobile ale autovehiculului.

• Nu vii aplecati deasupra bateriei - pericol de accident!

• l;)uruburile de inchidere a bateriei trebuie sa fie bine strilnse.

• Nu 1ine1i in apropierea bateriei surse de foc (lumina aprinsii, 1igari aprinsel - pericol de explozie!

CD Avertizare!

Va ruqarn sa observati dad procedeul de pornire descris mai sus ajuta la pornirea motorului autovehiculului dvs. Daca acordati ajutor la pornire unui alt autovehicul, cablul minus (-) nu trebuie conectat la polul minus al bateriei dsscarcate => pagina 351, fig. 263 0, ci la o piesii de metal masiv care face parte din blocul motor sau chiar la blocul motor. Daca bateria autovehiculului care prirneste curent nu are aerisire inspre afara, exists pericolul explozlell ja

Tractarea ~i remorcarea

Generaliti:iti

La remorcare si tractare trebuie avute in vedere catevo puncte.

_a folosirea unui cablu de tractare, respectati urmiHoarele:

Conducatorul autovehiculului care tracteaza

- Porni]i deplasarea numai cand cablul este perfect Tntins.

- La pornire acce lera]i u:;oor.

Conducatorul autovehiculului remorcat

- Puneti contactul pentru a nu se bloca volanul si pentru ca luminile de semnalizare, claxonul §i instalatia de spalare a geamurilor sa functioneze.

Scoateti rnasina din viteza, respectiv selectati pozitla N (cutie de viteze automata).

l.uati ln considerare faptul ca servofrana :;oi servodlrectia functioneaza numai cu motorul pornit. Cand motorul este oprit, trebuie sa apasati pedala de frana cu 0 torta mai mare si sa depuneti mai mult efort la manevrarea volanului.

Ave]! grija la cablul de remorcare: acesta trebuie sa fie mereu lntins.

Cablul/bara de remorcare

Cel mai sigur este sa utilizati bara de tractare. in cazulln care nu sveti la dispozitie 0 bars de tractare, puteti folosi si un cablu.

lin caz de

Cablul trebuie sa fie elastic, pentru a se proteja ambele autovehicule. Foloslti un cablu din material sintetic sau din alt material asema nator (elastic).

Bara/coarda de tractare trebuie prinsa doar In inelele de tractare prevazute pentru aceasta-e pagina 354, respectiv => pagina 355.

Comportamentul'in trafic

Tractarea unui autovehicul necesita ceva experienta, mai ales cand se face cu un cablu. Ambii conducatorl ai celor doua rnasinl trebuie sa fie familia rizati cu procedura. Conducatorii neexperimentati nu ar trebui sa tracteze sau sa fie re rnorcati.

Atentie ca In timpul deplassrii sa nu apara solicitari sau forte care sa lngreuneze deplasarea. La executa rea manevrelor de remorcare In afara carosabilului, exists lntotdeauna pericolul suprasolicitarii echipamentelor de fixare.

&ATENTIE!

Cand autovehiculul nu prirneste curent, instalatiile de iluminare precum larnpile de frana ~i semnalizatoarele sunt scoase din functiune. Autovehiculul nu trebuie remorcat - peri col de accident!

CD Avertizare!

in cazulln care autovehiculul prezinta 0 defectiune la cutia de viteze si a pierdut uleiul, autovehiculul poate fi tractat doar cu rotile motoare ridicate sau pe un transporter special, respectiv lntr-o rem orca.

rn lndicatie

• Respectati prevederile legale.

Ajuta-te singur

Ajutorul In caz de pans

• lnstalatia de semnalizare a celor deus autovehicule trebuie sa fie porn ita. l.uati in considerare prevederile legale diferite .

• Cablul de tractare nu trebuie saa fie rasucita, deoarece in anumite conditii s-ar putea desuruba inelul de remorcare din fata .•

Inelul de tractare din fata

Inelul de remorcare din fata trebuie montate numai daca este necesar.

Fi g. 264 Bara de protectie fata: Capac

Fig. 265 Sara de protectie tata: Inel de remorcare montat

In bara de protectle din fata dreapta jos, se gase~te un filet in care se va insuruba inelul de remorcare. Filetul se gase~e sub un capac.

- Scoateti inelele de remorcare din trusa de scule ~ pagina 340.

- Pentru scoaterea capacului protector din bara de protectle apasati partea interioara a capacului in interior ~ fig. 264.

- Insurubap inelul pana la capat in filet ~ fig. 265 ~i stranqeti-l cu cheia de roata,

Dupa folosire desurubati-l sl asezati-l in trusa de scule. Inelul de remorcare trebuie sa se gaseasca intotdeauna in autovehicul .•

Ajutorul in caz de pana

II

Inelul de tractare din spate

Inelul de remorcare este sudat In partea dreapta sub bara de protectie .•

Remorcarea

ln general remorcarea nu se recomandii.

- Selectati viteza a 2-a sau a 3-a, cand autovehiculul statloneaza.

- Apasati ~i merrtine]i apasata pedala de ambreiaj.

- Pu neti contactu I.

- Cand ambele autovehicule se afla In rniscare rldicati piciorul de pe ambreiaj.

- De indata ce motorul a porn it: Apasati ambreiajul si scoateti autovehieulul din vitez a.

)aca motorul nu pornests. trebuie sa incercati sa-l porniti cu sjutorul bateriei altui autovehicul =:> pagina 351. Daca nu porneste iici asa, trebuie sa recurqeti la remorcare. Prin remorcare se incelrca pornirea motorului prin miscarea rotilor,

<utovehiculele pe benzina pot fi remorcate numai pe distanta ;curta, altfel carburantul nears poate intra in catalizator.

