Sunteți pe pagina 1din 17

Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli

13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO07TREZ24A550000100101X 24 A 550000100101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Salarii de baza
01/01/2014 RO23TREZ24A550000100102X 24 A 550000100102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Salarii de merit
01/01/2014 RO39TREZ24A550000100103X 24 A 550000100103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Indemnizatie de conducere
01/01/2014 RO55TREZ24A550000100104X 24 A 550000100104 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Spor de vechime
01/01/2014 RO71TREZ24A550000100105X 24 A 550000100105 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sporuri pentru conditii de
munca
01/01/2014 RO87TREZ24A550000100106X 24 A 550000100106 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte sporuri
01/01/2014 RO06TREZ24A550000100107X 24 A 550000100107 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Ore suplimentare
01/01/2014 RO22TREZ24A550000100108X 24 A 550000100108 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fond de premii
01/01/2014 RO38TREZ24A550000100109X 24 A 550000100109 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prima de vacanta
01/01/2014 RO54TREZ24A550000100110X 24 A 550000100110 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fond pentru posturi ocupate
prin cumul
01/01/2014 RO70TREZ24A550000100111X 24 A 550000100111 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fond aferent platii cu ora
01/01/2014 RO86TREZ24A550000100112X 24 A 550000100112 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Indemnizatii platite unor
persoane din afara unitatii
01/01/2014 RO05TREZ24A550000100113X 24 A 550000100113 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Indemnizatii de delegare
01/01/2014 RO21TREZ24A550000100114X 24 A 550000100114 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Indemnizatii de detasare
01/01/2014 RO37TREZ24A550000100115X 24 A 550000100115 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alocatii pentru transportul la
si de la locul de munca
01/01/2014 RO53TREZ24A550000100116X 24 A 550000100116 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alocatii pentru locuinte
01/01/2014 RO83TREZ24A550000100130X 24 A 550000100130 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte drepturi salariale in
bani
01/01/2014 RO55TREZ24A550000100201X 24 A 550000100201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Tichete de masa
01/01/2014 RO71TREZ24A550000100202X 24 A 550000100202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Norme de hrana
01/01/2014 RO87TREZ24A550000100203X 24 A 550000100203 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Uniforme si echipament
obligatoriu
01/01/2014 RO06TREZ24A550000100204X 24 A 550000100204 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Locuinta de serviciu folosita
de salariat si familia sa
01/01/2014 RO22TREZ24A550000100205X 24 A 550000100205 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transportul la si de la locul
de munca
01/01/2014 RO38TREZ24A550000100206X 24 A 550000100206 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Tichete de vacanta
01/01/2014 RO34TREZ24A550000100230X 24 A 550000100230 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte drepturi salariale in
natura
01/01/2014 RO06TREZ24A550000100301X 24 A 550000100301 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii de asigurari
sociale de stat
01/01/2014 RO22TREZ24A550000100302X 24 A 550000100302 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii de asigurari de
somaj
01/01/2014 RO38TREZ24A550000100303X 24 A 550000100303 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO54TREZ24A550000100304X 24 A 550000100304 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii de asigurari
pentru accidente de munca si boli
profesionale
01/01/2014 RO70TREZ24A550000100305X 24 A 550000100305 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prime de asigurare viata
platite de angajator pentru angajati
01/01/2014 RO86TREZ24A550000100306X 24 A 550000100306 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii pentru concedii si
indemnizatii
01/01/2014 RO89TREZ24A550000200101X 24 A 550000200101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Furnituri de birou
01/01/2014 RO08TREZ24A550000200102X 24 A 550000200102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Materiale pentru curatenie
01/01/2014 RO24TREZ24A550000200103X 24 A 550000200103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Încalzit, Iluminat si forta

Pag. 1 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
motrica
01/01/2014 RO40TREZ24A550000200104X 24 A 550000200104 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Apa, canal si salubritate
01/01/2014 RO56TREZ24A550000200105X 24 A 550000200105 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Carburanti si lubrifianti
01/01/2014 RO72TREZ24A550000200106X 24 A 550000200106 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Piese de schimb
01/01/2014 RO88TREZ24A550000200107X 24 A 550000200107 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transport
01/01/2014 RO07TREZ24A550000200108X 24 A 550000200108 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Posta, telecomunicatii, radio,
tv, internet
01/01/2014 RO23TREZ24A550000200109X 24 A 550000200109 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Materiale si prestari de
servicii cu caracter functional
01/01/2014 RO68TREZ24A550000200130X 24 A 550000200130 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte bunuri si servicii pentru
întretinere si functionare
01/01/2014 RO24TREZ24A550000200200X 24 A 550000200200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Reparatii curente
01/01/2014 RO88TREZ24A550000200301X 24 A 550000200301 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Hrana pentru oameni
01/01/2014 RO07TREZ24A550000200302X 24 A 550000200302 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Hrana pentru animale
01/01/2014 RO39TREZ24A550000200401X 24 A 550000200401 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Medicamente
01/01/2014 RO55TREZ24A550000200402X 24 A 550000200402 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Materiale sanitare
01/01/2014 RO71TREZ24A550000200403X 24 A 550000200403 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Reactivi
01/01/2014 RO87TREZ24A550000200404X 24 A 550000200404 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dezinfectanti
01/01/2014 RO87TREZ24A550000200501X 24 A 550000200501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Uniforme si echipament
01/01/2014 RO22TREZ24A550000200503X 24 A 550000200503 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/2014 RO66TREZ24A550000200530X 24 A 550000200530 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte obiecte de inventar
01/01/2014 RO38TREZ24A550000200601X 24 A 550000200601 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Deplasari interne, detasari,
transferari
01/01/2014 RO54TREZ24A550000200602X 24 A 550000200602 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Deplasari în strainatate
01/01/2014 RO69TREZ24A550000200900X 24 A 550000200900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Materiale de laborator
01/01/2014 RO20TREZ24A550000201000X 24 A 550000201000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cercetare-dezvoltare
01/01/2014 RO68TREZ24A550000201100X 24 A 550000201100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Carti, publicatii si materiale
documentare
01/01/2014 RO19TREZ24A550000201200X 24 A 550000201200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Consultanta si expertiza
01/01/2014 RO67TREZ24A550000201300X 24 A 550000201300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Pregatire profesionala
01/01/2014 RO18TREZ24A550000201400X 24 A 550000201400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Protectia muncii
01/01/2014 RO66TREZ24A550000201500X 24 A 550000201500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Munitie, furnituri si armament
de natura activelor fixe pentru armata
01/01/2014 RO17TREZ24A550000201600X 24 A 550000201600 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Studii si cercetari
01/01/2014 RO16TREZ24A550000201800X 24 A 550000201800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Plati pentru finantarea
patrimoniului genetic al animalelor
01/01/2014 RO64TREZ24A550000201900X 24 A 550000201900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii ale administratiei
publice locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, în baza
unor conventii sau contracte de asociere
01/01/2014 RO15TREZ24A550000202000X 24 A 550000202000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Reabilitare infrastructura
program inundatii pentru autoritati publice
locale
01/01/2014 RO63TREZ24A550000202100X 24 A 550000202100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Meteorologie
01/01/2014 RO14TREZ24A550000202200X 24 A 550000202200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea actiunilor din
domeniul apelor
01/01/2014 RO62TREZ24A550000202300X 24 A 550000202300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prevenirea si combaterea
inundatiilor si ingheturilor

