Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

Clasa a XI – a

Numele și prenumele elevului:

………………………………………………….

SUBIECTUL I 15
puncte

Alegeți varianta corespunzătoare răspunsului corect:


1. În anul 1947 România a devenit stat comunist cu numele oficial de:

a). Republica Socialistă România;


b). Regatul României;
c). Republica Populară Română.

2. Comunismul este un regim politic totalitar:

a). de centru;
b). de extremă stânga;
c). de extremă dreapta.

3. Marea Britanie, ca formă de guvernământ, este:

a). republică;
b). monarhie;
c). principat.

SUBIECTUL II 15 puncte

Așezați cronologic următoarele evenimente istorice:

- a). are loc colectivizarea agriculturii în România;


- b). este dărâmat Zidul Berlinului;
- c). Nicolae Ceaușescu preia puterea în România.
SUBIECTUL III 20
puncte

Realizați corespondența între cele două coloane de mai jos:

a. Nicolae Ceaușescu; 1. ”Omul de oțel”;


b. Hitler; 2. ”Revoluția culturală”;
c. Stalin; 3. P.C.R.”
d. Mao Zedong. 4. democrație;
5. Holocaust.

SUBIECTUL IV 40 puncte

Alcătuiți câte un enunț cu fiecare dintre următorii termeni:


- democrație;
- stalinism;
- partid unic;
- naționalizare.

Notă! Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I

Se acordă câte 5 puncte pentru alegerea variantei corespunzătoare răspunsului corect: 1 – c, 2 –


b, 3 – b. 5p.x3=15p.

SUBIECTUL II

Se acordă 15 puncte pentru așezarea cronologică a evenimentelor istorice: a, c, b.

SUBIECTUL III

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare corespondență realizată corect: a – 3, b – 5, c – 1, d – 2.


5p.x4=20p.

SUBIECTUL IV

Se acordă câte 10 puncte pentru formularea fiecărui enunț corect.


10p.x4=40p.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Total: 100 puncte