Sunteți pe pagina 1din 3

Nume şi prenume:...................................... Data:..............

Fisa de lucru
Diviziuni ale unui întreg. Comparare, ordonare

4 1 2 7 8 6
1. Ȋncercuieşte numărătorul din fracţiile următoare: ; ; ; ; ; .
8 5 5 2 2 8
4 1 2 7 8 6
2. Ȋncercuieşte numitorul din fracţiile următoare: ; ; ; ; ; .
8 5 5 2 2 8

3. Scrie ce fracție din desen reprezintă suprafața colorată/ necolorată în fiecare caz:

4. Reprezintă prin colorare fracția dată:

2 1 4 6 2
4 2 4 8 3

5. Reprezintă grafic şi compară următoarele perechi de fracții:

a) 1 2; b) 1 2; c) 2 3;
2 4 4 8 5 5
3 3; 9 1; 7 8;
6 2 10 10 8 8

6. Reprezintă grafic prin segmente următoarele fracţii: 2 ; 1; 4; 3; 1; 1 .


` 5 2 5 3 3 4
7. Scrie toate fracţiile care au numitorul 8 şi numărătorul mai mic decât 8.
8. Reprezintă grafic fracţiile 1; 2; 4. Ce observi?
2 4 8

9. Adevărat sau fals?

a)
3
5<1 □ 4
4 =1 □ 3
8 <1 □ 1
5 >
2
5 □
.□
1
b) O zi dintr-o săptămână se scrie ca fracţie 5

c)
2 2 1
Fracţiile 2 ; 5 ; 8 sunt echiunitare. □
d) Mama mănâncă 2 din cele 10 mere, adică 5 .
1

e)
7 8 3
Fracţiile 2 ; 2 ; 8 sunt supraunitare. □
sunt subunitare. □
1 3 3
f) Fracţiile 2 ; 5 ; 8
g)

h)
1 2 4
Fracţiile 2 ; 4 ; 8 sunt egale. □
i)
1
Ȋn sacoşă a mai rămas un sfert din cantitatea iniţială de mere, adică 3 . □
j)
1
2 din numărul 22 o reprezintă 11. □
10. Scrie sub formă de fracţie: o pătrime, trei cincimi, patru optimi, două şeptimi, o şesime,
două noimi, o zecime, nouă zecimi.
4 5 7 2 3 6
11. Ordonează crescător şi descrescător fracţiile: ; ; ; ; ; .
8 8 8 8 8 8
4 4 4 4 4 4
12. Ordonează crescător şi descrescător fracţiile: ; ; ; ; ; .
6 7 9 10 8 5
13. Scrie trei fracţii subunitare, trei supraunitare şi trei echiunitare.
14. A câta parte reprezintă:
a. Un stilou dintr-o cutie de zece stilouri?
b. 1 kg de cireşe dintr-o lădiţă de 6 kg cireşe?
c. O păpuşă dintr-o cutie cu trei păpuşi?
d. O lalea dintr-un buchet de 10 lalele?
e. 50 de lei din 100 lei?
f. O carte dintr-un pachet cu 5 cărţi?
g. O prăjitură dintr-o tavă cu 9 prăjituri?

15. Scrie ce fracţie reprezintă numerele date faţă de întreg:


a. O oră dintr-o zi;
b. 2 zile dintr-o săptămână;
c. 6 luni dintr-un an.