Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Faza pe școală-22 decembrie 2017-clasa a V- a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Se acordă 10 puncte din oficiu.Total 120 de puncte

Citeşte, cu atenţie, următoarele texte :

A. „Cele ce vreau să povestesc s-au petrecut de asemenea într-un mic oraş, un oraş cu străzi prost pietruite
si cu mulţi pomi, unde fiecare ştie totul despre celălalt…
Un om din cale afară de ciudat locuia în oraşul acesta, omul acesta nu era prea înalt, cam gros si
şchiopăta de-a binelea de un picior, avea nişte ochi foarte strălucitori si un surâs din cele mai plăcute…
Marea lui avere şi-o cheltuia pentru un singur lucru: ca să facă bucurie copiilor. Îi erau tare
dragi…! Ţinea să fie prieten cu fiecare. La început se adresa copilului cam în felul acesta: "Toto, ia vino
la moşul, să fim prieteni". Si, ciudat, copiii i se repezeau deodată în braţe. Din pricină că nu vorbea decât
cu copiii si din pricină că fiecăruia, până a nu-i şti numele, îi spunea Toto, lumea îi zicea "Toto".
În oraşul acela trăiau cei mai fericiţi copii. Dacă vreun micuţ zdrenţăros, cu nasul vânăt şi
murdar, stătea vrăjit lângă vitrina magazinului cu jucării, Toto răsărea ca din pământ lângă el. Privea
câteva clipe, dus pe gânduri, vitrina, se schimba de pe un picior pe celălalt şi, după ce tuşea de câteva ori,
ca pentru a-şi stăpâni o mare emoţie, îl ruga pe copil să-i facă plăcerea de a-şi alege o jucărie, dar una
oricât de scumpă, pe care, iată, va plăti-o el imediat.
Puţin timp după venirea lui în oraş, Toto cunoştea toţi copiii şi era cunoscut de toţi.
Poate că-n celelalte oraşe vor fi existând copii care să nu creadă în existenţa zânelor şi a lui Moş
Crăciun, în orăşelul nostru însă, datorită lui Toto, aşa ceva n-avea cum să se întâmple.”
Magda Isanos, Toto
B.„… Ştiţi, o faptă bună nu se plăteşte cu nimic, altfel n-ar mai fi o faptă bună.
Toamna, primăvara şi vara, domnul Manoilă avea parcă ceva mai multa vreme
şi mergea în câte o staţie de tramvai mai aglomerată, ajuta oamenilor bătrâni să urce-n vagon, ajuta celor
prea încărcaţi, le ridica sacoşele sau copiii. Pe urmă, se plimba pe străzi, şi dacă vedea copii alergând -
neatenţi, cu şireturile desfăcute, gata sa dea cu capul intr-un zid sau într-un copac, îi oprea, şi, cu blândeţe,
le explica de ce nu e bine să facă aşa, care sunt pericolele, ce li se putea întâmpla… Mulţi erau atât de
miraţi, că rămâneau cu gura căscată. Pe urmă, se dumereau şi-ncepeau să râdă-n gura mare, fugind mai
departe şi făcând semne cu degetele spre cap, cu gestul expresiv care vrea să zică «tra-la-la» sau «nebun».
O fetiţă, pe care-o oprise odată fiindcă-şi târa ghiozdanul prin zăpadă, îl ascultase niţel, apoi se scotocise
prin buzunare şi-i întinse 25 de bani.
De data aceea fusese el uimit, încât nici n-avusese timp să refuze.
O singura dată, un singur băieţel, de vreo 9 ani, îi spusese mulţumesc, pentru că-l pusese să-şi înnoade
şireturile, şi chiar intrase cu el în vorbă.
- Dumneavoastră sunteţi pensionar, domnule?
- Da, de 18 ani sunt pensionar.
- Dumneavoastră aveţi timp…lumea care e la serviciu are foarte puţin timp, aşa e şi cu părinţii mei şi
cu toată lumea. Vă mulţumesc încă o dată.
Seara, când cădea zdrobit de alergătură, îşi spunea uneori: Ai făcut treabă bună astăzi, acum culcă-te,
bătrânule bun din strada Speranţei.
Ileana Vulpescu, Candidaţi la fericire

Răspunde corect tuturor cerințelor formulate în sarcinile de lucru.

SUBIECTUL I
a.Înțelegerea textului ficțional/nonficțional -16 puncte
1 Precizează două moduri de expunere prezente în textul B. 8 puncte
.
2. Transcrie două imagini artistice diferite, câte una din fiecare text-suport, precizând felul
lor. 8 puncte
2.b.Scrierea despre textul ficțional/nonficțional -30 de puncte

Scrie o compunere de minimum 20 de rânduri (200 de cuvinte) în care, valorificând


conținutul celor douặ texte ,să prezinţi raportul dintre realitate şi ficţiune.
În alcătuirea compunerii vei avea în vedere următoarele repere:
- ilustrarea, cu exemple din text, a două caracteristici ale operei literare; 6 p.
- evidenţierea, cu exemple din text, a raportului dintre realitate şi ficţiune; 8 p.
- identificarea şi interpretarea expresivităţii a două imagini artistice 8 p

- identificarea elementelor de construcție a operei literare menționate 4p

SUBIECTUL II Practica rațională și funcțională a limbii -10 puncte

Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două fragmente, alcătuieşte o compunere de 15-
20 de rânduri, în care să prezinţi o întâmplare (reală sau imaginară) care să ilustreze
afirmaţia următoare: Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.
Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:
-Propunerea unui titlu sugestiv; (2p)
-Respectarea relaţiei dintre titlu şi conţinutul compunerii; (2p)
-Utilizarea a cel puţin două dintre modurile de expunere cunoscute; (2p)
-Dezvoltarea în mod convingător a ideii indicate în sarcina de lucru; (2p)
-Originalitatea ideilor privind tema propusă. (2p)

SUBIECTUL III Elemente de construcție a comunicării-40 de puncte

1. Scrie tipul sunetelor din cuvintele ochi şi gestul.4p


2. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în textele A și B:rặsặrea,niţel.4p
3.Notează antonimele cuvintelor scrise îngroșat în textele A și B:fericiti,sặ râdặ. 4p
4. Numeste personajele care participa la actiune in textul B. 4p
5. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului nod (cel puţin 4 termeni).
6. Dezvoltă următoarea propoziție simplă, adăugând un atribut: Băiețelul se supără. 4p
7. Transcrie, din primul paragraf al textului B, o propoziție enunțiativă negativă. 4p
8. Motivează utilizarea virgulei în enunțul: - Dumneavoastră sunteţi pensionar, domnule? 4p
9. Precizeazặ numặrul de litere şi de sunete din cuvintele:ghiozdanul, ciudat,dragi, ,existent.
4p
10.Transcrie , din textele date, câte un enunţ asertiv şi precizeazặ-i predicatul, spunand
timpul si persoana la care se aflặ. 4p