Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă– operaţii cu foldere şi fişiere

1. Creaţi următoarea structură arborescentă:

Folderul ​SOARE​ va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un calculator.


Folderul ​LUNA​ va trebui să aibă ca şi icon (pictogramă) un glob.
2. Deschideți aplicația Notepad. Salvați documentul pe care l-ați deschis, sub
numele info.txt în folderul ​LUNA. În acest fișier scrieți capacitatea totală și
capacitatea liberă a unității de volum ​C:\ ​)
3. Creați câte o pictograma scurtatură(shortcut) pentru un folder sau aplicație
(Pentru a crea o pictograma scurtatura(shortcut) procedați astfel: click
dreapta-> New -> Shortcut, iar din lista se alege folderul sau aplicația)
4. Aranjați pictogramele de pe ecran în ordine alfabetică a numelui. Realizați o
imagine a ecranului(cu PrintScreen) și salvați-o cu numele
ecran.bmp(folosiți aplicația Paint) în folderul ​SOARE​.