<utovehiculele cu cutie de viteze automata nu pot fi remorcate, din notive tehnice.

& ATENTIE!

La remoreare exlsta un rise ridieat de aceidentare, de ex. prin lovirea autovehieulului care tractaaza.

CD Avertizare!

Distanta pe care un autovehicul poate fi remorcat nu trebuie sa daptaseasca 50 m - perieol de avariere a eatalizatorului .•

Valebn pentru <'iutovehiculeie: echipate CU cutie de viteze mecanice !,>i necti une fata

Remorcarea autovehiculelor cu cutie mecanica de viteze ~i traotlune fata

Remorcarea este relativ lipsitii de probleme.

l.uati in considerare indicatlile =:> pagina 353.

Autovehiculul poate fi remorcat cu un cablu/bara de remorcare, sau cu rotile din fala/spate ridicate. Viteza maxima de deplasare trebuie sa fie de 50 km/h .•

Valabil pantru eutovenicule!e: ech-pate cu cutie de VitBZ0 automata ~i tracjtuno fatii

Remorcarea autovehiculelor cu cutie automata de viteze ~i traotlune frorrtala

Tractarea nu este lipsito de probleme.

t.uati In eonsiderare iridicatiile =:> pagina 353.

Autovehieulul poate fi remorcat normal cu a barillcablu de remorcare. l.ua]i in eonsiderare:

Ajuta-te singur

Ajutorul in caz de pana

• Selectati pozitia N a selectorului de viteze.

• Viteza maxima de deplasare trebuie sa fie de 50 km/h.

• Distanta maxima de deplasare trebuie sa fie de 50 km. Motivul:

Carro motorul nu functioneaza, nu functioneaza nici pompa de ulei, astfel cutia de viteze nu este tubrifiata indeajuns la viteze ridicate sl pe distante mario

Daca autovehiculul este remorcat cu 0 masina de tractare, autovehiculul poate fi remorcat cu rotile din fato ridicate. Motivul: Arborii planetari activeaza rotile axei fata. Daca autovehiculul e ste tractat invers, cu rotils din spate ridicate, arborii planetari rotesc In sens invers. Astfel planetarele cutiei de viteze automate ating turatii ridicate care deterrnina deteriorarea cutiei de viteze in timp scurt.

[I] lndlcatle

Daca nu este posibila 0 remorcare norrnala, sau daca remorcarea trebuie facuta pe 0 distanta mai mare de 50 km, autovehiculul trebuie remorcat pe un transporter sau 0 rem orca speciala.ja

Vatabil pent ru autovehiculele: echipate cu cut!e do viteze rnecanic a tracjiunc inteqrala

Remorcarea autovehiculelor cu cutie mecanica de viteze !iii tractiune integrala

Tractarea nu este lips ita de probleme.

l.uatiin considerare indicatiile => pagina 353.

Autovehiculul poate fi remorcat normal cu 0 bara/cablu de remorcare. Autovehiculul poate fi remorcat ~i cu un autovehicul de tractare, cu roti!e din fata/spata ridicate. l.uati in considerare:

• Viteza maxima de deplasare trebuie sa fie de 50 km/h.

• Distants maxima de deplasare trebuie sa fie de 50 km.

[I] lndicatie

Daca nu este posibtla 0 remorcare normala, sau dad remorcarea trebuie facuta pe 0 distants mai mare de 50 krn, autovehiculul trebuie remorcat pe un transporter sau 0 rernorca specials .•

Valab!l peutru autovehicule!e: echipate cu cu tie de Vi!8Ze automata $1 tractiune inreqtale

Remorcarea autovehiculelor cu cutie automata de viteze !iii tractiune integrala

Tractarea nu este lipsita de probleme.

t.uati in considerare indicatiile => pagina 353.

Autovehiculul poate fi remorcat normal cu 0 bara/cablu de remorcare. l.uati in considerare:

• Selectati pozitia N a selectorului de viteze.

• Viteza maxima de deplasare trebuie sa fie de 50 km/h.

• Distanta maxima de deplasare trebuie sa fie de 50 km. Motivul:

Cand motorul nu functioneaza, nu functioneaza nici pompa de ulei, astfel cutia de viteze nu este lubrifiata indeajuns la viteze ridicate si pe distants mario

Autovehiculul nu trebuie remorcat cu puntea fata sau spate ridlcats.

[I] lndicatie

Daca nu este poslbila 0 remorcare norrnala, sau daca remorcarea trebuie tacuta pe 0 distants mai mare de 50 km, autovehiculul trebuie remorcat pe un transporter sau 0 rem orca speciala._

s

Sigurantele !?i lampile cu incandescenta

Sigurantele electrice

Fig. 267 Prezentare prlncipiala a suportulul de slqurante aflat pe partea frontala a tabloulul de bord:

Siqurarrte (fara capac)

Inlocuirea sigurantelor

Sicutame!e arse trebuie inlocuite.

- l.uati contactul rnotor sl deco necta]i consumatorul respectiv.

Fig.266 Partea stanga a tabloului de bord:

Capacul cutiei cu siqurante

- Capacul cutiei de siqurante se tndeparteaza cu ajutorul unei surubelnlte => fig. 266.

- ldentificati siquranta consumatorului in cauza => pagina 358, "Dispunerea siqurantelor",

- Scoate]i din suport agrafa din material plastic, prindeti-o de slquranta care credeti ca este arsa !?i scoateti siquranta atara.

