Sunteți pe pagina 1din 17

GRILĂ DE OBSERVAŢIE

DATA: 15.11.2011
GRUPA: Mijlocie
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea mediului
FELUL ACTIVITĂŢII: Observare
TEMA ACTIVITĂŢII: „Uneltele tâmplarului”
DURATA: 15-20 minute
NUMĂR COPII: 17

INDICATORII OBSERVAŢIONALI URMĂRIŢI

1. DURATA ATENŢIEI
2. PUTEREA DE CONCENTRARE
3. PREZENŢA SPIRITULUI DE OBSERVAŢIE
4. NUMĂRUL OBIECTELOR REŢINUTE (unelte) ŞI DENUMIREA
CORECTĂ A ACESTORA (ciocan, cleşte, fierăstrău, metru,cuie)
5. REDAREA A CEL PUŢIN UNEI ÎNSUŞIRI (ÎNTREBUINŢĂRI)
PENTRU FIECARE OBIECT OBSERVAT

SCARA DE CLASIFICARE

PENTRU ATENŢIE

DURATA: Puţin atent


Pe tot parcursul observării
Neatent

CONCENTRAREA: Uneori
Mereu
Deloc

SPIRITUL DE OBSERVAŢIE: Da / Nu

NUMĂRUL OBIECTELOR REŢINUTE: Toate (4)


Parţial (2-3)
Unul (1)
Niciunul (0)

ENUMERARE ÎNSUŞIRI, ÎNTREBUINŢĂRI: Pentru fiecare element (4)


Parţial (2-3)
O însuşire (1)
Nici o însuşire (0)
NR N Atenţia Atenţia/co Spirit Număr obiecte Însuşiri enumerate
CR ŞI /durata ncentrarea de reţinute pentru fiecare obiect
T P observ
R a
ţie
P A N U M D da n 4 2/ 1 0 4 2/3 1 0
a a u 3
1 B
D
2 B
T
3 BI
4 B
D
5 C
A
6 H
Ş
7 I
Al
8 I
A
d
9 L
E
10 L
R
11 M
N
12 P
D
13 P
L
14 S
R
15 S
G
16 T
A
17 T
R
18 V
A

Legendă: Pa = puţin atent


A = atent (pe tot parcursul activităţii)
Na = neatent
U = uneori
M = mereu
D = deloc
INTERPRETAREA DATELOR:
 Durata atenţiei: atenţi tot timpul -
doar la început -
deloc -
 Spirit de observaţie: DA -
NU -
 Putera de concentrare: mereu -
uneori -
deloc -
 număr de obiecte reţinute: toate (4) -
parţial (2-3)
numai unul (1)
nici unul (0)
 însuşiri ale elementelor: pentru fiecare obiect -
pentru 2-3 obiecte -
pentru 1 obiect -
nici un element

CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI:

GRILĂ DE OBSERVAŢIE

PERIOADA: 12.09.-12.12.
GRUPA: mijlocie
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului
NUMĂR COPII: 19

Această grilă de observaţie a fost întocmită în urma unei perioade mai lungi
de observare a copiilor în ceeea ce priveşte nivelul dezvoltării limbajului, pe
parcursul mai multor tipuri de activităţi, nu numai în cadrul activităţilor de
educare a limbajului.

INDICATORI OBSERVAŢIONALI URMĂRIŢI:

 PRONUNŢIA
 VORBIREA
 EXPRESIVITATEA
 CREATIVITATEA
 VOCABULAR
 LIMBAJUL

SCARA DE CLASIFICARE:

