Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare – Unitatea: “Călătorie pe un nor”

1. Citeşte cu atenţie textul apoi răspunde la întrebări:

Mica sirenă a văzduhului


după George Ricus

Demult de tot, în albastru înalt al cerului, apăruse o mică sirenă a văzduhului. O zărise un nor
care, la început, crezuse că este o închipuire a sa, deoarece ştia că nu pot fi întâlnite sirene decât în
undele mărilor şi ale oceanelor, nicidecum în văzduh.
Avea aripi subţiri şi transparente ca apa, iar în loc de picioare, o coadă de pasăre mai albă ca
omătul, în vreme ce trupul şi faţa păreau săpate în marmura cea mai fină. Iradia o lumină şi o
frumuseţe nemaiîntâlnite.
--Norule, e adevărat că tu mă vezi? spuse mica sirenă a văzduhului.
--Desigur! răspunse norul. Da de ce întrebi, mică sirenă?
--Pentru că n-am zărit niciodată un nor să caşte o gură atât de mare de mirare şi să mă privească
parcă din toată fiinţa lui de abur, aşa cum mă priveşti tu.
--Eu n-am văzut vreodată o sirenă atât de frumoasă, care să aparţină văzduhului şi numai lui!
Cum te numeşti? o întrebă norul.
--Alicia, răspunse mica sirenă. Dar tu?
--Eu sunt norul Cumulus, fiul Cumuletei.
--Mă bucur de cunoştinţă! zise mica sirenă. Te rog mult să nu spui nimănui că exist, pentru că
vei avea mari necazuri şi niciodată nu vei fi crezut! Ia aminte!
Atât ascultă norul, că-şi luă tălpăşiţa, fugind într-un suflet să istorisească toată întâmplarea
mamei lui, pe care o iubea mai presus de orice pe lume. Uită de rugămintea micii sirene a
văzduhului, atât era de orbit de frumuseţea noii făpturi.

a. Ce fel de text este textul prezentat?

____________________________________________________________________________

b. Cum şi-a dat sirena seama că norul o poate vedea?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c. De ce nu a ţinut norul cont de rugămintea sirenei?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
2. Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri:
a. Numele micii sirene a văzduhului este Alicia.
_______________________________________________________________________________

b. Mica sirenă a văzduhului l-a rugat pe Cumulus să nu spună nimănui despre ea.

_______________________________________________________________________________

3. A. Caută în text şi scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:

văzduh - _____________________ omăt- ______________________

istorisească - __________________ trupul- _____________________

B. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:

fricos - _________________ rar - ________________ înalt - ___________________

corect - __________________ bătrân - _________________ început - __________________

4. Alcătuiește propoziții cu următoarele expresii: “frumuseţe nemaiîntâlnită”, “albă ca


omătul”, “mica sirenă”.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Completează următorul text cu semnele de punctuaţie potrivite:

Delia spune
Dorin şterge tabla
De ce trebuie să o şterg eu
Ai uitat Tu eşti elevul de serviciu Ca elev de serviciu ai următoarele atribuţii
trebuie să aeriseşti clasa să ştergi tabla şi să împarţi colegilor laptele şi cornul
Te rog, Delia, ajută-mă o roagă Dorin