- In cazul in care siquranta este arsa (0 recunoastetl dupa fa!?ia de metal topit), ea trebuie tnloculta cu una noua

ectiivalenta. ..

Ajuta-te singur

Sigurantele ~i lampile cu incandescenta

- Asszati din nou capacul suportului de slqurante.

Fiecare circuit de curent este asigurat cu siqurante fuzibile. Sigurantele se gasesc In partea stanga a tabloului de bord, sub un capac.

Pe partea interioara a capacului suportului de siqurante se aflil 0 eticheta care prezinta dispunerea siqurantelor, precum ~i doua siqurante de rez erva. Aici se gase~te de asemenea maneta pentru actlonaroa manuals a plafonului glisant.

Culorile sigurantelor

Culoarea

Intensitate maxima in am peri

---

maro desehis

5

albastru

15 20 25

30

------~~--------

natur (alb)

verde

CD Avertizare!

Nu "reparati" sigurantele ~i niei nu Ie inlocuitl cu unele mai puternice - pericol de incendiu! In plus, pot aparea defectiuni In alte locuri ale instalatiei electriee.

(JJ lndicatie

Daca 0 siguranta se arde dupa 0 perioada scurta de timp, instalatla electrica trebuie verificata eat mai urgent posibilla un dealer de specialitate. _

Dispunerea sigurantelor

Siqurante care pot fi schimbate f6r6 probleme.

Amperi
lnstalatie de climatizare 10
5
3 Duze de spalare parbriz cu incalzire 5

Telefon, senzor nivel ulei, eomutator multi-
5 functional, incalzire scaun spate, rulou paraso- 10
lar luneta, cutie de viteze automata
lnstalatie climatizare (senzor aer), senzor presi- 5
Program electronic de stabilitate (ESP), lntre-
7 rupator stop frana, intrerupator pedala 10
ambreiaj, senzor unghi de virare
8 Telefonul 5
9 Servofrana (pornpa vid) 15
10 Reglaj automat faruri 5
11 Nealocat
12 Alimentare tensiune diagnoza 10
13 Modul coloanii volan 10
10
15 Aparat de bord, sistem de naviqatie 10
16 Dispozitiv deschidere garaj 5 ~ 5

Nr.
17 Asistare la parcare, reglare nivel gardi'i la sol, 10
control presiune pneuri
18
19 15
20
21 Lumina de intalnire stanqa, reglare far 15

15

25 Ventilatoare pentru lncillzire 30
26 incillzire luneta
27 Priza remorci'i (aparat de comanda) 30
28 Pompa carburant, pornpa suplimentara Diesel
29 Comandil motor 20
30
Lampa mers Inapoi, cutie de viteze automata,
31 priza diagnozi'i, oglindil retrovizoare automata 15
antiorbire
32 Comandil motor
33 Bricheta 15
34 15
35 Prizil portbagaj 30
36 lnstalatie de spalare
37 Pompa instalatiei de spalare geamuri §i faruri 25 Amperi
Sistem electric central confort, deblocare 15
capota
39 Radio 20
40 Claxon
41 incillzirea In stationare 30
42 Programul electonic de stabilitate (ESP)
43 Comandi'i motor 15
44 incillzirea scaunelor Unii consumatori prezentati In tabel apartin numai anumitor modele de autovehicule sau sunt echipamente optlonale,

Dispozitivele electrice de actioriare a geamurilor §i scaunele electrice sunt asigurate printr-o siquranta automata, care la 0 suprasolicitare - de ex. ca nd actionarn geamurile atunci ciind ele sunt inqhetate - se decupleaza si apoi se cupleaza din nou automat dupa cateva secunde.

[I] lndicatie

Va ruqarn sa luati In considerare faptul cil tabelul anterior a fost intocrnit In functie de datele existente in momentul tiparirii: pot apilrea modificilri. in cazulln care apar deosebiri, indicatiile de pe eticheta din interiorul capacului cutiei de siqurante au prloritate.js

Ajuta-te singur

•• I Sigurantele l?i lampile cu incandescenta

Lampile cu incandescenta

Inlocuirea lam pi lor cu incandescenta

in/ocuireo lampilor cu incandescento trebuie efectuatii de speciatisti.

Schimbarea lampilor cu incandescenta nu poate fi efectuatii de dvs., ci nscesita cunostinte de specialitate. Acest lucru se datoreaza faptului ca schimbarea lilmpilor cu incandescenta nu se poate face fara a demonta alte componente ale autovehiculului. Acest lucru este valabil mai ales pentru larnpile cu incandescenta la care nu se poate ajunge decal prin compartimentul motor.

De aceea va recornandarn sa va adresati dealerilor specializati sau sa solicitati asistenta de specialitate.

in cazul in care dorltl sa schirnbati lampile prin compartimentul motor, aveti in vedere ca motorul este 0 zona periculoasa

~ pagina 306, "Lucrari!e in compartimentul motorului" ~ &.

& ATENTIE!

• Uimpile eu lncandeseenta sunt sub presiune si pot exploda - perieol de ranire!

• in cazul lampilor cu descarcare in gaz* (lumina xenon) trebuie sa se aeorde 0 atentie deosebita tensiunii inalte. Perieol de elec-

~ocubre! •

Si

Ie cu incandesce

Ajuta-te SililgUf

Generalitflti

Generalitati

Valabilitatea datelor tehnice

in muJte cazuri dateJe tehnice trebuie s6 fie insotite de o explicatie.

Datele tehnice ale autovehiculului dvs. sunt cuprinse in tabelele din capitolul =::> pagina 370. In capitolul de fata gasiti explicatii generale, indicatii ~i interdictii referitoare la aceste date tehnice.