Pag. 2 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO29TREZ24A550000202401X 24 A 550000202401 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor externe
01/01/2014 RO45TREZ24A550000202402X 24 A 550000202402 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor interne
01/01/2014 RO61TREZ24A550000202403X 24 A 550000202403 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Stabilirea riscului de tara
01/01/2014 RO77TREZ24A550000202404X 24 A 550000202404 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Comisioane si alte costuri
aferente împrumuturilor preluate/contractate
de MFP în baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO61TREZ24A550000202500X 24 A 550000202500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
01/01/2014 RO60TREZ24A550000202700X 24 A 550000202700 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Tichete cadou
01/01/2014 RO11TREZ24A550000202800X 24 A 550000202800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Ajutor public judiciar
01/01/2014 RO26TREZ24A550000203001X 24 A 550000203001 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Reclama si publicitate
01/01/2014 RO42TREZ24A550000203002X 24 A 550000203002 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Protocol si reprezentare
01/01/2014 RO58TREZ24A550000203003X 24 A 550000203003 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prime de asigurare non-viata
01/01/2014 RO74TREZ24A550000203004X 24 A 550000203004 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Chirii
01/01/2014 RO09TREZ24A550000203006X 24 A 550000203006 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prestari servicii pentru
transmiterea drepturilor
01/01/2014 RO25TREZ24A550000203007X 24 A 550000203007 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fondul Presedintelui/Fondul
conducatorului institutiei publice
01/01/2014 RO41TREZ24A550000203008X 24 A 550000203008 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fondul Primului ministru
01/01/2014 RO57TREZ24A550000203009X 24 A 550000203009 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Executarea silita a creantelor
bugetare
01/01/2014 RO05TREZ24A550000203030X 24 A 550000203030 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte cheltuieli cu bunuri si
servicii
01/01/2014 RO58TREZ24A550000203100X 24 A 550000203100 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Finantarea unor actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO09TREZ24A550000203200X 24 A 550000203200 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Finantarea programelor
nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO57TREZ24A550000203300X 24 A 550000203300 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Finantarea asistentei
medicale desfasurate în cabinetele medicale
din unitatile de invatamant
01/01/2014 RO08TREZ24A550000203400X 24 A 550000203400 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Finantarea din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii pentru
actiuni de sanatate din cadrul unitatilor
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO56TREZ24A550000203500X 24 A 550000203500 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Finantarea din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii pentru
programele nationale de sanatate derulate de
unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO07TREZ24A550000203600X 24 A 550000203600 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Finantarea cabinetelor de
medicina legala din cadrul unitatilor
sanitare din reteaua administratiei locale
01/01/2014 RO74TREZ24A550000300101X 24 A 550000300101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi aferente datoriei
publice interne directe
01/01/2014 RO90TREZ24A550000300102X 24 A 550000300102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobânzi aferente creditelor
interne garantate
01/01/2014 RO09TREZ24A550000300103X 24 A 550000300103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prime la emisiunea titlurilor
de stat

Pag. 3 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO25TREZ24A550000300201X 24 A 550000300201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi, aferente datoriei
publice externe directe
01/01/2014 RO41TREZ24A550000300202X 24 A 550000300202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi aferente creditelor
externe contractate de ordonatorii de
credite
01/01/2014 RO57TREZ24A550000300203X 24 A 550000300203 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi aferente creditelor
externe garantate si/sau directe
subimprumutate
01/01/2014 RO73TREZ24A550000300204X 24 A 550000300204 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prime la emisiunea titlurilor
de stat
01/01/2014 RO89TREZ24A550000300205X 24 A 550000300205 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi aferente datoriei
publice externe locale
01/01/2014 RO73TREZ24A550000300301X 24 A 550000300301 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi aferente
imprumuturilor din fondul de tezaur
01/01/2014 RO89TREZ24A550000300302X 24 A 550000300302 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanda datorata trezoreriei
statului
01/01/2014 RO08TREZ24A550000300303X 24 A 550000300303 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi aferente
imprumuturilor temporare din trezoreria
statului
01/01/2014 RO24TREZ24A550000300304X 24 A 550000300304 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi la depozite si
disponibilitati pastrate in contul
trezoreriei statului
01/01/2014 RO40TREZ24A550000300305X 24 A 550000300305 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi la operatiunile de
leasing
01/01/2014 RO56TREZ24A550000300306X 24 A 550000300306 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/2014 RO08TREZ24A550000300400X 24 A 550000300400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dobanzi aferente
imprumuturilor preluate/contractate de MFP
in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO43TREZ24A550000400100X 24 A 550000400100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pe produse
01/01/2014 RO91TREZ24A550000400200X 24 A 550000400200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pe activitati
01/01/2014 RO42TREZ24A550000400300X 24 A 550000400300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif
01/01/2014 RO90TREZ24A550000400400X 24 A 550000400400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pentru sustinerea
transportului feroviar public de calatori
01/01/2014 RO41TREZ24A550000400500X 24 A 550000400500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pentru transportul
de calatori cu metroul
01/01/2014 RO89TREZ24A550000400600X 24 A 550000400600 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Actiuni de ecologizare
01/01/2014 RO40TREZ24A550000400700X 24 A 550000400700 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Valorificarea cenusilor de
pirita
01/01/2014 RO88TREZ24A550000400800X 24 A 550000400800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pentru dobânzi la
credite bancare
01/01/2014 RO39TREZ24A550000400900X 24 A 550000400900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Plati catre angajatori pentru
formarea profesionala a angajatilor
01/01/2014 RO87TREZ24A550000401000X 24 A 550000401000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fonduri nerambursabile pentru
crearea de noi locuri de munca
01/01/2014 RO38TREZ24A550000401100X 24 A 550000401100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Prime acordate producatorilor
agricoli
01/01/2014 RO86TREZ24A550000401200X 24 A 550000401200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pentru completarea
primelor de asigurare pentru factorii de
risc din agricultura
01/01/2014 RO37TREZ24A550000401300X 24 A 550000401300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - sustinerea exportului, a
mediului de afaceri si a tranzactiilor
internationale
01/01/2014 RO85TREZ24A550000401400X 24 A 550000401400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sustinerea infrastructurii de
transport

