Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA : 5. V. 2011
CLASA : a VIII-a D
TEMA : Saruri
TIPUL LECTIEI : Lectie de recapitulare curenta si sistematizare a cunostintelor
CADRUL DIDACTIC: Babus Nicoleta
SCOPUL LECTIEI: dezvoltarea deprinderilor de aplicare a notiunilor invatate si
rezolvarea de probleme.
Scoala cu clasele I- VIII Gala Galaction Mangalia

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.2. Deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice.
2.1. Analizarea, interpretarea observaţiilor/ datelor obţinute prin activitatea de investigare.
2.5. Formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor fizice şi
chimice ale substanţelor compuse.
3.3. Aplicarea regulilor/ legilor în scopul rezolvării de probleme.
5.1. Aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării

OBIECTIVE EXPRIMATE IN TERMENI DE COMPETENTE:


1. Sa rezolve exercitii si probleme care implica cunoasterea denumirii, clasificarii sarurilor, a
proprietatilor fizice si chimice si a utilizarii acestora.
2. Sa modeleze grafic proprietatile chimice ale sarurilor prin intermediul ecuatiilor reactiilor chimice;
3. Sa utilizeze ustensilele si substantele de laborator in scopul investigarii unor proprietati ale
sarurilor;
4. Sa interpreteze observatiile in urma experimentelor efectuate.

Metode didactice : metoda cubului, conversatie euristica, exercitiul, algoritmizarea,


problematizarea, modelarea, experimentul.
Materiale didactice :
 fisa cu exercitii si probleme, sistemul periodic, cubul.
 substante : CuSO4, Fe, NaOH; CaCO3, HCl; FeSO4, ZnSO4 .
 ustensile de laborator : eprubete, stativ pentru eprubete, cleste metalic.

SUCCESIUNEA ACTIVITATILOR DE INVATARE:


SECVENTA 1: - se asigura conditiile optime de desfasurarea a lectiei;
- se face prezenta elevilor la ora de curs;
- se verifica materialul didactic necesar desfasurarii lectiei.

SECVENTA 2: Astazi rezolvati probleme care cer aplicarea notiunilor invatate despre „Saruri„ cu
ajutorul metode numite „Metoda Cubului„. Va impartii in 6 grupe, fiecare grupa isi alege un lider, iar
liderul la randul lui isi va alege un secretar. Secretarul va rostogoli cubul, iar cerința care se va afla pe
fata cubului o va rezolva impreuna cu colegii din grupa; rezolvarile vor fi prezentate de unul dintre
colegi ales ca lider.
FISA DE LUCRU

DESCRIE

1. Descrieti formula generala a sarurilor.


2. Scrieti formulele sarurilor care au denumirile:
a) Sulfat de aluminiu;
b) Clorura de fier (III);
c) Bromura de calciu;
d) Azotat de potasiu.
3. Denumiti sarurile care au formulele:
a) Al2S3; b) Ca(HCO3)2; c) NaNO3 d) K2SO3.
4. Corectati greselile din scrierea formulelor chimice:
a) Ca2I b) Na(SO4)2 c) S3Al2 d) MgH2S2O8

COMPARA

1) Compara urmatoarele saruri:


NaHCO3, CuCl2, NaNO3, CuSO4, Ca(HCO3)2, AgBr, Na2SO3, Pb(NO3)2, NH4HNO3, NaNO2, KHSO4,
NiSO4, MgS, CaCO3, Mg(HSO3)2, CaI2.

SARURI

……………….. provenite din …………………

…………………… ………………………..

2) Subliniati cu o linie sarurile solubile si cu doua linii sarurile insolubile in apa:


NaCl, ZnSO4, AgCl, CuSO4, BaSO4, CaCO3, KCl, Na2SO4, BaSO4.
ASOCIAZA

Asociaza fiecarei formule din coloana A notata cu cifre (1-8) una sau mai multe litere din coloana B:

B
CaCO3 conservant al carnii;
soda de rufe;
KNO3 ser fiziologic;
antiacid pentru calmarea
CuSO4 indigestiilor;
piatra vanata;
utilizat in industria detergentilor,
NaNO3
dedurizarea apei;
ingrasamant;
NaHCO3 sare de bucatarie;
calcar;
NaCl praf de pusca si dinamita;
mortar, ciment.
Na2CO3

NH4NO3

ARGUMENTEAZA

Alegeti din substantele indicate mai jos, reactantii care in urma interactiunii dintre ei, sa
conduca la trei saruri solubile si doua saruri insolubile: H 2SO4, AgNO3, Zn, BaCl2, NaSO4. Verificati
ipotezele stabilite prin scrierea ecuatiilor reactiilor chimice.
Ce produsi de reactie se formeaza prin descompunerea termica a Ca(HCO 3)2? Indicati
importanta acestei reactii chimice.

ANALIZEAZA

Analizeaza comportarea:
a) CuSO4 fata de Fe, NaOH; c) CaCO3 fata de HCl;
b) FeSO4, ZnSO4 fata de NaOH;
Realizati experimentele. Ce observati? Scrieti ecuatiile reactiilor chimice si stabiliti ce substante
corespund precipitatelor.

DETERMINA
Se supun calcinarii 200g de CaCO3 de puritate 80%. Determinati volumul de gaz degajat si
cantitatea (exprimata in grame si moli) de substanta solida obtinuta.
ACa=40; AC=12 ; AO=16 Vm= 22,4 dm3