Datele tehnice prezentate in capitolul =::> pagina 370 sunt valabile pentru autovehiculele cu echipament de serie din Germania. Aceste valori pot fi diferite la autovehiculele cu echipamente speciale sau pentru cele destinate altor tari.

t.uatl in considerare faptul ca datele din actele autovehiculului au prioritate .•

Datele motorului ~i performante1e

Datele motorului

Tipul motorului cu care este echipat autovehiculul dvs. este precizat in eticheta cu datele autovehiculului =::> pagina 367, fig. 270, respectiv in mapa de bord a acestuia.

Valorile pentru puterea motorului sunt determinate conform directivelor EU. in functie de metodele de rnasurare, pot aparea mici diferente.

Carburantul

l.ua]i in con siderare si Inforrnatiile-» pagina 300.

Performante

Valorile perforrnantelor au fost determinate la autovehicule care nu au fost echipate cu accesorii care influenteaza aceste perforrnante. de ex. aparatort de noroi, anvelope late .•

Greutati ~i sarcini pe remorca

Masa totala maxim admisibila

La functionarea cu rernorca, greutatea totals adrnisa pote fi depa:;>ita cu 45 kg.

Greutatea proprie a autovehiculului

Valorile (val oarea minima conform Directivei UE - 95/48/EG) sunt valabile pentru modelul de baza cu rezervorul umplut 90%, fara echipari speciale. La calcularea valorilor au fost incluse lid 75 kg pentru masa conducatorului auto.

Greutatea proprie a autovehiculului (fara conducatorul auto) se gase:;>te pe eticheta cu datele autovehiculului =::> pagina 367,

fig. 270. Aceasta greutate a fost calculate individual in functie de echipamentele autovehiculului - de ex. instalatia de clirnatizare, plafon glisant, dispozitiv de prindere rem orca s.a.m.d,

La montarea ulterioara a echipamentelor, masa autovehiculului va creste,

Generalitati

Masa adrnlstblla a remorcii

Sarcinile admise pe remorca sunt determinate conform Directivei UE 95/48/EG.

lndicatiile pentru remorca prsvazuta cu friina pentru rampe de piina la 8% sunt valabile pentru 0 viteza maxima de 80 km/h (chiar §i In tarile cu llrnlta de vlteza mai marel.

lndicatiile pentru remorca prevazuta cu friina pentru rampe de piina la 12% si pentru masa tractata pe rampe de pana la 12% sunt vala-

ile pentru 0 viteze maxima de 100 km/h. Daca in unele tari limita de viteza este mai mare, viteza de 100 km/h nu trebuie depasita.

Sarcina pe cupla de remorcare

Sarcina maxima adrnisa pe cupla de remorcare este de 80 kg.

In interesul siqurantei deolasarf va recomandarn sa utillzatl lntotdeanna sarcina maxima de sprijin. 0 sarcina de sprijin prea scazuta, intluenteaza comportamentul autovehiculului in trafic.

nu se poate utiliza sarcina maxima adrnlsa pe cupla sfer ica Ide la tractarea unei remorci de dimensiuni mici), trebuie sa se utilieel putin 4% din sarcina remorcii, ca sarcina de sprijin (rernorca

o punte sau re rnor ca tandem cu distants dintre pun]i mai mica 1,0 mi.

tile prezentate sunt valabile pentru autovehiculele din

ea Europeana WEI. Aceste valori pot fi diferite pentru autoveele destinate altor tari. l.uati in considerare faptul ca datele prinse in mapa de bord corespund autovehiculului cvs.a

Dimensiunile ~i capacitatile

Ina1timea proprie a autovehiculului

inalti mea autovehiculului neincarcat depinde de anvelopele folosite si de modelul saslului.

Capacitati: Ulei motor

La umplere veriflca]i nivelul uleiului.ja

-= Generalitati

Datele autovehiculului

Cele moi importonte dote se gosesc pe placuta tip.

-

Fig. 268 Compartimentul motor: Datele autovehiculului

Fig. 269 Pliicuta cu datele autovehicululuiPortbagaj

Placuta fabricantului

Placuta se gase~te in compartimentul motorului, in partea dreapta fata de dlractia de mers =:> fig. 268 CD.

La unele tipuri de autoveh icule, placuta este acoperita de un capac. Autovehiculele pentru anumite tari de export nu au olacuta fabricantului.

Numarul de identificare al autovehiculului

Nurnarul de identificare al autovehiculului tnumarul de sastu) este poansonat pe peretele transversal din spatele compartimentului motor =:> fig. 268 0.

Eticheta cu datele autovehiculului

Eticheta se gase~te in portbagaj sub mocheta. In locasul rotii de rezervii.

Eticheta contine urmiitoarele date: =:> fig. 269 CD Numiirul de productie - cornanda

o Numiirul de identificare al autovehiculului CD Codul de model

CD Tipul motorului/puterea motorului

® Literele de identificare motor ~i cutie de viteze ® Codul vopselei I codul dotariior interioare

(j) Codul dotarilor optionale

Datele 2 - 7 se gasesc de asemenea in planul de service .•

Generalitati

Eticheta cu datele autovehiculului din Planul de service

In Planul de service se qoseste 0 parte a etichetei cu datele autovehiculului.

Fig. 270 Eticheta cu datele importante ale autovehiculului

WAuzzz4Dz TNOO?.29? 8E5 G6R

S4 4.2

253 K~J M65

ACK ---- C.JY

LY7MI LY7M N4KI BT

XOA 899 COR GOF HOR JIG

M7F OlA lAJ 1G 2PP

IN! JAF T7F

4UE 8AE 8Gl 8FA

SRV iKE JFR lBE

-----

®®©@@

:ticheta cu datele autovehiculului se gase~te in locasul rot!i de 'ezerva => pagina 366. 0 parte a acestei etichete => fig. 270 este iparita pe partea din interior a copertei Planului de service.