Pag. 4 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO36TREZ24A550000401500X 24 A 550000401500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sprijinirea producatorilor
agricoli
01/01/2014 RO84TREZ24A550000401600X 24 A 550000401600 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe de conservare sau de
inchidere a minelor
01/01/2014 RO35TREZ24A550000401700X 24 A 550000401700 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe de protectie sociala
si integrare socioprofesionala a persoanelor
cu handicap
01/01/2014 RO83TREZ24A550000401800X 24 A 550000401800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Protectie sociala in sectorul
minier
01/01/2014 RO34TREZ24A550000401900X 24 A 550000401900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Plati pentru stimularea
crearii de locuri de munca
01/01/2014 RO82TREZ24A550000402000X 24 A 550000402000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subventii pentru compensarea
cresterilor neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO77TREZ24A550000403000X 24 A 550000403000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte Subventii
01/01/2014 RO91TREZ24A550000510101X 24 A 550000510101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri catre institutii
publice
01/01/2014 RO10TREZ24A550000510102X 24 A 550000510102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea de baza a
invatamantului superior
01/01/2014 RO26TREZ24A550000510103X 24 A 550000510103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Actiuni de sanatate
01/01/2014 RO42TREZ24A550000510104X 24 A 550000510104 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO58TREZ24A550000510105X 24 A 550000510105 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea aeroporturilor de
interes local
01/01/2014 RO74TREZ24A550000510106X 24 A 550000510106 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din Fondul de
interventie
01/01/2014 RO90TREZ24A550000510107X 24 A 550000510107 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul asigurarilor sociale de
stat
01/01/2014 RO09TREZ24A550000510108X 24 A 550000510108 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO25TREZ24A550000510109X 24 A 550000510109 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri privind
contributii de sanatate pentru persoane care
satisfac serviciul militar în termen
01/01/2014 RO41TREZ24A550000510110X 24 A 550000510110 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri privind
contributii de sanatate pentru persoane care
care executa pedepse privative de libertate
sau arest preventiv
01/01/2014 RO57TREZ24A550000510111X 24 A 550000510111 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO73TREZ24A550000510112X 24 A 550000510112 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributia persoanelor
asigurate pentru finantarea ocrotirii
sanatatii
01/01/2014 RO89TREZ24A550000510113X 24 A 550000510113 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru lucrarile
de cadastru imobiliar
01/01/2014 RO08TREZ24A550000510114X 24 A 550000510114 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetele
consiliilor judetene pentru finantarea
centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/2014 RO24TREZ24A550000510115X 24 A 550000510115 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetele
locale pentru institutiile de asistenta
sociala pentru persoanele cu handicap
01/01/2014 RO40TREZ24A550000510116X 24 A 550000510116 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul
asigurarilor sociale de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO56TREZ24A550000510117X 24 A 550000510117 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul

Pag. 5 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO72TREZ24A550000510118X 24 A 550000510118 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetele
locale, pentru finantarea programelor pentru
ocuparea temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
01/01/2014 RO88TREZ24A550000510119X 24 A 550000510119 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO07TREZ24A550000510120X 24 A 550000510120 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
asigurarilor sociale de stat reprezentând
asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata
practicii profesionale
01/01/2014 RO23TREZ24A550000510121X 24 A 550000510121 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de
sanatate, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele aflate în concediu medical din
cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/2014 RO39TREZ24A550000510122X 24 A 550000510122 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri reprezentând cota-
parte din tarifele de utilizare a spectrului
01/01/2014 RO55TREZ24A550000510123X 24 A 550000510123 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Varsaminte efectuate catre
bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate din valorificarea
creantelor bugetare
01/01/2014 RO71TREZ24A550000510124X 24 A 550000510124 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru
acordarea unor ajutoare catre unitatile
administrativ-teritoriale în situatii de
extrema dificultate
01/01/2014 RO87TREZ24A550000510125X 24 A 550000510125 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe pentru sanatate
01/01/2014 RO06TREZ24A550000510126X 24 A 550000510126 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri privind
contributia de asigurari sociale de sanatate
pentru persoanele aflate in concediu pentru
cresterea copilului
01/01/2014 RO22TREZ24A550000510127X 24 A 550000510127 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri catre bugetele
locale din venituri din privatizare
realizate de AVAS
01/01/2014 RO38TREZ24A550000510128X 24 A 550000510128 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Intretinerea infrastructurii
rutiere
01/01/2014 RO70TREZ24A550000510130X 24 A 550000510130 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri privind
contributia de sanatate pentru pensionari
01/01/2014 RO86TREZ24A550000510131X 24 A 550000510131 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri privind
contributii de sanatate pentru persoane
beneficiare de ajutor social
01/01/2014 RO05TREZ24A550000510132X 24 A 550000510132 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Reabilitarea termica a
cladirilor de locuit
01/01/2014 RO37TREZ24A550000510134X 24 A 550000510134 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru compensarea
cresterilor neprevazute ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO53TREZ24A550000510135X 24 A 550000510135 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO69TREZ24A550000510136X 24 A 550000510136 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru sprijin
financiar la constituirea familiei
01/01/2014 RO85TREZ24A550000510137X 24 A 550000510137 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru acordarea

