Sunteți pe pagina 1din 32

Nr.

2, februarie, 2019

Editura eParadigme
________________________________________________________________________________________

Revistă de cultură și atitudine civică


________________________________________________________________________________________
REDACȚIA:
 Director fondator: Gheorghe Bucălăete
 Redactor-șef: Ionel Cioabă
 Redactori: Cătălin Mircea Pleşu, Eugenia Bucur
 Redactor tehnic: Andrei Valentin Braia
__________________________________________________________
CONTACT:
 Adresa: Alimpești, Nr. 88, Gorj
 Email: catalinp11@yahoo.com sau cutezator2014@yahoo.com
 Telefon: 0760987321

________________________________________________________________________________________

Cutezător (Online) = ISSN 2501-3033 ISSN–L 2501-3033

1 , nr. 2, februarie, 2019


Nouă apariție editorială sportivă! „PARTICIPAREA COPIILOR DE ETNIE
RROMĂ LA LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ (12-13 ANI)”

Importanța lecției de educație fizică în dezvoltarea copiilor de vârstă școlară

Educaţia fizică, prin lecţia de educaţie fizică,


urmăreşte de fiecare dată, indiferent de structurile
socială, economică și politică în care se realizează,
perfecționarea dezvoltării fizice și a capacității
motrice ale copiilor. Lecţia de educație fizică are o
mare importanţă din punct de vedere biologic și
prezintă deosebite valențe pe plan social și cultural-
educativ. Practicarea exercițiilor fizice sub forma
lecţiei de educație fizică este determinată și din necesități de ordin educativ, recreativ, de destindere
și competiţie. Ea aduce un aport deosebit dezvoltării spiritului creator, de afirmare și de depășire sau
de autodepășire care este deosebit de importantă pentru elevi şi în special pentru elevii proveniţi din
familii de etnie rromă. Practicarea exerciţiilor fizice, în timpul lecţiilor, dezvoltă simțul estetic, al
dragostei pentru gestul motric realizat cu măestrie dar şi simțul gestului pentru mișcare.

Participarea la lecţia de educaţie fizică ajută copiii de vârstă şcolară să-şi asume înfrângerile, să fie
de acord cu regulile şi responsabilităţile, să lucreze în echipă şi să dezvolte relaţii sociale cu ceilalţi. De
asemenea lecţia de educaţie fizică presupune:
 dobândirea noţiunilor de sănătate și igienă;
 învățarea respectului reciproc și asumarea regulilor stabilite;
 deschiderea în fața părinților și învingerea timidităţii;
 înfrânarea reacțiilor negative;
 creşterea abilităţii de mișcare;
 dezvoltarea oaselor și a mușchilor;
 explorarea curajului și creşterea ranadamentului şcolar.
“Prin conţinutul ei, lecţia de educaţie fizică, urmăreşte dezvoltarea multilaterală a copilului,
obişnuirea acestuia cu practicarea exerciţiului fizic” (M. Bîcă, Educaţie fizică, repere generale, 2006).

de Constantin Cătălin Ciurea

2 , nr. 2, februarie, 2019


Puritate

Atât de pur îmi strigă un clopot,


preț de o clipă sau poate-un minut,
chem verde primăvară peste iubire,
peste neaua ei, ce-mi-e acoperământ.
Străluciri jucăuşe îmi regăsesc privirea.
Hai, lasă-mă, să simt parfumul din crâng!
Un clopot de floare îmi redă nemurirea,
e zâmbetul cerului,
pe-un sentiment călător, curgând!

Eugenia Bucur, 10.01.2019

3 , nr. 2, februarie, 2019


”CREATING THE BASIS FOR COEXISTENCE, RESPECT AND
COOPERATION” – un proiect realizat de echipa noastră!

În perioada septembrie 2018 – august 2020, Școala Gimnazială Grozești – Mehedinți


va implementa proiectul CREATING THE BASIS FOR COEXISTENCE, RESPECT
AND COOPERATION, contract număr 2018-1-RO01-KA229-049097_1, finanțat de
UE prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – derulat în calitate de coordonator,
alături de Hristo Botev Primery School Sliven – Bulgaria, GYMNASIUM
KERAMOTIS – Grecia, Istituto Comprensivo Lombardo Radice Caltanissetta -Italia,
Cenap Sahabettin Ilkokulu Kadikoy – Turcia.

Scopul proiectului este de a cunoaște și de a studia tradițiile, obiceiurile și stilul de viață


al țărilor implicate. Urmând acest proces, sperăm să înțelegem aspectele care ne leagă
sau ne diferențiază. Cunoscând identitățile culturale, considerăm că vom crea baza
pentru coexistență, respect și cooperare între oameni.

Școlile noastre se confruntă cu diferite provocări sociale – elevi cu părinții plecați la


muncă, în străinătate, elevi cu părinții separați, elevi orfani sau chiar elevi proveniți din
familii sărace. Astfel că, prin implementarea acestui program, sperăm să înțelegem
elevii, în timp ce le îmbogățim competențele culturale, pentru a învăța să trăiască
armonios într-o europă unită. Vrem să descoperim ceea ce îi face să fie unici și atât de
asemănători în același timp, să îi încurajăm în activitățile comune și, în final, să le
oferim posibilitatea de a-și folosi creativitatea, de a stimula încrederea și entuziasmul
lor. Vom mai încerca să restaurăm atmosfera armonioasă și lucrativă de deschidere,
respect, toleranță și apreciere în șolile noastre, astfel încât respectul elevilor față de
profesori să crească semnificativ.

În consecință, este vorba despre aducerea împreună a elevilor și profesorilor din diferite
culturi, care se confruntă cu diferite provocări, pentru a crea o comunitate europeană
puternică și coerentă în care toți membrii să se simtă apreciați de ceilalți.

Cum intenționăm să facem acest lucru? În timpul acestui program, elevii vor deveni
profesori. Ei vor pregăti cursuri și materiale pentru fiecare schimb în cadrul proiectului.
Activitățile proiectului, în ansamblu, se referă la abordarea diversității și promovarea
asumării de valori comune, egalitate, nediscriminare și incluziune socială, iar la final

4 , nr. 2, februarie, 2019


sperăm că vom reuși să obținem creșterea motivării elevilor, o mai bună înțelegere a
patrimoniului cultural european, îmbunătățirea competențelor lingvistice și a gândirii
critice, creșterea încrederii în sine, dobândirea valorilor de toleranță și de acceptare, și
să realizăm colecții de legende, de cântece, mape cu planuri de lecție, realizate din
creațiile elevilor, colecții de prezentări ale țărilor, ale școlilor partenere, mape istorice,
geografice, mărturii ale elevilor sub formă de calendare digitale, ghid pentru bune
practici.

