Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele________________________

VARIANTA 3

1. Procesul formarii are la baza pricipiile:

a) pedagogiei

b) andragogiei

c) etiologiei si entomologiei

2. Formatorul are rolul de a :

a) facilita procesul prin care are loc invatarea

b) preda folosind metode si tehnici de invatare.

c) ajuta adultii sa comunice mai bine

3. In timpul formarii este necesar sã facem legãturi între.

a) participantii la training

b) ceea ce participantii cunosc deja si ceea ce vrem sã îi învãtãm

c) intre formator si participanti

4. Dinamica grupului se referã la:

a) modul in care diferiti membri participã în cadrul grupului si comunicã unul cu altul.

b) Cat de repede rezolva problemele grupul

c) Prieteniile care se leaga intre participanti in urma cursului

5. Pentru a instrui viitorii operatori ai unui utilaj, metoda recomandata este:

a) discursul

b) demonstratia

c) jocul de rol

6. In cadrul procesului formarii:

a) adultii trebuie sanctionati atunci cand gresesc

b) pozitionarea formatorului pe pozitii de forta ii va face pe cursanti sa invete mai bine

c) formatorul va da doar feed-back pozitiv, iar in caz de greseli va oferi sugestii si alernative

7. Ce urmarim prin evaluarea procesului de instruire?

a) daca obiectivele au fost realizate

b) daca toti participantii au fost prezenti

c) daca am parcurs tot cursul

8. Scopul unui program de formare este:

a) atingerea obiectivelor stabilite

b) sa aflam informatii despre curs


c) intelegera principiilor teoretice ale invatarii

9. Prelegerea/discursul este:

a) un mijloc de a preda specific instruirii traditionale, cu eficienta limitata

b) O scurtã prezentare fãcutã participantilor cu scopul a prezenta un principiu, proces sau situatie

c) O metoda plictisitoare si greu de folosit

10. Gemenii obraznici:

a) au propria sedinta in ultimul rand

b) sunt doar niste copii needucati

c) trebuie eliminate urgent de la curs

11. Studiul de caz:

a) este o metoda descriptiva

b) propune din start solutii de rezolvare a problemelor

c) nu propune solutii, acestea trebuie sã vinã din discutiile de grup

12. Jocul de rol este metodã de instruire în care participantii interpreteazã un rol realist într-o situatie:

a) prin gruparea participantilor in functie de preferinte

b) prin discutii libere, teoretizand asupra principiilor problemei

c) prin utilizarea tehnicii acvariului

13. Procedura de bazã in metoda demonstratiei constã în

a) a prezenta fapte si actiuni

b) a arãta, a spune, a face.

c) a transmite informatii precise

14. Ca avantaje in instruire exercitiile:

a) Pot constitui instrumente de instruire eficiente dacã au legãturã cu obiectivele

b) Pot fi ineficiente pentru învãtare

c) pot fi percepute ca un joc irelevant

15. Brainstormingul este o metoda folositã :

a. pentru a extrage de la participanti cât mai multe informatii si idei,

b. pentru limitarea conversatiei

c. pentru a vedea cat de multe stiu participantii