Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC „Emil Racoviţă” TECHIRGHIOL

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR 14


TEL./ FAX 0241/735764, 0341730910
e-mail : secretariat@liceultechirghiol.ro
www.liceultechirghiol.ro

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că doamna înv./ instit./ prof. înv. primar ............. ................
…….....................................................…..............……, consilier educativ al clasei
…....................... la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Techirghiol, în anul şcolar 2014 -2015, a
realizat pregatirea elevilor pentru atingerea obiectivelor si competentelor specifice impuse de
curriculumul scolar , materializate in progresul elevilor la clasa .
( 2010-2011- procent promovabilitate-……….)
( 2011-2012- procent promovabilitate-……….)
( 2012-2013- procent promovabilitate-……….)
( 2013-2014- procent promovabilitate-……….)
( 2014-2015- procent promovabilitate-……….)

Se eliberează prezenta pentru completarea dosarului personal.

Director, Responsabil
prof. Munteanu Adrian Comisie Metodică Învăţători,
prof. înv. primar Simula Elena Mariana
LICEUL TEORETIC „Emil Racoviţă” TECHIRGHIOL
STR. NICOLAE BĂLCESCU NR 14
TEL./ FAX 0241/735764, 0341730910
e-mail : secretariat@liceultechirghiol.ro
www.liceultechirghiol.ro

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că doamna înv./ instit./ prof. înv. primar ............. ................
…….....................................................…..............……, consilier educativ al clasei
…....................... la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Techirghiol, în anul şcolar 2014 -2015, a în
cadrul Comisiei Metodice a Învăţătorilor, activitatea cu tema ........................
…....................................................................................................................,
costând în ....................................................................................................................
Se eliberează prezenta pentru completarea dosarului personal.

Director, Responsabil
prof. Munteanu Adrian Comisie Metodică Învăţători,
prof. înv. primar Simula Elena Mariana

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că doamna înv./ instit./ prof. înv. primar ............. ................
…….....................................................…..............……, consilier educativ al clasei
…....................... la Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Techirghiol, în anul şcolar 2014 -2015, a
susţinut în cadrul Comisiei Metodice a Învăţătorilor, activitatea cu tema ........................
…....................................................................................................................,
costând în ....................................................................................................................
Se eliberează prezenta pentru completarea dosarului personal.

Director, Responsabil
prof. Munteanu Adrian Comisie Metodică Învăţători,
prof. înv. primar Simula Elena Mariana

S-ar putea să vă placă și