Prima întâlnire este în plină desfășurare (27 ianuarie – 02 februarie 2019)., Timp de
cinci zile, elevii școlii noastre, alături de elevii partenerilor, sunt implicați în diferite
activități educaționale și culturale, tema acestei mobilități fiind ”Legături istorice și
muzicale” și având ca obiective: extinderea orizonturilor culturale ale elevilor cu scopul
de a tolera mai mult diferențele culturale; informarea elevilor despre sistemele
educaționale și cunoașterea țărilor participante, contactul cu cultura românească,
crearea de relații de prietenie și schimbarea de opinii, dezvoltarea responsabilităților și
a competențelor organizaționale a elevilor proveniti din Romania; cunoașterea limbii
române și îmbunătățirea relațiilor student-profesor prin participarea la acțiuni comune.
În prima zi a mobilității, desfășurată în data de 28 ianuarie, întreaga comunitate
apartinand localitatii Cîrceni-Grozești (părinți, elevi, membri și reprezentanți ai
comunității) a fost gazda celor 16 elevi (4 elevi din fiecare ţară) și a celor 14 profesori,
ce provin din Grecia, Turcia, Italia şi Bulgaria. În această zi, elevii școlii noastre au
pregătit momente artistice, un scurt curs de comunicare în limba română în care au
integrat corespondenţa unor expresii sau cuvinte din limbile partenerilor, şi, de altfel,
au participat la ateliere și prezentări organizate de elevii şi profesorii care ne-au fost
oaspeţi, seara finalizându-se la un restaurant cu specific grecesc. De altfel, am avut
alături de noi, un meşter popular din localitatea Cârceni care a arătat cum se face o
lingură de lemn, iar copiii nu au pierdut ocazia de a se juca în zăpadă.

A doua zi gazdele noastre au participat la un atelier de pictură, desfăşurat în cadrul


Muzeului de Artă, din Craiova şi au luat contact cu arta românească, vizitând acest
muzeu. După un prânz tradiţional românesc, elevii și profesorii implicati în parteneriat
au avut primul contact cu istoria poporului român, în cadrul vizitei de la Muzeul Olteniei
– secţia de Istorie și Arheologie, iar seara a fost finalizată alături de câştigătorul
MasterChef din 2015.

5 , nr. 2, februarie, 2019


În a treia zi, se va lua contact cu Arhitectura Populară Românească, în cadrul
Muzeului de la Curtişoara, iar după un pranz tradiţional gorjenesc vom asista la un
miniconcert de muzică, oferit de elevii Liceului ”Constantin Brăiloiu” – Târgu Jiu.

În a patra zi, vom participa la un atelier de creaţie, oferit de Muzeul Regiunii Porţilor
de Fier şi vom lua contact cu influenţa romană, în spaţiul romano-danubiano-pontic.

În ultima zi a mobilităţii, partenerii vor fi gazdele


Muzeului Olteniei – Secţia de Ştiinţe ale Naturii și Secţia
de Etnografie – Casa Băniei, acolo unde vor observa modul
de viaţă românesc, însă vor învăţa şi despre flora şi fauna
locului, prânzul fiind rezervat bucătăriei turceşti. Ziua se
va încheia într-un cadu festiv.

Pentru informații suplimentare vă invităm să-l contactați pe:

Felix Godeanu, Director Școala Gimnazială Grozești, e-mail: ficgod@gmail.com.

6 , nr. 2, februarie, 2019


Învăţătura dogmatică în Pildele Mântuitorului

Învățătura dogmatică cuprinsă în parabole

Toate Sfintele Evanghelii accentuează planul lui Dumnezeu în legătură cu lumea.


Aceasta explică drumul prin care atât evreii cât şi cei proveniţi din alte neamuri
puteau deveni egali într-o comunitate sădită de Dumnezeu. În timpul Sfinţilor
Apostoli erau 4 aspecte care puteau cauza anumite probleme celor ce frecventau
Biserica, respectiv:

-problema mântuirii, cu referire la includerea celor „proveniţi din alte neamuri” ca


popor al lui Dumnezeu la egalitate cu evreii, problemă ce se propaga până la chestiuni
ca participarea la agapele creştine şi excluderea necesităţii tăierii împrejur.

-paradoxul aparent al pretenţiei că atât planul lui Dumnezeu ce se desfăşura,cât şi


trimişii Săi, întâmpinau ostilitate în special de la destinatarii cei mai naturali ai
Evangheliei, poporul evreu.

-problema explicării felului în care persoana şi învăţătura îl prezintă pe Iisus Hristos ca


pe un înfierat nevinovat care Se încrede în Dumnezeu .

-speranţa împlinirii promisiunilor Vechiului Testament, reprezintă tema centrală a lui


Iisus Mesia ca împlinire a planului şi a promisiunii lui Dumnezeu.

Preocuparea evangheliştilor este planul lui Dumnezeu. Elementele principale ale


planului sunt: viaţa lui Iisus, speranţa celor „ săraci cu duhul”, binecuvântarea lui
Dumnezeu, suferinţa Domnului şi împărţirea lui Israel.

Sf. Ioan Botezătorul este liantul ce se întinde din Vechiul Legământ a făgăduinţei până
în Noul Legământ ,este înaintaşul din profeţia lui Maleahi, dar dincolo de acest fapt,
este cel mai mare profet al Vechiului Testament (Luca VII, 27).

Mântuitorul Hristos a venit să le predice celor aflaţi în nevoie, să îi vindece pe cei


bolnavi şi să fie auzit. El a venit să caute şi să salveze pe cei pierduţi. De aceea El
trebuia să fie în casa Tatălui Său, trebuia să predice împărăţia cerească şi să-i vindece
pe cei chinuiţi, trebuia să fie numărat în rândul celor fărădelege, să sufere şi să învie.

