Sunteți pe pagina 1din 4

CURRICULUM VITAE

Valeriu Gherghel

Eseist, filosof, publicist.


Doctor în Filosofie cu teza „De la Unul lui Platon la Unul lui Plotin. Limitele limbajului filosofic” -
2004.
Conferențiar univ. dr.
Domenii de interes: metafizică, hermeneutică, filosofia limbajului.

Activitate științifică

I. Articole publicate în reviste ISI/ Clarivate analytics

1. „Experiențe onirice în Antichitatea târzie: visul sfântului Ieronim” (Oniric Experiences in Late
Antiquity: The Dream of Saint Jerome), Philologica Jassyensia, an XI, nr.2 (22), 2015, pp.165-172.
ISSN 1841-5377.
2. „Origen and the Paradox of Literalist Reading”, Hermeneia, nr. 16 (1916), pp.134-141.
3. „Traduceri româneşti ale Cântării cântărilor: observaţii exegetice”, in Ofelia Ichim (coord.),
Tradiţie/ inovaţie – identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, Iași: Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza, 2014, pp.405-412. ISBN: 978-973-703-952-1
4. “Nothingness exists”. Why Fredegisus‟ argument is not valid (Starting from the Romanian
translation of the Letter on the Being of Nothing and Darkness), Hermeneia, nr.19 / 2017, pp.129-131.

II. Articole publicate în reviste BDI

1. „O exegeză imperială” (An Imperial Exegesis), Transilvania, serie nouă, anul XL (CXVI), nr.3-
4, 2011, pp.1-5. Baze de date: SCOPUS.
2. “Principiul risipei quodlibetale” (The Principle of Quodlibetal Waste), Transilvania, serie nouă,
anul XL (CXVI), nr.6-7, 2011, pp.83-87.ISSN: 0255 0539. Baza de date: SCOPUS.
3. “Bref: Arta rezumării” (Bref: The Art of Abridgement), Transilvania, serie nouă, anul XL
(CXVI), nr.12, 2011, pp.5-8. ISSN: 0255 0539. SCOPUS
4. "Purgatoriul 28 - 33: Matelda", Transilvania , serie nouă, anul XLI (CXVII), nr. 7, 2012, pp.1-5.
ISSN: 0255 0539. SCOPUS
5. ”Non sequitur”, Transilvania, serie nouă, anul XLI (CXVII), nr. 9, 2012, pp.1-5. ISSN: 0255
0539. SCOPUS
6. ”Three essays on (dis)orderliness”, Transilvania, serie nouă, anul XLIII (CXX), nr. 12, 2015,
pp.23-34. ISSN: 0255 0539. SCOPUS.

III. Lucrări publicate în volume ale conferințelor

1. ”Visul nesfârșit al secolului al XVII-lea: limba adamică”, Anuar de lingvistică şi istorie literară
(ALIL), tom LI, 2011, pp.205-217. Comunicare prezentată în data de 27 iulie 2011, la Colocviul
internaţional aniversar “Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere”, Iaşi-Bălţi (Republica Moldova),
27-29 iulie 2011.
2. ”Scrisul şi imaginea în Evul Mediu: o răsturnare”, in George Bondor, Cristian Nae
(coordonatori), Imagine şi text, Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2012, pp.175-184.
ISBN: 978-973-703-841-8. “Scrisul şi imaginea în Evul Mediu: o răsturnare”, lucrare prezentată la
Colocviul Imagine şi text: strategii de interpretare, organizat de Centrul de Hermeneutică,
Fenomenologie şi Filosofie practică, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 27-28 octombrie 2011.
3. ”Traduceri româneşti ale Cântării cântărilor: observaţii exegetice”, in Ofelia Ichim (coord.),
Tradiţie/ inovaţie – identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, Iași: Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza, 2014, pp.405-412. ISBN: 978-973-703-952-1. Volumul de faţă
cuprinde textele comunicărilor prezentate la Simpozionul Internaţional Tradiţie/ inovaţie – identitate/
alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, organizat de Institutul de Filologie Română
„A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”
(Iaşi, 18-19 septembrie 2012).

