Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

ÎN AŞTEPTAREA IEPURAŞULUI

Data: 28.03.2018
Unitatea: Grădiniţa P.P.Oțelu Roșu
Educatoare:Cherlea Liliana Carmen
Grupa: Mare
Tema anuală:,,Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?”
Subtema: ”În aşteptarea iepuraşului”
Tema zilei: ,,Surprizele iepuraşului”
Forma de realizare: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE(DLC, DŞ,
DEC)+ALA2
Tipul de activitate: dobândire de cunoştinţe, consolidare de cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi
Durata: o zi

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale
orale;
 Consolidarea cunoştinţelor matematice privind numeraţia;
 Formarea şi consolidarea unor abilități artstico-plastice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

Elementele componente ale activităţii integrate:


I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineaţă: În aşteptarea iepuraşului de Paşte

1
Salutul:,,Bună dimineaţa, iepurasilor?”;
Prezenţa
Calendarul naturii
Rutine: ,,Ma gândesc desigur bine, apoi trec la actiune! (deprinderea de a-şi planifica şi organiza orice acţiune’’)
Tranzitii:
 ,,Pe la centre ne mutăm, multe, multe să-nvățăm!’’
 ,,Trenulețul iepuraşilor!”
 ,,Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
Prin pădure ne plimbăm
Pe iepuraş să-l ajutăm!”
 ,,Iepuraş coconaş!”
II. ALA I: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE

Joc de rol: ,,De-a gospodinele”


Construcţii : ,,Coliba iepuraşului”

III. ADE : ,, În aşteptarea iepuraşului de Paşte”

Domeniul limbă şi comunicare : Educarea limbajului- ,,Povestea iepuraşului de Paşte’’ – povestirea educatoarei

Domeniul ştiinţe: Activitate matematică -,,Al câtelea iepuraş şi a câta colibă lipsesc?” – joc didactic

Domeniul estetic şi creativ: Educaţie plastică-,,Ouă de Paşte”- pictură pe polistiren


OBIECTIVE URMĂRITE:

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

Construcţii: ,, Coliba iepuraşului”


OBIECTIVE OPERAȚIONALE
-să îmbine piesele pentru a realiza tema propusă ;
-să utilizeze tehnicile de lucru: alăturare, îmbinare, suprapunere.
Materiale: cuburi de lemn, lego

Joc de rol: ,, De-a gospodinele”


OBIECTIVE OPERAȚIONALE
-să-şi asume responsabilităţi specifice rolului;
-să denumească materialele puse la dispoziţie;
Materiale: ouă, brânză dulce, zahăr, aluat, planșete, tăvi de brioșe.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC):


Categoria de activitate: Educarea limbajului
Subiectul activităţii:”Povestea iepuraşului de Paşte”
Tipul activităţii: dobândire de cunoştinţe
Mijloc de realizare: povestirea educatoarei
Competenţe specifice:
Să participe la activitatea de grup ,inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor;
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.

Obiective operaţionale:
O1 –Să urmărească linia poveştii, concomitent cu imaginile prezentate;
O2– Să-şi îmbogăţească vocabularul prin folosirea cuvintelor noi;
O3–să răspundă corect la întrebări;
O4-să redea momentele poveştii, folosindu-se de siluetele personajelor;
Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia
Mijloace de învăţământ:planşe ilustrate, panouri, siluetele personajelor poveştii

3
DOMENIUL ŞTIINŢE (DŞ):

Categoria de activitate: Activitate matematică


Subiectul activităţii: ,,Al câtelea iepuraş şi a câta colibă lipsesc?”
Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe.
Mijloc de realizare:Joc didactic
Competenţe specifice:
Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
Obiective operaţionale:
O5 - să numere obiectele mulţimii date;
O6 - să raporteze numărul la cantitate, indicând cifra corespunzătoare ;
O7 -să utilizeze corect numeralul ordinal în formularea răspunsurilor la întrebări;
O8 - să identifice vecinii obiectelor ascunse, utilizând corect numeralul ordinal;
O9 - să rezolve corect sarcinile fişei de lucru.

SARCINA DIDACTICĂ: folosirea corectă a numeralelor cardinale şi ordinale; stabilirea locului obiectului în şirul numeric.