Greutatile, consumul !?i emisiile

.a finalul etichetei cu datele autovehiculului, in coloana pentru iotarlle optionale, gasiti datele referitoare la greutatea, consumul ~i srnisiile autovehiculului dvs.

Sernnificatie:

~ Greutatea proprie a autovehiculului fara conducatorul auto (kg) ~ Consumul urban (1/100km)

© Consumul extraurban W100km) ® Consum total (1/100km)

® Emisii CO2 (g/km).

Consumul de carburant

Datele referitoare 10 greutate, consum $i emisii de pe placuta autovehiculului sunt individuate outovehiculului.

Consumul de carburant, emisiile de CO2 sl greutatea autovehiculului gol reies din eticheta cu datele autovehiculului => fig. 270.

Datele referitoare la consu m s i emisii se refera la clasa de greutate in care este incius autovehiculul dvs. pe baza cornbinatiei motorcutie de viteze ~i a echipamentelor specifice. Valorile privind consumul sunt determi nate conform directivei 1999/1 OO/EG. Aceste directive of era 0 imagine realists. corecta a valorilor de consum.

Pentru aceasta s-au avut in vedere urrnatoarele conditii de rnasu-

rare:

Generalitati

Masurarea ciclului urban incepe printr-un start la rece. Apoi se sirnuleaza 0 deplasare in oras,

extra urban in executarea ciclului extraurban autovehiculul a fost friinat $i accelerat in toate treptele de viteza de mai multe ori urrnarlndu-se respectarea unei situatii reale de trafic. Viteza a variat tntre 0 $i 120 km/h.

urban

combinat Consumul combinat a fost determinat luiind in calcul o pondere de 37% pentru ciclul urban $i de 63% pentru ciclul extraurban.

Emisiile de Pentru determinarea emisiilor de CO2, s-au colectat

CO2 gazele de esaparnent evacuate In timpul efectuar!i celor doua cicluri. Aceste gaze de esaparnent au fost evaluate si pe aceasta baza s-a calculat valoarea emisiilor de CO2.

rn lndicatie

In functle de stilul de conducere, conditille de drum si trafic, conditiile de mediu ~i starea autovehiculului dvs., in practice pot rezulta valori de consum care ar putea diferi de cele din tabel.js

Generalita1:i

Date tehnice

Mase !?i capacitati

Mase ~i c ap acrta'ti

Valabil pentr u ptats: Alte pin

Valabi! peritru eutovehicule!e: echipate ell mot care pe oer-atna de 75 kW, cu 4 cilindri ::;;i tracjiune -rata

Motor pe benzina 75 kW 4 cil. cu tracliune fala

Datele motorului

Putere

Cuplu maxim

Nurnar cilindri, Cilindree

la 1/min

in Nm la 1/min

75 kW 15600 148/3800

Carburantul

4 cilindri, 1595 cm3

Super fara plumb COR 95 sau fara plumb COR 911)

1) Cu mica reducere de putere.

Performante

Accelerare 0 -100 km/h

in sec.

CM = 190 CM = 12.6

Viteza maxima

in km/h

CM = Cutie de viteze rnanuala

Greutati

Greutate maxima

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina adrnlsa pe puntea fata Sarcina adrnisa pe puntea spate CM = Cutie de viteze manuals

in kg in kg in kg in kg

CM = 1845 CM = 1370 CM = 970 CM = 1015

Mase l?i capacitilti

~

1

Masa admtelbtla a remorcii

Remorea eu friinala rampe pana Ia 8% Remorea eu friina la rarnpe piinala 12% Masa autovehieulului la rampe panala 12%

emorea fara frana

in kg in kg in kg in kg

CM;1400 CM;1200 CM; 3090 CM; 680

CM = Cutie de viteze manuals

Dimensiunile

Lungime Latirne Lillime + Oglinzi

In mm in mm in mm

Inallimea autovehieulului gol !inelusiv suport exterior In mm pentru portbagajl

4547 1766 1937 1428

Diametrul cereului de viraj

in m

11,10

Cantitati

Rezervorul de earburant

in litri

eea. 70

ezervorul pentru instalatia de spalare parbriz 9i

Tn litri

eea.4.8

Ulei motor pentru:

Service Long life

lei multigrad de viiseozitate redusa VW 503 00

Centitati de schimb eu sehimbare filtru

In litri

Interval fix de intretinere

ulei multigrad de vascozitate redusa VW 500 00 sau VW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

eea.3.6Date tehnice

I

Mase ~i capacitati

Valahil pentru autovehiculele: echipate ell moroarc pe benztna de 96 kIN, ell 4 cilindri si trectiune fat[~

Motor pe benzina 96 kW 4 oil. cu tractiune fata

Datele motorului

Putere

Cuplu maxim

Nurnar cilindri, Cilindree

la lImin

in Nm la 1/min

96 kW 15700 195/3300

Carburantul

4 cilindri, 1,984 cm3

Super fara plumb COR 95 sau fara plumb COR 9111

11 Cu mica reducere de putere.

Performante

Viteza maxima

in km/h

eM = 212 eM = 9.9

Accelerare 0 -100 km/h

in sec.