IV. Articole publicate în alte BDI

1
1. “Introducere la o tipologie a discursului filosofic”, in Revista de filozofie, tomul XXVI, 1979,
nr.2, pp.195-197. ISSN: 0034-8260. Philosopher‟s Index
2. “Socrate sau filosofia ca practică ironică”, in Revista de filozofie, tomul XXVII, noiembrie-
decembrie 1980, nr.6, pp.793-798. ISSN: 0034-8260
3. “Intenţia retorică în filosofie”, in Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza” din Iaşi (serie
nouă), Secţiunea III, B. Ştiinţe filosofice, tomul XXVII, 1981, pp.79-85.
4. “Dialectica aporetică: o reconsiderare”, in Anuarul Centrului de Ştiinţe Sociale, Iaşi, tomul II,
1985, pp.180-193.
5. “La quête du soi (le journal métaphysique)”, in Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza din
Iaşi (serie nouă), tomul XXXIV, 1988, nr.1, pp.60-62. ISSN: 0379-785 6
6. “Această nebunie, istoria”, in Xenopoliana (Buletinul Fundaţiei Academice Ad.D. Xenopol), I,
1993, 1-4, pp.10-13. ISSN 1223-9941.
7. “O istorie a milei? (Prolegomene la un proiect imposibil)”, in Xenopoliana (Buletinul Fundaţiei
Academice A.D. Xenopol), I, 1993, 1-4, pp.85-88. ISSN 1223-9941.
8. “Teste David cum Sibylla (Eschatologie răsăriteană)”, in Xenopoliana (Buletinul Fundaţiei
Academice A.D. Xenopol), tomul II, 1994, nr.1-4, pp.69-77. ISSN 1223-9941.
9. “Urma celuilalt”, in Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza”, filosofie, serie nouă, tomul
XL-XLI, 1994-1996, pp.89-92. ISSN 1221-8413
10. “Unde malum? Note despre maladiile istoriografiei româneşti”, in Xenopoliana (Buletinul
Fundaţiei Academice A.D. Xenopol), III, 1995, 1-4, pp.30-34. ISSN 1223-9941.
11. “Decăderea dialogului”, in Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza”, filosofie, serie
nouă, tomul XLIII-XLIV, 1997-1998, pp.147-151. ISSN 1221-8413.
12. “Istoria ideilor. De la Evul Mediu la modernitate”, in Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.
Cuza”, filosofie, serie nouă, tomul XLVI, 1999, pp.71-74. ISSN 1221-8413.
13. “Reprimarea râsului de la sfântul Ioan Hrisostom la Friedrich Nietzsche”, Anuarul Institutului
de Istorie “A. D. Xenopol”, tomul XXXVIII, 2001, pp.39-48. ISSN: 1221-3705 Baza de date: INDEX
COPERNICUS
14. “Despre simbol şi alegorie”, Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza”, filosofie, serie
nouă, tomul XLIX-XLX, 2002-2003, pp.78-99. ISSN: 1221-8413. INDEX COPERNICUS.
15. “Temporalitate şi repetiţie utopică”, Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza”, filosofie,
serie nouă, tomul L - LI, 2003-2004, pp.165-172. ISSN: 1221-8413. INDEX COPERNICUS.
16. “The Book of Sand” (Cartea de nisip), Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza”,
filosofie, serie nouă, vol. LIV, 2007, pp.26-29. ISSN: 1221-8413. INDEX COPERNICUS

A publicat, de asemenea, câteva sute de articole, studii și eseuri în reviste de cultură precum: Dilema
veche, România literară, Timpul, Convorbiri literare, Ramuri, Cultura, Vatra, Cronica, Bucovina
literară, Steaua, Orizont etc. Publicistică în Ziarul de Iași. Am fost redactor-șef adjunct la Opinia
studențească.

