Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte propuse spre examinare studenţilor la disciplina

„Asigurări şi reasigurări”

1. Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”


2. Legea N 414 cu privire la AORC

1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului.


2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele.
3. Forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor împotriva acţiunii forţelor distructive ale naturii
şi a accidentelor.
4. Tipuri de fonduri de asigurare.
5. Asigurările ca o categorie economică.
6. Funcţiile şi importanţa asigurărilor în activitatea economică.
7. Elementele tehnice ale asigurărilor.
8. Clasificarea asigurărilor şi reasigurărilor.
9. Principiile de calcul a despăgubirii.
10. Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de asigurare.
11. Elementele de bază a contractului de asigurare.
12. Condiţiile de validitate ale contractului de asigurare.
13. Efectele contractului de asigurare.
14. Drepturile şi obligaţiile părţilor.
15. Încetarea contractului de asigurare.
16. Indicatorii ce ne arată structura şi dimensiunea sectorului de asigurări
17. Iniţierea activităţii de asigurare în Republica Moldova
18. Intermedierea în activitatea de asigurare
19. Obiectul asigurării riscurilor de producţie în agricultură.
20. Condiţiile pentru existenţa unui interes asigurabil pentru asigurarea bunurilor.
21. Condiţiile generale şi speciale ale asigurării facultative ale bunurilor.
22. Asigurarea riscurilor financiare
23. Obiectul şi subiecţii AORCA
24. Cazul asigurat în cadrul AORCA.
25. Contractul de asigurare în cadrul AORCA.
26. Primele de asigurare şi limitele de răspundere.
27. Avizarea, constatarea pagubelor şi achitarea despăgubirilor
28. Activitatea Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule
29. Sistemul de asigurarea bonus-malus
30. Cartea verde- asigurarea internaţională
31. Caracteristica asigurărilor de persoane.
32. Riscurile în cadrul asigurările de persoane.
33. Tipuri de asigurări de persoane.
34. Condiţiile generale şi particularităţile asigurărilor de persoane în Republica Moldova.
35. Esenţa economică a operațiunilor de reasigurare.
36. Funcțiile reasigurărilor.
37. Elementele de bază şi clasificarea reasigurărilor.
38. Contractul de reasigurare.
39. Formele de reasigurare
40. Metodele de reasigurare.