Sunteți pe pagina 1din 1

Mesajul operei lirice

Mesajul unei opere lirice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi al stărilor pe care poetul intenţionează să le
transmită cititorului, în mod direct, prin vocea eului liric, cu scopul de a impresiona, de a sensibiliza, de a-l impresiona
din punct de vedere estetic. Accentul este pus pe subiectivitate, pe nota afectivă, ce susţine caracterul confesiv al
textului.
În opinia mea mesajul textului/fragmentului X scoate în evidentă/pune în lumină…(formulezi ideea centrală/sentimentele
sau stările transmise, generalizând, făcând referire şi la tema textului).
În primul rând, semnificaţiile textului sunt transmise prin intermediul ideilor poetice exprimate prin vocea eului liric: (care
este ipostaza eului liric+mărcile lexico-gramaticale, care sunt ideile poetice, le formulezi pe baza textului cu citate;
sentimentele şi stările exprimate+modurile de expunere)
Structura textului liric reprezintă chintesenţa mesajului (se specifică structura poeziei şi se comentează ideea poetică).
În al doilea rând, mesajul operei lirice este redat printr-un limbaj artistic, figurile de stil, dobândind, în context, valenţe
deosebit de expresive. Astfel, imaginile artistice: vizuale...auditive...etc. (care vor fi interpretate).Un rol important în
transmiterea mesajului poetic îl au şi figurile de stil... (3-4 figuri de stil-interpretate).
ATENŢIE: se mai pot interpreta interogaţiile şi exclamaţiile retorice care atrag atenţia asupra unor elemente devenite
simboluri în text sau asupra unor emoţii, stări sau punctele de suspensie.
În concluzie, poezia X de Y are un conţinut ideatic, original, profund, interesant, inedit…, iar mesajul transmis este unul
profund/relevant, deschis interpretărilor cititorului ce ia contact cu universul ficţional propus de poet.