Pag. 6 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
ajutorului pentru încalzirea locuintei cu
lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/2014 RO04TREZ24A550000510138X 24 A 550000510138 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO20TREZ24A550000510139X 24 A 550000510139 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru pentru
Finantarea unitatilor de asistenta medico-
sociale
01/01/2014 RO36TREZ24A550000510140X 24 A 550000510140 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru acordarea
trusoului pentru nou-nascuti
01/01/2014 RO52TREZ24A550000510141X 24 A 550000510141 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri catre bugetul de
stat din dividende si dobanzi incasate de
institutiile implicate in procesul de
privatizare
01/01/2014 RO68TREZ24A550000510142X 24 A 550000510142 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributia varsata la bugetul
de stat, pentru organizarea si functionarea
Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta
01/01/2014 RO84TREZ24A550000510143X 24 A 550000510143 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
programelor de electrificare
01/01/2014 RO03TREZ24A550000510144X 24 A 550000510144 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din sumele
alocate sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale,
catre fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate pentru concedii si
indemnizatii datorate persoanelor aflate in
incapacitate temporara de munca din cauza de
accident de munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO19TREZ24A550000510145X 24 A 550000510145 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
sanatatii
01/01/2014 RO35TREZ24A550000510146X 24 A 550000510146 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetele
locale pentru Finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii
01/01/2014 RO51TREZ24A550000510147X 24 A 550000510147 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/2014 RO67TREZ24A550000510148X 24 A 550000510148 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru Finantarea
camerelor agricole
01/01/2014 RO83TREZ24A550000510149X 24 A 550000510149 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetele
locale pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO02TREZ24A550000510150X 24 A 550000510150 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri catre bugetele
locale pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica
si ale centralelor de termoficare
01/01/2014 RO18TREZ24A550000510151X 24 A 550000510151 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele care se afla în
executarea masurilor prevazute la art. 105,
113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla în perioada de
amânare sau intrerupere a executarii
pedepsei privative de libertate
01/01/2014 RO34TREZ24A550000510152X 24 A 550000510152 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru cetateni straini aflati în
centrele de cazare
01/01/2014 RO50TREZ24A550000510153X 24 A 550000510153 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru personalul monahal al
cultelor recunoscute
01/01/2014 RO66TREZ24A550000510154X 24 A 550000510154 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale destinate

Pag. 7 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
finantarii unor programe de interes national
01/01/2014 RO82TREZ24A550000510155X 24 A 550000510155 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Întretinerea infrastructurii
feroviare publice
01/01/2014 RO42TREZ24A550000510201X 24 A 550000510201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea strazilor care se
vor amenaja în perimetrele destinate
constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/2014 RO58TREZ24A550000510202X 24 A 550000510202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea investitiilor
finantate partial din împrumuturi externe
01/01/2014 RO74TREZ24A550000510203X 24 A 550000510203 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subprogramul privind
pietruirea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes
local clasate
01/01/2014 RO90TREZ24A550000510204X 24 A 550000510204 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programul pentru constructii
de locuinte si sali de sport
01/01/2014 RO09TREZ24A550000510205X 24 A 550000510205 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea elaborarii si/sau
actualizarii planurilor urbanistice generale
si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/2014 RO25TREZ24A550000510206X 24 A 550000510206 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Retehnologizarea centralelor
termice si electrice de termoficare
01/01/2014 RO41TREZ24A550000510207X 24 A 550000510207 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea studiilor de
fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO57TREZ24A550000510208X 24 A 550000510208 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Aparatura medicala si
echipamente de comunicatii in urgenta
01/01/2014 RO73TREZ24A550000510209X 24 A 550000510209 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
01/01/2014 RO89TREZ24A550000510210X 24 A 550000510210 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Plati in contul creditelor
garantate si/sau subimprumutate
01/01/2014 RO08TREZ24A550000510211X 24 A 550000510211 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru reparatii
capitale la spitale
01/01/2014 RO24TREZ24A550000510212X 24 A 550000510212 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale
01/01/2014 RO40TREZ24A550000510213X 24 A 550000510213 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Dezvoltarea infrastructurii
rutiere
01/01/2014 RO56TREZ24A550000510214X 24 A 550000510214 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe multianuale de mediu
si gospodarire a apelor
01/01/2014 RO72TREZ24A550000510215X 24 A 550000510215 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finatarea unor cheltuieli de
capital ale unitatilor de invatamant
preuniversitar
01/01/2014 RO88TREZ24A550000510216X 24 A 550000510216 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale din Fondul
National de Dezvoltare
01/01/2014 RO07TREZ24A550000510217X 24 A 550000510217 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de la bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO23TREZ24A550000510218X 24 A 550000510218 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de la bugetul de
stat catre bugetele locale pentru
finalizarea lucrarilor de constructie a
asezamintelor culturale
01/01/2014 RO55TREZ24A550000510220X 24 A 550000510220 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Subprogramul privind
alimentarea cu apa a satelor
01/01/2014 RO71TREZ24A550000510221X 24 A 550000510221 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de la bugetul de
stat catre bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii în turism
01/01/2014 RO87TREZ24A550000510222X 24 A 550000510222 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de la bugetul de
stat catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate