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Greutati

Greutate maxima

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina adrnisa pe puntea fata Sarcina admisa pe puntea spate

In kg in kg ln kg In kg

eM = 1860 CM = 1385 CM = 985 CM=1015

CA = 1915 CA = 1440 CA = 1035 CA = 1020

CM = Cutie de viteze manuals 1 CA = Cutie de viteze automata

Mase l?i capacitati

Masa admisibila a remorcii

Remorca cu frana la rampe pana la 8% Remorca cu frana la rampe pana la 12% Masa autovehiculului la rampe pana la 12% Remorca fara frana

in kg in kg in kg in kg

CM = 1500 CM = 1300 CM = 3205 CM = 690

CA = 1500 CA = 1300 CA = 3260 CA = 720

eM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

D'imensiunile

Lungime Liilime

Liilime + Oglinzi

lnililimea proprie a autovehiculului Diametrul cercului de viraj

in mm

4547 1766 1937 1428 11,10

in mm

in mm

in mm

in m

Cantltat!

Rezervorul de carburant

Rezervorul pentru instal alia de spalare parbriz si faruri*

in litri in litri

cca. 70

cca.4.8

Ulei motor pentru:

Service Long life

ulei multigrad de vascozitate redusa VW 503 00

Cantitati de schimb cu schimbare filtru

In litri

Interval fix de intretinere

ulei multigrad cu vascozltate redusii VW 500 00 sau VW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

cca. 4.2Date tehnice

Mase !?i capacitar{:i

veebu pentru autovehicule!e: echipate ell rnotoare pe benzina de 110 kW, cu 4 citindr i §i tr actiune 1'8ta

Motor pe benzina 110 kW 4 ell. cu rraotlurte fata

Datele motorului

Putere

la lImin

in Nm la 1/min

110 kW 16000 200/3250 - 4250

Cuplu maxim

Nurn ar cilindri, Cilindree

4 cilindri, 1,984 cm3

Super fara plumb CO 98 sau Super fara plumb cel putln CO 9511

Carburantul

11 Cu mica reducere de putere.

Periormante

Viteza maxima

in km/h

CM = 218 CM = 9.6

CA = 210 CA = 9.9

Accelerare 0 -100 km/h

in sec.

eM = Cutie de viteze manuala I CA = Cutie de viteze automata

GreuUrt:i

Greutate maxima

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina adrnisa pe puntea fata Sarcina admisa pe puntea spate

in kg in kg in kg in kg

CM = 1900 CM=1425 CM = 1005 CM = 1035

CA = 1935 CA = 1460 CA = 1040 CA = 1035

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Mase

Masa admisibila a remorcii

Remorca cu friina la rampe piina la 8% Remorca cu friina la rampe piina la 12% Masa autovehiculului la rampe piina la 12% Remorca fara frana

In kg In kg In kg in kg

CM=1500 CM = 1300 CM = 3245 CM = 710

CA = 1500 CA = 1300 CA = 3280 CA = 730

Dimensiunile

CM = Cutie de viteze manuals / CA = Cutie de viteze automata

Lungime alime

Latirne + Oglinzi

Inallimea proprie a autovehiculului Diametrul cereului de viraj

~antitati

Rezervorul de carburant

fezervoru' pentru instalatia de spalare parbriz §i ~aruri*

Ulei motor pentru:

Service Long life

lei multigrad de vilseozitate redusa VW 503 00

:antitali de sehimb eu sehimbare filtru

ln mm

4547 1766 1937 1428 11,10

In mm

in mm

in mm

In m

in litri

eca. 70

in litri

eca.4.8

in litri

Interval fix de lntretinere

ulei multigrad eu vascozltate redusa VW 500 00 sau VW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

eea.3.7Date tehnice

Valabil pentr u autovahiculele: echlpate ell motor pe benzina de 120 kW, cu LI cifin.dr! (Turbo) ~i tractiune

Motor pe benzina 120 kW 4 cil. cu tractiune fata

Datele motorului

Putere

la l/min

In Nm la l/min

120 kW I 5700 225/1950 - 4700

Cuplu maxim

Nurnar cilindri, Cilindree

4 cilindri, 1,781 cm3

Super fara plumb CO 95 sau fara plumb eel putin CO 911)

Carburantul

1) Cu midi reducere de putere.

Performante

Viteza maxima Aeeelerare 0 -100 km/h

in km/h

eM = 228 CM = 8.6

CA = 223 CA = 8.6

In sec.

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Greutati

Greutate maxima

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina adrnisa pe puntea fala Sarcina adrnisa pe puntea spate

in kg In kg In kg In kg

CM = 1930 CM = 1455 CM = 1050 CM = 1020

CA = 1975 CA = 1500 CA = 1095 CA= 1020

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Mase

Masa admisibila a remorcii

Remorea eu friina la rampe piina la 8% Remorea eu friina la rampe piina la 12% Masa autovehieulului la rampe piina la 12% Remorea fara friina

In kg In kg In kg In kg

CM=1600 CM = 1400 CM = 3375 CM = 720

Dimensiunile

CM = Cutie de viteze rnanuala I CA = Cutie de viteze automata

Lungime Liilime

Lalime + Oglinzi

!na1limea proprie a autovehieulului Diametrul eereului de viraj

::antitati

Rezervorul de earburant

Rezervorul pentru instalatia de spalare parbriz si faruri*

Ulei motor pentru:

Service Long life

~Iei multigrad de viiseozitate redusa VW 503 00

Cantitati de sehimb eu sehimbare filtru

In mm

4547 1766 1937 1428 11,10

CA = 1700 CA = 1500 CA = 3520 CA= 740

In mm

In mm

in mm

in m

in 1 itri in litri

eea. 70

eca.4.8

Interval fix de intretinere

ulei multigrad eu vascozitate reduss VW 500 00 sau VW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

eca.3.7

in litriDate tehnice

'Ri

Mase l;>i capacitflti

Valabil pentru autovehicu!e!e: echlpate cu motor pe bcn2irlB de 120 i(W, cu 4 cilindri rrurbcl tractiune

Motor pe benzina 120 kW 4 cil. cu tractiune integrala

Datele motorului

Putere

la 1/min

in Nm la l/min

120 kW 15700 225/1950 - 4700

Cuplu maxim

Nurnar eilindri, Cilindree

4 eilindri, 1,781 em3

Super fara plumb CO 95 sau fara plumb eel putin CO 9111

Carburantul

11 Cu mica redueere de putere.

Performante

Viteza maxima

in km/h

Accelerare a -laO km/h

in sec.

