Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Antonimul cuvântului perenitate este:

a) veșnicie;

b) efemeritate;

c) fățărnicie;

d) intoleranță.

2. Sensul cuvântului a se da în stambă este:

a) a se face de râs;

b) a se îmbrăca elegant;

c) a se lăuda;

d) a se legăna.

3. Seria care cuprinde numai omonime este:

a) mamă, coasă, pat;

b) război, corn, bob;

c) codru, pas, verde;

d) cort, cot, drept.

4. Sunt ambele forme corecte de plural ale aceluiași cuvânt:

a) bareme/ baremuri;

b) batice/ baticuri;

c) clișee/ clișeuri;

d) nivele/ niveluri.

5. Există pleonasm în structura:

a) partidă de fotbal;

b) dare de seamă;

c) harta mapamondului;

d) aterizare bruscă.

6. În enunțul Toți colegi care i-am întâlnit sunt prietenii noștrii. sunt:
a) o greșeală;

b) două greșeli;

c) trei greșeli;

d) patru greșeli.

7. Seria care conține numai forme corecte de genitiv-dativ este:

a) mazării, fasoli, cepii;

b) mazării, fasolei, cepei;

c) mazării, fasolei, cepi;

d) măzării, fasolii, cepei.

8. Seria care conține numai forme corecte de plural este:

a) mingi, ridichi, remarci;

b) mingii, ridichii, remarce;

c) mingi, ridichii, remărci;

d) mingii, ridichi, remărci.

9. Seria în care toate structurile sunt scrise corect este:

a) duce-m-aș, ascunzându-și-l, văzutu-l-ai;

b) ducem-aș, ascunzându-și-l, văzutul-ai;

c) duce-ma-ș, ascunzând-u-și-l, văzut-u-l-ai;

d) duce-m-aș, ascunzându-și-l, văzut-ul-ai.

10. Sunt derivate cu prefixe toate cuvintele din seria:

a) necinste, nepot, neclar;

b) înalt, inapt, începe;

c) desprinde, destul, desface;

d) dezonoare, descoase, dezumfla.

11. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria:

a) fii-că, func-ți-e, pun-ctaj;

b) fii-că, func-ți-e, punc-taj;


c) fi-i-că, func-ție, punc-taj;

d) fi-i-că, func-ți-e, punct-aj.

12. În cuvântul gherghef litera e notează:

a) două litere ajutătoare;

b) două semivocale;

c) două vocale;

d) o vocală și o literă ajutătoare.

13. Există diftong în toate cuvintele din seria:

a) ceară, seară, iară;

b) geam, gheară, trecea;

c) avion, voință, oi;

d) vioară, chioară, mioară.

14. Este accentuat pe ultima silabă cuvântul:

a) vibrație;

b) compresor;

c) mâhnire;

d) instituție.

15. Cuvântul monosilabic este:

a) seif;

b) aer;

c) ion;

d) ochii.

16. Paronimul este corect utilizat în:

a) Îmi era familial locul acela.;

b) Tata este funcțional la primărie.;

c) I-a fost cerut libretul militar;

d) S-au destins la petrecere.


17. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:

a) rea-credință, bună-voință, rău-voitor;

b) reacredință, bunăvoință, răuvoitor;

c) rea-credință, bunăvoință, răuvoitor;

d) reacredință, bună-voință, răuvoitor.

18. În enunțul - Las' că-ți vin eu de hac, când te-oi găsit, zise Făt-Frumos. există:

a) trei semne de punctuație și cinci semne de ortografie;

b) patru semne de punctuație și patru semne de ortografie;

c) cinci semne de punctuație și trei semne de ortografie;

d) șase semne de punctuație și două semne de ortografie.

19. Sunt corecte toate formele din seria:

a) stăruie, bântuie, îndrumă;

b) stăruiește, bântuiește, îndrumă;

c) stăruiește, bântuie, îndrumează;

d) stăruie, bântuiește, îndrumează.

20. În enunțul - Hai cu noi, Dane!, virgula s-a folosit:

a) pentru a separa interjecția de restul enunțului;

b) pentru a izola apoziția de restul enunțului;

c) pantru a marca un raport de coordonare prin juxtapunere;

d) pentru a separa substantivul în cazul vocativ de restul enunțului.

21. În enunțul - Ioana, dacă ești elevă silitoare, vei fi premianta clasei! există:

a) cinci cuvinte în cazul nominativ;

b) patru cuvinte în cazul nominativ;

c) trei cuvinte în cazul nominativ;

d) două cuvinte în cazul nominativ.

22. Cazul substantivelor subliniate în enunțul Se auzea vuietul vântului alungând cântecul păsărilor. este,
în ordine:

a) nominativ, genitiv, acuzativ;

b) acuzativ, genitiv, acuzativ;

c) nominativ, dativ, nominativ;

d) acuzativ, dativ, acuzativ.