7 , nr. 2, februarie, 2019


Hristologia

Centrul planului de răscumpărare rămâne Hristos şi mântuirea adusă de El. Dar,cine


este Iisus? Ce ne aduce El? De unde ştim că El este cu adevărat Alesul lui Dumnezeu?
Aceste întrebări sunt importante pentru Sfinţii Evanghelişti din punct de vedere
hristologic. Iisus este prezentat ca un personaj împărătesc. Înştiinţarea Mariei şi
observaţiile lui Zaharia explică relaţia davidică. Pe lângă acestea, ungerea lui Hristos la
botez face apel la pasaje din Vechiul Testament (Psalmul II şi Isaia XLII), care adună
imagini profetico-împărăteşti. Predica lui Hristos întruneşte de asemenea temeiuri
profetice şi împărăteşti. Când oamenii recunosc că Iisus este un profet , declaraţia este
urmată de mărturisirea lui Petru că El este Hristosul dar şi de explicaţia lui Iisus de mai
târziu, că lucrarea Lui va fi a Fiului Omului care suferă. Când este prezentat ca profet,
Iisus este un profet-lider, ca Moise.

Mesianitatea lui Hristos are nevoie de o lămurire şi o definire făcută cu atenţie şi este
aşezată alături de alte speranţe, dar mesianitatea Lui este o grupare în jurul căreia se
învârt toate celelalte concepte. Iisus Hristos este Izbăvitorul, Fiul lui David, Fiul lui
Adam, care creşte în har. În calitate de Fiu al Omului, El nu doar suferă şi este înălţat,
ci şi slujeşte şi este Învăţător.

Împărăţia este unită cu autoritatea lui Iisus, zugrăvită pe măsură ce El îşi exercită
puterea asupra „duhurilor necurate”. Aceasta descoperă în acelaşi timp caracterul
spiritual al împărăţiei. Întrebat de farisei când va veni împărăţia, El afirmă că împărăţia
este „înăuntrul vostru” (Luca XII, 21). Împărăţia va fi precedată de venirea Fiului
Omului şi de dreapta Judecată.

Duhul Sfânt este perceput mai întâi ca Cel promis iar apoi ca Cel care Îl confirmă şi-l
autorizează pe Iisus. Mai târziu, promisiunea desăvârşită soseşte şi Duhul Se revarsă
peste toţi credincioşii. Prezenţa Acestuia este dovada clară că Iisus a înviat și S-a înălțat.

Cele mai importante evenimente ale mântuirii lui Dumnezeu sunt învierea și înălţarea.
Faţă de ceilalţi Evanghelişti, Luca detaliază înălţarea. Un Izbăvitor înviat şi Înălţat la
Ceruri este unul care poate împărăţi şi îşi poate îndeplini promisiunea.

8 , nr. 2, februarie, 2019


Soteriologia

Hristos aduce mântuire. Mântuirea presupune împărtăşirea speranţei, practicarea


împărăţiei, bucuria iertării şi participarea la puterea Duhului. Iisus era un învăţător şi un
vindecător, iar învăţătura Sa se concentra pe oferta împărăţiei. Unele parabole fac
referire la planul lui Dumnezeu, iar în altele este implicată o scenă a ospăţului. Ospăţul
închipuie pe de o parte bucuria mântuirii,şi pe de altă parte comuniunea favorizată de
luarea mesei împreună în viitor, o realitate la care comunitatea poate participa fără
segregaţii rasiale. Nu doar învierea, ci şi minunile Lui legalizează rolul lui Iisus în
planul dumnezeiesc. El face exorcizări, îi vindecă pe cei bolnavi, tratând o mulţime de
afecţiuni ca: hemoragii, mâini uscate, orbire, surzenie, paralizii, epilepsii, lepră şi febră.
Învie morţii şi supune natura. Lucrarea mântuitoare a lui Iisus confirmă persoana şi
misiunea Sa, deschide împărăţia, izbăveşte pe cei păcătoşi, iartă păcatele, cheamă la o
viaţă smerită şi îi responsabilizează pe toţi înaintea planului lui Dumnezeu. Structura
noii comunităţi nu posedă graniţe. Evanghelia este pusă la dispoziţia tuturor, dar cei
nevolnici şi slabi sunt de cele mai multe ori, cei mai pregătiţi pentru
a răspunde mesajului ei de încredere în Dumnezeu. Pentru ilustrarea răspunsului la
mesaj, sunt folosiţi termeni ca: „pocăinţă”, „întoarcere” şi „credinţă spre
acesta. Pocăinţa imune o poziţie schimbată faţă de păcat, dar schimbarea vine în primul
rând din conştientizarea faptului că doar Dumnezeu şi mila Sa pot oferi ajutor.
Termenul de „întoarcere” ilustrează o schimbare de direcţie importantă care însoţeşte
pocăinţa.

Credinţa se bazează pe încredere și acţionează în


consecinţă. Ea este considerarea şi convingerea că
Dumnezeu are ceva de oferit prin Hristos ( iertarea
şi binecuvântările) , acel ceva ce trebuie îmbrăţişat
în mod activ. În opoziţie cu cei care răspund pozitiv
la Evanghelie, există şi adversari spirituali (duhurile
negre) şi umani (Fariseii şi cărturarii) ai Bisericii lui
Hristos. Opoziţia lor devine un aspect regulat al
naraţiunii odată cu vorbele lui Iisus referitoare la autoritatea Sa de a ierta păcatele şi
contestarea tradiţiei Sabatului. Reacţia mulţimii este amestecată. Unii dovedesc interes
faţă de El, însă răspunsul lor faţă de El este sumar şi de multe ori instabil. Răspunsul
final al mulţimii demonstrează răspunsul general al celor din Israel.

9 , nr. 2, februarie, 2019


Comunitatea era îndemnată la o reorientare totală spre Dumnezeu, manifestată sub
forma credinţei şi a pocăinţei. Această atitudine de încredere, (arătată limpede în predica
lui Iisus, în parabolele şi în întâlnirile Sale cu persoane dinstincte), iniţiază şi susţine
cutreierarea cu Dumnezeu. Ucenicii trebuie să fie concentraţi pe această cutreierare cu
Dumnezeu. Drumul nu este facil şi solicită reflecţie, dedicare totală şi purtarea Crucii .
În Sfintele Evanghelii chemarea de a predica pocăinţa şi iertarea pentru toate popoarele,
este explicată fără grabă începând din Ierusalim (Lc. 24, 47). Anumite parabole
oglindesc scoaterea în evidenţă a celor pierduţi. Iisus Şi-a chemat ucenicii să fie ceea
ce a fost chiar El: un apropiat al tuturor, indiferent de rasă sau clasă socială. Apostolii
trebuie să aibă teamă de Dumnezeu şi nu de oameni care sunt muritori , admiţând că
Domnul va reveni şi că ei sunt responsabili înaintea Sa. Ca şi sămânţa căzută pe pământ
bun, ei aud, primesc Cuvântul, îl urmează şi perseverează pentru a rodi.