PRONUNŢIA: pronunţă corect sunetele/cuvintele

VORBIREA: este clară


este neclară
EXPRESIVITATEA (timbrul, intonaţia): este corectă
este incorectă
CREATIVITATEA: foloseşte cuvinte şi expresii învăţate
nu foloseşte cuvinte şi expresii învăţate
VOCABULARUL: sărac
mediu
bogat
LIMBAJUL (forma): dialogat
monologat
situativ-contextual
LIMBAJUL: rapid
lent
continuu
NR N P Pronunţi Vorbirea Expresivi Creativ Vocabu Limbaj Limbaj
CRT a tate i lar
tate
T CL NCl CO INC F NF S M B D M S R L C
C
1 BD
2 BT
3 BI
4 BD
5 CA
6 HŞ
7 IAl
8 IAd
9 LE
10 LR
11 MN
12 OM
13 PD
14 PL
15 SR
16 SG
17 TA
18 TR
19 VA

INTERPRETAREA DATELOR:

PRONUNŢIA: pronunţă corect sunetele/cuvintele -


pronunţă greşit -
VORBIREA: este clară -
este neclară -
EXPRESIVITATEA (timbrul, intonaţia): este corectă -
este incorectă -
CREATIVITATEA: foloseşte cuvinte şi expresii învăţate -
nu foloseşte cuvinte şi expresii învăţate -
VOCABULARUL: sărac -
mediu -
bogat -
LIMBAJUL (forma): dialogat -
monologat -
situativ-contextual -
LIMBAJUL: rapid -
lent -
continuu -

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI:
PROIECT

Denumirea activităţii: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ


Felul activităţii : ACTIVITATE DE GRUP
Denumirea jocului: „Panglica fermecată”
Scopul: educarea abilităţii de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată;
dezvoltarea sentimentelor de prietenie, de colaborare, întrajutorare;
Obiective operaţionale:
 să îşi aleagă un prieten/partener din rândul copiilor fără a ţine cont de sex;
 să colaboreze în cadrul jocurilor şi /sau activităţilor ajutându-se între ei
pentru realizarea sarcinilor;
 să manifeste un comportament respectuos faţă de partenerul ales.
Strategii didactice:
1. Metode: explicaţia, conversaţia, exerciţiul,
2. Material didactic: panglici colorate diferit, câte două din fiecare
Forme de organizare: individual, frontal, grupal
Metode de evaluare: observarea comportamentului copilului, conversaţia

Desfăşurarea jocului:

Copiii şi educatoarea stau în cerc. Se anunţă tema jocului:


„Copii, astăzi m-am gândit să ne jucăm jocul PANGLICA FERMECATĂ. Eu
am aici mai multe panglici colorate. După ce vă grupaţi câte doi, dar atenţie,
regula jocului este ca cei doi copii să fie prieteni, o să primiţi ca semn al
prieteniei panglici de aceeaşi culoare, pe care o să le legaţi la mână. Astfel vă
veţi juca în grupuri de câte doi, alegând locul şi jucăriile, începând la semnalul
meu:
„Panglica fermecată
Porneşte de îndată,
Prietenul găseşte
Şi jocul îl porneşte.”
În urma semnalului primit şi a legării panglicilor, perechile formate se vor
deplasa să-şi caute locul de joacă dorit la unul dintre sectoarele amenajate.
Educatoarea va urmări pe tot parcursul zilei modul de manifestare a copiilor
în cadrul perechilor formate, atât în cadrul jocurilor cât şi în timpul activităţilor.
Copiii vor fi apreciaţi pentru bună purtare şi colaborare, pentru respectul pe
care şi-l acordă unul altuia.
Jocul poate continua şi pe parcursul zilelor următoare. Va fi încurajată
perechea care nu îşi schimbă partenerii.
PROIECT DE ACTIVITATE