V. Cărți

1. Porunca lui rabbi Akiba. Ceremonia lecturii de la sfântul Augustin la Samuel Pepys. Eseuri şi
autofricţiuni exegetice, Iaşi, Polirom, 2005, 256p. ISBN: 973-46-0200-4.
2. Breviarul sceptic. Și alte eseuri despre simplitate, Iași, Polirom, 2012, 260p. ISBN: 978-973-46-
3077-6.

VI. Studii în volume colective

1. “Sistemul obiectelor medievale: exerciţii hermeneutice”, in Ştefan Afloroaei (coord.), Alternative


hermeneutice, Iaşi, Editura Cantes, 1999, pp.178-185. ISBN 973-99236-5-8.
2. “Discursul indirect - schiţă pentru o hermeneutică (pornind de la Dionisie Areopagitul)”, în
Ştefan Afloroaei (coord.), Limite ale interpretării, Iaşi, Editura Fundaţiei Academice Axis, 2001,
pp.303-312. ISBN 973-98600-9-5.
3. “Invenţia realităţilor”, în Ştefan Afloroaei (coord.), Interpretare şi ideologie, Iaşi, Editura
Fundaţiei Academice Axis, 2002, pp.238-252. ISBN: 973-85490-4-3
4. “Flacăra lui Yah”, în George Bondor; Corneliu Bîlbă (coord.), Adevăr hermeneutic şi locuri
obscure, Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2008, pp.213-231. ISBN 978-973-703-340-
6. CNCS / B

2
5. “Trupul miresei: priviri hermeneutice”, în George Bondor (editor), Sensuri ale corpului, Iaşi:
Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2011, pp.46-65. ISBN 978-973-723-7.
CNCS / B
6. ”Scrisul şi imaginea în Evul Mediu: o răsturnare”, in George Bondor, Cristian Nae
(coordonatori), Imagine şi text, Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2012, pp.175-184.
ISBN: 978-973-703-841-8. CNCS / B
7. ”Traduceri româneşti ale Cântării cântărilor: observaţii exegetice”, in Ofelia Ichim (coord.),
Tradiţie/ inovaţie – identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, Iași: Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza, 2014, pp.405-412. ISBN: 978-973-703-952-1. CNCS / B

VII. Participări la conferințe internaționale / naționale

1. “Semnificaţie şi desemnare în concepţia lui Eugeniu Coşeriu” [Signification et désignation dans


la pensée du linguiste roumain Eugeniu Coşeriu], comunicare prezentată în data de 27 iulie 2011, la
Colocviul internaţional aniversar “Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere”, Iaşi-Bălţi (Republica
Moldova), 27-29 iulie 2011.
2. “Virgil Between Cultures: The Christian Reception”, comunicare prezentată în data de 30
noiembrie 2011, în cadrul secţiunii “Anthropology and cultural studies” a manifestării International
Conference Rethinking Politics for the Knowledge Society, Iaşi, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011.
3. ”Traduceri româneşti ale Cântării cântărilor: observaţii exegetice”, la Simpozionul
internaţional Tradiţie/ inovaţie ‒ identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române,
Iași, 18 – 19 septembrie 2012.
4. ”Șase formulări ale Principiului simplității”, la Simpozionul internaţional Unity and Diversity in
Knowledge Society, Iași, 27 – 30 septembrie 2012.
5. ”Certitudine şi verosimil: o ruptură epistemologică”, la International Conference Experience &
Explanation in Knowledge Society, Baia Mare, 14-17 March 2013.
6. “The Temptation and the Danger of a Literalist Reading”, la Simpozionul internațional Explorări
în tradiția biblică românească și europeană, ediția a III-a, organizat de Universitatea «Alexandru Ioan
Cuza», Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», Asociaţia de
Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Iași, 30 mai - 1 iunie 2013.
7. ”Istoria unui motiv literar: ubi sunt în scrierile sapiențiale românești”, la Simpozionul
internațional Explorări în tradiția biblică românească și europeană, organizat de Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae
Dacoromanorum», Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Iași, 8 – 10 mai 2014
(comunicare prezentată în data de 10 mai 2014).
8. ”Tema ubi sunt în literatura modernă”, la Simpozionul internațional Explorări în tradiția
biblică românească și europeană, ediția a V-a, organizat de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza»,
Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», Asociaţia de
Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Iași, 12-14 noiembrie 2015 (comunicare prezentată în
data de 13 noiembrie 2015).
9. “The Birth of Utopian Thinking”, la Colocviul național Utopie și antiutopie, organizat de
Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu în perioada 28 – 30 mai 2009.
10. “Ontologia lui Constantin Noica: primirea recentă”, comuncare ţinută în ziua de 26 octombrie
2009, în cadrul colocviului pe tema Intersubiectivitate şi spaţiu public, organizat de Centrul de
Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie practică din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi.
11. “Experienţe onirice în Antichitatea târzie: visul sfântului Ieronim”, comunicare prezentată în
cadrul colocviului Cunoaştere şi Ev Mediu, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii “Al. I.
Cuza” din Iaşi, în data de 27 octombrie 2009.
12. “Cântarea cântărilor, versetul 8: 6. Traduceri româneşti”, comunicare prezentată la Simpozionul
național Explorări în tradiția biblică românească și europeană, organizat de Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice «Monumenta linguae
Dacoromanorum», Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Iași, 28-29 octombrie
2010. Comunicare prezentată în data de 29 octombrie 2010.
13. “Vergiliu: Egloga a IV-a în traducere elină”, comunicare prezentată în data de 22 octombrie
2011, în cadrul Simpozionului naţional Filosofia şi societatea cunoaşterii, Facultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi.
14. “Scrisul şi imaginea în Evul Mediu: o răsturnare”, lucrare prezentată la Colocviul naţional Imagine
şi text: strategii de interpretare, Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie practică,
Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 27-28 octombrie 2011.

