Sunteți pe pagina 1din 9

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.945/2007 cu privire la


măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietății publice
------------------------------------------------------------------
În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr.121/2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007
nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a
Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981) se
modifică după cum urmează:
1) în hotărîre:
punctele 1,8,9 și 10 se abrogă;
2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.945/2007
LISTA
bunurilor proprietate de stat supuse privatizării

Prețul Cota statului


Nr. Denumirea bunului Capitalul
Adresa IDNO nomin
crt. supus privatizării social (lei)
al (lei) numărul
%
de acțiuni
1 2 3 4 5 6 7 8
Agenția Proprietății Publice
mun. Bălţi,
1. S.A. „Barza Albă” 1003602014168 136712000 100 1367120 100,00
str. Victoriei, nr.49
S.A. „Rețelele
Bălţi, str.Ştefan cel
2. Electrice de Distribuție 1003602006563 245379280 20 12268964 100,00
Mare, nr.180a
Nord”

Y:\008\ANUL 2019\945\945-redactat-ro.docx
2

1 2 3 4 5 6 7 8
S.A. „Furnizarea
mun. Bălţi, str.
3. Energiei Electrice 1015602003305 30000 10 3000 100,00
Strîi, nr.17/A
Nord”
mun. Chișinău, 1003600040239 1182606 2,00 591303 100,00
4. S.A. „Moldcinema” şos. Munceşti,
nr.171
or.Cimişlia,
S.A. „Drumuri-
5. str.Nicolae Iorga, 1003605009978 22187420 10 2210695 99,64
Cimișlia”
nr.106
S.A. „Drumuri- or.Căuşeni,
6. 1003608000976 25307100 10 2519091 99,54
Căușeni” str.Tighinei, nr.2A
or.Orhei,
7. S.A. „Drumuri Orhei” 1003606010892 41054730 10 4079819 99,38
str.Călăraşilor, nr.6
or.Soroca,
8. S.A. „Drumuri-Soroca” 1003607003279 33610840 10 3339468 99,36
str.F.Budde, nr.27
S.A. „Drumuri or.Criuleni,
9. 1003600095963 42389960 10 4202669 99,14
Criuleni” str.Stepelor, nr.5
or.Rîşcani,
S.A. „Drumuri-
10. str.Independenţei, 1003602009760 26003560 10 2573153 98,95
Rîşcani”
nr.3
or.Cahul, str.Mihai
11. S.A. „Drumuri-Cahul” 1003603151541 24101100 10 2382336 98,85
Viteazul, nr.25
S.A. „Drumuri- or.Ialoveni,
12. 1003600106403 37291570 10 3686252 98,84
Ialoveni” str.Chilia, nr.2
S.A. „Drumuri- or.Străşeni,
13. 1003600111971 34817080 10 3435566 98,67
Strășeni” str.Orheiului, nr.1
or.Edineţ,
S.A. „Drumuri-
14. str.Independenţei, 1003604013877 25185710 10 2438680 96,83
Edineți”
nr.179
S.A. „Uzina de mașini or.Făleşti, 1002602003026 15435775 1,00 14528748 94,12
15. de salubritate din str.Mihai
Fălești” Eminescu, nr.61
S.A. „Institutul de
mun. Bălţi,
16. cercetări științifice 1002602000519 1920695 5 356896 92,91
str. Decebal, nr.9
„Rif-Acvaaparat”
17. S.A. „Aqua-Prut” or. Cahul, s. Roşu 1003603008520 1928853 9 163962 76,50
or.Taraclia,
18. S.A. „Ceramica-T” str.Zavodskaia, 1002610000125 18472200 20 555 926 60,19
nr.3
mun. Chişinău,
S.A. „Hotelul
19. bd. C. Negruzzi, 1003600020396 1449390 3 290 745 60,18
„Chișinău”
nr.7
mun. Chişinău,
50 193
20. S.A. „Moldtelecom” bd. Ştefan cel 1002600048836 984193950 10 51,00
891
Mare şi Sfînt, nr.10
mun.Chişinău,
21. S.A. „CIMS-73” şos.Munceşti, 1004600023512 1151922 6 70622 36,78
nr.123a
mun.Chişinău,
Întreprinderea agricolă
22. or.Sîngera, 1003600097668 1227156
de stat „Flori”
str.Florilor, nr.26
Întreprinderea agricolă mun.Chişinău,
23. de stat „Dumbrava- str.Uzinelor, 1005600023221 361864
Vest” nr.209/1
mun.Chişinău,
Întreprinderea agricolă
24. str.Tudor 1003600072971 1443948
de stat „Vivaflora”
Vladimirescu, 3