Data:09.11.2011
Grupa: mijlocie
Denumirea activităţii: Educaţie pentru societate
Tipul activităţii:Consolidare
Felul activităţii: Joc didactic
Tema activităţii: „Hai să facem un tablou”
Scopul: educarea capacităţii de a identifica trăsături pozitive şi negative de
caracter ale unor personaje din poveştile cunoscute: „Capra cu trei iezi”,
„Scufiţa Roşie”, „Ursul păcălit de vulpe”, „Punguţa cu doi bani”
Obiective operaţionale:
O1 – să demonstreze că au recunoscut personajele din poveştile mai sus
amintite denumindu-le corect
O2 – să descrie personajul ales denumind povestea din care face parte şi
enumerând cel puţin două însuşiri
O3 - să încadreze personajul într-o anumită categorie – pozitive sau negative
aşezându-l la locul potrivit de pe tablou
O4 - să aşeze cu ajutorul educatoarei în spaţiul suprapus acele personaje pe
care le-au întâlnit în mai multe poveşti
O5 – să motiveze încadrarea personajului exprimându-se în propoziţii
simple, cel puţin trei cuvinte, corecte
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, povestirea, problematizarea,
diagrama venn,exerciţiul, surpriza;
 Materiale didactice: siluetele personajelor din poveştile: „Capra cu trei
iezi”, „Scufiţa Roşie”, „Ursul păcălit de vulpe”, „Punguţa cu doi bani”; un
plic mare în care vor fi puse personajele, o coală duplex pe care sunt
desenate două cercuri mari, diferit colorate, unul pentru personajele
pozitive, celălalt pentru cele negative, cercurile fiind suprapuse ca în
Diagrama Venn, acesta devenind la sfârşitul activităţii tabloul, pastă de
lipit;
 Mijloace didactice: CD-player, CD cu poveşti;
Forme de activitate: individual, grupal, frontal;
Metode de evaluare: analiza răspunsurilor copiilor şi a produsului activităţii;
observarea comportamentului copiilor;
Sarcina didactică: „Recunoaşte personajul şi spune cum este!”
Regulile jocului: copilul solicitat va veni , va scoate din plic un personaj, îl va
denumi, va spune din ce poveste face parte, va enumera cel puţin 2 însuşiri şi îl
va încadra într-una din categorii aşezându-l în cercul potrivit de pe tablou;
Elemente de joc: mişcarea, căutarea siluetei în plic, aplauze;
Organizarea activităţii: sala de grupă va fi aerisită, scăunele vor fi aşezate în
semicerc, pe o masă la momentul potrivit va fi aşezat plicul cu siluete, în faţa
copiilor, pe perete va fi aşezat tabloul cu cele două cercuri; se va asigura intrarea
ordonată a copiilor în sale de grupă.

SECVENŢA OB CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII STRATEGII FORME DE


DIDACTICĂ DIDACTICE EVALUARE
CAPTAREA Plicul cu siluetele personajelor va Conversaţia Observarea
ATENŢIEI ŞI sosi surpriză în sala de grupă, la fel Surpriza comportament
ENUNŢAREA şi coala pentru tablou: „Copii, parcă ului copiilor
OBIECTIVELOR a bătut cineva la uşă. Să vedem Plicul cu
cine-o fi.” La deschiderea uşii unul siluete, coala
dintre angajaţii grădiniţei va spune pentru tablou
că ne-a sosit prin poştă un pachet.
„Ia uitaţi, copii, am primit un
pachet!”Educatoarea va cere
copiilor să vină şi s-o ajute la
despachetat, apoi va intui materialul
primit şi va enunţa obiectivele pe
înţelesul copiilor.
REACTUALIZARE În această secvenţă se va purta o Conversaţia Analiza
A scurtă conversaţie legată de Povestirea răspunsurilor
CUNOŞTINŢELOR poveştile învăţate de copii până în copiilor
prezent:
„Copii cine vrea să-mi povestească
mie puţin despre Scufiţa Roşie?” Un
copil va începe să redea povestea.
Vor fi adresate întrebări ajutătoare
de genul: -unde a mers Scufiţa?;
-cine a trimis-o?; -ce i-a spus
mama?; ea ce-a făcut?; ce-a păţit?
Se va trece în revistă pe scurt
fiecare poveste amintită anterior.
PREZENTAREA După reamintirea poveştilor se va Explicaţia Analiza
NOULUI CONŢ. trece la explicarea şi demonstrarea Demonstraţia comportament
AL ÎNVĂŢĂRII, jocului: ului copiilor
COND. ŞI Eplicarea şi demonstrarea jocului
DIRIJAREA „Copii, acum uite cum ne vom juca.
SECVENŢA OB CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII STRATEGII FORME DE
DIDACTICĂ DIDACTICE EVALUARE
ACESTUIA Ştiţi că în acest plic am primit nişte
personaje din poveşti. Veţi veni pe
rând, veţi alege un personaj, îl veţi
denumi, veţi spune din ce poveste
face parte şi dacă a făcut fapte bune
sau nu. Apoi aici pe acest tabloul cu
cele două cercuri vom lipi
personajul, dacă a făcut fapte bune
şi v-a învăţat lucruri bune îl lipim în
cercul portocaliu, iar dacă a făcut
fapte rele şi nu v-a învăţat nimic,
atunci în cercul albastru.”
Jocul de probă
Un copil va fi solicitat să execute Analiza
jocul de probă. Se vor scoate în răspunsului
evidenţă regulile jocului pentru a fi copilului
reţinute de copii. Exerciţiul

