Sunteți pe pagina 1din 18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂNCOTA

JUD.ARAD

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA
ANIMALELOR
SUBACVATICE

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:MONDA ADELINA-RAMONA


GRĂDINIȚA P.N. PÂNCOTA
1. ADP.
 Întâlnirea de dimineață:
‘’ Vieţuitoarele apelor”-creionul magic

 Tranziție :Bună dimineața

2.ALA 1
 Artă : “Decorează peştişorul”- lipire;
 Știință : “Formează grupe de animale subacvatice prin încercuire”-
fisă de lucru.

 Tranzitie :”Peştişorul curcubeu”

3-4.ADE. ACTIVITATE INTEGRATĂ “Călătorie în lumea


animalelor subacvatice”
DLC+DEC(Educarea limbajului+Estetic şi creativ)

DLC.- Educarea limbajului- „Peripeţiile celor trei peştişori”- poveste


creată de educatoare.
DEC- Domeniul estetic şi creativ :„Căsuţa din poveste”-pictură

 Tranziție : “Ne jucăm,ne jucăm”

5.ALA 2
-« Peştişorii muzicali » Joc de mişcare
Copiii vor intra în grupă şi se vor aşeza într-un decor special pregătit pentru ei.
Lumea subacvatică va fi ilustrată prin animalele care o reprezintă.
Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, completarea panoului de prezenţă şi a calendarului
zilei.
„Dimineața a sosit
La grădiniță am venit.
De mana sa ne luam
Si frumos să salutăm:
-Bună dimineața, copii!”

Noutatea zilei constă într-o discuție despre tema zilei și despre cum putem învăţa mai
multe despre animalele subacvatice.
Prin activitatea Creionul Magic care se învârteşte şi alege câte un copil care va trebui
să denumească un animal subacvatic, copiii vor fi antrenaţi în activităţile ce urmează.
În cadrul Activităților liber –alese , copiii vor descoperi la cele 2 centre, materiale legate
de tema activității integrate a zilei, dar și de tema săptămânii după cum urmează:
1. Artă: Decorează peştişorul( lipire de buline cu ajutorul lipiciului)
2. Știință Formează grupe de animale subacvatice prin încercuire- copiii vor munci
independent pe o fişă dată de educatoare.Vor forma grupe prin încercuire, vor colora şi vor
face corespondenţa număr-cifră.
Prin tranziția „Peştişorul curcubeu” , se va face trecerea către activitatea pe domenii
experiențiale . Le voi spune o poveste cu ajutorul planşelor create de educatoare, numită
”Peripeţiile celor trei peştişori”, din care vor învăța că prietenii sunt foarte importanţi şi că
nu e bine să plece singuri de acasă aventurându-se într-un loc necunoscut.
În timp ce cântăm cântecelul “Ne jucăm ,ne jucăm” se realizează tranziția, copiii
fiind invitați să meargă la mese, unde sunt pregătite materialele necesare realizării
activităţii DEC –pictură .Vom picta căsuţa din poveste cum ştim noi mai bine, astfel încât
să nu mai fie albă ci colorată.
Copiii sunt invitaţi la grupul sanitar pentru a se spăla pe mâini, după mânuirea
materialelor necesare activității de pictură(rutină).
În cadrul activităților liber alese se va desfășura un joc de mișcare “Peştişorii
muzicali”, doar că în loc de scăunele vor fi aşezaţi peştişorii.Cel care ramâne ultimul aşezat
pe peştişor, este declarat peştişorul zilei.
NIVELUL I

GRUPA: Mijlocie” Fluturașii”

DATA:07.04.2016

PROF.ÎNV.PREȘC. MONDA ADELINA-RAMONA

TEMA :CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

SUBTEMA: LUMEA SUBACVATICĂ

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADP- Întâlnirea de dimineaţă

TEMA ACTIVITĂŢII:”Vieţuitoarele apelor”

