Sunteți pe pagina 1din 5
ktion zwei Lectia Hallo Taxi! Halo, taxi! Aceastd lectie are ca scop de a va face sd deveniti constienti de existenta anumitor tebnici care vd ajutd la injelegerea unei limbi straine. Sint tehnici pe care le aplicati automat si in limba romana. Vrem sd vd indemndm sa Solositi, pe toata durata acestui curs radiofonic, capacitatea de a face legdturi logice. In acest fel puteti deduce sensul general al celor auzite, chiar daca nu infelegeti fiecare cuvint. Puteti ghici, de pildd, care este sensul cuvintuluiTor daca il auziti pe fundalul sonor specific unui meci de fotbal. Va puteti da seama dupa intonatie daca cineva e vesel sau trist. De asemenea, cunoasteti din roméand sau din alte limbi cuvinte care sunad asemdndtor cu cele germane si care au acelasi sens sau unul apropiat, de exemplu Taxi. In fine, cunoasteti anumite situatii care sint asemdndtoare in multe parti ale lumii, astfel incit puteti bainui care este confinutul scenei pecare 0 auziti, chiar daca nu intelegeti tot. in scena urmatoare este vorba de un taxi. Dr. Thtirmann, un vechi client al hotelului Europa, cheamd un taxi, urca in el si spune soferului (= Taxifahrer ) unde vrea sa-l ducd. Dr. Thiirmann: Hallo, Taxi! Taxifahrer: Guten Tag. Dr. Thiérmann: Guten Tag. Hotel Europa bitte. Taxifahrer: Hotel Europa, okay. WORTER UND WENDUNGEN CUVINTE $I EXPRESII Hallo! halo! das Taxi taxiul das Hotel otelul Hotel Europa Hotel Europa bitte ud rog okay in regula Also — bis bald! asadar, pe curind 15 Cuvinte pe care le cunoasteti, pentru cd seamdna cu cele din limba romana: die Philosophie filozofia die Medizin medicina die Theologie teologia studieren a studia UBUNGEN EXERCITI Informatiile importante pe care le-ati memorizat cindva nu se uitd niciodatd. Intocmai ca atunci cind ascultati, puteti folosi aceste informatii si la citit, dacd tineti seamda de urmdatoarele: Nu incercati sd injelegeti fiecare cuvint. Incercati doar sd intelegeti informatia sau informatiile principale incercati numaidecit, rezolvind exercitiile urmdtoare. Ordonati informatjiile de mai jos doud cite doud si scrieti cifrele corespunzdatoare. In care este vorba de indicatii de timp? ® O 2. in care este vorba de indicatii de directie? OO 16 Deutsches Theatermuseu EB Stabiliti corespondentele. Scrieti literele corespunzdtoare. N Program de televiziune N Mod de intrebuintare Anunt publicitar w