OBŢINEREA Executarea jocului de către copii Exerciţiul Analiza


PERFORMANŢEI Pe rând va fi solicitat câte un copil răspunsurilor
pentru a descrie un personaj din siluetele, copiilor
plic. Vor fi descrise următoarele tabloul
personaje: Scufiţa Roşie, lupul, (diagrama
capra, iedul cel mic, cocoşul, ursul, Venn) lipici
vulpea, Zâna cea bună.
Descrierea se va face în felul
următor:”Aceasta este Scufiţa Roşie
din povestea Scufiţa Roşie, ea este
neatentă şi neascultătoare şi o
punem la personajele rele, negative
în cercul albastru.”
Se va insista asupra evidenţierii
calităţilor/însuşirilor personajelor,
acestea fiind cele care îl ajută pe
copil să determine încadrarea
acestora într-una din categorii:
pozitive, negative.
Pe tot parcursul jocului copiii vor fi Conversaţia
apreciaţi verbal şi prin aplauze. Problematiza
rea
SECVENŢA OB CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII STRATEGII FORME DE
DIDACTICĂ DIDACTICE EVALUARE
ASIGURAREA În această secvenţă didactică Diagrama Observarea
FEED-BACK-ULUI educatoarea va solicita copiii să se Venn comportament
gândească care sunt acele personaje siluete, lipici ului copiilor
pe care le-au întâlnit în mai multe
poveşti. Desigur vor fi adresate
întrebări ajutătoare pentru a
descoperi cele două animale: lupul
şi ursul. Odată găsite ele vor fi analiza
aşezate în partea suprapusă a celor răspunsurilor
două cercuri, scoţându-se în copiilor
evidenţă caracterul lor.
EVALUAREA După aranjarea personajelor în Conversaţia Observarea
PERFORMANŢEI tablou (diagramă) copiii vor fi comportament
adunaţi în jurul lui pentru a-l ului copiilor
analiza. Se va desfăşura un mic joc
de genul: pune degetul pe....şi va fi
indicată însuşirea personajului. De
exemplu: „Pune degetul pe
personajul lacom!” Exerciţiul
TRANSFERUL DE În încheiere se vor scoate în Analiza
CUNOŞTINŢE evidenţă trăsăturile pozitive de comportament
caracter ale personajelor cu indicaţia ului copiilor
„să fiţi şi voi ascultători ca iedul cel
mic, etc.”
Se vor face aprecierile necesare
referitoare la modul în care copiii au
activat pe tot parcursul activităţii.
PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 09.11.2011
Grupa: Mijlocie
Tema de studiu: „Cine cum îşi planifică, organizează o activitate?”
Denumirea proiectului: „Ne jucăm, învăţăm, ne organizăm!”
Subtema: „Cu toţii împreună o să facem treabă bună!”
Tema zilei: „Cu toţii împreună din poveşti fapte bune învăţăm!”
Denumirea activităţii: Activitate integrată
Domenii integrate: JADA + DLC + DŞ
JADA1:
 B. „Alege şi grupează, apoi povesteşte!”
 C. „Construcţii din poveşti”
 JM. „Alege şi potriveşte!”
ADE:
 DLC. „Pufalb şi Pufgri” - povestirea educatoarei
 DŞ. „Tu întrebi, eu răspund!
JADA2:
 „Mingea călătoare!”
Scopul:
Educarea capacităţii de a-şi asuma mici responsabilităţi atât în familie cât şi
în grădiniţă, contribuind astfel la rezolvarea mai rapidă a sarcinilor.
Educarea capacităţii de a-şi asuma şi corecta abateri de la regulile şi normele
stabilite în colectiv.
Educarea capacităţii de a enumera faptele bune din poveştile învăţate.
Educarea capacităţii de a folosi formule de politeţe: „te rog”, „mulţumesc”,
„poftim” şi de a-şi cere iertare atunci când greşesc.

