Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII-a
Data:
Profesor:
Disciplina : Matematica
Unitatea de învăţare: Calcul algebric.Rapoarte algebrice.
Subiectul :Oră de sinteză
(𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮𝐫𝐭𝐚𝐭, 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢, 𝐫𝐚𝐩𝐨𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐠𝐞𝐛𝐫𝐢𝐜𝐞 )

Tipul lecţiei : de formare a capacităților de analiză- sinteză a cunoștințelor


Subcompetente:
Descompunerea unei expresii algebrice în produs de factori, utilizînd formulele calculului prescurtat.
Obiectivele operaţionale ale lecţiei: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1: să enunţe formulele de calcul prescurtat invăţate ;
O2: să efectueze corect operaţii cu numere reale reprezentate prin litere;
O3: să folosească formulele de calcul presurtat şi să le aplice corect in rezolvarea exercitiilor şi problemelor
O4 :să efectueze corect descompunerea în factori primi ai unei expresii algebrice
O5 : Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunostinţelor în probleme variate
Mijloace şi strategii didactice

1. Materiale suport: tabla, caiete, creta.


2. Metode: conversaţia, munca individuala, exercitiul, demonstratia, explicatia
3. Forme de evaluare: scrisă
4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual
Desfăşurarea lecţiei
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
1.Evocare Asigur condiţiile necesare începerii lecţiei.
Conversaţia
Verific prezenţa; notez absenţele
Motto : «Obiectul matematicii este atât de serios, încât este util să nu pierdem ocazia
pentru a-l face puţin mai distractiv.» (Blaise Pascal) Conversatia Frontală

2. Realizarea Anunţ obiectivele lecţiei


Elevii vor răspunde la întrebări de tipul:
sensului Care sunt formulele de calcul prescurtat, formulele ridicării la putere?
O1 Elevii răspund: Frontala

O2 (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 ;

O3 (𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 ;
Conversatia
O4 2
(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎 − 𝑏 ; 2
Exercitiul
Demonstratia
O5
a m * a n  a m n
a m : a n  a mn
O1
O2 Se propun spre rezolvare urmatoarele exerciţii:
3.Reflecţia O3 1 . Calculaţi:
O4 a)(2𝑦 + 3𝑥)2 =
O5 𝑏)(4𝑥 + 𝑦)2 =
𝑐)(2𝑥 − 3𝑧)2 =
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate
Rezolvare: individuală
1)2𝑦 + 3𝑥 2 = 4𝑦 2 + 12𝑥𝑦 + 9𝑥 2
2)(4𝑥 + 𝑦)2 = 16𝑥 2 + 8𝑥𝑦 + 𝑦 2
3)(2𝑥 − 3𝑧)2 = 4𝑥 2 − 12𝑥𝑧 + 9𝑧 2

2. Sa se efectueze: (2𝑥 2 − 5𝑦)2 =

Rezolvare:(2𝑥 2 − 5𝑦)2 =(2𝑥 2 )2 − 2 ∙ 2𝑥 2 ∙ 5𝑦 + (5𝑦)2=4𝑥 4 − 20 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑦 + 25𝑦 2

3. Sa se efectueze:a) (4xy+3)(4xy-3)=

Rezolvare:

a)(4xy+3)(4xy-3)=(4xy)2 − 9 = 16𝑥 2 𝑦 2 − 9
Conversatia
4. Scrieţi în ordine crescătoare numerele
Exercitiul

 
5 2 3
2 2 2 * 2 2 3 0
3 * 9; 4 ; ; 3 ;3 * 53
2 6
5. Aflaţi domeniul valorilor admisibile al raportului algebric.
a2  3
2a
Strategia didactică
Etapele lecţiei OB. Conţinutul instructiv-educativ
Metode şi Forme de
procedee activitate

Bilanţul lecţiei
Extindere Pe parcursul orei am reuşit să:.......
Aş vrea să precizez....................
Este foarte clar.........
Voi ţine minte..............
Tema pentru acasa Ex. 7( c), 9(c)
TEST DE EVALUARE- RAPOARTE, PROCENTE SI PROPORTII

Se acorda 10 punct din oficiu ! Timp efectiv de lucru 30 minute

SUBIECTUL I (30p) – Se trec numai rezultatele

5p 1. Rezultatul calculului  x  5 este egal cu ...


2

5p 2. Forma descompusă a expresiei x 2  6 x  9 este egală cu …


5p 3. Solutia pozitiva a ecuatiei 𝑥 2 =25 este...
5p 4. Media geometrica a numereler 𝑥 = 3 − √5 si 𝑦 = 3 + √5 este....
5p 5. Daca 𝑎2 − 𝑏 2 = 12 si 𝑎 − 𝑏 = 3, atunci 𝑎 + 𝑏 este egal cu … ..
5p 6. Daca aria unei camere in forma de patrat este de 36 𝑐𝑚2 , atunci perimetrul camerei este
egal cu....
SUBIECTUL al II - lea (30p) – Se trec rezolvările complete

10p 1. Rezolvati in R ecuatia: 27-3(𝑥 + 2)2 = 0


10p 2. Descompuneti in factori primi expresia x 2  2 x  3 .
10p 3. Fie x, y ∈ 𝑅. Calculati (2𝑥 + 𝑦)2 -(2𝑥 − 𝑦)2

SUBIECTUL al III- lea (30p) – Se trec rezolvările complete


2 2
15p 1. Aratati ca 𝑥 = (√2 + √7) -(1 + √14) este intreg.
15p 2. Daca 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 𝑠𝑖 𝑎 − 𝑏 = 2, calculat𝑖 𝑎2 + 𝑎 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 − 𝑏.

Succes!
Barem de corectare si notare

Se acorda 10 puncte din oficiu.

1. 𝑥 2 − 25𝑥 + 25 5p
Subiectul I
2. (𝑥 − 3)2 5p
3. 𝑥 = 5 5p
4.2 5p
5.4 5p
6.24 5p

Subiectul al 1.27-3(𝑥 + 2)2=0


II-lea (𝑥 + 2)2 = 9
𝑥 + 2 = 3 sau 𝑥 + 2 = −3 5p
𝑥 = 1 sau 𝑥 = −5 5p
2.𝑥 2 + 2𝑥 − 3 = 𝑥 2 + 3𝑥 − 𝑥 −
3= 5p
= 𝑥(𝑥 + 3) − (𝑥 + 3) = 3p
= (𝑥 + 3)(𝑥 − 1) 2p
3. (2𝑥 + 𝑦)2 = 4𝑥 2 +4xy+𝑦 2 3p
(2𝑥 + 𝑦)2 = 4𝑥 2 -4xy+𝑦 2 3p
(2𝑥 + 𝑦)2 -(2𝑥 − 𝑦)2 =(2𝑥 +
𝑦)2 = 4𝑥 2 +4xy+𝑦 2 -(4𝑥 2 - 1p
4xy+𝑦 2 )=8𝑥𝑦

Subiectul al 2 5p
1. (√2 + √7) = 9 + 2√14
III-lea 2 5p
(1 + √14) = 15 + 2√14
2 2
(√2 + √7) -(1 + √14) =9 +
4p
2√14 − 15 − 2√14 =-6
1p
-6∈ 𝑍
2.𝑎2 + 𝑎 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 − 𝑏 =
5p
𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 + 𝑎 − 𝑏 =
5p
= (𝑎 − 𝑏 )2 − (𝑎 − 𝑏) = 4p
=22 + 2 = 1p
=6
Total 100 p