Y:\008\ANUL 2019\945\945-redactat-ro.docx
3

1 2 3 4 5 6 7 8
mun.Chişinău,
Î.S. „Protecţia
25. or.Durleşti, 1004600004344 2073796
Plantelor”
str.Cartuşa, 77
Î.S. Firma agricolă r-nul Anenii Noi,
26. 1002601003306 886209
„Serele Moldovei" s.Speia
r-nul Sîngerei,
Î.S. „Centrul de
s.Biruinţa,
27. Elaborări Economice şi 1003602018915 672214
str.Independenţei,
de Producție”
nr.1
mun.Chişinău,
Î.S. „Fabrica de sticlă
28. str.Transnistria, 1002600008924 403577340
din Chișinău”
nr.20
Î.S. „Nodul
r-nul Rîşcani,
29. Hidroenergetic 1003602150086 16074000
s.Costeşti
„Costeşti”
Î.A. „Tabăra de Odesa, r-nul
3 000
30. însănătoșire pentru Dnestrovsk, 24775711
UAH
copii „Autodorojnik” or.Sergheevka

or.Basarabeasca,
31. Î.S. „Pita Service” 1006605003760 167318
str.Gării, nr.120

Î.S. „Combinatul mun.Chişinău,


32. Republican de Instruire str.Sfînta Vineri, 1003600162559 3093700
Auto” nr.16
Î.S. „Centrul
mun. Chişinău,
33. Aeronautic de 1003600135568 14424023
Aeroport
Instruire”
Î.S. Sanatoriul mun. Chişinău,
34. Preventoriu de Bază str.N.Zelinski, 1003600013455 4295815
„Constructorul” nr.15
Î.S. „Centrul de mun.Chişinău,
35. Instruire „Inmacom- str.Sarmizegetusa, 1003600098481 386562
Didactic” nr.43/4
Î.S. „Combinatul mun.Chişinău,
36. Poligrafic din str.Petru Movilă, 1002600002449 42355380
Chișinău” nr.35
Î.S. Firma Editorial-
mun. Chişinău,
37. Poligrafică „Tipografia 1003600105901 24461658
str. Florilor, nr.1
Centrală”
mun.Chişinău,
38. Î.S. Hotelul „Zarea” str.Anton Pann, 1003600080200 4105967
nr.4
Î.S. „Preventoriul
mun.Chişinău,
autogestionar al
39. str.Gheorghe 1003600170062 895
Academiei de Științe a
Asachi, nr.62/3
Moldovei”
Î.S. „Tipografia mun. Chișinău,
40. Academiei de Științe a str. Petru Movilă, 1003600029986 2160732
Moldovei” nr.8
Drumul M1
Chişinău-Leuşeni –
frontiera cu
Complex de bunuri
41. România, km
imobile
18+800 (r-nul
Ialoveni,
s.Suruceni)