Obiective operaţionale:
O1 – să folosească pe tot parcursul zilei formulele de politeţe cel puţin 90% dintre
copii
O2 – să identifice faptele bune ale personajelor din poveşti denumindu-le corect:
„ascultătoare”, „ cuminte”, „prietenos”, etc.
O3 – să încadreze corect personajele în povestea corespunzătoare pe baza
imaginii puse la dispoziţie, din 5 poveşti măcar 3
O4 – să grupeze imaginile încurcate din mai multe poveşti, corespunzător
fiecărei poveşti (Scufiţa Roşie, Capra cu trei iezi, Punguţa cu doi bani, Căsuţa
din oală, Pufalb şi Pufgri) aşezându-le în ordinea desfăşurării acţiunilor
O5 – să construiască prin tehnicile însuşite anterior „construcţii din poveşti” (casa
bunicii, a caprei, a iepuroicei, etc.)
O6 – să identifice în imagini membri ai familiei (tata, mama, fetiţa, băiatul) şi
acţiunile efectuate de aceştia
O7 – să formuleze propoziţii interogative şi adresative corecte din minim 3
cuvinte
O8 – să coopereze în timpul jocului pentru a duce echipa la reuşită
Strategii didactice:
Metode: povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, munca în perechi;
Material didactic: imagini şi siluetele personajelor din poveştile: „Scufiţa
Roşie”, „Capra cu trei iezi”, „Punguţa cu doi bani”, „Căsuţa din oală”, „Pufalb şi
Pufgri”; cuburi, lego, jetoane, două mingi;
Forme de activitate: individual, grupal, frontal;
Forme de evaluare: observarea comportamentului copilului, analiza
răspunsurilor şi produselor activităţii;
Scenariul activităţii:
Ziua va porni cu Întâlnirea de dimineaţă, în care la jocul de grup se va
desfăşura jocul „Cuvinte fermecate” - educatoarele cerându-le copiilor să
folosească aceste cuvinte pe tot parcursul zilei. Se va desfăşura apoi jocul: „Tu
întrebi, eu răspund!” - joc în perechi pe care copiii îl vor desfăşura cu ajutorul
jetoanelor reprezentând membri ai familiei desfăşurând diferite activităţi, joc
care are menirea să-i facă pe copii să înţeleagă că şi acasă şi la grădiniţă, fiecare,
chiar şi cei mai mici au un rol, pot face şi ei ceva, şi făcând ceva împreună
munca este mai uşoară şi se face mai repede.
Se va trece la activitatea de povestire a educatoarei, după care copiii vor fi
îndrumaţi la sectoare pentru a rezolva şi sarcinile în grupuri mici.
La sfârşitul activităţii copiii vor fi din nou toţi împreună pentru jocul de
mişcare: „Mingea călătoare”.
Organizarea activităţii:
În sala de grupă vor fi amenajate cele trei sectoare mai sus amintite cu
materialele corespunzătoare. Vor fi puse jetoanele la îndemâna educatoarei
pentru jocul în perechi. Sala va fi aerisită şi se va asigura intrarea ordonată a
copiilor în sala de grupă.

