Sunteți pe pagina 1din 8

Data limită de predare a proiectului în forma finală:

Iunie 2019

Indicaţii de tehnoredactare:
Iniţializare pagină (aşezarea în pagină):
Sus 2,8 cm
Jos 2,8 cm
Stânga 3 cm
Dreapta 2,8 cm
Font → Times New Roman → la 1 rând.
Pagina 1 → caractere 20
Pagina 2 → caractere 20
Paginile următoare:
Titlul → caracter 16,
Conţinut → caracter 14
Se folosesc diacritice: ş,ţ,ă,î,â.

Schema fişei tehnice


1. Definiţie
2. Scop
3. (Loc)
4. Materiale necesare
5. Pregătire psihică
6. Pregătire fizică
7. Execuţie
8. Notare / interpretare
9. Îngrijire / intervenţii după tehnică
10. Incidente şi accidente
11. Observaţii

1
Exemplu
Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” Iaşi

Proiect de absolvire

Examenul de absolvire a şcolii postliceale sanitare


Calificarea profesională: asistent medical generalist

Îngrijirea pacientului cu …..

Îndrumător,
Prof. ................. Absolvent,
...................

............
ÎNGRIJIREA PACIENTULUI
CU ……
Structura proiectului de absolvire

I. Argument → (vezi exemplu) 1 pag

II. Îngrijirea pacientului cu …


Obiectiv 1: 2-3 pag –
Noţiuni generale de anatomie şi fiziologie – schematic. anatomie
2 pag –
fiziologie
Obiectiv 2:
Prezentarea generală a afecțiunii (Denumirea afecţiunii) 5-6 pag
a. Definiţia
b. Clasificare
c. Etiologia
d. Simptomatologie
e. Diagnostic
f. Evoluţie şi prognostic
g. Tratament
h. Complicaţii
Obiectiv 3:
Rolul autonom şi delegat al asistentului medical în îngrijirea
pacientului cu ..... 2 pag.
( se va exemplifica ce înseamnă rol delegat, rol autonom pentru un
pacient cu......)
a. Fişa tehnică nr. 1 2 pag.
b. Fişa tehnică nr. 2 2 pag.
c. Fişa tehnică nr. 3 2 pag.
a. Fişa tehnică nr. 4 2 pag.
(Se vor prezenta fişe tehnici din activitatea asistentului medical care îngrijeşte un pacient cu ...
vezi schema fişei tehnice ataşate).
Obiectiv 4:
Procesul de îngrijire al unui pacient cu ...
a. Culegerea datelor - interviu
b. Identificarea nevoilor fundamentale afectate- enunțarea 2 pag.
problemelor de dependență/diagnostice de îngrijire la 2 pag.
pacientul cu...... 2 pag.
c. Plan de îngrijire
Obiectivul 5:
1 pag.
Educaţia pentru sănătate la un pacient cu…

III. Bibliografie – (prenume, nume, titlul cărţii, volum, ediţie, editură,


1 pag.
anul apariţiei, pagina)

IV. Anexe → Scheme, fotografii etc.


ARGUMENT

.................. este o boala caracterizata prin............... ....................