23. Numărul de substantive articulate hotărât din enunțul Seara, în mijlocul familiei tânărul simțea
bucuria apropierii celor dragi. este:

a) patru;

b) cinci;

c) șase;

d) șapte.

24. Există adjectiv în anunțul:

a) Este remarcabil ce ai făcut;

b) Frumos ar fi să mă saluți;

c) S-a purat politicos cu ei;

d) De ieri, copilul pare bolnav.

25. Există numai adjective invariabile în seria:

a) perspicace, cumsecade, vivace;

b) sagace, cuminte, prosper;

c) rustic, eficace, atroce;

d) motrice, roz, frumos.

26. Cuvântul subliniat în enunțul Foile cărții ei sunt îndoite. este:

a) adjectiv pronominal posesiv, în cazul genitiv;

b) pronume personal, în cazul genitiv;

c) adjectiv pronominal posesiv, în cazul dativ;

d) pronume personal, în cazul dativ.

27. În enunțul Dorința-mi de a te întâlni o simt cu toată ființa mea în fiecare clipă în care ești departe de
mine. există:
a) cinci pronume;

b) șase pronume;

c) șapte pronume;

d) opt pronume.

28. Există pronume reflexiv în enunțul:

a) Le e dor de vacanță;

b) Nu-ți convine situația;

c) Mă vizitezi prea rar;

d) Te-ai îmbrăcat elegant.

29. În enunțul Nu ne atrage propunerea voastră., cuvântul subliniat este:

a) pronume reflexiv, în cazul dativ;

b) pronume personal, în cazul nominativ;

c) pronume reflexiv, în cazul acuzativ;

d) pronume personal, în cazul acuzativ.

30. Valoarea morfologică a cuvântului o din enunțul O fată citește și alta doarme. este:

a) adjectiv pronominal nehotărât;

b) numeral cardinal;

c) articol nehotărât;

d) pronume personal.

31. Valoarea morfologică a cuvântului ce din enunțurile Ce cadou ai primit?, Spune tuturor ce ai primit.,
Ce frumos este! este, în ordine:

a) pronume interogativ, pronume relativ, adjectiv pronominal interogativ;

b) adjectiv pronominal interogativ, pronume relativ, adverb de mod;

c) adjectiv pronominal interogativ, adjectiv pronominal relativ, pronume interogativ;

d) pronume interogativ, adjectiv pronominal relativ, adjectiv pronominal interogativ.

32. Numeralul în cazul genitiv este în anunțul:

a) El este al doilea;
b) Răspunsurile celor doi sunt corecte;

c) A plecat a doua oară;

d) Le-a plăcut amândurora filmul.

33. Numeralul cu valoare adjectivală există în enunțul:

a) Douăzeci de elevi au fost prezenți.;

b) Locuiesc la etajul șapte.;

c) Al treilea copil îmi este nepot,;

d) Primul este fratele meu.

34. În enunțurile Pisica este sub masă., Nu era corect răspunsul., Filmul era urmărit cu interes., verbul a
fi este, în ordine:

a) predicativ, copulativ, auxiliar;

b) copulativ, copulativ, copulativ;

c) copulativ, auxiliar, auxiliar;

d) predicativ, copulativ, copulativ.

35. Există verb la diateza reflexivă în enunțul:

a) Profesorii vă apreciază.;

b) Îmi vine să cânt.;

c) Părinții te ajută întotdeauna.;

d) Ne mândrim cu rezultatele voastre.

36. Există numai verbe la indicativ, mai-mult-ca-perfect, în seria:

a) trimiserăm, plecaseși, scriserăm;

b) citiseși, veniserăți, ajunseserăm;

c) dormiseră, zise, văzurăm;

d) pândisem, vorbeam, observară.

37. În enunțul Văzând că este amenințat, a făcut plângere pentru a fi protejat. există:

a) patru verbe la moduri nepredicative;

b) trei verbe la moduri nepredicative;


c) două verbe la moduri nepredicative;

d) un verb la mod nepredicativ.

38. Cuvântul a este prepoziție în enunțul:

a) Miroase a cozonac.;

b) A cui a fost ideea?;

c) Această dorință e fetei ne miră.;

d) Fata a de acolo este sora mea.

39. Există numai conjuncții în seria:

a) să, că, ca;

b) fiindcă, însă, dacă;

c) deși, care, încât;

d) sau, deci, pentru.

40. Adverb relativ există în enunțul:

a) Ştim câte au întârziat.;

b) Vino oricând vrei.;

c) Ştiu cum ai procedat.;

d) Când vei veni?.

41. Părțile de vorbire care nu au niciodată funcție sintactică sunt:

a) prepoziția şi conjuncția;

b) adverbul şi articolul;

c) prepoziția şi numeralul;

d) conjuncția şi pronumele reflexiv.