CM = Cutie de viteze rnanuala

Greutati

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina adrnisa pe puntea fata Sarcina admisa pe puntea spate CM = Cutie de viteze manuals

in kg in kg in kg in kg

CM = 2020 CM = 1545 CM = 1080 CM = 1080

Greutate maxima

Mase

Masa admisibila a remorcii

Remorca cu frana la rampe pana la 8% Remorca cu frana la rampe pana la 12% Masa autovehiculul ui la rampe pilna la 12% Remorca fara frana

eM = Cutie de viteze manuals

Dimensiunile

Lunqirne Latime

Liltime + Oglinzi

~naltimea proprie a autovehiculului Diametrul cercului de viraj

Cantitati

Rezervorul de earburant

Rezervorul pentru instalatla de spalare parbriz sl faruri*

Ulei motor pentru:

Service Long life

ulei multigrad de vascozitate redusa VW 50300

Cantitatl de sehimb cu schimbare filtru

In kg CM=1800
In kg CM = 1600
in kg CM = 3665
Tn kg CM = 750 In mm in mm

In mm

4547 1766 1937 1428 11,10

tn mm In m

In litri tn litri

cea. 63 eca.4.8

in litri

Interval fix de tntretinere

ulei multigrad cu vascozitate redusa VW 500 00 sau VW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

eca. 3.7Date tehnice

Mase ~i capacitati

Valabll pentr u o.ete: Balqia

Valabil pontru autovehicuie!e: echipate cu motoare pe benzine de 120 kW, ell 6 cltindri s' trectiune fata

Motor pe benzina 120 kW 6 cil. cu tractiune tata

Datele motorului

Putere

Cuplu maxim

Nurnar cilindri, Cilindree

la 1/min

in Nm 1a 1/min

120 kW 16000 230/3200

6 cilindri, 2,393 cm3

Super fara plumb COR 95 sau fara plumb COR 9111

Carburantul

11 Cu mica reducere de putere.

Performante

Viteza maxima

in km/h

SG = 223al CM =9.1

CA = 219

Accelerare 0 -100 km/h

in sec.

CA= 9.1

CM = Cutie de viteze manuals 1 CA = Cutie de viteze automata

a) Viteza maxima se va atinge in viteza a 5-a.

Greutate maxima

in kg in kg in kg in kg

CM=1990 CM=1515 CM=1100 eM = 1030

CA = 2035 CA = 1560 CA= 1145 CA = 1030

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina admisa pe puntea fala Sarcina adrnlsa pe puntea spate

CM = Cutie de viteze mariuala.' CA = Cutie de viteze automata

Mase

Masa adm.isibila a remorcii

Remorea eu friina la rampe pana la 8% Remorea eu friina la rampe piina la 12% Masa autovehieulului la rampe piina la 12% Remorea fara friina

in kg in kg in kg in kg

CM = 1700 CM=1500 CM = 3525 CM = 750

CA = 1700 CA = 1600 CA = 3680 CA= 750

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Dimensiunile

Lungime Latlme

Lillime + Oglinzi

inallimea proprie a autovehieulului Diametrul eereului de viraj

in mm

4547 1766 1937 1428 11,10

in mm

in mm

in mm

in m

Cantitati

Rezervorul de earburant

in litri

eea. 70 eea.4.8

ezervorul pentru instalatia de spalare parbriz si faruri*

in litri

Ulei motor pentru:

Service Long life

ulei multigrad de viiscozitate redusa VW 503 00

Cantitatl de sehimb eu sehimbare filtru

in litri

Interval fix de intretinere

ulei multigrad de viiseozitate rsdusa VW 500 00 sau VW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

eea. 5.7Date tehnice

Mase !;>i capacitati

velsb!l pentru autovehicule!e: echipate cu motoare pe benzina de 125 kIN, cu 6 cilindri '§i tr ectiune fata

Motor pe benzina 125 kW 6 cil. cu tractiune fata

Datele motorului

Putere

la lImin

tn Nm la l/min

125 kW I 6000 230/3200

Cuplu maxim

Nurnar cilindri, Cilindree

6 cilindri, 2,393 crn '

Super fara plumb COR 95 sau fara plumb COR 911)

Carburantul

1) Cu mica reducere de putere ..

Performante

Viteza maxima

in km/h

SG = 226al CM = 8.9

CA = 222

Accelerare 0 -100 km/h

In sec.

CA = 8.9

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

al Viteza maxi ma se va atinge in viteza a 5-a.

