Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A VI-A

Citește, cu atenție, fragmentul de mai jos:

Vicu se trezise de dimineață. Zăpada se grămădise în pervaze ca o fascinantă pisică de


Angora și parcă nimic altceva decât albeața, abundența și calmul ei îl invita la mari excursii
sufletești. Și cartea de pe noptieră, primită în Ajun cadou, răsfățându-și dedicația la vedere:
„Bunului meu prieten și coleg Vicu Cutie, din partea mea, Sandu”. […]
‒ Trebuie să-i fac și eu lui Sandu un cadou! Dar nu o carte. Ceva mai deosebit, mai
acătării. Poate două cărți. E doar ajun de An Nou. […]
Generozitatea, ca un zefir, umfla pe nesimțite pânzele imaginației băiatului. […]
Ninge. Vicu își mișcă degetele de la picioare și la fiecare rotație, ca pe un disc al
norocului la Moși, cad în cascadă cadouri pentru Sandu: o curea de pantaloni și o curea de
ceas, de pildă. Pantaloni are sigur. Dar ceas pentru eventuala curea? „Să-i dăruiesc un ceas?” E
o idee. Incompletă însă. O să-i dea două… De ce nu?
Pune măna pe telefon.
‒ Sandule, e ajun de An Nou! M-am gândit la asta de când m-am trezit. Nici prin minte
nu-ți trece…Ei, hai că-ți spun…o să-ți dăruiesc două ceasuri. Chiar astăzi vin la tine…
‒ Două ceasuri?! Nu, imposibil, nu primesc! Se aude în receptor vocea tăiată de emoție
a prietenului.
Dar Vicu Cutie e generos
‒ De ce nu? lasꞌ să fie două. E mai bine așa! Și știi care? De la 10 la 12. Sunt exact două
ceasuri! Pa!
Închide telefonul. Afară ninge. În casă miroase a cozonac, e cald și bine. „Ce zi
minunată! meditează Vicu. Simt că aș putea să-i dăruiesc mai mult bunului meu prieten .
Chiar trei ceasuri. O să stau până la unu și – poate, de ce nu? – o să iau masa la el.”
După Mircea Sântimbreanu, Mărinimie

A. 66 de puncte
1. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate în text: generozitatea, să
dăruiască, ceasuri. 6p
2. Selectează, din primul fragment al textului, trei cuvinte care conțin diftongi diferiți, două
cuvinte care conțin vocale în hiat și un cuvânt care conține triftong. 6p
3. Precizează sensul cuvântului excursii din textul citat (sens propriu de bază, sens propriu
secundar, sens figurat). Alcătuiește un enunț în care să ilustrezi alt sens al acestui cuvânt. 6p
4. Alcătuiește două enunțuri cu omonimele cuvintelor picioare și minte. 6p
5. Alege răspunsul corect, dintre variantele de mai jos. 6p
Naratorul întâmplărilor relatate este:
a. personajul principal, Vicu Cutie, cel care rememorează întâmplările;
b. un personaj secundar, Sandu, care nu a participat la acțiune;
c. un povestitor anonim, care știe totul despre întâmplările relatate.
6. Transcrie, din text, două repere temporale și un reper spațial. 6p
7. Indică felul predicatului din propoziția: Dar Vicu Cutie e generos. Precizează din ce este
alcătuit. 6p
8. Precizează modul și timpul următoarelor verbe: se trezise, umfla, (își) mișcă, să dăruiesc, o să
dea, aș putea. 12p
9. Alege litera corespunzătoare răspunsului corect.
În afirmația „o să-ți dăruiesc două ceasuri”, Vicu se referă la:
a. două ceasuri de mână; b. două ceasuri de birou; c. două ore petrecute împreună. 6p
10. Precizează cărui gen literar îi aparține textul citat și menționează două argumente care să-ți
justifice alegerea. 6p

B. 24 de puncte

Redactează rezumatul textului citat. Pentru aceasta vei avea în vedere:

 să respecți toate regulile de elaborare a rezumatului;


 să respecți succesiunea logică a întâmplărilor;
 să utilizezi cuvinte/grupuri de cuvinte care asigură legătura dintre idei;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să scrii lizibil și să așezi textul adecvat în pagină.

Se acordă 10 puncte din oficiu.