REGULILE JOCULUI: Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în formă de semicerc. La semnalul educatoarei copiii vor închide ochii,timp în care se ascunde o
colibă sau un iepuraş. La alt semnal, al educatoarei, copiii deschid ochii, iar educatoarea întreabă:,,Al câtelea iepuraş şi a câta colibă lipsesc?”.
ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialelor, ascunderea, ghicirea, închiderea și deschiderea ochilor.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, problematizarea
Mijloace de învăţământ: imagini cu iepuraşi, imagini cu colibe, cifre

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:


Categoria de activitate : Educaţie plastică
Subiectul activităţii: “ Ouă de Paşte”
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi
Mijloc de realizare:Pictură pe polistiren
Competenţe specifice:
Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.
Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic.
Obiective operaţionale:
O10 –Să enumere materialele necesare pentru realizarea temei;
O11 –Să execute exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii ;
O12 – Să folosească în mod corect ustensilele de lucru;
O13 - Să picteze ordonat, respectând indicaţiile primite;
O14 – Să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru;
O15– Să aprecieze propria lucrare şi pe cele ale colegilor.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exercițiul
Mijloace de învăţământ: Ouă din polistiren, acuarele, pensule, borcănele cu apă

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE (ALA2):


Joc distractiv: ,, Cursa iepuraşilor”
Obiective operaţionale: - să respecte regulile jocului, folosindu-se de mişcare;
- să întreţină o atmosferă de joc prin participarea afectivă la activitate.
Explicarea jocului: Copiii vor fi împărţiţi în două grupe. Fiecare grupă va primi câte o lingură cu un ou în ea. Pe rând copiii din fiecare grupă
vor transporta oul în lingură până la linia de sosire. Echipa care va scăpa cele mai puţine ouă din lingură va câştiga.

Bibliografie:

- Curriculum pentru învăţământ preprimar (3-6/7 ani) 2008;


- Cucoș C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996;
- Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Metode interactive de grup-Ghid metodic, Editura Arves, 2002;
- Preda V., Dumitrana M., Programa activitatilor instructive educative in gradinita de copii, Editura V&I Integral, Bucuresti, 2000;
- Revista Învățământul Preșcolar , Nr. ¾, Număr tematic – proiectare integrată, București, 2009.

5
SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu „Înâlnirea de dimineață” . Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi se realizează Salutul prin recitarea versurilor:
„Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm:
‐ Bună dimineaţa, iepuraşi drăgălaşi!
Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea dreaptă: ,,Bună dimineața
Iepuraș...!” .
Atenţia copiilor se îndreaptă spre Calendarul naturii. Sunt adresate următoarele întrebări:
 În ce zi a săptămânii suntem ?
 Cum este vremea astăzi? (după obţinerea răspunsului se aşează jetonul care indică vremea din ziua respectivă)
Prezenţa. O fetiță și un băiat vor enumera copiii absenți.
 Noutatea zilei: Copiii vor afla că astăzi vom avea un invitat special care ne va asista la activități. În sala de grupă,copiii îl vor descoperi
pe iepurașul Țopăilă, care le-a adus copiilor mai multe surprize pe care le vor descoperi la momentul potrivit. Educatoarea menţionează
tema activităţii, mijlocul de realizare şi obiectivele urmărite, într-un limbaj accesibil vârstei preşcolare. Tranziţia către activităţile
desfăşurate la centrele de interes se va realiza prin tranziția: ,,Pe la centre ne mutăm, multe, multe să-nvățăm!’’
Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-şi desfăşoare activităţile. Le voi spune că astăzi am găsit în clasă foarte multe
materiale cu ajutorul cărora vom realiza activităţi interesante . Împreună cu copiii vom trece pe la centrele de interes şi vom identifica
materialele pe care le vom utiliza.
La centrul de interes Joc de rol este amenajată „o mini-bucătărie”, pentru a se desfăşura jocul “De-a gospodinele”. Copiii vor
primi aluat şi compoziţie din brânză, ou şi zahăr pentru păscuţe. Ei vor modela aluatul şi vor adăuga compoziţia. Păscuţele vor fi aşezate
în tăvi şi apoi introduse la cuptor. La sfârşitul zilei copiii vor servi din păscuţele pregătite de ei.”
La centrul Construcții vor îmbina piesele pentru a realiza ”Coliba iepurașului”.
După terminarea activităţii pe centre, copiii vor face curat la locul de joacă şi vor merge la baie („ Trenulețul iepurașilor”
exersarea mersului în coloană câte unul). La întoarcere, preşcolarii se vor aşeza pe scăunele.
Rutina: Servirea mesei
Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în formă de semicerc , pregătiţi pentru activitatea de educarea limbajului. Voi expune povestea copiilor,
având grijǎ sǎ folosesc un ton potrivit, o mimicǎ şi gesturi expresive, urmată de explicarea cuvintelor necunoscute şi repovestirea după
siluete, cu ajutorul întrebărilor .
După desfăşurarea activităţii de educarea limbajului , copiii trece la activitatea matematică prin tranziția:
“Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
Prin pădure ne plimbăm,
Pe iepuraș îl ajutăm.”
La activitatea matematică copiii vor desfășura jocul ,,Al câtelea iepuraș și a câta colibă lipsesc?,,
Copiii sunt aşezaţi pe scăunele in formă de semicerc,copii vor închide ochii,timp în care un iepuraș sau o colibă vor fi luate de pe
machetă. La semnalul educatoarei copiii deschid ochii și precizează al câtelea iepuraș și a câta colibă lipsesc și locul pe care îl ocupă în șirul
numeric.
Răspunsurile corecte vor fi încurajate cu aplauze.
În încheierea activităţii, copiii vor primi fişe de lucru.
Tranziţia către activitatea plastică se va realiza prin intonarea cântecului “Iepuraș Coconaș”.