Fiul lui Dumnezeu reprezintă prezentul şi viitorul. Făgăduinţele care rămân nerealizate
se vor împlini. Judecata Ierusalimului reprezintă chezăşia şi imaginea Judecăţii
universale. Cea de a doua venire a Sa va fi un interval înfricoşător în care întreaga
omenire va fi judecată aşa cum se cuvine, iar credincioşii vor suferi din cauza
necredincioşilor. Timpul revenirii este necunoscut, acesta venind pe neaşteptate, iar
discipolii trebuie să fie pregătiţi, recunoascând faptul că viaţa în totalitate îi aparţine lui
Dumnezeu şi provine din mâna Lui.

Ciurea Constantin Cătălin, Studiu de specialitate

10 , nr. 2, februarie, 2019


Pildele Domnului Iisus Hristos

Parabolele Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă o parte din temelia învăţăturii


creştine. Ele oglindesc cu o limpezime deosebită, natura eshatologică a predicii Sale,
tăria sfaturilor pe care le dă spre pocăinţă. Ele au fost cele mai potrivite instrumente
pentru dezvelirea treptată a adevărurilor care se legau în special de teme eshatologice.
Simplitatea şi claritatea făceau ca parabolele să fie uşor înţelese de oamenii simpli, să
fie fixate în memorie pentru mult timp şi să acţioneze în mod pozitiv la crearea unei
tradiţii stabile şi durabile în jurul persoanei şi învăţăturii lui Iisus.

Citindu-le şi încercând să aflăm adevărata lor


însemnătate conştientizăm că ne găsim în faţa
unei tradiţii vrednice de toată încrederea şi că prin
mijlocirea lor, ia naştere o relaţie, o comunicare
directă cu Cel în care ele îşi au originea. Cu toate
acestea suntem puşi în faţa unei probleme
anevoioase şi anume, aceea de a încerca să le
descoperim parabolelor înţelesul lor veritabil. Parabolele din Sfintele Evanghelii au
fost relatate în împrejurări reale din viaţa Fiului lui Dumnezeu, în diferite momente de
cele mai multe ori neaşteptate. De exemplu, am comite o mare greşeală mare dacă am
socoti că pilda Fiului Risipitor cuprinde chintesenţa Evangheliei şi că nu există nicio
doctrină a ispăşirii care să fie fundamentală pentru creştinism; ori de asemenea să
presupunem că milostivirea faţă de semenii noştri, din pilda Samariteanului milostiv,
constituie baza şi ţelul mântuirii. Pilda lucrătorilor la vie (Matei XX, 1-16) nu este
rostită cu scopul de a lămuri problema plăţilor, ci remarcă bunătatea lui Dumnezeu,
Care îi tratează pe oameni cu mărinimie, nu conform meritelor lor.

11 , nr. 2, februarie, 2019


Iisus prefera să vorbească oamenilor în pilde, adică într-un limbaj simbolic, pentru ca
aceştia să vadă fără să privească şi să înţeleagă, fără să cuprindă (Matei XIII, 13), dorind
să motiveze credinţa, disponibilitatea de a asculta, de a accepta precum şi de a împlini
cuvântul lui Dumnezeu. Parabola îi dă oportunitatea de a vorbi spontan, în locuri şi
împrejurări diverse: în sinagogă, în templu, pe munte, pe mare, pe ţărmul ei, în corabie,
înconjurat de mulţimi sau doar cu ucenicii Săi.

Mântuitorul Hristos nu obligă, ci lasă pe fiecare să aleagă, prin libertatea primită de la


Tatăl Ceresc, calea şi modul de a-şi dirija viaţa. Ca urmare, atât mulţimile, cât şi ucenicii
au putut alege de a-L urma, sau de a-L părăsi. În Evanghelia Sfântului Ioan la capitolul
VI, se arată că o parte dintre ucenici, după ce le-a vorbit despre pâinea care coboară din
cer, s-a smintit şi L-a părăsit. Parabolele Mântuitorului Hristos pun în evidenţă menirea
noastră în această viaţă pământească, servirea ce trebuie adusă cu credincioşie şi
statornicie lui Dumnezeu, valorile ce trebuie promovate în comunităţile noastre, în
comuniune cu semenii, în Biserica cea vie a Lui, alături de Sfinţii ei şi Sfintele Taine,
dar şi scopul eshatologic în care vom fi recompensaţi pentru cele făcute de noi în viaţa
aceasta trecătoare.

Ciurea Constantin Cătălin

12 , nr. 2, februarie, 2019


FILE DE ISTORIE

Parcă-i văd luptând ca leii


Pe ai noștri bravi strămoși,
Împingând spre râu mișeii
Ce răcnesc, fugind fricoși..

Parcă văd strângând armate


Voievozii cei de ieri,
Trimițând să sune-n sate
Cornul oastei, pe boieri..

Parcă văd punând pe umăr


Tolbe pline de săgeți
Luptătorii fără număr,
Doritori să curme vieți..

Văd cum oastea-ncet se strânge,


Pâlcuri, pâlcuri prin păduri,
Însetați să verse sânge
Și să taie cu securi..

O armată ucigașă
Precum leul cel flămând,
Vai de oastea cea vrăjmașă,
Nu îi vor uita curând!

Vodă Ștefan le vorbește,


Graiul său e dus de vânt:
„Turcul azi pământ poftește..
Păi atunci.. să-i dăm pământ”!

Ține spada ridicată,


Apoi tună spre norod
13 , nr. 2, februarie, 2019
Cu o voce-nverșunată:
„Io, Ștefan Voievod,

Nu vă cer decât aceasta,


Moldovenii mei iubiți:
Fiți mai răi decât năpasta,
Nu cruțați, nu miluiți”!

Apoi Vodă se oprește..


O tăcere de-un minut,
Timp în care el privește
Spre poporul cel tăcut.

Simte ura ce-i frământă,


Clocotind ca un cazan,
Sângele ce se-nfierbântă
Precum lava în vulcan..

Iar acum întoarce fața


Și-o îndreaptă spre vrăjmaș..
Astăzi mulți vor pierde viața
În măcelul uriaș!

Ștefan își îndreaptă calul


Spre dușmanul furios
Și deodată dă semnalul:
„Pentru țară și Hristos”!!

Și începe bătălia.. Un masacru general,


Sângele inundă glia Pân’ la gleznele de cal!

Vaiete sfâșietoare Se înalță pân’ la cer..


Au dat buzna în mioare Lupi flămânzi cu dinți de fier!