Scopul prezentului proiect este de a identifica problemele de ingrijire specifice pentru un
pacient cu ..............................
Problemele pe care le poate prezenta un pacient cu .....................si de care trebuie sa tina seama
asistentul medical la intocmirea planului de ingrijire sunt:
Obiectivele prezentului proiect sunt:
Obiectiv 1 - Noţiuni generale de anatomie şi fiziologie
Obiectiv 2. Prezentarea generală a afecțiunii
Obiectiv 3 Rolul autonom şi delegat al asistentului medical în îngrijirea
pacientului cu ....
Obiectiv 4 Procesul de îngrijire al unui pacient cu ...
Obiectiv 5 Educaţia pentru sănătate la un pacient cu…
Dezvoltarea obiectivelor proiectului au la baza urmatoarele competente profesionale:
1. Urmărirea si notarea in foaia de observaţie a funcţiilor vitale si vegetative.
2. Cunoaşterea si aplicarea regimurilor dietetice in diferite boli.
3. Utilizarea rezultatelor evaluării pentru identificarea priorităţilor in ingrijirea pacientului si
clasificarea unui plan al tuturor activităţilor de ingrijire.
4. Cunoaşterea stilului de viata, a condiţiilor de trai si de munca, a efectelor asupra stării de sănătate.
5. Asigurarea mediului adecvat odihnei si supravegherea bolnavului.
6. Cunoaşterea metodelor de administrare a medicamentelor.
7. Acordarea de ingrijiri pentru prevenirea complicaţiilor in diferite afecţiuni.
8. Cunoaşterea pregătirii bolnavilor si a materialelor necesare pentru recoltări de produse
biologice, patologice. Explorări funcţionale, examen radiologie etc.
9. Acordarea de ingrijiri in situaţii de urgenta.
10. Realizarea educaţiei in scopul prevenirii complicaţiilor si menţinerea unui grad ridicat de
sănătate.

Aplicarea procesului de ingrijire la pacienti cu ............... s-a finalizat prin analiza unui caz cu
.............– caz pentru care s-a elaborat un interviu. Pe baza interviului realizat s-au evidentiat
problemele de dependenta specifice.
In final a fost elaborat planul de ingrijire la un pacient cu ............ respectand obiectivele
generale ale proiectului. Pe plan au fost evidentiate problemele de dependenta, obiectivele de
ingrijire, interventiile autonome si delegate aplicate, precum si evaluarea interventiilor aplicate.
Obiectiv 1 - Noţiuni generale de anatomie şi fiziologie

…………………..

Obiectiv 2. Prezentarea generală a afecțiunii

………………………………

Obiectiv 3 Rolul autonom şi delegat al asistentului medical în îngrijirea pacientului cu ....

…………………………………..

Obiectiv 4 Procesul de îngrijire al unui pacient cu ...

A. CULEGEREA DATELOR

INTERVIU
1. Informaţii generale:
a. Numele şi prenumele:
b. Vârsta
c. Profesia
d. Localitatea de domiciliu:
e. Diagnosticul la internare:
f. Data internării:

2. Obişnuinţe de viaţă:
a. Consumatoare de: Alcool – Cafea – Tutun – Drog –
b. Alergii cunoscute –

3. Probleme de sănătate:
a. Antecedente medicale personale:
b. Antecedente heredocolaterale
c. Motivele internării actuale
d. Istoricul stării actuale:
4.Examenul clinic general:

e. Tegumente şi mucoase
f. Greutate
g. Înălţime
h. Ţesut celular subcutanat – normal reprezentat
i. Sistem ganglionar şi limfatic
j. Aparat loco-motor
k. Aparat respirator
l. Aparat cardio-vascular
m. Aparat digestiv
n. Aparat uro-genital
o. Sistem nervos şi organe de simţ

5. Investigaţii:
a. Examenul sângelui – analize si valori
b. Examenul urinei
c. Alte examene de specialitate: examene cu rezultate/ interpretarea lor

6. Tratamente:
a. Tratament medicamentos
7. Epicriza şi recomandări la externare:

B. Nevoile fundamentale afectate – enunțarea problemelor de


dependență/diagnosticelor de îngrijire

Ex. se trec nevoile identificate dupa interviu ca fiind modificate/alterate si problemele de


dependență/diagnosticele de îngrijire

1. Nevoia de respira și a avea o bună circulație


2. Nevoia de a elimina
3. Nevoia de a comunica

1. Alterarea potențială a funcției respiratorii,diminuarea debitului cardiac…


2. Incontinență prin nevoia imperioasă de a urina,alterarea eliminării intestinale…
3. Alterarea comunicării verbale,deficit al capacității de comunicare…
C. Plan de ingrijire
Data Probleme şi diagnostice Obiectivele Evaluarea
Intervenţii
de îngrijire de îngrijire îngrijirilor

Obiectiv 5 Educaţia pentru sănătate la un pacient cu…