Pag. 8 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO06TREZ24A550000510223X 24 A 550000510223 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de la bugetul de
stat catre bugetele locale pentru
finantarea reparatiilor capitale in sanatate
01/01/2014 RO22TREZ24A550000510224X 24 A 550000510224 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de la bugetul de
stat catre bugetele locale pentru
finantarea altor investitii in sanatate
01/01/2014 RO38TREZ24A550000510225X 24 A 550000510225 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de comunicatii in
urgenta in sanatate
01/01/2014 RO54TREZ24A550000510226X 24 A 550000510226 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale în sanatate
01/01/2014 RO70TREZ24A550000510227X 24 A 550000510227 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea altor
investitii în sanatate
01/01/2014 RO86TREZ24A550000510228X 24 A 550000510228 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetele
locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii
01/01/2014 RO05TREZ24A550000510229X 24 A 550000510229 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte transferuri de capital
catre institutii publice
01/01/2014 RO21TREZ24A550000510230X 24 A 550000510230 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fondul de risc Programul
Mihail Kogalniceanu
01/01/2014 RO37TREZ24A550000510231X 24 A 550000510231 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru Finantarea
investitiilor în cadrul programelor de
interes national
01/01/2014 RO53TREZ24A550000510232X 24 A 550000510232 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor pentru institutii publice de
asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO69TREZ24A550000510233X 24 A 550000510233 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de la bugetul de
stat pentru acoperirea pierderilor Fondului
Român de Contragarantare
01/01/2014 RO85TREZ24A550000550101X 24 A 550000550101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Restructurarea industriei de
aparare
01/01/2014 RO04TREZ24A550000550102X 24 A 550000550102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sprijin financiar pentru
activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv
Roman
01/01/2014 RO20TREZ24A550000550103X 24 A 550000550103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe cu finantare
rambursabila
01/01/2014 RO36TREZ24A550000550104X 24 A 550000550104 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fondul de garantare a
imprumuturilor acordate intreprinderilor
mici si mijlocii
01/01/2014 RO52TREZ24A550000550105X 24 A 550000550105 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programul de realizare a
sistemului national antigrindina
01/01/2014 RO68TREZ24A550000550106X 24 A 550000550106 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sprijinirea proprietarilor de
paduri
01/01/2014 RO84TREZ24A550000550107X 24 A 550000550107 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe comunitare
01/01/2014 RO03TREZ24A550000550108X 24 A 550000550108 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe PHARE si alte
programe cu finantare nerambursabila
01/01/2014 RO19TREZ24A550000550109X 24 A 550000550109 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe ISPA
01/01/2014 RO35TREZ24A550000550110X 24 A 550000550110 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe SAPARD
01/01/2014 RO67TREZ24A550000550112X 24 A 550000550112 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Investitii ale agentilor
economici cu capital de stat

Pag. 9 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO83TREZ24A550000550113X 24 A 550000550113 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe de dezvoltare
01/01/2014 RO02TREZ24A550000550114X 24 A 550000550114 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fond National de Preaderare
01/01/2014 RO18TREZ24A550000550115X 24 A 550000550115 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fond Roman de Dezvoltare
Sociala
01/01/2014 RO34TREZ24A550000550116X 24 A 550000550116 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sprijinirea înfiintarii de noi
întreprinderi si sustinerea dezvoltarii
întreprinderilor mici si mijlocii
01/01/2014 RO50TREZ24A550000550117X 24 A 550000550117 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru programe si
proiecte de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale
01/01/2014 RO66TREZ24A550000550118X 24 A 550000550118 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte transferuri curente
interne
01/01/2014 RO82TREZ24A550000550119X 24 A 550000550119 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Varsaminte la fondul de risc
pentru garantiile de stat pentru
imprumuturile externe (doar pentru
institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO98TREZ24A550000550120X 24 A 550000550120 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Varsaminte la trezoreria
statului din valorificarea activelor bancare
si creantelor comerciale si privatizare
(doar pentru institutiile implicate in
procesul de privatizare)
01/01/2014 RO97TREZ24A550000550126X 24 A 550000550126 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sprijin financiar pentru
pentru construirea de locuinte,
reabilitarea, consolidarea si extinderea
locuintelor existente
01/01/2014 RO32TREZ24A550000550128X 24 A 550000550128 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/2014 RO48TREZ24A550000550129X 24 A 550000550129 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Reparatii curente aferente
infrastructurii feroviare publice
01/01/2014 RO46TREZ24A550000550141X 24 A 550000550141 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Asistenta pentru dezvoltare
alocata în beneficiul statelor partenere
01/01/2014 RO62TREZ24A550000550142X 24 A 550000550142 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul local
catre asociatiile de dezvoltare
intercomunitara
01/01/2014 RO29TREZ24A550000550146X 24 A 550000550146 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri catre
intreprinderi în cadrul schemelor de ajutor
de stat
01/01/2014 RO45TREZ24A550000550147X 24 A 550000550147 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Plata valorii de executare a
garantiei în contul finantatorilor în cadrul
programului Prima casa
01/01/2014 RO61TREZ24A550000550148X 24 A 550000550148 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Finantarea proiectelor de
cercetare-dezvoltare si inovare
01/01/2014 RO77TREZ24A550000550149X 24 A 550000550149 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru Finantarea
cercetarii in domeniul economic
01/01/2014 RO93TREZ24A550000550150X 24 A 550000550150 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume rezultate din executarea
garantiilor acordate din bugetul de stat
01/01/2014 RO12TREZ24A550000550151X 24 A 550000550151 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri interne catre
bugetele locale
01/01/2014 RO28TREZ24A550000550152X 24 A 550000550152 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri interne catre
operatorii economici
01/01/2014 RO44TREZ24A550000550153X 24 A 550000550153 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru Finantarea
lucrarilor de paza si intretinere la
Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/2014 RO60TREZ24A550000550154X 24 A 550000550154 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de
energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/2014 RO36TREZ24A550000550201X 24 A 550000550201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii si cotizatii la
organisme internationale