14 , nr. 2, februarie, 2019


Turcii-s mulți, dar nu se-arată
Ca un neam de luptători:
Biată gloată scuturată
De ai spaimelor fiori..

Până astăzi tot pământul


Tremura în fața lor,
Când zburau mai iuți ca vântul
Să supună vreun popor,

Dar aceștia parcă-s fiare,


Oameni nu-s, în nici un caz,
Așa că acum se pare
Că se află în necaz..

Săbii drepte se afundă


În soldații cu turban;
Incapabil să răspundă
Este bietul iatagan!

Parcă-i văd luptând ca leii


Pe ai noștri bravi strămoși,
Împingând spre râu mișeii
Ce răcnesc, fugind fricoși..
*
Demonstrând cu prisosință
Că-i corectă faima lui,
Ștefan, plin de iscusință,
Duse lupta la Vaslui.

Deci în lupta ce se cheamă


„De la Podul cel Înalt”,

15 , nr. 2, februarie, 2019


Moldovenii fără teamă
Au lansat al lor asalt.

Au măcelărit o oaste
Cum nu mai era pe-atunci,
Atacând pe turci în coaste,
După-a domnului porunci..

Au apus acele glorii


Ce se obțineau luptând..
Astăzi răsfoim istorii
Și ne minunăm în gând..

E atâta diferență
Între noi și cei de ieri..
Lumea zace-n decadență,
Nu-i virtute nicăieri..

Poate-n vremea ce-o să vină


Peste lume, peste noi,
O să scoată la lumină
Dumnezeu, din nou eroi..

Preot Sorin Croitoru

16 , nr. 2, februarie, 2019


Soluții de optimizare a predării subiectului și a subordonatei subiective

Problematica legată de optimizarea metodelor de învăţământ folosite în studiul


gramaticii mi-a captat interesul cu atât mai mult cu cât am constatat că şi elevii
manifestă interes pentru obiectul limba română – comunicare. Pentru a veni în
întâmpinarea acestui interes, se impune ca noțiunile de gramatică pe care le învaţă la
şcoală să fie completate cu variate exerciţii, fişe de lucru, acestea realizându-se într-un
proces de conştientizare a cunoştinţelor însuşite.

Morfosintaxa ocupă un spațiu generos în cadrul orelor de limba română

datorită rolului acesteia de a contribui la formarea și dezvoltarea unei gândiri logice, de


a oferi posibilitatea exersării capacităților de limbaj prin diverse forme ale cuvintelor și
prin relațiilor care se stabilesc între ele.

Pentru disciplina limba și literatura română caracterul formativ al învățământului se


face doar prin cunoștințe sistematice, bine consolidate. Pentru a elimina lacunele, pentru
a asigura transferul și însușirea materiei sunt necesare recapitularea și sistematizarea
cunoștințelor.

Eu consider că o bună însușire a cunoștințelor se obține dacă teoria este însoțită mereu
de exemple, exerciții, analiza gramaticală, iar la sfârșitul unei ore de consolidare este
bine să folosim fișe individuale, lucrul pe grupe și fișele de evaluare pentru verificarea
transferului.

Ca să evităm confuziile între subiect și alte părți de propoziție, între subordonata


subiectivă și alte subordonate, deosebirile se fac foarte bine prin exemple.

O soluție a optimizării predării subiectului și a subordonatei corespunzătoare este


combinarea acelor metode clasice și moderne care dau randament.

17 , nr. 2, februarie, 2019


Astfel, am folosit metode de expunere continuă și sistematică a cunoștințelor
(prelegerea, expunerea, explicația, conversația, exercițiile), problematizarea, analiza
gramaticală, fișe și culegeri de exerciții.

De asemenea, în lecțiile de predare-învățare, când a folosit metoda conversației


catihetice am avut grijă ca elevii să nu ajungă la o reproducere mecanică ci am încercat
să îi dirijez, să folosesc întrebări care să le stimuleze gândirea în așa fel încât să observe
singuri elementele esențiale. Dacă elevii dau răspunsuri incomplete, neclare sau chiar
greșite trebuie corectate prin argumentare însoțită de exemple. În lecțiile de
sistematizare am folosit-o alături de analiza gramaticală și exerciții.

Analiza gramaticală poate fi folosită și în cadrul lecției de comunicare de noi


cunoștințe, spre exemplu la predarea subordonatei subiective sau de sinteză a
subiectului. Pentru o analiză gramaticală optimă a subiectului se pot folosi mijloace
variate precum: scheme și tabele recapitulative, diferite modele de analiză.

Exercițiile să fie diversificate (de recunoaștere simplă, de recunoaștere și


caracterizare, de recunoaștere și grupare, de completare, de exemplificare, etc) și
repartizate de la simplu la complex, de la ușor la greu.

Repetarea exercițiilor sub forme diferite duce la eliminarea greșelilor în analiza


gramaticală a subiectului sau a subordonatei subiective și formează deprinderi necesare
în însușirea acestor noțiuni. Astfel elevii își formează obișnuința de a pune întrebările
și de a răspunde corect cu cuvintele ce au funcție de subiect, de a face diferența între
un subiect subînțeles sau inclus, să identifice corect subordonata subiectivă.

Este necesară acordarea unei atenții deosebite lecțiilor de recapitulare bazate pe


exerciții aplicative, menite să stimuleze creativitatea independentă a elevilor.

Schemele recapitulative joacă un rol important în repetarea subiectului și a


subordonatei subiective.

18 , nr. 2, februarie, 2019


Pentru o bună înțelegere a noțiunilor, în predarea subordonatei subiective, în clasa a
VIII a, sunt importante contragerea și dezvoltarea.

Metoda demonstrației are și ea un caracter mobilizator, iar în aplicarea ei am ținut


seama de textele pe care le-am selecționat care au fost potrivite particularităților de
vârstă și intelectuale ale elevilor.

Ca metode de evaluare folosim: verificarea temei, lucrări scrise, fișe de evaluare,


verificări orale și teste.

Este important să evităm erorile de evaluare, care pot fi dăunătoare elevilor,


distrugându-le încrederea în sine și creându-le o optică greșită despre limba română.
Trebuie să apreciem corect cunoștințele elevilor, cât mai aproape de capacitatea lor;
suntem răspunzători pentru justețea aprecierii pentru a-i face pe elevi să fie conștienți
și siguri de valoarea lor, să poate să se autoevalueze corect și de ce nu să îndrăgească
această materie.

