Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectul Unității de Învățare

Detalieri de conținut Competențe Activități de Resurse Data Evaluar Observații


învățare Metode/Mij e
loace
1.„Amintiri din 2.1. *Citirea în lanț;
Copilărie “ 2.4. *Identificarea
*Lecturarea textului cuvintelor
necunoscute
+explicarea lor;
*Repovestire—
Planul de idei
principale;
2.“Amintiri din 1.3. *Vizionare de film;
Copilărie “ *Povestirea
*Aprofundarea filmului;
textului *Discutie Pro-
Contra “Cartea
bate Filmul”
3.”Amintiri din 2.1. *Momente ale
Copilărie” subiectului;
*Analiza textului- 2h *Timp, Spațiu;
*Instanțele
comunicării
narative;
*Acțiunea
5. “Amintiri din 2.3. *identificarea
Copilărie” 3.1. locului ocupat de
*Caracterizarea personaj în
personajului ansamblul operei
*identificarea
însuşirilor fizice şi
morale ale
personajului
* identificarea
mijloacelor de
caraterizare a
personajului
6.”Amintiri din 3.1.
Copilarie” 3.3.
* Nică VS Copilul de
azi
7. Genul Epic 4.5. *Precizarea
trasaturilor specific
genului epic
*Precizarea
speciilor epice
*Incadrarea
textului in gen si
specie

8. Pronumele și *Definirea
Adjectivul posesiv- pronumelui si
Actualizare adjectivului posesiv
*Diferentierea
pronumelui si
adjectivului posesiv
in diferite context
*Constructia unor
enunturi cu
pronumele si adj.
posesiv
9. Pronumele *Definirea
Demonstrativ- pronumelui
Actualizare demonstrative
*Identificarea
caracteristicior
pronumelui
demonstativ
*Stabiliarea valorii
morfologice si
funtiilor sintactice
* Analizarea
pronumelor in
enunturi
10.Locuțiunile+limbaju 5.1.
l popular 5.2.