Pag. 10 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO52TREZ24A550000550202X 24 A 550000550202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cooperare economica
internationala
01/01/2014 RO68TREZ24A550000550203X 24 A 550000550203 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Asistenta pentru dezvoltare
alocata în strainatate
01/01/2014 RO84TREZ24A550000550204X 24 A 550000550204 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte transferuri curente in
strainatate
01/01/2014 RO03TREZ24A550000550205X 24 A 550000550205 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributia Romaniei la Fondul
European pentru Dezvoltare
01/01/2014 RO84TREZ24A550000550301X 24 A 550000550301 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii din taxe vamale
01/01/2014 RO19TREZ24A550000550303X 24 A 550000550303 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii din sectorul
zaharului
01/01/2014 RO35TREZ24A550000550304X 24 A 550000550304 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii din resursa TVA
01/01/2014 RO51TREZ24A550000550305X 24 A 550000550305 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii pentru
corectia/rabatul acordat Marii Britanii
01/01/2014 RO67TREZ24A550000550306X 24 A 550000550306 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii din resursa VNB
01/01/2014 RO83TREZ24A550000550307X 24 A 550000550307 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii suplimentare si
neprevazute
01/01/2014 RO34TREZ24A550000550310X 24 A 550000550310 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii pentru reducerile
în favoarea Tarilor de jos si Suediei
01/01/2014 RO35TREZ24A550000550401X 24 A 550000550401 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume virate la Fondul temporar
pentru restructurarea industriei zaharului
în Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO51TREZ24A550000550402X 24 A 550000550402 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributia Romaniei la Fondul
de Cercetare pentru Carbune si Otel
01/01/2014 RO67TREZ24A550000550403X 24 A 550000550403 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Plata contributiei anuale de
membru la întreprinderea comuna europeana
pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei
de fuziune
01/01/2014 RO35TREZ24A550000560101X 24 A 550000560101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO51TREZ24A550000560102X 24 A 550000560102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO67TREZ24A550000560103X 24 A 550000560103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO83TREZ24A550000560104X 24 A 550000560104 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli din sumele primite
în cadrul mecanismului top up (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO83TREZ24A550000560201X 24 A 550000560201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
Social European)
01/01/2014 RO02TREZ24A550000560202X 24 A 550000560202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul Social European)
01/01/2014 RO18TREZ24A550000560203X 24 A 550000560203 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
Social European)
01/01/2014 RO34TREZ24A550000560204X 24 A 550000560204 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli din sumele primite
în cadrul mecanismului top up (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO34TREZ24A550000560301X 24 A 550000560301 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
de Coeziune)
01/01/2014 RO50TREZ24A550000560302X 24 A 550000560302 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO66TREZ24A550000560303X 24 A 550000560303 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
de Coeziune)
01/01/2014 RO82TREZ24A550000560304X 24 A 550000560304 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli din sumele primite
în cadrul mecanismului top up (Fondul de
Coeziune)

Pag. 11 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO82TREZ24A550000560401X 24 A 550000560401 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO98TREZ24A550000560402X 24 A 550000560402 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO17TREZ24A550000560403X 24 A 550000560403 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO33TREZ24A550000560501X 24 A 550000560501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO49TREZ24A550000560502X 24 A 550000560502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European pentru
Pescuit)
01/01/2014 RO65TREZ24A550000560503X 24 A 550000560503 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO81TREZ24A550000560601X 24 A 550000560601 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO97TREZ24A550000560602X 24 A 550000560602 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European de Garantare
Agricola)
01/01/2014 RO16TREZ24A550000560603X 24 A 550000560603 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO32TREZ24A550000560701X 24 A 550000560701 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO48TREZ24A550000560702X 24 A 550000560702 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Instrumentul de Asistenþã
pentru Preaderare)
01/01/2014 RO64TREZ24A550000560703X 24 A 550000560703 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO80TREZ24A550000560801X 24 A 550000560801 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO96TREZ24A550000560802X 24 A 550000560802 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Instrumentul European de
Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO15TREZ24A550000560803X 24 A 550000560803 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO31TREZ24A550000560901X 24 A 550000560901 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondului
European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO47TREZ24A550000560902X 24 A 550000560902 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului European pentru
Refugiati)
01/01/2014 RO63TREZ24A550000560903X 24 A 550000560903 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Fondului European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO79TREZ24A550000561001X 24 A 550000561001 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondului
European de Returnare)
01/01/2014 RO95TREZ24A550000561002X 24 A 550000561002 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO14TREZ24A550000561003X 24 A 550000561003 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO30TREZ24A550000561101X 24 A 550000561101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondului
European de integrare a resortisantilor
tarilor terte)
01/01/2014 RO46TREZ24A550000561102X 24 A 550000561102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)

Pag. 12 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO62TREZ24A550000561103X 24 A 550000561103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Fondului European de integrare a
resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO78TREZ24A550000561201X 24 A 550000561201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO94TREZ24A550000561202X 24 A 550000561202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondului Frontierelor
Externe)
01/01/2014 RO13TREZ24A550000561203X 24 A 550000561203 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO29TREZ24A550000561301X 24 A 550000561301 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO45TREZ24A550000561302X 24 A 550000561302 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO61TREZ24A550000561303X 24 A 550000561303 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO77TREZ24A550000561401X 24 A 550000561401 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO93TREZ24A550000561402X 24 A 550000561402 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO12TREZ24A550000561403X 24 A 550000561403 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO28TREZ24A550000561501X 24 A 550000561501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO44TREZ24A550000561502X 24 A 550000561502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Alte programe comunitare
finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO60TREZ24A550000561503X 24 A 550000561503 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO76TREZ24A550000561601X 24 A 550000561601 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO92TREZ24A550000561602X 24 A 550000561602 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO11TREZ24A550000561603X 24 A 550000561603 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO27TREZ24A550000561701X 24 A 550000561701 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO43TREZ24A550000561702X 24 A 550000561702 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO59TREZ24A550000561703X 24 A 550000561703 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO75TREZ24A550000561801X 24 A 550000561801 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO91TREZ24A550000561802X 24 A 550000561802 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO10TREZ24A550000561803X 24 A 550000561803 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO26TREZ24A550000561901X 24 A 550000561901 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO42TREZ24A550000561902X 24 A 550000561902 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Programului Operational
Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO58TREZ24A550000561903X 24 A 550000561903 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile

Pag. 13 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO74TREZ24A550000562001X 24 A 550000562001 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Asistenta tehnica în cadrul programelor
operationale, altele decât Programul
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO90TREZ24A550000562002X 24 A 550000562002 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Asistenta tehnica în cadrul
programelor operationale, altele decât
Programul Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO09TREZ24A550000562003X 24 A 550000562003 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Asistenta tehnica în cadrul programelor
operationale, altele decât Programul
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO09TREZ24A550000562100X 24 A 550000562100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri de fonduri din
bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO57TREZ24A550000562200X 24 A 550000562200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO08TREZ24A550000562300X 24 A 550000562300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din
FEN
01/01/2014 RO56TREZ24A550000562400X 24 A 550000562400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cofinantarea asistentei
financiare nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO23TREZ24A550000562501X 24 A 550000562501 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Programul de cooperare elvetiano-roman
vizând reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO39TREZ24A550000562502X 24 A 550000562502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Programul de cooperare
elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO55TREZ24A550000562503X 24 A 550000562503 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Programul de cooperare elvetiano-roman
vizând reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO71TREZ24A550000562601X 24 A 550000562601 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO87TREZ24A550000562602X 24 A 550000562602 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Fondul European de Ajustare
la Globalizare)
01/01/2014 RO06TREZ24A550000562603X 24 A 550000562603 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO22TREZ24A550000562701X 24 A 550000562701 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala
(Asistenta tehnica pentru mecanismele
financiare SEE)
01/01/2014 RO38TREZ24A550000562702X 24 A 550000562702 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa
nerambursabila (Asistenta tehnica pentru
mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO54TREZ24A550000562703X 24 A 550000562703 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile
(Asistenta tehnica pentru mecanismele
financiare SEE)
01/01/2014 RO70TREZ24A550000562801X 24 A 550000562801 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea nationala (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO86TREZ24A550000562802X 24 A 550000562802 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea externa

Pag. 14 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
nerambursabila (Fondul national pentru
relatii bilaterale aferent mecanismelor
financiare SEE)
01/01/2014 RO05TREZ24A550000562803X 24 A 550000562803 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli neeligibile (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO05TREZ24A550000562900X 24 A 550000562900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli din sumele primite
în cadrul mecanismului top up
01/01/2014 RO53TREZ24A550000563000X 24 A 550000563000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat din sumele primite în cadrul
mecanismului top up catre bugetele locale
01/01/2014 RO04TREZ24A550000563100X 24 A 550000563100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Transferuri din bugetul de
stat catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele
încasate în cadrul procedurii top up
01/01/2014 RO66TREZ24A550000570100X 24 A 550000570100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Asigurari sociale
01/01/2014 RO33TREZ24A550000570201X 24 A 550000570201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Ajutoare sociale in numerar
01/01/2014 RO49TREZ24A550000570202X 24 A 550000570202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Ajutoare sociale in natura
01/01/2014 RO65TREZ24A550000570203X 24 A 550000570203 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Tichete de cresa
01/01/2014 RO81TREZ24A550000570204X 24 A 550000570204 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Tichete cadou acordate pentru
cheltuieli sociale
01/01/2014 RO63TREZ24A550000590100X 24 A 550000590100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Burse
01/01/2014 RO14TREZ24A550000590200X 24 A 550000590200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Ajutoare pentru daune
provocate de calamitatile naturale
01/01/2014 RO62TREZ24A550000590300X 24 A 550000590300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea partidelor politice
01/01/2014 RO13TREZ24A550000590400X 24 A 550000590400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sprijinirea organizatiilor
cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
01/01/2014 RO61TREZ24A550000590500X 24 A 550000590500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea unor programe si
proiecte interetnice si combatere a
intolerantei
01/01/2014 RO12TREZ24A550000590600X 24 A 550000590600 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Producerea si distribuirea
filmelor
01/01/2014 RO60TREZ24A550000590700X 24 A 550000590700 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sprijinirea activitatii
romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO11TREZ24A550000590800X 24 A 550000590800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe pentru tineret
01/01/2014 RO59TREZ24A550000590900X 24 A 550000590900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Despagubiri acordate
producatorilor agricoli în caz de calamitati
naturale în agricultura
01/01/2014 RO10TREZ24A550000591000X 24 A 550000591000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fond la dispozitia primului-
ministru pentru sprijinirea comunitatilor
romanesti de pretutindeni
01/01/2014 RO58TREZ24A550000591100X 24 A 550000591100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Asociatii si fundatii
01/01/2014 RO09TREZ24A550000591200X 24 A 550000591200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sustinerea cultelor
01/01/2014 RO57TREZ24A550000591300X 24 A 550000591300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributia statului, pentru
sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din
afara granitelor
01/01/2014 RO08TREZ24A550000591400X 24 A 550000591400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributia statului la
salarizarea personalului de cult
01/01/2014 RO56TREZ24A550000591500X 24 A 550000591500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Contributii la salarizarea
personalului neclerical