Y:\008\ANUL 2019\945\945-redactat-ro.docx
4

1 2 3 4 5 6 7 8
Drumul R20
Rezina-Orhei-
Complex de bunuri Călăraşi, km
42.
imobile 8+900 (r-nul
Rezina,
s.Cinişeuţi)
Drumul L376
Corneşti-Boghenii
Noi-Rădeni-
Complex de bunuri
43. Hogineşti, km
imobile
32+500 (r-nul
Călăraşi,
s.Dereneu)
or.Făleşti,
44. Cinematograful „Prut” str.Ştefan cel
Mare, nr.61
or.Leova,
Cinematograful
45. str.Independenţei,
„Patria”
nr.20
Ucraina, reg.
Transcarpatică, r-
Baza turistică nul Rahov,
46.
„Moldova” s.Iasinea,
str.Gruşevski,
nr.11
Baza de odihnă
or. Koblevo,
„Ciaica”
47. regiunea Nicolaev,
(numărul cadastral
Ucraina
6398414)
Baza de odihnă „Lux”
(construcția cu numărul
cadastral mun. Chișinău, or.
48. 3158301.272.01; ½ din Vadul lui Vodă,
construcția cu numărul sect.57
cadastral
3158301.273.01)
r-nul Căuşeni,
Construcție, 160,5 m2
or.Căinari,
49. (numărul cadastral
str.Trandafirilor,
2301112.028.01.001)
57/1
Bun imobil, 217,0 m2,
or.Taraclia,
50. (numărul cadastral
str.Cebanov, 3
8701208.090.01.005)
Bun imobil, 387,3 m2,
or.Cantemir, str.
51. (numărul cadastral
Ştefan Vodă, 7
2101102.019.01.004)
Cota de 47/81 din
clădirea de producere or.Soroca,
52.
(numărul cadastral str.Uzinelor, 1
7801118.282.07)
Bun imobil, 746,6 m2,
or.Sîngerei,
(numărul cadastral
53. str.Independenţei,
7401519.003.01, fost
122
cinematograf)
Încăperi, 962,0 m2:
(numărul cadastral
mun.Chişinău, str.
0100405.470.01.009 –
54. Calea Orheiului,
555,2 m2 numărul
112
cadastral
0100405.470.01.010 –

Y:\008\ANUL 2019\945\945-redactat-ro.docx
5

1 2 3 4 5 6 7 8
369,3 m ; numărul
2

cadastral
0100405.470.01.011 –
37,5 m2)

Construcție – bloc de
producere cu 4 etaje
mun.Chişinău, str.
55. (numărul cadastral
Iuri Gagarin, 10
0100104.568.07-
1991,9 m2)
Încăperi (numărul mun.Chișinău,
cadastral șos.Muncești, 271
56.
010011715801.001 -
748,8 m2)
Încăperi (numărul mun.Chișinău,
cadastral șos.Muncești, 271
57.
010011715801.002 -
751,3 m2)
Încăperi (numărul mun.Chișinău,
cadastral bd.Dacia, 99
58.
0100110467.01.006 -
187,5 m2)
Încăperi (numărul mun.Chișinău,
cadastral bd.Dacia, 99
59.
0100110467.01.012 -
242 m2)
Încăperi, (numărul mun.Chișinău,
cadastral bd.Dacia, 99
60.
0100110467.01.016 -
181,7 m2)
Cancelaria de Stat
Întreprinderea afiliată r-nul Belgorod-
cu investiţii străine Dnestrovsk,
61.
100% Sanatoriul or.Sergheevka,
„Sănătate” str.Lenin, 5
Întreprinderea afiliată
Sanatoriul „Moldova” or.Truskaveţ,
62.
cu investiţii străine str.Gorodişce, 12
100%
Întreprinderea afiliată
Sanatoriul „Moldova” or.Odesa,
63.
cu investiţii străine str.Posmitnogo, 2
100%
Ministerul Justiției
Î.S. „Complexul nr.1 or.Leova,
64. 1003605007572 2604087
Leova” str.Cahul, 3
reg.Odesa, r-nul
Belgorod-
Baza de odihnă
65. Dnestrovsk,
„Mecita”
or.Zatoka,
str.Lazurnaia, 101
”.

Y:\008\ANUL 2019\945\945-redactat-ro.docx
6

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.704/2004 despre aprobarea


Regulamentului privind utilizarea mijloacelor provenite din privatizarea şi
vînzarea patrimoniului public la acoperirea cheltuielilor de pregătire pentru
privatizare şi de desfășurare a activităților din perioada postprivatizare
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.105-107, art.859).

