Sunteți pe pagina 1din 2

1

Cuprins:
Introducere ................................................................................................................................3
1. Evoluţia marketingului serviciilor......................................................................................4
2. Definirea serviciilor și esența marketingului serviciilor....................................................5
3. Caracteristicile și proprietățile serviciilor..........................................................................7
4. Importanța serviciilor în viața economico-socială.............................................................9
5. Tipologia serviciilor..........................................................................................................11
Bibliografie ............................................................................................................................12