Pag. 15 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO07TREZ24A550000591600X 24 A 550000591600 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Poiecte de comunicare,
informare publica si promovarea imaginii si
intereselor românesti peste hotare
01/01/2014 RO55TREZ24A550000591700X 24 A 550000591700 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Despagubiri civile
01/01/2014 RO06TREZ24A550000591800X 24 A 550000591800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Despagubiri pentru animale
sacrificate în vederea prevenirii si
combaterii epizootiilor
01/01/2014 RO54TREZ24A550000591900X 24 A 550000591900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Indemnizatia de merit
01/01/2014 RO05TREZ24A550000592000X 24 A 550000592000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume destinate finantarii
programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
01/01/2014 RO53TREZ24A550000592100X 24 A 550000592100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Comenzi de stat pentru carti
si publicatii
01/01/2014 RO04TREZ24A550000592200X 24 A 550000592200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Actiuni cu caracter stiintific
si social-cultural
01/01/2014 RO52TREZ24A550000592300X 24 A 550000592300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea Ansamblului
"Memorialul victimelor comunismului si al
rezistentei Sighet"
01/01/2014 RO03TREZ24A550000592400X 24 A 550000592400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea ansamblului
"Memorialul revolutiei - Decembrie 1989" din
Municipiul Timisoara
01/01/2014 RO51TREZ24A550000592500X 24 A 550000592500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume aferente platii
creantelor salariale
01/01/2014 RO02TREZ24A550000592600X 24 A 550000592600 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume acordate membrilor
academiilor
01/01/2014 RO50TREZ24A550000592700X 24 A 550000592700 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Renta viagera agricola
01/01/2014 RO98TREZ24A550000592800X 24 A 550000592800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Finantarea Schitului romanesc
Prodromu de la Muntele Athos
01/01/2014 RO97TREZ24A550000593000X 24 A 550000593000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Programe si proiecte privind
prevenirea si combaterea discriminarii
01/01/2014 RO48TREZ24A550000593100X 24 A 550000593100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume aferente fondurilor
administrate de Eximbank
01/01/2014 RO96TREZ24A550000593200X 24 A 550000593200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursarea contravalorii unor
servicii de navigatie aeriana
01/01/2014 RO47TREZ24A550000593300X 24 A 550000593300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume destinate mentinerii
navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri
speciale
01/01/2014 RO95TREZ24A550000593400X 24 A 550000593400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume alocate pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii
imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
în concesiunea companiei care administraza
infrastructura feroviara
01/01/2014 RO46TREZ24A550000593500X 24 A 550000593500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Sume alocate pentru
sprijinirea construirii de locuinte
01/01/2014 RO54TREZ24A550000650100X 24 A 550000650100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Cheltuieli aferente
programelor cu finantare rambursabila
01/01/2014 RO61TREZ24A550000710101X 24 A 550000710101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Constructii
01/01/2014 RO77TREZ24A550000710102X 24 A 550000710102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Masini, echipamente si
mijloace de transport
01/01/2014 RO93TREZ24A550000710103X 24 A 550000710103 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Mobilier, aparatura birotica
si alte active corporale
01/01/2014 RO40TREZ24A550000710130X 24 A 550000710130 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte active fixe
01/01/2014 RO12TREZ24A550000710201X 24 A 550000710201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rezerve de stat si de
mobilizare
01/01/2014 RO44TREZ24A550000710300X 24 A 550000710300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Reparatii capitale aferente
activelor fixe

Pag. 16 din 17
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO11TREZ24A550000720101X 24 A 550000720101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Participare la capitalul
social al societatilor comerciale
01/01/2014 RO80TREZ24A550000800100X 24 A 550000800100 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Împrumuturi acordate pentru
obiective aprobate prin conventii bilaterale
si interguvernamentale
01/01/2014 RO31TREZ24A550000800200X 24 A 550000800200 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Împrumuturi pentru persoane cu
statut de refugiat
01/01/2014 RO79TREZ24A550000800300X 24 A 550000800300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Împrumuturi pentru institutii
si servicii publice sau activitati finantate
integral din venituri proprii
01/01/2014 RO30TREZ24A550000800400X 24 A 550000800400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Imprumuturi din bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO78TREZ24A550000800500X 24 A 550000800500 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Imprumuturi acordate pentru
construirea, cumpararea, reabilitarea,
consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/2014 RO29TREZ24A550000800600X 24 A 550000800600 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Microcredite acordate
persoanelor fizice care desfasoara
activitati pe cont propriu, aducatoare de
venituri, in vederea intretinerii materiale
01/01/2014 RO77TREZ24A550000800700X 24 A 550000800700 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Împrumuturi acordate pentru
protejarea monumentelor istorice
01/01/2014 RO28TREZ24A550000800800X 24 A 550000800800 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Fondul de rulment pentru
acoperirea golurilor temporare de casa
01/01/2014 RO76TREZ24A550000800900X 24 A 550000800900 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Imprumuturi acordate de
agentiile guvernamentale si administrate
prin agentii de credit
01/01/2014 RO17TREZ24A550000803000X 24 A 550000803000 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Alte imprumuturi
01/01/2014 RO46TREZ24A550000810101X 24 A 550000810101 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursari de credite externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/2014 RO62TREZ24A550000810102X 24 A 550000810102 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursari de credite externe
din fondul de garantare
01/01/2014 RO13TREZ24A550000810105X 24 A 550000810105 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursari de credite aferente
datoriei publice externe locale
01/01/2014 RO29TREZ24A550000810106X 24 A 550000810106 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Diferente de curs aferente
datoriei publice externe
01/01/2014 RO45TREZ24A550000810107X 24 A 550000810107 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Restituiri de capital din
tranzactii cu derivate financiare
01/01/2014 RO94TREZ24A550000810201X 24 A 550000810201 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursari de credite interne
garantate
01/01/2014 RO13TREZ24A550000810202X 24 A 550000810202 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Diferente de curs aferente
datoriei publice interne
01/01/2014 RO61TREZ24A550000810205X 24 A 550000810205 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursari de credite aferente
datoriei publice interne locale
01/01/2014 RO29TREZ24A550000810300X 24 A 550000810300 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursari de credite în
contul imprumuturilor preluate/contractate
de MFP in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO77TREZ24A550000810400X 24 A 550000810400 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI
IMPRUMUTURI - Rambursarea împrumuturilor
contractate pentru Finantarea proiectelor cu
finantare UE
13/01/2014 RO40TREZ24A550000850101X 24 A 550000850101 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent in
sectiunea de functionare a bugetului local
13/01/2014 RO56TREZ24A550000850102X 24 A 550000850102 Tranzacþii privind datoria publicã ºi
împrumuturi - Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent in
sectiunea de dezvoltare a bugetului local

Pag. 17 din 17