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Ministrul finanţelor Ion Chicu

Y:\008\ANUL 2019\945\945-redactat-ro.docx
Nota informativă
la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului
nr.945/2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”

1, Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul a fost elaborat de Agenţia Proprietăţii Publice

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile


urmărite

Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.945/2007 „Cu


privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121 /2007 privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice” are drept scop asigurarea realizării misiunii şi competenţelor stabilite în
Hotărârea Guvernului 902/2017, în contextul abilitării Agenţiei Proprietăţii Publice eu
funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în
societăţile comerciale cu cota statului în capital social şi competenţe de elaborare şi
perfecţionare a cadrului normativ.
3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia
____ Uniunii Europene________________________ _______________________________
Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Pmropene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi__________

Prin proiectul dat se propune expunerea Listei bunurilor proprietate de stat supuse
privatizării (Anexa nr. 2 la HG nr. 945/2007) în redacţie nouă şi structurarea acesteia
conform competenţelor atribuite Agenţiei Proprietăţii Publice prin Hotărârea Guvernului nr.
902/2017 şi alte acte normative.
Proiectul prevede excluderea bunurilor privatizate în perioada anilor 2017-2019, a bunurilor
reorganizate prin fuziune (S.A. ”RED Nord-Vest”), a entităţilor (bunurilor) la care a fost
intentată procedură de insolvabilitate şi a celor la care s-a determinat lipsa activelor. De
asemenea prin proiectul dat, sunt concretizate datele care identifică bunurile proprietate de
stat supuse privatizării (valoarea capitalului social, cota statului şi numărul acţiunilor, ex.
S.A.”Moldtelecom”, adresele juridice ş.a.), precum şi includerea unor bunuri noi.
Astfel, se propune excluderea a 24 bunuri privatizate, inclusiv;
8 întreprinderi de stat:
- I.S. ”Vestmoldtransgaz”, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180;
- Î.S. Compania Aeriană ”Air Moldova”, mun. Chişinău, Aeroport
- Î.S. "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”, mun. Chişinău, str.
Serghei Lazo 48;
- Î.S. „Vibropribor”, mun.Chişinău, bd.Iuri Gagarin, nr.10
- Î.S. "Energoreparaţii”, mun. Chişinău, str. Otovasca, 1;
- Î.S. întreprinderea de Alimentaţie Publică "Crizantema”, mun. Chişinău, str. Academiei
IA
- Î.S. Baza de Odihnă ”Ş ti in ţa”, mun. Chişinău, hd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1
- Î.S."Autobaza Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, mun. Chişinău, str. Sprincenoaia;___
pachetele de acţiuni ale statului din 9 societăţi pe acţiuni:
- S.A. ’Tutun-CTC” (90,81%), mim, Chişinău, str. Ismail, 116
- S.C. ’’Gara Nord” S.A. (85,00%), mun. Chişinău, str. Mitropolit Variaam, 58
- S.A. ”Drumuri-Bălţi” (96,53%), mun. Bălţi, str. Decebal, 133.
- S.A. "întreprinderea de colectare şi desfacere Anenii Noi" (3,507%), r-1 Anenii Noi, s.
Bulboaca.
- S.A. ’’Fabrica de produse lactate din Nisporeni” (19,701%), or. Nisporeni, str. Industrială,
79;
- S.AANatur-Telecoiv’ (16,960%), rl. Teleneşti, s. Negureni;
- S.A. ’’Basarabia Nord” (0,072%) mun. Bălţi, bd. Victoriei, 90.
- S.A.”Comerţ-Petrol” (100,00%), mun. Chişinău, str. Columna, 90;
- S.A, ’’Fabrica de unt din Floreşti” (0,365%), or. Floreşti, s. Vărvăreuca;