Copiii se vor aşeza la măsuţe şi vor intui materialul din coşuleţe. Voi prezenta modelul , apoi voi explica tehnica de lucru. Înainte de începerea
activității vom face câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor.
,,Mâna lebădă o fac
Care dă mereu din cap
Mişcăm degeţelele
Şi batem pălmuţele
Batem sus şi batem jos
Si-am făcut un cerc frumos”
Se execută tema de către copii, urmărind modelul dat. Voi urmări modul de utilizare a instrumentelor de către copii şi aplicarea tehnicii
de lucru , îi voi îndruma, stimulându-le încrederea în forţele proprii, încurajându-i,dar şi ajutându-i acolo unde au nevoie.
După expirarea timpului de lucru se vor expune lucrările.
Deoarece copiii au realizat corect toate activităţile, Iepurașul Țopăilă drept mulţumire a recompensat copiii cu câte un coșuleț cu ouă de
ciocolată.
În încheiere, se va desfășura jocul distractiv: „Cursa iepurașilor”. Copiii vor fi împărţiţi în două grupe. Fiecare grupă va primi câte o
lingură cu un ou în ea. Pe rând copiii din fiecare grupă vor transporta oul în lingură până la linia de sosire. Câştigătoare va fi echipa care va
scăpa cele mai puţine ouă din lingură

7
STRATEGII DIDACTICE

FORMA EVALUARE
ETAPELE OB.
METODE MIJL. DE
ACTIVITĂŢII OP. CONȚINUTUL ÎNVĂŢĂRII DIDACTICE DE ÎNV. ORGANI
ZARE

1. Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea


Moment activității: Conversația
organizatoric -aerisirea sălii de grupă; Frontală
-aranjarea scăunelelor în forma de semicerc; Observare
-pregătirea materialului didactic. directă

2. Se va realiza prin prezentarea sub formă de surpriză a


Captarea atenţiei iepurașului Ţopăilă. Acesta a venit la noi în grupă cu mai multe Explicaţia
surprize pe care le vom descoperi pe parcursul zilei. Iepuraşul Conversația Iepuraşii
Observare
vrea să vadă ce aţi învăţat până acum la grădiniţă. Frontală
directă

3. Se prezintă copiilor tema şi obiectivele propuse.


Anunţarea temei și Li se explică copiilor că la activitatea de educarea Conversația
a obiectivelor limbajului vor afla ,,Povestea iepuraşului de Paşte’’, apoi la Explicaţia Frontală
operationale activitate matematică vor desfăşura jocul didactic ,,Al câtelea
iepuraş şi a câta colibă lipsesc”, iar la educaţie plastică vor Observare
picta ,,Ouă de Paşte”. directă
4. Copiii sunt aşezaţi pe scăunele sub formă de semicerc.
Dirijarea învăţării
DLC: ,,Povestea iepuraşului de Paşte”-povestea
educatoarei
Audierea poveştii şi explicarea cuvintelor necunoscute
O1
Voi prezenta povestea , folosind o mimică, un ton adecvat. Planşe cu
În timp ce le spun povestea, expun planşele la panou şi le explic Conversația imagini
copiilor cuvintele necunoscute: Explicația din
,,Poiană”= teren din pădure acoperit cu iarbă şi flori Povestirea poveste
O2 ,,Salt”= săritură
,,Coţofană”= pasăre de mărimea unui porumbel cu pene
negre pe spate şi negre pe burtă
,,Zburda” = a alerga, a se juca sărind
,,Să se oglindească”= să se privi ca într-o oglindă
Planul de idei:
1. O familie de iepuraşi trebuie să afle care dintre cei 7
copii iepuraşi este adevăratul iepuraş de Paşte. Pentru a
afla acest lucru, iepuraşii trebuie să ducă un ou din coş
în grădina în care copiii au pregătit cuiburile.
2. Pleacă iepuraşul mare cu oul de aur, dar nu reuşeşte să-l
ducă în grădină.
3. Al doilea iepuraş pleacă cu oul de argint, dar se
întâlneşte cu o coţofană care îi fură oul.
4. Al treilea iepuraş ia oul de ciocolată, dar se întâlneşte cu
veveriţa care mănâncă oul.
5. Al patrulea iepuraş ia oul pestriţ, dar când să treacă râul Aprecieri
îl scapă în apă. Verbale
6. Al cincilea iepuraş ia oul galben, fuge prin pădure, dar
se întâlneşte cu vulpea care îi sparge oul. Frontal
7. Al şaselea iepuraş ia oul albastru, fuge cu el, dar se
întâlneşte cu un alt iepuraş şi sparg oul, jucându-se cu el.
8. Al şaptelea iepuraş, cel mai mic, ia oul roşu. Şi acesta se
întâlneşte cu alt iepuraş, cu vulpea, trece râul, se
întâlneşte cu coţofana, dar reuşeşte să ducă în cele din
urmă oul în cuibul pregătit de copii.
Siluete
O3 Fixarea conţinutului pe baza siluetelor personajelor şi
a întrebărilor
O4 Cu ajutorul siluetelor, copiii vor expune conţinutul
povestirii.