MIJLOC DE REALIZARE: joc

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării


interrelaţionării, împătăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1- să-şi salute colegii şi pe educatoare;


O2- să sesizeze absenţa unui coleg;
O3- să observe vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici
ale acesteia;

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul, problematizarea.
MATERIAL DIDACTIC: scaune, pernuţe, planșe, peştişori coloraţi pentru prins în piept, panou cu
prezența, Calendarul naturii etc

RESURSE: Oficiale: Curriculum pentru învăţământul preşcolar, MECI 2008


Pedagogice: RIP 1-2/ 2009, RIP 3-4/ 2009- Proiectare integrată
Temporale: 15-20 minute
Umane: copiii grupei mijlocii
 ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE COPII- E o zi deosebită iar
sala de grupă e pregătită să-și primească copiii de la grupa
mijlocie”Fluturașii”. Copiii vor fi asezați pe scăunele prevăzute cu
pernuțe, în semicerc. Educatoarea le spune tema zilei și fiecarui copil pe
rând îi pune în piept câte un ecuson reprezentând un peştişor, apoi îi
poftește la loc pe scaunele.
 TRANZIȚIA-Se va cânta cântecul “Ursuleții” executându-se mișcările
impuse de text.
 SALUTUL
„Dimineața a sosit
La grădiniță am venit.
De mana sa ne luam
Si frumos să salutăm:
-Bună dimineața, copii!”
 Se va realiza prin salutarea copiilor de către educatoare,apoi fiecare copil
pe rând își va saluta colegul și va da mâna cu el.
 PREZENȚA
“Dimineaţa a sosit
La grădiniţă am venit
Cine oare n-a sosit?”
 Se va realiza cu ajutorul panoului cu fotografiile copiilor. Preșcolarii vor
sesiza absenții, spunând numele lor.
 CALENDARUL NATURII- Se va stabili anotimpul în care ne aflăm, se
vor denumi zilele săptămânii și ziua, luna, anul în care
suntem.Educatoarea, va completa calendarul naturii cu simbolul
caracteristic vremii din ziua respectivă, ajutată de copii.Vom cânta un
cântecel cunoscut despre vreme “Norii s-au strâns,cerul e gri”.
 NOUTATEA ZILEI: Le spun copiilor că avem musafiri în grupă care au
venit să ne vadă cât suntem de frumoși și deștepți, iar noi trebuie să ne
comportăm civilizat, să răspundem frumos. Azi este ziua când vom
merge într-o călătorie în lumea subacvatică pentru a observa animalele
subacvatice şi mediul lor de viaţă.
 SPARGEREA GHEȚII
“Creionul magic se învârteşte
Şi la cel ce se opreşte
Spune stând foarte cuminte
Un animal subacvatic care-i vine-n minte”
 Se face prin întrebări pe tema: „Vieţuitoarele apelor”.Toţi copiii vor putea
să numească un animal pe care-l consideră simpatic, drăguţ.
 ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI:Pe scaunul povestitorului, vor veni
pe rând doi copii(o fetiță și un băiat)care vor prezenta copiilor întâmplări
referitoare la o experienţă subacvatică, sau despre un animal subacvatic.
 TRANZIȚIE””-poezia “Primavara” de Vasile Alecsandri;
poezia-“Motanul pedepsit” de Elena Farago.
NIVELUL I
GRUPA: Mijlocie „Fluturașii”
DATA:07.04.2016
PROF.ÎNV.PREȘC.:MONDA ADELINA-RAMONA
TEMA :CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

TEMA SĂPTĂMÂNII: LUMEA SUBACVATICĂ

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activităţi liber alese 1

MIJLOC DE REALIZARE: Centre de interes: 1. Artă


2. Știință

TEMA: 1. Artă: Decorează peştişorul (lipire a bulinelor colorate cu ajutorul lipiciului)


2. Știință : “Formează grupe de animale subacvatice prin încercuire”-fişă de lucru .