Secvenţa OB Conţinutul învăţării Metode Forme


didactică de
evaluare
Captarea În această secvenţă a activităţii cu ajutorul Explicaţi observar
atenţiei şi unei numărători, copiii vor grupaţi câte doi: a, ea
enunţarea „Bagheta fermecată, povestire comport
obiectivelor porneşte de îndată a amentul
şi alege doi copii ui
ce împreună vor munci!”
În urma grupării copiilor câte doi, se vor
enunţa obiectivele zilei pe înţelesul copiilor act în
apoi se va trece la executarea jocului: perechi
„Cuvinte fermecate”. Copiii vor sta faţă în
faţă, educatoarea va enumera câteva situaţii
şi va cere copiilor să se transpună şi să
execute. De exemplu:
 vrei să ceri o jucărie, cum spui? (te exerciţiu analiza
rog să-mi dai) l răspuns
 ai primit ceva, cum spui? urilor
(mulţumesc), etc.
După ce copiii au executat aceste scurte
sarcini, educatoarea le va cere să folosească
aceste „cuvinte fermecate” pe parcursul
întregii zile.
Reactualizarea În continuare se va desfăşura, tot în Explicaţi Analiza
cunoştinţelor perechi, jocul „Tu întrebi, eu răspund!” cu a răspuns
ajutorul jetoanelor reprezentând membri ai demonst urilor
familiei executând diferite acţiuni. Pe baza raţia
jetoanelor copiii vor adresa întrebări şi vor problem
da răspunsuri, esenţa acestui joc fiind acela atizarea
de a reactualiza cunoştinţele lor legate de exerciţiu
rolul fiecărui membru al familiei. Desigur l
educatoarea va sublinia importanţa de a
realiza activităţi şi acţiuni împreună, chiar şi
ei dacă sunt mai mici, dar lucrează împreună
vor reuşi mai uşor.
Prezentarea După finalizarea jocurilor, sărind ca Exerciţiu
noului conţinut iepuraşii, copiii se vor deplasa la locul unde l
al învăţării, se desfăşoară activităţile de povestire şi vor
conducerea şi ocupa loc pe scăunelele aranjate în semicerc. explicaţi
dirijarea lui Educatoarea va anunţa copiii că le va a
povesti o poveste despre o familie de povestire
iepuraşi, o iepuroaică şi puii ei, va anunţa a
titlul poveştii.
„Copii, acum o să vă povestesc o poveste
despre o familie de iepuraşi, o iepuroaică şi Observa
puii ei. Povestea se numeşte Pufalb şi rea
Pufgri. Voi să fiţi atenţi ce putem noi să comport
învăţăm din această întâmplare.” amentul
Pentru redarea poveştii educatoarea va ui
folosi un limbaj clar, expresiv, nuanţat în
funcţie de personaj şi de starea lui de spirit.
Se va folosi de asemenea de mimică şi
gesturi pentru a face povestirea cât mai
expresivă. Cuvintele noi vor fi explicate prin
sinonime fără a întrerupe firul povestirii.se
vor scoate în evidenţă trăsăturile de caracter
ale personajelor pentru ca la sfârşit copiii să
reţină mai uşor faptele bune/rele din care să
scoată învăţăminte. După redarea poveştii se
vor prezenta pe rând în ordinea cronologică
a desfăşurării acţiunilor imaginile:
1. Iepuroaica şi cei doi iepuraşi în casă conversa
2. Îmbrăcarea iepuraşilor cu cămăşuţele ţia
curate şi ieşirea mamei
3. Pufgri urcat la dulap, răsturnând
borcanul
4. Pufgri pe pat, Pufalb murdar , intrarea
mamei
5. Mama şi Pufgri la bâlci
6. Pufgri fugind spre casă, mama în
urma lui
7. Mama şi cei doi iepuraşi la bâlci
În urma prezentării imaginilor se va
evidenţia caracterul educativ: ascultarea
părinţilor, recunoaşterea şi asumarea unei
greşeli, împăcarea.
„Copii, ce putem noi învăţa din povestea
aceasta?” (să ascultăm pe mama, să nu ne problem analiza
urcăm pe dulap, să cerem dacă dorim ceva) atizarea răspuns
„Foarte bine, dar gândiţi-vă ceea ce a făcut urilor
Pufgri a fost corect, că el a spart borcanul şi
a dat vina pe fratele său?” (nu!)
„Copii, dacă se întâmplă să greşim sau să
facem ceva rău trebuie să recunoaştem, nu-i
voie să dăm vina pe alţii, iar atunci când
supărăm pe cineva trebuie să ne cerem
iertare, să-i spunem: Iartă-mă te rog, îmi
pare rău, n-am să mai fac.”
Obţinerea După povestire copiii vor fi îndrumaţi către Explicaţi Analiza
performanţei şi cele trei sectoare amenajate: a răspuns
asigurarea „Acum copii, vom merge la sectoare unde v- demonst urilor şi
feed-backului am pregătit şi alte poveşti din care voi o să- raţia a
mi spuneţi ce fapte bune putem să învăţăm.” exerciţiu produsel
Se va explica întregii grupe sarcina de la l or
fiecare sector după care copiii vor fi lăsaţi povestire activităţi
să-şi aleagă sectorul dorit. În urma ocupării a i
locurilor, copiii vor fi îndrumaţi în realizarea
sarcinilor prin indicaţii sau dacă va fi cazul
prin explicarea şi demonstrarea procedeelor
de lucru. Astfel : - la sectorul B. copiii va
trebui să aleagă imaginile din mai multe
poveşi, acestea vor fi amestecate, şi să le
grupeze conform cu povestea din care fac
parte, să le aranjeze în ordinea desfăşurării
acţiunii şi să povestească conţinutul lor; - la
sectorul C vor construi casa caprei, a
iepuroaicei, etc. Ideea în sine fiind aceea să
ştie să integreze construcţia într-o poveste
anume şi să redea din conţinutul povestirii;
-la sectorul JM copiii vor primi siluetele
personajelor din poveşti şi o imagine cadru
din poveste, ei având sarcina de a încadra
corect personajele în povestea
corespunzătoare şi de a descrie personajul
cerut de educatoare.