3
15. “Cântarea cântărilor, 2: 1: o controversă exegetică”, comunicare prezentată în cadrul
Simpozionului naţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, organizat de Asociaţia
de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, Centrul de Studii-Filologice „Monumenta Linguae
Dacoromanorum, Universitatea “Al. I. Cuza”, 4-6 noiembrie 2011, Iaşi.
16. ”Forma bobului de piper și bobul de piper însuși: ce ar fi gândit Platon”, la Conferința
Reprezentare și concept organizată de Universitatea Al. I. Cuza, Iași, 31 octombrie 2013.
17. „La ce bun filosofii?”, la Colocviul Ce filosofie ar (mai) putea schimba lumea?, organizat de
Universitatea Al. I. Cuza, Iași, 27 octombrie 2015.
18. ”Si on n‟a pas appris à percevoir le beau, on ne le perçoit pas”, Association des Sociétés de
Philosophie de Langue Française (ASPLF) XXXVIème Congrès organisé par l‟Association Roumaine
de Philosophie de Langue Française et l‟Université „Al.I.Cuza” Iași, Roumanie, LE BEAU, 23-27 août
2016.
19. „Căutarea lui Averroes în Poetica. O interpretare”, Colocviul național al
Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie practică, Traducere şi interpretare
Ediția a VIII–a, Iași, 10-11 noiembrie 2016.
20. ”Motivul ubi sunt în literatura sapiențială românească”, Colocviul Ideea europeană în filosofia
românească, organizat de Departamentul de Filosofie și Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și
Filosofie Practică, 18 mai 2017

VII. Membru în comitetele editoriale ale revistelor de specialitate

1. Membru in board-ul publicatiei Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical


Philosophy, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași
2. Redactor la Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, secţiunea Filosofie.

VIII. Burse de cercetare; stagii de pregătire în străinătate

În străinătate

a) Septembrie 1986 - iunie 1987, bursier la Centre Européen Universitaire de Nancy.

b) 1 - 15 august 2004: Université de Neuchâtel, Suisse

c) 1 februarie - 31 martie 2013: School of Humanities, The Hellenic Open University, Athens,
Greece.

IX. Afilieri

Membru al Societății române de filosofie


Membru al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie practică, Facultatea de Filosofie și
Științe Social-Politice, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași
Membru fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.
Membru al Societăţii de Istorie din România etc.