Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Catedra Microelectronică și inginerie biomedicală

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 1
la Circuite și Dispozitive Electronice

Tema: Studierea circuitelor electrice liniare de curent continuu și


alternative.

A efectuat:

A verificat: lect.asistent
Magariu Nicolae

Chişinău – 2018
Scopul lucrării: verificarea experimentală a respectării legii lui Ohm și Kirchhoff pentru
circuitele electrice ramificate și neramificate de curent continuu; cercetarea raportului de
amplitudă și fază dintre tensiune și curent pentru elementele R, L, C.

Figura 1.1. Circuit electric liniar de curent continuu: a) cu o conexiune consecutive a receptoarelor;
b) cu o conexiune mixtă a receptoarelor

Figura 1.2. Circuit electric de curent alternativ: a) pentru a determina parametrii elementelor R, L,C; b)
pentru a studia relaţiile de amplitudine şi faza dintre elementele de current şi tensiune .

Formulele necesare:

Partea I

Tabelul 1:
Rezistența, Curentul, Tensiunea, Curentul Tensiunea,
(Ω) (mA) V, I în V,
(calculat (calculat circuit, (măsura
) ) mA, t)
R1 98,2 U1 3.73 U1 4,01
(măsurat
217 41 V
8.24
R2 U2 ) 41 U2 7,97
R3 71 U3 2.69 U3 2,94
Calcule:
𝐼1 =0.041 A (I masurat )
𝐼2 =0.0864 A
𝑅𝑇 =R1 + R2 + R3 = 98.5+190+71.5=360 
𝑈1 =𝐼1 ∗ 𝑅𝑇 = 0,041A*360 = 14,76 V
𝑈2 = 𝐼2 *( R1+ R3) = 0,0864A*(98.5+71.5) =14,688 V
𝑈2 − 𝑈1
𝑟0 =
𝐼1 − 𝐼2
14,688 − 14,76 −𝑂, 072
𝑟0 = = = 1,58𝑉
0,041 − 0,0864 −0,0454
𝐸 15𝑉
𝐼= = = 0,041𝐴
𝑅𝑇 + 𝑟0 360 + 1,58
𝑈1 = 𝐼 ∗ 𝑅1 = 0,041𝐴 ∗ 98.5 = 4,03𝑉
𝑈2 = 𝐼 ∗ 𝑅2 = 0,041𝐴 ∗ 190 = 7.79𝑉
𝑈3 = 𝐼 ∗ 𝑅3 = 0,041𝐴 ∗ 71.5 = 2,93𝑉

Tabelul 2:
Rezistența, Curentul, Tensiune Curentul, Tensiune
(Ω) mA a, V, mA, a, V,
(calculat) (calculat) (măsurat (măsurat)
)
R1 101 I1 59 U1 5.959 I1 59,5 U1 6,04
R2 198.6 I2 44 U2 8,738 I2 44,6 U2 9.96
R3 600 I3 14 U3 8,4 I3 14,5 U3 9,96

Cacule:
𝑈1 = 𝐼1 ∗ 𝑅1 = 0,0595𝐴 ∗ 101Ω = 5.959𝑉
𝑈2 = 𝐼2 ∗ 𝑅2 = 0,0446𝐴 ∗ 198.6Ω = 8,738𝑉
𝑈3 = 𝐼3 ∗ 𝑅3 = 0,0145𝐴 ∗ 600Ω = 8,4𝑉

𝑈1 5.959
𝐼1 = = = 0,059𝐴 ≈ 59𝑚𝐴
𝑅1 101
𝑈2 8,738
𝐼2 = = = 0,044𝐴 ≈ 44𝑚𝐴
𝑅2 198.6
𝑈3 8,4
𝐼3 = = = 0,014 ≈ 14𝑚𝐴
𝑅3 600

Tabelul 3:
Măsurat Calculat
R3 U U1 U2 I1 I2 U1+U2 I2+I3 P
Ω V mA I3 V mA mW
0 14,8 0,06 144,6 0,2 143 14,86 143,2 2169
100 9,12 7,29 75,6 29 59,5 16,41 88,5 1134
300 15 6,85 11,12 67,3 40,5 27 17,97 67,5 1009,5
6,20 12,44 61,3 43,6 17,5 18,64 61,1 919,5
500 5,91 13,7 58,1 45,2 12,9 19,61 58,1 871.5
700
P=U*I1=15V*144,6mA=21
69mW

Partea II

 XC= XL=
Ele- U U I Im Q S P R C L
m 1/ L
mentu V mA  VA V W Ω µF mH CΩ Ω
l
R=51 R А
2,6 0,6 5,1 1,4 1 4,16 65,2 12,8 0,5 11,8 0,02 0,51 0,15
0Ω 4 8 1
С=56 2,9 0,2 3 3,6
nF 0,6 0,8 1,37 1,5 1,88 82,8 0,3 3,65 2,14
2 2 6 5
L=3.6 50, 1 43,1 0,0 482, 0,000 0,00
4 0,9 0,22 11 14,01 2173 0,01
4 8 3 1 2 7 5
mH Tabelul 4

𝑃𝑅 = 𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 2,64 ∗ 5,1 ∗ 𝑐𝑜𝑠18° = 12,80


𝑃𝑐 = 𝑈𝐶 ∗ 𝐼𝐶 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 2,92 ∗ 0,8 ∗ 𝑐𝑜𝑠36° = 1,88
𝑃𝐿 = 𝑈𝐿 ∗ 𝐼𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,9 ∗ 50,4 ∗ 𝑐𝑜𝑠18° = 43,13
𝑄𝑅 = 𝑈𝑅 ∗ 𝐼𝑅 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 4,16

𝑄𝐶 = 1,37
𝑄𝐿 = 14,01
𝑈
𝑅𝑅 = = 0,51
𝐼
𝑅𝐶 = 3,65
𝑅𝐿 = 0,01
𝑆𝑅 = 𝑃 ∗ 𝐼 = 65,28
𝑆𝐶 = 1,5
𝑆𝐿 = 2173,75

𝑈
𝑋𝐶 = 𝐼
𝑄
𝑋𝐿 =
𝑦2
1
𝐶=
𝑋𝐶 ∗ 𝜔

𝑋𝐿
𝐿=
2𝜋𝑓
𝜔 = 2𝜋 ∗ 10 ≈ 6,28 ∗ 103
3

Concluzie: Realizind aceasta lucrare de laborator am studiat circuitele electrice


liniare de curent continuu și alternative si ne-am familiarizat cu ele, am verificat experimental
respectarea legii lui Ohm și Kirchkoff pentru circuitele electrice ramificate și neramificate de
curent continuu. De asemenea am luat masurarile curentului,tensiuniei si rezistentei si dupa care
am facut calculul experimental conform legiei lui Ohm si Kirchkoff si am observant ca
rezultatele sunt aproximativ egale ceea ce putem concluziona ca am facut masurarile bine.
La finele lucrării de laborator , efectuînd măsurările și calculele am trasat graficile in functie de
current ,tensiune si putere .
Graficul funcției P=f(R3)
2500

2175
2000

1500
1387.5

1000 1027.5
927 876

500

0
100 300 500 700

Graficul funcției U
16

14

12

10

8 U1

6 Столбец1

0
0 100 300 500 700

Graficul funcției I
160

140

120

100
I1
80
I2
60 I3
40

20

0
0 100 300 500 700

S-ar putea să vă placă și