Sunteți pe pagina 1din 1

Traseul efectuat pentru a participa la Colocviul Științific „Orientări actuale în

cercetarea doctorală”, organizată de Universitatea de Stat „Aleco Russo”


din mun. Bălți

15.02.2018 mun. Chișinău – 15.12.2018 mun. Bălți – 130 km

15.12.2018 mun. Bălți – mun. Chișinău – 130 km

Total 260 km

Doctorandul anului III Ivanov Constantin