9
5. DŞ:,,Al câtelea iepuraş şi a câta colibă lipsesc?”- Joc
Obtinerea Conversaţia
performantei didactic
Explicaţia
Copiii sunt aşezaţi în semicerc, iar în faţa lor se află o Exerciţiul
O5 machetă cu iepuraşi, colibe şi cifre. Copiii vor număra iepuraşii Demonstraţia
şi colibele , apoi vor aşeza cifra corespunzătoare numărului de
O6 iepuraşi şi colibe.
Explicarea şi demonstrarea modului de desfăşurare a
jocului, precizând regulile acestuia
La o bătaie din palme copiii vor închide ochii,timp în care
educatoarea va ascunde un iepuraş sau o colibă. La două bătăi
din palme îi vor deschide şi vor observa al câtelea iepuraş sau a
câta colibă lipseşte. Copiii vor preciza locul pe care acestea le Machetă
ocupă în şirul numeric, iar apoi vor preciza vecinii lor. Jetoane
cu
O7 Executarea jocului de probă Conversaţia iepuraşi,
Educatoarea va bate o dată din palme, copiii vor închide Explicaţia colibe,
O8 ochii, iar ea va ascunde un iepuraş. La întrebarea ,,Al câtelea Exerciţiul cifre
iepuraş lipseşte”, un copil va răspunde ,,Lipseşte al treilea
iepuraş”.

Executarea jocului propriu-zis


După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la Conversaţia
executarea jocului propriu-zis. Răspunsurile corecte vor fi Explicaţia
recompensate cu aplauze. Pe tot parcursul jocului vor fi Exerciţiul
antrenaţi toţi copiii. Problematiza
La nevoie se vor adresa întrebări ajutătoare. rea

Complicarea jocului
Educatoarea va ascunde în acelaşi timp un iepuraş şi o
colibă. La întrebarea ,,Al câtelea iepuraş şi a câta colibă
lipsesc?”, un copil va răspunde: ,,Lipsesc al doilea iepuraş şi a
cincea colibă”.
Complicarea jocului se va executa de două ori.
Frontal Verbală
O9 Fişa de lucru
La sfârşitul jocului, copiii vor primi fişa de lucru.
6. DEC: ,,Ouă de Paşte” – pictură pe polistiren
Asigurarea feed- Copiii se vor aşeza la măsuţe.
back-ului Se realizează intuirea materialului didactic.
Prezint copiilor modelul şi vom face analiza acestuia.
Apoi voi explica şi demonstra modul de lucru.
Înainte de începerea lucrării propriu-zise, vom face câteva Coşuleţe
exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor: Ouă din
O11 ,,Mâna lebădă o fac Conversaţia
polistiren
Care dă mereu din cap Explicaţia
Tempera
Mişcăm degeţelele Demonstraţia
Pensule
Şi batem pălmuţele exerciţiul Individu
Pe produs
Batem sus şi batem jos al
Si-am făcut un cerc frumos”
O12 Se realizează lucrările de către copii, urmărind modelul
O13 dat şi indicaţiile primate. Copiii vor lucra individual.Îi voi
îndruma, stimulându-le încrederea în forţele proprii, ajutându-i
O14
acolo unde au nevoie. Voi atrage atenţia copiilor asupra poziţiei
corpului în timpul activităţii.
La sfârşitul activităţii se va face aprecierea lucrărilor prin
O15 metoda turul galeriei.

Se fac aprecieri generale şi individuale privind activitatea Conversaţia Recompe


copiilor. Explicaţia nse
7. Se împart recompense.
Observare
Evaluarea directă

11

S-ar putea să vă placă și