SCOPUL: -Exersarea deprinderilor de lucru formate anterior;


- Dezvoltarea potențialului creativ al copiilor prin antrenarea lor în activităţi variate,
realizate sub formă de joc sau în spiritul jocului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. Artă: O1- să lipească bulinele pe suprafaţa peştişorului folosind lipiciul;


O2- să lucreze individual;
O3-să stea corect așezat la măsuță.

2. Știință: O1-să formeze grupe de animale subacvatice de acelaşi fel prin încercuire ;
O2- să realizeze corespondenţa număr-cifră;
O3-să coloreze animale subacvatice, folosind culorile adecvate.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul.
MATERIAL DIDACTIC: 1.Artă: peştişor din carton colorat, lipici, buline colorate.
2. Știință: fisă de lucru, creion negru, creioane colorate.
RESURSE: Oficiale: Curriculum pentru învăţământul preşcolar MECI, 2008
Pedagogice: RIP 1-2/ 2009, RIP 3-4/ 2009- Proiectare integrată
Temporale: 20- 30 minute
Umane: copiii grupei mijlocii.
ETAPELE METODE ŞI
OB. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII EVALUARE
ACTIVITĂŢII PROCEDEE
I .Captarea atenţiei Se va face prin intuirea materialelor conversaţia
pregătite pentru copii.Copiii aşezaţi în
semicerc, ascultă indicaţiile aducatoarei.

Voi merge la fiecare centru de interes în


parte şi voi anunţa tema. Voi purta discuţii
referitoare la ceea ce vor realiza copiii cu
ajutorul materialelor puse la dispoziţie şi Verific dacă
II. Anunţarea temei modul de utilizare al acestora. ascultă
conversaţia
şi enunţarea Le reamintesc copiilor câteva reguli de sarcinile și
obiectivelor comportament : vorbim în şoaptă pentru a dacă le pun în
nu-i deranja pe alţii, lucrăm frumos şi aplicare
explicaţia
folosim cu grijă materialele, fiecare
lucrare trebuie terminată.

La centrul artă, copiii vor decora


O1 peştişorul, folosind lipiciul şi bulinele
Conversația
O2 puse la dispoziţia lor.
Demonstrația
III. Desfăşurarea O1 La centrul știință, copiii vor lucra pe fişa
Conversaţia
propriu- zisă a O2 individuală, vor forma grupe prin
Demonstrația
activităţii O3 încercuire, vor face corespondenţa număr-
O4 cifră şi vor colora mulţimea
corespunzătoare. aprecieri
exerciţiul
. verbale