7 complexe de bu n u ri:
- Complexul de bunuri imobile Drumul L376 Corneşti - Boghenii Noi - Hogineşti, km
1+000 (rl. Ungheni, s. Corneşti)
- Complex de bunuri imobile, Drumul R38 Vulcăneşti-Cahul-Taraclia, km 51+900
(rl. Cahul, s. Moscovei)
- Construcţie-depozit metalic, 558.6 m.p., mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 127/3,
- Construcţie-staţie de epurare, 184.2 m.p., mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 127/4
- Construcţie-staţie de epurare, 43.5 m.p., mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 127/4,
- Construcţie-rezervor, 60.0 m.p,, mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 127/6
- Staţie de pompare, 99.0 m.p., num. Chişinău, str. Calea Orheiului 127/7

bunurile în proces de insolvabilitate/reorganizare, precum şi bunurile (entităţile) la


care a fost determ inată lipsa activelor:
- S.A. „Complex” (39,95%), or. Taraclia, str. Vokzalnaia, nr. 18
- S.A. „Combicorm” (2,02%), r-nul Cahul, s. Moscovei
- Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală, Bălţi”, mun.Bălţi, str.Viilor, nr.8
- Î.S. „Mina de Piatră din Mileştii Mici”, r-nul laloveni, s.Piatra Albă
- Î.S. „Scrvmecan-agro-R”, r-nul Floreşti, s.Gura Camencii
- Î.S.de Pază Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic”, mun.Chişinău,
str.Vasile Alecsandri, nr.78
- Î.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară”, mun.Chişinău, str.Colina Puşkin, nr. 19/1;
- Institutul de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie „Energoproiect” Î.S., mun. Chişinău, str.
Serghei Lazo, nr.48;
- Î.S. Centrul de cultură populară „Veselia”, mun.Chişinău, bd.Grigore Vieru, nr.22/2;
- Î.S. Editura Didactică „Lumina”, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfint, nr.180;
- Î.S. Librăria „Cartea Academică”, mun. Chişinău, bd Şt.cel Mare şi Sfânt, 148;
- Î.S. Editorial-Poligrafică „Ştiinţa”, mun.Chişinău, str.Academiei, .3;
- Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom”, mun.Chişinău, sir. Gh. Tudor, ;
- Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru””, mun.Chişinău, str. Vadul lui
Vodă, 100
- întreprinderile de Stat Staţiunile tehnologice pentru irigare din: Bender, Briceni, Cahul,
Drochia, Hânceşti, Orhei, Ştefan Vodă, Ungheni, Vulcăneşti.
Concomitent se propune completarea Listei bunurilor proprietate de stat supuse
privatizării, după cum urmează:

- Baza de odihnă „Ciaica” (nr. cadastral 6398414), or. Koblevo, regiunea Nicolaev,
Ucraina
- încăperi (nr. cadastral 010011715801.001-748,8 m2), mun. Chişinău, şos. Munceşti, 271
- încăperi (nr. cadastral 010011715801.002-751,3 m2) mun. Chişinău, şos. Munceşti, 271
- încăperi (nr. cadastral 0100110467.01.006 - 187,5 m2) mun. Chişinău, bd. Decebal, 99
- încăperi (nr. cadastral 0100110467.01.012 - 242 m2) mun. Chişinău, bd. Decebal, 99
- încăperi, (nr. cadastral 0100110467,01.016- 181,7 m2), mun. Chişinău, Decebal, 99
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de act normativ nu implică cheltuieli financiare bugetare.
6. Modul de încorporare a actului tu cadrul normativ în vigoare_______________ ____
Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea acestuia nu va
genera ca consecinţă necesitatea amendării altor acte normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului


Proiectul va fi publicat pentru consultări publice pc pagina web a Agenţiei Proprietăţii
Pub 1ice www.app.gov.md.
8. Constatările expertizei anticorupţie
Proiectul va fi supus expertizei anticorupţie
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Nu este necesar

10. Constatările expertizei juridice


Proiectul va fi supus expertizei juridice

11. Constatările altor expertize


Proiectul nu conţine prevederi de reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.
235/2006, astfel decăzând necesitatea de a elabora analiza impactului de reglementare asupra
proiectului dat, precum şi necesitatea examinării acestuia în cadrul şedinţei Grupului de lucru
pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Director general V ladim ir Baldovici