Sunteți pe pagina 1din 513

CUPRINS

Partea intii

CINEMATICA, CONSTRUCŢIA ŞI REGLAREA 1\IAŞINILOR·UNFJ..TE

Cap. 1. Clasificarea şi simbolizarea maşinilor-unelte . . 9


Cap. 2. Cinematica, eon~tructia şi reglarea strungurilor 14
2.1. Generalităţi.Clasificare . . . . . . . . . . 14
2.2. Strun~:ul longitudinal, l.lllivcrsal . . . . . . 14
2.2.1. Descriere generală şi parametrii de proiectare . 14
2.2.2. Structura cinematică a strungulul longitudinal şi reglarea lanţurllor
cinematice 18
2.3. Strungul vertical (carusel) . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.1. Clasificare, descriere şi parametrii de proiectare . . . 47
2.3.2. Structura cinematică şi reglarea lanţurilor cinematice 49
2.4. Strungurile revolver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.4.1. Descriere generală. Parametrii de proiectare . . . . .. 53
2.4.2. Structura cinematică, reglarea şi comanda ciclului de lucru la strun-
gurile revolver. . . . . . . . . 55
2.4.3. Mecanisme specifice strungurilor revolver 59
2.5. Strunguri specializate . . . . . . . . . . . . 62
2.5.1. Strungul de detalonat. Structura cinematlcă şi reglarea lanţurilor cine-
matice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.5.2. Strunguri pentru prelucrarea arborilor cotiţi . . . . 66
2.5.3. Strunguri pentru prelucrarea suprafeţelor necirculare 69
Cap. 3. Cinematiea şi eonstmcţla maşinilor de frezat . . . . . . 73
3.1. Clasificare, descriere generală şi parametrii de proiectare 73
3.2. Cinematica şi comanda maşinii de frezat . 79
3.3. Dimensionarea batlului maşinii de frezat . 85
3.4. Maşini de frezat specializate . . . 88
3.4.1. Maşini de frezat filete scurte 88
3.4.2. Maşini de frezat prin copiere 92
3.5. Dispozitive auxiliare la maşinile de frezat 96
3.5.1. Masa rotativă . 96
3.5.2. Capul divizor . . . . . . . . . . 97

Cap. 4. Cinematica şi construcţia maşinilor de rectlficat 103


4.1. Maşini de rectificat rotund exterior . . . . . 103
4.2. M"lşini de rectificat rotund fără virfuri (centerless) 109

5
.(.3. Maşini de rectificat rotund interior . . 114
4.4. Maşina universală de rectificat rotund 117
4.5. Maşini de rectificat plan 118
4.6. :Maşini de rectificat rnete 121

Cap. 5. lla~ini de prelucrat dantura roţilor dinţate eilindli.ee prin generare 126
5.1. Maşini de frezat lucrind cu freză-melc . . . 126
5.2. Maşini de mortezat lucrind cu cuţit-roată . 139
5.3. Maşini de mortezat lucrind cu cuţit-pieptene 150

Cap. 6. Maşini de prelucrat dan tura roţilor dinţate conice . 157


6.1. Maşinade rabotat lucrînd cu un singur cuţit (sistem BILGRAM) 157
6.2. Maşina de rabotat lucrind cu două cuţite 160
6.3. Maşina de frezat lucrind cu freze disc . . . . . . . 165
6.4. Maşina de broşat cu broşă circulară . . . . . . . . 166
6.5. Maşini de prelucrat roţi dinţate conice cu dinţi curbi 167

Cap. 7. Maşini de finisat dantura roţilor dinţate cilindrice 175


7.1. Maşini de şeveruit 175
7.2. Maşini de rectificat dinţii roţilor dinţate cilindrice . 177
7.2.1. Maşini lucrind cu disc dublu conle . . . •179
7 .2.2. Maşini lucrind cu discuri plane (taler) 183
7.2.3. Maşini lucrind cu disc-melc . . . 188

Cap. 8. GBnBrarea SU!Jrafeţelor pe maşlnlle-unt~lte . 189


8.1. Tipuri de suprafeţe prelucrabile pe maşini-unelte 189
8.2. Metode de generare tehnologică a suprafeţelor . 191

8.3. Obţinerea curbei generatoare 192


8.4. Obţinerea curbei directoare 197

Cap. 9. Lanţurile cinematiee ale maşinilor-unelte 201


9.1. Definirea şi clasificarea lanţurilor cinematice 201
9.2. Structura şi combinarea lanţurilor cinematice 205
9.3. Lanţul cinematic al mişcării principale . . . 211
9.3.1. Structura lanţului cinematic al mişcării principale 211
9.3.2. Exemple de lanţuri cinematice ale mişcării principale 212
9.4. Lanţul cinematic al mişcării de avans . . . . . . . . . . 214
9.4.1. Definirea şi structura lanţului cinematic al mişcării de avans 214
9.4.2. Exemple de lanţuri cinematice ale mişcărilor de avans 216
9.5. Lanţul cinematic de filetare . . . . . . . . . . 218
9 .5.1. Generarea directoarei şi suprafeţei elicoidale 218
9.5.2. Structura lanţului ·cinematic de filetare . 220
9.5.3. Exemple de lanţuri cinematice de filetare 224
9.6. Lanţul cinematic de rulare . . . . . . . . 226
9.6.1. Cinematica generării prin rulare . . 226
9.6.2. Structura lanţului cinematic de rulare 229
9.7. Lanţul cinematic de detalonare . . . . . . 234
9.8. Lanţuri cinematice cu mecanisme speciale . 237
9.8.1. Lanţuri cinematice cu eliminarea jocurilor cinematice 237
9.8.2. Lanţuri cinematice cu corectarea erorilor cinematice 240
Partea a doua