La sfârşitul activităţii, voi merge pe la


IV. Obţinerea
amandouă sectoarele cu toți copiii, pentru
performanţei
a vedea cum au realizat sarcinile propuse.
Copiii sunt întrebaţi dacă le-a plăcut
activitățile propuse.
V. Evaluarea
Voi face aprecieri colective, referindu-mă aprecieri
conversaţia
la fiecare centru în parte . verbale
DATA: 07.04.2016
NIVEL: I GRUPA MIJLOCIE „FLUTURAȘII”
PROF.ÎNV.PREȘC.:MONDA ADELINA-RAMONA
TEMA:CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?
SUBTEMA:”LUMEA SUBACVATICĂ”
FORMA DE REALIZARE:ACTIVITATE INTEGRATĂ DLC+DEC
DENUMIREA ACTIVITĂȚII:”CĂLĂTORIE ÎN LUMEA ANIMALELOR SUBACVATICE”
TEMA ACTIVITĂŢII:
DLC(Educarea limbajului)-„Peripeţiile celor trei peştişori”-povestirea educatoarei;
DEC(Domeniul estetic şi creativ)-„Căsuţa din poveste”-pictură.
TIPUL ACTIVITĂŢII: DLC-predare de noi cunoştinţe;
DEC-formarea și consolidarea priceperilor și deprinderilor.
MIJLOC DE REALIZARE: povestire + pictură
FORMA DE ORGANIZARE:frontal, individual.
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
DLC: - transmiterea de noi informații despre poveşti şi personajele acestora;
- dezvoltarea deprinderii de a se exprima corect, coerent şi expresiv;
-învățarea de noi comportamente pe baza poveștilor.
DEC:-stimularea interesului pentru a realiza tema propusă;
-educarea abilității de a intra în relatie, de a comunica și coopera cu membrii grupului
din care face parte.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DLC
-să asculte cu atenție povestea adusă de scoică;
-să denumească toate personajele poveștii;
- să reţină ideile principale ale poveştii;
-să își exprime părerea despre ce s-a întâmplat în poveste;
-să urmărească toate planşele poveştii, concomitent cu povestirea educatoarei.
-să descopere învăţămintele poveştii prin păţaniile personajelor poveştii;
DEC:
-să intuiască materialele de lucru necesare unei activități de pictură;
-să mânuiască corect materialele de lucru puse la dispoziție;
-să picteze căsuţa dată, muncind în echipă;
-să îşi exprime părerea despre felul în care au colaborat între ei, pentru a realiza tema
propusă;
-să evaluaze/autoevalueze lucrarea prin comparaţie cu cea din poveste.
METODE ŞI PROCEDEE: -conversaţia, explicația, observaţia, demonstraţia
exerciţiul, problematizarea, Metoda Piramida, Metoda Ciorchinele.
MATERIAL DIDACTIC: -planșe cu povestea propusă, imagini din povestea propusă,
animale subacvatice din Marea Neagră, planșă cu Piramida, planşă cu ciorchinele, căsuţă
pentru pictură, tempera, pensule, pahare cu apă, surprize dulci.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 -"Curriculum pentru învăţământul preşcolar";
 -Mitu, F., Antonovici, Ş., "Jocuri didactic integrate pentru învăţământul preşcolar",
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;
 -Culea, L., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Ionescu, D., Anghel, N., "Activitatea
integrată din grădiniţă",Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008;
 -Preda, V., Pletea, M., Grama, F., Cocoş, A., Oprea D., Călin, M., "Ghid pentru
proiecte tematice – abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă",
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;
 Activitatea integrată în grădiniţă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, Ed. Didactică, Bucureşti, 2008;
 Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, nivel 5-
7-ani, Georgeta Toma, Maruţa Ristoiu, Magdalena Anghel, Irinela Nicolae, Daniela
Petre, Editura Delta Cart, Piteşti, 2008;
 Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2/2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 ●Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2/2010, Editura Arlequin;
 ●Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009, Editura Arlequin;
 ●www.didactic.ro

DURATA: 60 min.
EVENIMENTUL CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
DIDACTIC METODE MIJLOACE
MOMENT DLC
ORGANIZATORIC Se creează condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii:
-aerisirea sălii de grupă; conversaţia Sala de grupă Observarea
- se aranjează scăunelele în semicerc Element surpriză o comportamentului
- se pregătesc planşele poveştii şi cele pentru evaluare. scoică bătrână şi copiilor
preţioasă

DEC
Se creează condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii:
-aerisirea sălii de grupă; conversaţia
- se aranjează mobilierul frontal
- se pregăteşte materialul didactic pe măsuţe.

CAPTAREA DLC
ATENŢIEI Se face prin sosirea unui colet pe care il voi deschide impreuna Conversația
cu copiii si care contine un personaj subacvatic, o scoică . interes pentru
Alaturi de scoica in colet mai sunt:plansele povestii si explicațiile scoicii
surprizele scoicii pentru copii. Dialogul şi a educatoarei
Le voi pune intrebari despre scoica, de exemplu: „Stiti ce se
spune despre scoici?” (Ca atunci cand o asezam la ureche, si Conversația
ascultam cu atentie, putem auzi valurile marii).
Scoica aceasta a plecat prin tara ca sa duca copiilor povesti Explicația
despre animalele subacvatice iar azi a ajuns la noi, foarte
fericita ca toti copiii sunteti cuminti si talentati. Ne-a adus si
noua o poveste numita” Peripetiile celor trei pestisori”. Toti
copiii care vor sa auda valurile marii cand vor pune scoica la
ureche vor trebui sa fie atenti la poveste.

