Sunteți pe pagina 1din 2

REGULAMENTUL

CONCURSULUI REGIONAL
"Pâinea noastră cea de toate zilele"
Ediţia a V-a, Huşi, 25-29 martie 2019
Prevederi generale referitoare la desfăşurarea concursului
Articolul 1
Concursul se adresează elevilor din clasele I – XII, inclusiv elevilor cu CES.
 SECȚIUNEA I:
1. Prezentări Power Point cu tema "Pâinea sănătoasă în alimentaţia adolescenţilor" / "Pâinea în credinţa creştin-
ortodoxă".
 SECȚIUNEA II:
1. Reclame publicitare sub formă de flyere, pliante, afişe, bannere, calendare cu tema "Pâinea sănătoasă în
alimentaţia adolescenţilor".
2. Obiecte de publicitate sub formă de pixuri, semn de carte, rigle, farfurii, pahare, suporturi de mouse cu tema
"Pâinea sănătoasă în alimentaţia adolescenţilor".
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
Ȋntr-un plic burduf se vor pune:
 fișa de ȋnscriere (Anexa 1).
 lucrările elevilor.
 un plic burduf autoadresat şi timbrat corespunzător (6-8 lei); diplomele și adeverințele vor fi trimise în plicul
autoadresat până la data de 29 iunie 2019.
NOTĂ: Nu ne asumăm răspunderea neprimirii diplomelor, a adeverințelor, în cazul în care plicurile
nu sunt scrise și timbrate corespunzător!
CERINȚE DE REALIZARE A PPT-urilor:
 Prezentǎrile Power Point trebuie sǎ conținǎ maximum 20 slide-uri. Primele 2 slide-uri vor conține o
prezentare scurtǎ a școlii (+ poza sǎ vǎ cunoaștem și noi). Slide-urile vor conține și text explicativ.
ALTE OBSERVAȚII:
 Prezentǎrile Power Point se vor trimite pe adresa: ingeras8691@gmail.com în intervalul 1-28 februarie 2019.
 Numǎrul de lucrǎri acceptate ȋn cadrul concursului este limitat la o reclamă publicitară, un obiect publicitar, o
prezentare Power Point (elevi).
 Reclamele publicitare şi obiectele de publicitate vor fi etichetate pe verso cu următoarele informaţii – titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, cadrul didactic coordonator, categoria de vȃrstă, primar, gimnaziu sau liceu.
Acestea se vor trimite pe adresa: Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi, str. Mihail Kogălniceanu, nr.17,
judeţul Vaslui, cod poştal 735100 tot în intervalul 1-28 februarie 2019 (Data poștei).
 Un cadru didactic poate coordona elevi la toate secţiunile şi poate participa cu maximum 3 lucrări ale elevilor.
 Participarea la concurs este indirectă.
 NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
 Lucrǎrile primite nu se restituie; ele se constituie ȋn fond de arhivǎ a cabinetului metodic al școlii organizatoare putȃnd
deveni subiect de comunicǎri științifice.
 Lucrǎrile trimise nu trebuie sǎ mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate
(inclusiv pe internet). Ȋn cazul ȋn care nu se va respecta aceastǎ condiție, participantul va fi eliminat din concurs.
 Fiecare autor ȋși asumǎ corectitudinea și responsabilitatea informațiilor, respectiv originalitatea lucrǎrilor.
Articolul 2
EVALUAREA CONCURSULUI:
Materialele multimedia şi lucrările vor fi evaluate în perioada 25-29 martie 2019, respectându-se criteriile detaliate
de juriu: creativitate-25 puncte, originalitate-25 puncte, aspectul materialului-20 puncte, respectarea temei
proiectului-30 puncte.
Vor fi evaluate doar lucrările care vor fi trimise în termenele stabilite de către organizatori. Se vor acorda premiile
I, II, III şi menţiuni la fiecare categorie (I-XII) conform articolului 17 din Ordinul privind Regulamentul de
organizare a activităţilor cuprinse în CAERI.
CONTACT:
Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" Huşi
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.17, municipiul Huşi, judeţul Vaslui
Coordonator de proiect-Concurs, Prof. Andrescu Mihaela
Adresă: ingeras8691@gmail.com
Anexa 1
FIȘA DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL REGIONAL
"Pâinea noastră cea de toate zilele"
Ediţia a V-a, Huşi, 25-29 martie 2019

Unitatea de învăţămant:

Adresa:

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:

Adresa de email / gmail:

Adresa la care doriţi să primiţi diplomele şi adeverinţele:

Secţiunea la care participaţi:

Nr. Numele şi prenumele Secţiunea Titlul lucrării Clasa/Cat.


crt. elevilor de vârstă
1.

2.

3.

PARTICIPARE: INDIRECTĂ

Sunt de acord cu regulamentul concursului.

Semnătura,

S-ar putea să vă placă și