Munca independentă, participarea fiecărui elev pe măsura capacității lui intelectuale


este foarte importantă la formularea răspunsurilor. Din nevoia de a implica și antrena
câți mai mulți elevi am apelat și la lucrul pe grupe.

Ca o concluzie aș putea spune că în optimizarea predării subiectului și a subordonatei


subiective un rol important îl are modul în care alegem metodele și mijloacele de
învățământ care depind de nivelul intelectual al clasei, de experiența profesorului la
catedră și de randamentul pe care acestea l-au dat de-alungul anilor.

Pentru a verifica dacă noțiunile au fost însușite corect apelăm la mijloace de


evaluare a rezultatelor învăţării: fişe de muncă independentă, teste de evaluare de
diferite tipuri.

19 , nr. 2, februarie, 2019


Optimizarea lecției de gramatică în gimnaziu trebuie să constituie o preocupare
constantă a profesorului de specialitate, deoarece de gradul înțelegerii regulilor și
normelor gramaticale depinde de calitatea exprimării atât orale cât și scrise a elevilor.
prof. Petre Laura Claudia
BIBLIOGRAFIE

1. Andrei, Mihail, Ghiță,Iulian, Limba română- fonetică, lexicologie, gramatică,


stil și compoziție, exerciții, E.D.P, București, 1983;
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986

2. Cucoș,Constantin(coord), Psihopedagogie-pentru examenele de definitivare


șigrade didactice, Ed.Polirom,București, 1998;
3. Guțu – Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române-Probleme şi interpretări alel
imbii române, E.D.P., Bucureşti, 1973;
4. Axenti,Victor,Verșina Maria, Metodica predării limbii și literaturii române(în
gimnaziuși liceu)-suport de curs,UNIVERSITATEA DE STAT „Bogdan
Petriceicu Hașdeu” din Cahul, f.a.;
5. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, Ed. Polirom, Iași, 2006;

20 , nr. 2, februarie, 2019


ÎN CURÂND – APARIȚIE DE CARTE! „ȘTEFAN CEL MARE ȘI
SFÂNT în memoria poporului român și în conștiința străinătății”

În premieră va fi finalizată cartea „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT în memoria


poporului român și în conștiința străinătății”. Cartea va fi publicată online și va fi
distribuită gratuit. Ea dispune de informații puțin cunoscute despre ultimii patru ani din
domnia lui ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT. De asemenea, apare sub agida editurii
organizației noastre.

În anul 1457, 14 aprilie „la locul numit Direptate,


reprezentanţii clerului o parte din boieri şi
comandanţii oştirii aclamă ca domn pe Ştefan,
care este «uns» de mitropolitul Teoctist.”[1]

Întreaga suflare românească îşi aminteşte cu


adâncă pietate de cel mai mare voievod al
Moldovei, figură emblematică a istoriei acestor
meleaguri, apărător al neamului şi al Bisericii, cel ce între 14 aprilie 1457 şi 2 iulie 1504
a condus cu inegalabilă râvnă, jertfelnicie, eroism şi conştiinţă creştină, ţara şi poporul
său.

Ştefan cel Mare a fost socotit ca „sfânt” încă din vremea domniei sale, dar odată cu
mutarea sa la cele veşnice, el a trecut în nemurirea credinţei religioase care l-a însufleţit
în eterna pomenire a istoriei româneşti şi a Europei întregi. Pentru aceasta, nici un
voievod român, din toate cele trei provincii româneşti, nu-l poate egala, prin calităţile
sale de luminat om politic, iscusit strateg şi eminent comandant de oşti, prin purtarea
atâtor calităţi ale polivalentei sale personalităţi.[2] (…)
Informații suplimentare:
email: cdi7910@yahoo.com
sau telefonul: 0728353441

21 , nr. 2, februarie, 2019


Liderul APE – gazdă în proiectul „CREATING THE BASIS FOR
COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION” şi la Sucursala
din Târgu-Jiu!

În perioada 27 ianuarie 2019 – 02 februarie 2019, Şcoala Gimnazială Grozeşti, va fi


gazda activităților din cadrul proiectului CREATING THE BASIS FOR
COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION, contract număr 2018-1-RO01-
KA229-049097, finanțat de U.E., prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 2–și
derulat de Școala Gimnazială Grozești în calitate de coordonator.

Timp de o săptămână elevii gazdă și cei care ne vizitează, vor participa la ateliere şi
vizite culturale şi educaţionale, activități ce se vor desfășura în Carceni-Grozeşsti (MH),
Craiova (DJ), Drobeta Turnu Severin (MH) şi Târgu Jiu (GJ).

 Programul detaliat, informativ, poate fi consultat la: scribd.com

Mulţumim partenerilor direcţi şi indirecţi,


implicaţi în organizarea atelierelor şi
activitatilor culturale şi educaţionale (Muzeul
de Artă Craiova, Muzeul Olteniei, Muzeul
Arhitecturii Populare Curtişoara, Muzeului
Regiunii Porţilor de Fier – Drobeta Turnu
Severin, Liceului de Arte ”Constantin
Brăiloiu” Târgu-Jiu, kristianatour.ro, reprezentanţilor Primăriei Grozeşti etc.), precum
şi profesorilor colaboratori, elevilor participanţi şi membrilor comunităţii care vor fi
implicaţi. (Felix Godeanu)

22 , nr. 2, februarie, 2019


Carismă în persuasiune

Poate ați observat că în diverse împrejurări există profesori care impun respect
prin simpla prezență, atunci când intră într-o încăpere, toți întorc privirea spre ei, când
vorbesc, toată lumea se strânge în jurul lor și îi ascultă, iar atunci când dau mâna cu tine
îți transmit încredere. Care este secretul lor?
Secretul se numește carismă. Acea capacitatea de a îi magnetiza pe cei din jur și
de a le transmite încredere. Un personaj carismatic are capacitatea de a se impune, de
a fi luat drept reper și lider al unui grup mai mic sau mai mare de persoane.
Avantajele unei personalități carismatice sunt evidente:
 Câștigi încrederea celor din jur foarte ușor;
 Lumea te adoră fără să depui un efort deosebit în acest sens;
 Oamenii se oferă să le fii lider;
 Beneficiezi de poziții puternice fără să te simți intimidat;
 Obții cu ușurință ceea ce îți dorești.