DEC
Scoica a adus cu ea o surpriză pe care o vom descoperi Aprecieri verbale
împreună. Descopăr căsuţa din grupă. Căsuţa adusă de scoică Conversaţia
este ca şi cea din poveşti albă adică nezugrăvită.Toţi vom Explicatia
contribui la fel cum au făcut şi peştişorii şi sirenele din poveste frontal
pentru a zugrăvi cu tempera, adică a picta această căsuţă.
Căsuţa este unul din darurile scoicii pentru grupa noastră care
va rămâne aici în grupă pentru a ne juca în fiecare zi cu ea.

REACTUALIZAREA
DLC
Scoica îi întreabă pe cei mici ce povesti cunosc. Acestia Dialogul Planșe cu
CUNOȘTIINȚELOR povestea
raspund intrebarii scoicii. Apoi ii intreaba ce curiozitati stiu Conversatia frontal
despre animalele subacvatice.
individual
DEC
Scoica îi va întreba ce au pictat ultima dată şi le va cere să Conversaţia Căsuţa, pensule,
denumească uneltele necesare unei activităţi de pictură. Dialogul tempera.

ANUNŢAREA DLC individual


TEMEI ŞI A Scoica îi anunță că azi, le-a adus o poveste foarte interesantă,
OBIECTIVELOR din care vor învăța mai multe despre lumea subacvatică şi Conversatia Planşe cu
despre vieţuitoarele ei. Povestea se numeşte „Peripeţiile celor povestea
trei peştişori”.

DEC
Scoica le spune că la fel cum era căsuţa sirenelor din poveste,
nezugăvită adică albă, tot la fel le-a trimis şi ea o căsuţă pe Copiii ascultă cu
care ei o vor picta după bunul plac, vor munci toti impreuna Conversația Căsuţa, atentie
ca si cei din poveste, vor utiliza tempera şi pensula, tempera, obiectivele.
contribuind astfel la decorarea mediului ambiant. Aceasta pensule,
casuta le va folosi in grupa pentru a se juca si a adaposti Şerveţele,
animalutele de jucarie si papusile. pahare cu apa.

DESFĂŞURAREA DLC
ACTIVITĂŢII Așezați pe scăunele în semicerc, copiii vor asculta povestea
„Peripeţiile celor trei peştişori”. Educatoarea va povesti tot Conversaţia, Planşele
conținutul poveștii cu intonație, cu dialog, prezentând povestirea, poveştii Copiii ascultă cu
concomitent cu povestirea şi planşa adecvată. Din când în dialogul. atenţie povestea
când, voi adresa întrebări la care copiii vor fi solicitati sa
raspunda pentru a le stârni interesul și a le stimula
emotivitatea.
DEC
Vom începe activitatea prin încălzirea muşchilor mici ai Căsuţa,
mâinilor, prin efectuarea de exerciţii repetate după modelul tempera,
educatoarei: „Ploaia bate uşor la geam, iar noi cântăm la Explicaţia, pensule Copiii pictează
pian/Batem palmele uşor, mişcăm degeţelele şi învârtim Conversaţia căsuţa dată
moriştile/Degetele adunăm şi apoi le răsfirăm”. muncind în
Aşezaţi în jurul casutei, copiii vor primi tempera şi pensule cu echipă.
care vor începe să picteze căsuţa după bunul plac, utilizând
corect materialele date.