Greutati

Greutate maxima

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina admisa pe puntea fata Sarcina adrnisa pe puntea spate

in kg in kg in kg in kg

CM = 1990 CM=1515 CM = 1100 CM = 1030

CA = 2035 CA = 1560 CA= 1145 CA = 1030

eM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Mase ~i capacitflti

Masa admisibila a remoreii

Remorea eu frana la rampe pana la 8% Remorea eu frana la rampe pana la 12% Masa autovehieulului la rampe pana la 12% Remorea fara frana

in kg in kg in kg in kg

CM = 1700 CM = 1500 CM = 3535 CM = 750

CA = 1700 CA = 1600 CA = 3680 CA = 750

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Dimensiunile

Lungime Liitime

Latime + Oglinzi

iniiltimea proprie a autovehieulului Diametrul eereului de viraj

in mm

4547 1766 1937 1428 11,10

in mm

in mm

in mm

in m

cantltatl

Rezervorul de earburant

in litri in litri

eca.70

Rezervorul pentru instalatia de spalare parbriz si faruri*

eea.4.8

Ulei motor pentru:

Service Long life

ulei multigrad de vascozitate redusa VW 503 00

Cantitati de schimb cu schimbare filtru

in litri

Interval fix de intretinere

ulei multigrad de vascozitate redusa VW 500 00 sau VW 502 00;

ulei multigrad VW 501 01

eea. 5.7Mase ~i capacitati

Vel abil penrru autovehtcule!e: echipate ell motor pe benzina de 140 kW, ell 4 citindr! iTurboi ~i

Motor pe benzina 140 kW 4 oil. cu tractiune fata

Datele motorului

Putere

Cuplu maxim

Nurnar cilindri, Cilindree

Carburantul

11 Cu mica reducere de putere.

Performante

Viteza maxima

Accelerare 0 -100 km/h

CM = Cutie de viteze manuals I CA = Cutie de viteze automata

Greutati

Greutate maxima

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina adrnisa pe puntea fata Sarcina admisa pe puntea spate

CM = Cutie de viteze manuals / CA = Cutie de viteze automata

la 1/min

in Nm la 1/min

140 kW / 5700

240/1950 - 5500

4 cilindri, 1,781 cm3

Super fara plumb CO 98 sau Super fara plumb eel putin CO 9511

in km/h

CM = 236 CM = 8 . .2

CA = 228 CA = 7.8

in sec.

in kg in kg in kg in kg

CM=1945 CM = 1470 CM = 1065 CM = 1020

CA = 1980 CA = 1505 CA= 1100 CA = 1020

Mase

Masa admisibila a remorcii

Remorca cu friina la rampe piina la 8% Remorca cu friina la rampe piina la 12% Masa autovehiculului la rampe piina la 12% Remorca fara friina

CM = Cutie de viteze manuals / CA = Cutie de viteze automata

Diimensiunile

Lungime Latime

Lalime + Oglinzi

Ina IIi mea proprie a autovehiculului Diametrul eereului de viraj

Cantitati

Rezervorul de ea rburant

Rezervorul pentru instalatia de spalare parbriz si aruri*

Ulei motor pentru:

Service Long life

ulei multigrad de vascozitate redusa VW 503 00

Cantita\i de sehimb cu sehimbare filtru

In kg In kg In kg In kg

CM = 1600 eM = 1400 CM = 3390 CM = 730

CA = 1700 CA = 1500 CA = 3525 CA = 750

In mm

4547 1766 1937 1428 11,10

Tn mm

in mm

In mm

In m

In litri

eea. 70

In litri

eca.4.8

In litri

Interval fix de intretinere

ulei multigrad cu vascozitate redusa VW 500 00 sauVW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

eca.3.7Date tehnice

Mase l?i capacitati

Valabf pentru autovehlcule!e: echinate cu motor pe benzina do 140 kW, ell 4 cilindn (Turbo):;-.i trectiune intew.ala

Motor pe benzina 140 kW 4 cil. cu tractiune integrala

Datele motorului

Putere

la l/min

11'1 Nm la l/min

140 kW I 5700 240/1950 - 5500

Cuplu maxim

Nurn ar cilindri, Cilindree

4 cilindri, 1,781 cm3

Super fara plumb CO 98 sau Super fara plumb eel putin ICO 951)

Carburantul

1) Cu mica redueere de putere.

Performante

Viteza maxima

In km/h

CM ~ 234 CM ~ 8.3

Accelerare 0 -100 km/h

CM = Cutie de viteze manuals

In sec.

Greutati

Greutate maxima

In kg In kg In kg In kg

CM = 2025 CM = 1550 CM=1085 CM = 1080

Greutatea proprie a autovehiculului Sarcina adrnisa pe puntea fata Sarcina adrnlsa pe puntea spate CM = Cutie de viteze manuals

Mase l?i capacitali

Masa admisibila a remorcii

Remorea eu frana la rampe pana la 8% Remorea eu frana la rampe pana la 12% Masa autovehiculului la rampe pana la 12% Remorea fara frana

in kg in kg in kg in kg

CM=1800 CM = 1600 CM = 3670 CM = 750

eM = Cutie de viteze rnanuala

DimensiunHe

Lungime Lalime

Lalime + Oglinzi

~nallimea proprie a autovehieulului Diametrul eereului de viraj

in mm

4547 1766 1937 1428 11,10

in mm

in mm

in mm

in m

cantttatt

Rezervorul de carbu rant

in litri

eca. 63 eea. 4.8

Rezervorul pentru instalatia de spalare parbriz §i faruri*

in litri

Ulei motor pentru:

Service Long life

ulei multigrad de vascozitats redusa VW 503 00

Cantitati de sehimb eu sehimbare filtru

in litri

Interval fix de tntretinere

ulei multigrad cu vascozitate redusa VW 500 00 sau VW 50200;

ulei multigrad VW 501 01

cca. 3.7Date tehnice "