Însă a deveni carismatic nu este un proces ușor și nu se realizează prin vreun


hocus-pocus sau vreo pocnitură magică din degete. Carisma e o percepție ce trece
dincolo de modul în care ne îmbrăcăm, de cunoștințele pe care le deținem sau de
glumele pe care le spunem. Este atât de greu de definit, încât pentru unii carisma e un
soi de însușire paranormală care nu poate fi obținută decat dacă te naști cu ea. Adevărul
nu este tocmai acesta, carisma este o abilitate care se poate învăța și stăpâni.
Primii pași pentru dezvoltarea unei personalități carismatice sunt:
 Controlarea propriilor emoții;
 Conștientizarea puterii gândurilor;
 Fii un bun ascultător;
 Implică-i pe ceilalți;
 O persoană flexibilă.

23 , nr. 2, februarie, 2019


Amintește-ți și folosește mereu aceste tehnici și pe măsură ce vei deveni tot mai
experimentat, ele vor deveni o a doua natură, le vei folosi instinctiv și vei putea deveni
astfel un personaj carismatic în cercurile pe care le frecventezi.
Persuasiunea este arta de a îi convinge pe alții să adere la ideile tale și să fie de
acord cu tine. Nu toți din jurul tău se vor lăsa convinși la fel de ușor, însă toți se supun
unor legi simple, pe care, dacă știi să le folosești, vei avea incomparabil mai multe
șanse de a îi convinge să gândească așa cum vrei tu. Există și obstacole pentru care
unii nu-ți vor accepta ideile:
-conflictul de convingeri;
-cunoașterea;
-scepticismul.
Câteodată cel mai bun mod de a influența persoana țintă este ca să te comporți
ca și cum ceea ce vrei tu să obții de la aceasta s-a și întâmplat, observând lumea din
jurul nostru, căutând elementele care sa ne confirme așteptările.

de Zenoveiov Ana Marina

24 , nr. 2, februarie, 2019


Cultură și diversitate în actul educațional

Termenul “cultură” poate fi definit astfel: “ansamblul normelor și valorilor


fundamentale adoptate sau la care aspiră un grup de indivizi (de exemplu un grup etnic,
o națiune, o corporație, sau altă organizație ori profesie)”. Fiecare cultură se distinge de
celelalte prin modurile specifice de a-și rezolva anumite probleme, cum ar fi cele ce
rezultă din relațiile cu alți indivizi, odată cu trecerea timpului și în relația cu mediul
exterior. Diversele grupuri de persoane au habitudini culturale “tipice” care pot și ușor
indentificate prin observarea situațiilor comportamentale și a tendințelor perdominante
mai ales când se regăsesc în postura rezolvării de probleme. Identificarea faptului că un
grup expune anumite obiceiuri culturare “tipice” nu presupune faptul că fiecare
persoană din grupul respectiv are în mod cert și sigur respectivele caracteristici. Aceasta
ar însemna stereotipie. Modul în care atitudinile sunt exprimate într-o organizație
educațională sau profesională și modul în care subiecții învățării sut evaluați și
recompensați trebuie să aibă în vedere tocmai diversitatea culturală adusă la numitorul
comun al comunicării optime și respectului reciproc.
Cealaltă componentă luată în discuție este aceea a diversității. Diversitatea poate
fi considerată drept “ansamblul similitudiinilor și diferențelor dintre și la indivizii din
toate nivelurile organizaționale și, prin extindere, la nivelul societății în general”.
Diversitatea ideilor și a modului de gândire, implicit creativitatea, poate reprezenta cel
mai de preț ingredient al dezvoltării societății, începând din școala primară,
continuându-se cu formarea profesională și evoluția în cadrul mediului organizațional
din care individul face parte la un moment dat. Plecând de la această premisă, se poate
afirma că responsabilitatea fiecărui formator de comportamente, atitudini și abilități
profesionale, plecând de la nivelul educațional inferior este de a valorifica diversitatea
gândirii în grupul de elevi/adulți în formare, indivizi care diferă între ei din puncte de
vedere cultural, intelectual și al experienței, de asemenea fiind diferiți și prin rasă, gen,
abilități fizice și mentale.
Tendința convergenței modelelor și a realizării unor concordanțe parțiale între
mai multe sisteme naționale de educație (sub aspectul conținuturilor, proceselor,
validărilor) este din ce în ce mai evidentă. Ceea ce la un moment dat era diferit tinde să
se asemene, să se apropie, să împrumute trăsături oarecum comune. Specificitatea nu
25 , nr. 2, februarie, 2019
trebuie numaidecât să dispară, ci să devină un element suplimentar, particular, care
imprimă o anumită “culoare” unui spațiu oarecare.
Educația este un proces de universalizare a ființei umane, de repliere a ei pe
coordonatele multiplicității și a varietății valorice. Astăzi, educația este dintr-o dată
globalizată și globalizantă. Este influențată de procesul globalizării ale cărui efecte le
amplifică, la rândul său. Din punct de vedere structural, organizațional, asistăm la
întoarcerea unor modele ce transced particularitățile lingvistice, religioase, culturale ale
țărilor sau regiunilor. Pe întreg mapamondul se dezvoltă strategii similare de formare,
generatet de aceleași inflexiuni economic, ideologice sau politice. Oricât ne-am face că
nu observăm aceste evoluții, ele survin într-un mod iminent peste dorințele noastre.
Asistăm la o dialectică interesantă, nelipsind contradicții precum (vezi Schriewer , 1997
pp 19-20):
 Opoziția dintre integrarea supranațională și diversificarea subnațională;
 Opoziția dintre procesul de internaționalizare și cel de indigenizare;
 Opoziția dintre fenomenele cu efecte de universalizare și cele ce
configurează particularitățile istorice;
 Opoziția dintre procesul de difuzare mondială și cel de receptare
diferențiată în funcție de culturi;
 Opoziția dintre universalismul abstract și concretețea unor răspunsuri
particulare, “devațconiste”,”atipice”;
 Opoziția dintre modelul unei educații puternic standardizate și al unei
educații mai puțin formalizate, difuze, naturale.