OBȚINEREA DLC
PERFORMANȚEI La finalul activității de povestire, pentru a vedea dacă au fost
atenți, înainte de a asculta valurile mării, scoica îi roagă să o Metoda Panou cu
ajute să rezolve Piramida cu cerințe şi Ciorchinele. Piramida, ciorchinele, Copiii rezolvă
Cerințele piramidei sunt: Ciorchinele. personaje din corect sarcinile
Așază pe partea de jos a piramidei, personajul care ţi se pare poveste date
cel mai răutăcios din poveste.
Așază pe treapta din mijloc a piramidei, personajul caare ţi se
pare cel mai bun din poveste. Planşele
Așază pe treapta de sus a piramidei, personajul care a organizat poveştii
petrecerea.
Voi numi pe rând trei copii care vor completa Piramida, Conversaţia,
punând jetonul corespunzător la locul potrivit. explicaţia
Cerinţele ciorchinelui sunt:
Aşază în ciorchinele galben personajele pozitive adică bune ale
poveştii.
Aşază în ciorchinele mov personajele negative adică rele ale
poveştii.
Conversaţia,
DEC explicaţia,
Toţi copiii pictează căsuţa trimisă de scoică, folosind tempera, dialogul.
după cum consideră ei că e mai bine şi mai frumos, sub Căsuţa din
îndrumările atente ale educatoarei. Copiii colaborează între ei poveste,tempera
pentru a realiza corect sarcinile date. şi pensule.
Copiii pictează
căsuţa.
ASIGURAREA DLC
RETENȚIEI ȘI A După ce am terminat de rezolvat sarcinile piramidei şi ale Conversaţia, Planşe cu Frontal şi
TRANSFERULUI ŞI ciorchinelui, prin întrebări sugestive voi asigura transferul de dialogul, povestea. individual.
REALIZAREA cunoştiinţe. Copiii vor denumi toate personajele poveştii şi explicaţia.
FEEDBACK-ULUI vor spune titlul acesteia. Se va descoperi concluzia generală
adică învăţămintea poveştii(să nu ne aventurăm pe un drum
necunoscut, să nu plecăm singuri de acasă, să ascultăm de cei
care ne vor binele şi pe care îi cunoaştem).

DEC
După ce toţi copiii au pictat căsuţa primită de la scoică voi Conversaţia Căsuţa pentru
pune întrebări despre modul în care aceştia au lucrat, făcând Dialogul pictură, Copiii răspund la
referire la poveste. Vom discuta despre faptul că am muncit ca Explicaţia tempera, întrebările spuse.
o echipă, echipa grupei “Fluturaşilor”, am pus mână de la pensule.
mână până am terminat de pictat căsuţa.

EVALUARE DLC
Evaluarea se realizează prin cele două metode interactive Dialogul, Panouri cu
Piramida şi Ciorchinele. Voi pune întrebări referitoare la modul conversaţia. Piramida şi
în care copiii numiţi au competat cerinţele date. Ciorchinele.

DEC
Evaluarea se realizează prin comparaţie între căsuţa din Conversaţia,
poveşti şi cea pictată de ei. Copiii se exprimă direct faţă de Dialogul, Aprecieri
Planşe cu
ceea ce au realizat bine şi ce ar fi putut realiza mai bine. Toţi Explicaţia. verbale asupra
povestea, căsuţa
copiii îşi vor spune părerea despre activitarea realizată. modului în care au
pictată.
lucrat copiii

ÎNCHEIEREA DLC
ACTIVITĂŢII Pentru că am fost cuminţi şi atenţi, scoica ne va lăsa să
ascultăm valurile mării atunci când o vom aşeza la ureche. Conversaţia Scoica
Aşezaţi pe scăunele, scoica va trece pe rând la fiecare copil. Dialogul
Noi va trebui să facem linişte. Ne-a adus și recompense pe care
le vom descoperi în cea de-a doua activitate. Apreciez faptul că
au lucrat corect la realizarea celor două panouri cu Piramida şi
Ciorchinele făcând aprecieri colective.
DEC
Evidenţiez efortul colectiv depus pentru participarea la Căsuţa
activitate şi realizarea obiectivelor respectiv pictarea căsuţei Conversaţia,
primite.Voi face aprecieri colective asupra activității și voi dialogul.
răsplăti toți copiii cu o surpriză dulce primită de la scoică.
Se fac aprecieri
colective asupra
TRANZIȚIA către activitatea practică se va face prin modului în care
cântecelul”Ne jucăm,ne jucăm”. s+au comportat
copiii pe parcursul
întregii activităţi.
NIVELUL I