42. În enunțul Locuind cu mine, vei putea înțelege plăcerea mea de a studia acest domeniu. există:

a) patru predicate;

b) trei predicate ;

c) două predicate ;

d) un predicat .
43. Funcția cuvintelor subliniate în enunțul În juru-mi, oamenii aflaseră ce s-a întâmplat :

a) atribut pronominal, complement direct ;

b) complement circumstanțial de loc, subiect ;

c) complement circumstanțial de loc, complement direct ;

d) complement indirect, subiect.

44. În enunțul Toate colegele mele de clasă au participat la concursul de frumusețe de la Piteşti. există :

a) cinci atribute ;

b) patru atribute ;

c) trei atribute ;

d) două atribute.

45. Cuvintele subliniate în enunțul Pe crestele munților, zăpada părea puncte de lumină. sunt :

a) complement indirect, în cazul dativ; complement direct în cazul acuzativ ;

b) atribut substantival în cazul dativ; complement circumstanțial de mod, în cazul acuzativ ;

c) atribut substantival, în cazul genitiv; nume predicativ, în cazul nominativ ;

d) complement circumstanțial de loc, în cazul acuzativ, complement direct, in cazul acuzativ.

46. Subiectul multiplu apare în enunțul :

a) Toți copiii au venit la voi? ;

b) Exercițiul şi modul cum ai rezolvat sunt corecte. ;

c) Bunicii noştri sunt aşteptați. ;

d) Oamenii toți erau nemulțumiți.

47. În enunțul Toți au rămas surprinşi că am fost lăudați. există, în ordine :

a) predicat verbal, predicat verbal ;

b) predicat nominal, predicat nominal ;

c) predicat verbal, predicat nominal ;

d) predicat nominal, predicat verbal.

48. În enunțul Casa aceasta din fața lui este nouă., cuvântul subliniat este :
a) complement circumstanțial de loc, în cazul dativ ;

b) atribut pronominal, în cazul dativ ;

c) atribut pronominal, în cazul genitiv ;

d) complement indirect, în cazul dativ.

49. Numele predicativ în cazul genitiv există în enunțul :

a) Câinele este al meu. ;

b) Pisicile sunt ale dumneavoastră? ;

c) Fata este a treia. ;

d) Andrei este împotriva-mi.

50. verbul este predicat verbal în enunțul:

a) Poate că voi veni la tine. ;

b) Este clar că ai greşit. ;

c) Evident că nu ai dreptate. ;

d) Numai tu eşti capabil de a înțelege.

51. În enunțul Este adevărat că trebuie să se afle ceea ce crezi că s-a întâmplat în acea noapte. există :

a) patru subordonate subiective ;

b) două subordonate subiective ;

c) trei subordonate subiective ;

d) o subordonată subiectivă.

52. Există o subordonată cauzală în enunțul :

a) Ştiam că a gresit din cauza neatenției. ;

b) Cum nu eşti atent, de aceea, nu înțelegi nimic. ;

c) Voi sta acasă de va ploua. ;

d) M-am temut că te vei supăra.

53. Există o subordonată completivă directă introdusă prin conjuncție subordonatoare în enunțul :

a) Îmi place să desenez. ;

b) Am înteles ce ai explicat. ;
c) Este mai bine să pleci. ;

d) Am aflat că ai câştigat.

54. Există o subordonată circumstanțială de scop în enunțul:

a) Am plecat după cumpăraturi.;

b) Sunt mândru că voi participa la festival.;

c) Am plecat să cumpăr banane. ;

d) Sunt fericit că vei ajunge acasă astăzi.

55. Există o subordonată predicativă în enunțul:

a) Nu era cum îl credeam.;

b) Dacă nu vine este pentru că s-a îmbolnavit.;

c) Se pare că este bolnav.;

d) S-a ajuns la ce nu mi-am dorit.

56. Elementul introductiv al subordonatei din fraza L-am descoperit pe cel care furase. este:

a) pe cel care;

b) pe cel;

c) care;

d) pe care.

57. O subordonată circumstanțială există în enunțul:

a) Mă privea ca și cum nu mă cunoștea.;

b) Spune-mi locul unde ne întâlnim.;

c) Am aflat când plecăm.;

d) Mărturisește cum s-a întâmplat!.

58. Subordonata din fraza Caută a afla răspunsul la întrebările care-l frământă. este:

a) completivă directă;

b) atributivă;

c) completivă indirectă;

d) subiectivă.
59. Subordonatele din enunțulDându-și seama că a greșit, a luat hotărârea să plece. sunt, în ordine:

a) completivă directă, completivă directă;

b) circumstanțială de cauză, atributivă;

c) circumstanțială de cauză, completivă directă;

d) completivă indirectă, atributivă.

60. Subordonata din enunțul Profesorul, că e profesor, și tot mai greșește. este:

a) circumstanțială de cauză;

b) circumstanțială comcesivă;

c) atributivă;

d) circumstanțială condițională.