Prof. înv. primar Zenoveiov Ana-Marina

26 , nr. 2, februarie, 2019


DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE PRIN JOCURILE LOGICO-
MATEMATICE LA PREŞCOLARI
Studiu de specialitate

Prof. Ȋnv. Preșc. Vlădoiu Sanda Antonela


Grădinița cu Program Prelungit Nr.1. Tg-Jiu

Grădinița, ca parte integrantă a învățământului, își propune ca obiectiv prioritar


pregătirea copilului pentru școală. Așadar, este necesar ca preșcolarul să-si însușească
un volum mare de cunoștințe, priceperi, deprinderi prevăzute de curriculum pentru
educație timpurie.
Activitatea matematică, ca parte integrantă din Domeniul Știință din planul de
învățământ, cere, ca și celelalte activități, o cât mai bună pregătire psihologică,
pedagogică și metodică din partea educatoarei în vederea predării cât mai eficiente a
cunoștințelor matematice, precum și prelucrarea lor ținând cont de particularitățile de
vârstă ale copiilor.
Pe parcursul anilor, în activitatea desfășurată de mine, am acordat o atenție
deosebită în vederea pregătirii copiilor pentru înțelegerea cunoștințelor elementare de
matematică, am fost interesată de modul în care copiii își însușesc aceste cunoștințe și
cum pe întreg parcursul ciclului învățământului preșcolar ajung să rezolve probleme de
logică de o dificultate mai mare.
Jocul logico-matematic are un rol important în realizarea și desfășurarea
activităților matematice în grădiniță prin simplul fapt că el solicită mult intelectul
copiilor și dă educatoarei posibilitatea să cunoască bine potențialele și particularitățile
individuale ale copiilor.
De asemenea, în toată activitatea mea de până acum am putut constata valoarea
educativă asupra dezvoltării gândirii corecte, a inteligentei copiilor prin desfășurarea
jocurilor logico-matematice. Mi-am dat seama că ele contribuie la realizarea aspectului
formativ al activităților matematice, dezvoltându-le copiilor gândirea logică, deoarece

27 , nr. 2, februarie, 2019


ei sunt puși în situația de a căuta soluții, de a verbaliza acțiunile îndeplinite. Prin aceste
jocuri se dezvoltă potențialul intelectual și acționar-creator al preșcolarilor, spiritul de
observație, posibilitățile de verbalizare și exprimare orală, capacitatea de analiză și
sinteză, de comparație, abstractizare și generalizare.
Prin desfășurarea acestor jocuri logico-matematice preșcolarii au fost capabili:
 să își dezvolte baza senzorială a cunoașterii prin acțiuni directe de observare și
mânuire de obiecte, jucării, imagini; să sesizeze însușirile acestora legate de
formă, culoare, mărime; să-și însușească deprinderea de a tria și clasifica după
anumite însușiri comune;
 să-și îmbogățească sfera reprezentărilor cu noi date despre caracteristicile
obiectelor din mediul ambiant, care pot deveni criterii în baza cărora să se
sesizeze aspectele matematice referitoare la gruparea, compunerea și ordonarea
obiectelor;
 să-și dezvolte calitățile gândirii (rapiditatea, corectitudinea, promptitudinea,
independenta, flexibilitatea) prin participarea activă la activități orientate spre
descoperirea unor relații matematice; să se familiarizeze cu limbajul matematic
în forme accesibile înțelegerii lor;
 să-și însușească deprinderile de a compara și aprecia global cantitatea din două
sau mai multe grupe; să aprecieze corect cantitatea obiectelor din două grupe
comparate prin formarea de perechi (punerea in corespondentă) și indicarea
grupei în care sunt „mai multe”, ‚mai puține” sau „tot atâtea obiecte”;
 să-și formeze reprezentările corecte despre formele geometrice (cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi) și să cunoască caracteristicile acestora (culoare, mărime,
grosime);
 să-și formeze deprinderile de activitate intelectuală (de a asculta cu atenție
cerințele educatoarei, de a acționa corect pe baza acestor cerințe, de a răspunde

28 , nr. 2, februarie, 2019


la întrebări, de a urmări, de a completa sau corecta răspunsurile colegilor, de a
pune întrebări);
Ȋn ceea ce privește desfășurarea unui joc logico-matematic care a vizat formarea
reprezentărilor corecte despre formele geometrice și cunoașterea caracteristicilor
acestora, a trebuit să am în vedere etapa jocurilor pregătitoare acestuia, în care am
urmărit să-i fac pe copii să distingă și să denumească corect forma, culoarea și
dimensiunea figurii geometrice, lăsându-le libertatea și creativitatea în joc. Cu acest
prilej, între mine și copii, s-au stabilit relații de ordin afectiv, de apropiere și s-au creat
relații de ordin cognitiv, de lărgire și îmbogățire a reprezentărilor copiilor în direcția
cunoașterii atributelor figurilor geometrice.
După ce copiii și-au însușit unele cunoștințe despre figurile geometrice (formă,
culoare, mărime), am putut trece cu ușurința la desfășurarea jocului logic propriu-zis în
care sarcinile didactice s-au complicat. Astfel, în etapa jocului logic propriu-zis s-au
consolidat deprinderile de a opera cu mulțimi de obiecte, de a alcătui noi grupări,
submulțimi, pe baza proprietății pieselor.
Ȋn concluzie pot spune că jocul logic solicită intelectul copiilor și dă educatoarei
posibilitatea să cunoască bine potențele și particularitățile individuale ale copiilor și
astfel ea poate desfășura o munca diferențiată, pliată pe capacitățile intelectuale ale
fiecărui copil în parte în vederea asigurării succesului școlar viitor..

29 , nr. 2, februarie, 2019


_____________________________________________________________________

Revistă (portal online de atitudine civică) “Cutezător” este editat periodic la cererea gorjenilor

_________________________________________________________________________________________________

CONTACT

 Telefon: 0728353441.
 Web: http://cutezator.ro/
 E-mail: cutezator2014@yahoo.com

_________________________________________________________________________________________________

COLABORARE

Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft Word, Office XP, şi semnate pot fi trimise pe
adresa de e-mail a revistei: magazincritic@yahoo.com, până la data de 20 a fiecărei luni. Tehnoredactarea se va face cu
font Times New Roman, corp 10-12, pagină format A5, folosindu-se diacritice. Responsabilitatea textelor publicate
aparţine în exclusivitate autorilor. O echipă redacţională va selecta articolele în vederea publicării acestora. Atenţie la
plagiat! (*Reguli minime de tehnoredactare: Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul
exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de
deschiderea unei paranteze.)

_________________________________________________________________________________________________

CONCEPŢIE GRAFICĂ / MACHETARE / DESIGN

Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu

_________________________________________________________________________________________________

EDITAREA

Euro Education Federation

_________________________________________________________________________________________________
TIPARUL

a fost executat de Editura eParadigme

(Online) = ISSN 2501-3033 ISSN–L 2501-3033

30 , nr. 2, februarie, 2019


Nr. 2, februarie, 2019

Editura eParadigme
31 , nr. 2, februarie, 2019

S-ar putea să vă placă și