Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Bucuresti Anul şcolar 2007-

2008
Educaţie antreprenorială 1 oră / săptămână
Profesor : Mladinovici Ecaterina

PLANIFICARE ANUALA LA CLASA a X –a / liceu


NR UNITATEA COMPETENŢ CONŢINUTURI NR. SĂPT OBS.
CR DE E SPECIFICE ORE
T ÎNVĂŢARE
 Motivaţia muncii
1 Managementul 1.1  Alegerea traseului profesional şi problema mobilităţii 8 1-8
resurselor 2.1 profesionale
personale 3.1  Individul ca întreprinzător
4.1  Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes
 EVALUARE
1.2.
2 Iniţierea şi 1.3. Planul de afaceri şi problemele aplicării acestuia
 9 9 - 17
derularea unei 2.2. Condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale

afaceri 2.3. Instrumente necesare studierii pieţei

4.2. Resursele necesare derulării unei afaceri (financiare, materiale,

4.3. umane)
5.1.  Obţinerea produsului
 Promovarea produsului
 Evaluarea afacerii; decizii posibile referitoare la
afacere: continuarea afacerii: dezvoltarea şi
diversificarea afacerii:lichidarea afacerii
 EVALUARE
EVALUARE SEMESTRIALA 1 18
Etica în afaceri 1.4.
3  Răspunderea în afaceri 8 19- 26
2.4.
3.2.  Principii etice în relaţiile cu angajaţii firmei, cu partenerii de
3.3. afaceri şi cu instituţiile publice
4.4.  Protecţia consumatorului
4.5.  Protecţia mediului
5.2.  EVALUARE

4 Risc şi reuşită  Riscul în afaceri: 8 27-34


1.5.
în afaceri 1. tipuri de risc
2.5.
2.6. 2. modalităţi de minimizare a riscului
 Modele de reuşită în afaceri
 General şi particular în realizarea unei afaceri reuşite
EVALUARE SEMESTRIALA 1 35
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Bucuresti Anul şcolar 2007-
2008
ECONOMIE 1 oră / săptămână
Profesor : Mladinovici Ecaterina

PLANIFICARE ANUALA LA cls. a XI –a / liceu si cls. a XI si aXII- a/ SAM


NR UNITATEA COMPET CONŢINUTURI NR. SĂPT OBS.
CR DE ENŢE ORE .
T ÎNVĂŢARE SPECIFIC
E
Consumatorul şi 1.1.  Nevoi şi resurse 8
1 comportamentul 2.1.  Cererea 1-8
său raţional 4.1.  Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate,
utilitatea economică)
EVALUARE
Producătorul/în 1.2.  Proprietatea şi libera iniţiativă 9
2 treprinzătorul şi 2.2.  Oferta 9 - 17
comportamentul 2.3.  Factorii de producţie şi
său raţional 4.2. combinarea acestora
 Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică
EVALUARE
EVALUARE SEMESTRIALA 1 18
Piaţa –întâlnire 1.3.  Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
3 a agenţilor 1.4.  Mecanismul concurenţial 14 19- 32
economici 2.4.  Forme ale pieţei
4.3. - Piaţa monetară
5.1. - Piaţa capitalurilor
- Piaţa muncii
EVALUARE
4 Economia 3.1.  Uniunea Europeană – mecanisme de integrare economică 2 33-34
deschisă 4.4 EVALUARE

EVALUARE SEMESTRIALA 1 35
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Bucuresti Anul şcolar 2007-
2008
ECONOMIE APLICATA 1 oră / săptămână
Profesor : Mladinovici Ecaterina

PLANIFICARE ANUALA LA cls. aXIII- a/ SAM


NR UNITATEA COMPETE CONŢINUTURI NR. SĂPT OBS.
CR DE ÎNVĂŢARE NŢE ORE .
T SPECIFICE
Menajurile 1.1 • Menajurile: caracteristici; nevoi specifice menajurilor. 8
1 2.1 • Surse de venituri si obiective de cheltuieli; bugetul 1-8
3.1 personal si bugetul de familie.
4.1 • Proiecte ale menajurilor - alegere si renunŃare: cost de
oportunitate.
• Instrumente de economisire si de investire specifice
persoanelor fizice:depozit bancar;titluri de valoare;credit de
consum, credit ipotecar, credit pentrunevoi personale etc.
• Riscuri si asigurarea persoanei contra riscurilor:
asigurări
obligatorii si facultative; de viaŃă, de sănătate, de pensie, de
bunuri aflate în proprietate etc.
Evaluare
Întreprinzătorul 1.2 • ÎnfiinŃarea si gestionarea firmei 9
2 si firma 1.3 • OportunităŃi si riscuri cu privire la înfiintarea si 9 - 17
2.3 gestionarea unei firme - analiza SWOT.
• Marketingul firmei;
• Elaborarea planului managerial; structura planului.
• Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile
propuse: veniturile firmei;cheltuielile firmei.
Evaluare
EVALUARE SEMESTRIALA 1 18
Întreprinzătorul 2.3. • Locul si rolul firmei pe piată
3 si firma 2.4. • Constituirea resurselor financiare 16 19- 34
2.5.
2.6.
• Studiul ofertelor de finantare pentru persoane juridice,
IMM-uri.
3.2.
3.3. • Posibilităti de finantare pe piata monetară si pe piata
4.2. capitalurilor.
• Relayii cu băncile, fondurile de investitii, societătile
de asigurare.
• Asigurarea resurselor materiale - relatiile firmei cu
furnizorii.
• Asigurarea resurselor umane necesare firmei
• Angajatii firmei: criterii de recrutare
• Relatii între salariaŃi si firmă; fisa postului
• Salarizarea personalului firmei si alte forme de venit
pentru angajati
• Aplicarea planului managerial:
• Derularea activitătilor firmei:
consumul eficient de factori de productie