PROIECTAREA MAŞINILOR-UNELTE

Cap. 10. Parametrii de bază la proiectarea ma~inilm·-unelte • 245

10.1. Generalităţi . . . . . . . . . . . . . 245


10.2. Parametri funcţionaU ai maşinilor-unelte 246
10.2.1. Forţele de aşchiere 246
10.2.2. Viteza de aşchlere . . . . 247
10.2.3. Avansul şi viteza de avans 249
10.3. Teoria seriei de turaţii . . . 253
10.4. Stabilirea numărului de curse duble 263
10.5. Cinematica cutiilor de viteze. 266
10.6. Teoria reţelelor de turaţii 283
10.7. Reţeaua structurală optimă a turaţiilor 288
10.7.1. Numărul reţelelor . . . . . . 288
10.7.2. Graful reţelelor structurale de turaţii 291
10.7.3. Condiţii restrictive constructive şi funcţionale 292
10.7.4. Reţele neuniforme de turaţii ....... . 302
10.8. Calculul numerelor de dinţi ale angrenajelor din cutiile de viteze şi de a van-
suri 307

Cap. 11. Meeanisme pentru transmiterea şi reglarea mişcării de rota!le 321

11.1. Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321


11.2. Mecanisme pentru schimbarea In trepte a turaţiilor . 322
11.2.1. Mecanisme cu conuri In trepte . . . . 322
11.2.2. Mecanisme cu roţi dinţate de schimb . 326
11.2.3. Mecanisme cu roţi dinţate intermediare 328
11.2.4. Mecanisme cu roţi dinţate baladoare 337
11.2.5. Mecanisme cu cuplaje . . . . . . . . 342
11.2.6. Mecanisme combinate . . . . . . . . 344
11.2.7. Mecanisme specifice cutiilor de avansuri 349
11.3. Mecanisme pentru variaţia continuă a turaţiilor 356
11.3.1. Caracteristicile variatorilor continui de turaţil 356
11.3.2. Variatori cu fricţiune cu contact direct . 357
11.3.3. Variatori cu fricţiune fără contact direct 365
11.3.4. Variatori continui cu lanţ sau cu curea . 368
Cap. 12. Mecanisme pentru obţinerea mişcării rectillnii 370
12.1. Noţiuni generale . . . . . . . . . 370
12.2. Mecanisme cu autoinversare 370
12.2.1. Mecanismul cu bielă-manivelă 371
12.2.2. Mecanismul cu culisă oscilantă 372
12.3. Mecanisme fără autoinversare . . . 376
12.3.1. Mecanisme cu cremalieră . . 376
12.3.2. Mecanisme cu şurub-piuliţă 377
12.4. Mecanisme cu camă . . . . . . 378

7
Cap. 13. Mecanisme pentru obţinerea mişcării intermitente 381
13.1. Mişcarea intermitentă . . . . 381
13.2. Mecanisme cu clichet 381
13.2.1. Părţile componente şi mişcările lor 381
13.2.2. Tipuri constructive de mecanisme cu clichet 383
Cap. 14. Mecanisme pentru inversarea sensulul de mişeare . . 388
14.1. Mecanisme inversoare cu transmisii cu curele sau cu lanţuri 388
14.2. Mecanisme inversoare cu roţi dinţate cilindrice . . . . . 389
14.3. Mecanisme inversoare cu roţi dinţate conice . . . . . . . . . . . . . . 392
14.4. Mecanisme inversoare speciale . . . . 393
Cap. 15. Mecanisme pentru insumarea mişcărilor . 395
Cap. 16. Meeani~me pentru comanila maşinilor-unelte 401
16.1. Randamentul tehnologic al maşinilor-unelte . 401
16.2. Mecanisme pentru comanda maşinilor-unelte 402
16.3. Mecanisme pentru comanda maşinilor-unelte cu pres'electare 405
Cap. 17. Determinarea solicitărilor la maşinile-unelte . 408
17.1. Solicitări tn cazul strungurilor normale . . . 408
17.2. Solicitări in cazul maşinilor de frezat cu consolă 413
17.3. Solicitări ln cazul maşinilor de găurit radiale . 417
17.4. Rigiditatea maşinilor-unelte . . . . . . . . . 419
17.4.1. Definirea rigidităţii . . . . . . . . . 419
17.4.2. Calculul rigidităţii strungurilor normale 421
17.4.3. Rigidltăţi şi deformaţii la maşini de găurit radiale 424
17.4.4. Influenţa formei secţiunilor şi a mlterialului asl!pra rigidităţii . 426
Cap. 18. Organe specifice znaşinilor-uuelte 431
18.1. Batiurile maşinilor-unelte 431
18.1.1. Forma constructivă a batiurilor 432
18.1.2. Clasificarea batiurilor . . . . . 439
18.1.3. Calculul de verificare al b1tiurilor 441
18.2. Ghldajele maşinilor-unelte . . 445
18.2.1. Construcţia ghid:tj elor 446
18.2.2. Reglarea ghidajelor . 463
18.2.3. Calculul ghidajelor 467
18.3. Arborii şi axele maşinilor-unelte . . . . . 482
18.3.1. Construcţia arborilor maşinilor-unelte 483
18.3.2. Calculul arborilor maşinilor-unelte 487
18.4. Lagăre utilizate Ia maşinile-unelte 494
18.5. Cuplaje utl!lzate la maşinile-unelte . . . 497

Cap. 19. Ungerea, intreţiuerea şi repararea maşinilor-uneHe. 503


Bibliografie • • • • . • • • • • • • • • • • . . . 508

S-ar putea să vă placă și