Evaluarea Evaluarea performanţei copiilor se va face Analiza


performanţei prin analiza produselor activităţii şi a răspuns
răspunsurilor copiiilor. Astfel după ce la urilor şi
fiecare sector sarcinile au fost realizate, toţi a
copiii vor veni pe rând la fiecare dintre ele şi produsel
cei care au lucrat acolo vor fi puşi să le or
spună celorlalţi ce au muncit. Fiecare echipă activităţi
va fi aplaudată. Desigur accentul se va pune i
pe evidenţierea faptelor bune ale
personajelor din diferitele poveşti cu scopul
ca acestea să fie reţinute de copii.
Transferul de Pentru că toată ziua s-a desfăşurat sub egida Explicaţi Observa
cunoştinţe lui „împreună” se va trece la desfăşurarea a rea
jocului „Mingea călătoare”, joc sportiv, demonst comport
distractiv prin care copiii sunt nevoiţi să raţia amentul
coopereze între ei pentru a reuşi. Se vor exerciţiu ui
forma două echipe. Copiii vor fi aşezaţi în l
coloană cu picioarele în depărtat. Primul
copil va rostogoli mingea spre în spate
printre picioarele copiilor, ultimul o va
prinde, va veni în faţă şi tot aşa. Se va
insista asupra respectării rândului, fiecare
copil trebuind să participe măcar o dată.
Asigurarea La sfârşitul întregii zile, copiii vor fi Explicaţi
retenţiei apreciaţi în mod deosebit pentru felul în care a
s-au comportat, scoţându-se în evidenţă dacă conversa
au folosit sau nu „cuvintele fermecate”, ţia
modul în care au participat la jocuri şi la
activităţi.
Drept recompensă copiii vor primi silueta
unui personaj pozitiv - Pufalb – pentru a
induce un comportament pozitiv şi din
partea lor.

S-ar putea să vă placă și