GRUPA: MIJLOCIE „FLUTURAȘII”

DATA: 07.04.2016

PROF.ÎNV.PREȘC.MONDA ADELINA-RAMONA

TEMA :CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

SUBTEMA: LUMEA SUBACVATICĂ

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități liber alese 2

TEMA ACTIVITĂȚII:”Peştişorii muzicali”

MIJLOC DE REALIZARE: joc de mișcare.

SCOP: formarea capacității de a utiliza deprinderile însușite în diferite contexte și


de a se așeza în siguranță deasupra peştişorului, respectând regulile jocului.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1-să asculte cu atenție regulile jocului;

O2-să respecte regulile stabilite de comun acord cu membrii grupului;

O3-să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, fair-play;

04-să se aşeze pe peştişor atunci când CD-player-ul se opreşte .


STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE:
Explicația , conversația, demonstrația, exercițiul.
MATERIAL DIDACTIC:CD-player, peştişori din hârtie, pernuţe.
RESURSE:Oficiale:Currículum pentru învățământul preșcolar MECI,2008
Pedagogice ; RIP 1-2/2009,RIP3-4/2009-Proiectare integrată
Temporale :10-15 min
Umane:copiii grupei mijlocii
EVENIMENTUL CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
MOMENT Pernuţele vor fi aşezate în cerc iar Conversația
ORGANIZATORIC deasupra lor peştişorii decoraţi la sectorul
ARTĂ, cu unul mai puţin decât numărul
copiilor.
ANUNȚAREA TEMEI Le voi comunica că vom juca jocul Explicația
ȘI A OBIECTIVELOR „Peştişorii muzicali”. Ei vor trebui să fie
atenţi la peştişori şi la muzică, să se aşeze
cu grijă ca să nu rupă peştişorii, să nu se
împingă, să nu se certe, să nu se supere.
EXPLICAREA ȘI Le explic modul în care va decurge Demonstrația
DEMONSTRAREA activitatea. Aşadar vom sta în picioare în
JOCULUI faţa peştişorilor şi vom dansa în cerc, Explicaţia
deplasându-ne încet toţi în aceeaşi Dialogul
direcţie. În momentul în care muzica se
opreşte va trebui să ne aşezăm rapid pe
cel mai apropiat peştişor. Copilul care va
rămâne fără peştişor va fi eliminat iar o
dată cu el va lua şi un peştişor din cerc.
Cel care va rămâne ultimul aşezat pe
peştişor va fi desemnat peştişorul zilei şi
va fi aplaudat.
Vom realiza un joc de probă apoi vom
începe jocul propriu-zis. Jocul de probă
EXECUTAREA La un semnal, când se dă drumul la CD, Jocul
JOCULUI DE CĂTRE toţi copiii se deplasează dansând în Explicaţia
COPII aceeaşi direcţie.Când se opreşte cd-
playerul copilul care nu are peştişor să se
aşeze va fi eliminat şi tot aşa până când Observarea
va rămâne un singur copil aşezat. comportamentu-
ÎNCHEIEREA Se fac aprecieri generale și pozitive Conversaţia lui verbal și non-
ACTIVITĂȚII asupra modului în care copiii s-au verbal al copiilor
comportat în timpul activității. Se Dialogul pe durata întregii
desemnează peştişorul zilei toţi copiii îl activităţi.
aplaudă.

S-ar putea să vă placă și