Sunteți pe pagina 1din 45

Planuri de lecţie:

PLAN DE LECŢIE 1
DATA: 21.11.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Autoevaluarea propriilor abilităţi
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Identificarea şi evaluarea propriilor abilităţi
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să identifice abilităţile de care dispun, subliniindu-le pe fişa de lucru.


O2 : Să identifice abilităţile pe care doresc să şi le dezvolte.
O3: Să menţioneze care dintre abilităţile identificate sunt necesare pentru
meseria pe care o doresc în viitor.
O4: Să deducă importanţa autoevaluării corecte a propriilor abilităţi pentru
deciziile ocupaţionale.

METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 1: „Care sunt abilităţile mele?”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca

1
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment - se pregătesc materialele - se pregătesc de
organizatoric necesare desfăşurării activitate.
activităţii şi se împart fişele
de lucru elevilor;
- în prealabil li s-a aplicat
setul de chestionare
menţionat în lucrare şi au
fost chestionaţi cu privire la
meseria dorită în viitor.
-realizarea prezenţei.

2) Pregătirea După cum am mai M1,


psihologică discutat, începând cu ziua M2
de azi vom desfăşura
împreună o serie de
activităţi cu un caracter mai
aparte. Mi-am propus să
realizăm un program în 10
paşi, în urma căruia voi să
deveniţi mai siguri, mai
decişi şi încrezători în a
alege meseria potrivită
pentru voi.

Care credeţi că sunt ...sarcinile meseriei, M3


factorii importanţi pe care tipul ei, ce trebuie să
trebuie să-i cunoaşteţi faci...
pentru a alege o meserie
care vi se potriveşte? ...dacă pot să
Dar care sunt factorii efectuez sarcinile
pe care trebuie să-i care mi se cer, cât de
cunoaşteţi care ţin de voi? bine le pot efectua...
Foarte bine. Este foarte
important să vă cunoaşteţi şi
să vă evaluaţi propriile
abilităţi.

3) Anunţarea Aşadar, în cursul


scopului şi a activităţii de azi şi de mâine
obiectivelor ne vom ocupa de
identificarea şi evaluarea
abilităţilor de care dispuneţi
acum, precum şi de
identificarea celor pe care
doriţi să le dezvoltaţi.

2
4) Explicarea Fiecare dintre voi a
şi primit o fişă de lucru. Ea
demonstrarea constă într-o listă de M2
sarcinii abilităţi ordonate pe diferite
categorii.
Vă rog să citiţi ...un elev citeşte
categoriile! categoriile pe care
Fiecare dintre voi va sunt împărţite
trebui să sublinieze diferitele tipuri de
abilităţile de care dispune abilităţi.
acum, după care veţi
încercui abilităţile pe care
doriţi să vi le dezvoltaţi
pentru a putea avea profesia
dorită.
5) Verificarea Cine vrea să ne ...un elev va citi ce
înţelegerii demonstreze pentru prima abilităţi va sublinia
categorie de abilităţi? din prima categorie M2
şi pe care le va
încercui.
6) Munca -voi răspunde la eventualele -elevii lucrează. O1,
independentă nelămuriri ce pot să apară O2
pe parcursul muncii
independente

7) Aprecierea -voi ruga câţiva elevi să


rezultatelor citească abilităţile pe care
le-au subliniat şi pe care le-
au încercuit. O3
-ca puncte de discuţie ne
vom centra pe relaţia dintre
abilităţile actuale şi meseria
dorită, precum şi pe
importanţa dezvoltării altor
abilităţi necesare.
-voi încerca să cuprind în
discuţie o gamă variată de
meserii şi abilităţile
corespunzătoare lor.

8) Încheierea De ce credeţi că este ...pentru a şti cât de O4 M3


lecţiei important să ne cunoaştem bine ni se potriveşte
propriile abilităţi şi să le
o meserie sau alte şi
putem evalua? pentru a şti ce
abilităţi trebuie să ne
dezvoltăm pentru a
Vi s-a părut dificilă ne atinge scopurile.
sarcina de azi? ...nu foarte dificilă,
dar ne-a pus pe

3
gânduri referitor la
Foarte bine! Mâine ne abilităţile pe care le
vom întâlni cu o nouă avem acum şi pe
activitate asemănătoare. care trebuie să le
-apreciez activitatea celor dobândim.
care au participat intensiv.

4
Fişa de lucru 1

Bifează abilităţile de care dispui sau pe care doreşti să le dezvolţi în viitorul apropiat!

1. ABILITĂŢI DE COMUNICARE:
 Abilităţi de negociere, putere de convingere, abilităţi de dezbatere a unor probleme
fără să agresezi alte persoane;
 Capacitatea de a vorbi în public, abilităţi de vânzare, de demonstrare;
 Abilităţi de comunicare în mod amabil la telefon;
 Abilităţi de explicare, de transmitere de informaţii;
 Abilităţi de ascultare;
 Abilităţi de intervievare;
 Abilităţi de folosire a unui limbaj corect din punct de vedere gramatical, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie;
 Abilităţi de exprimare nonverbală a ideilor;
 Abilităţi de elaborare unor texte logice şi concise;
 Abilităţi de organizare şi prezentare eficientă a ideilor într-un discurs spontan;
 Abilităţi de participare la discuţii de grup;
 Alte abilităţi ce corespuns în această categorie şi nu au fost
menţionate:...........................

2. ABILITĂŢI DE RELAŢIONARE INTERPERSOANLĂ


 Abilităţi de menţinere a cooperării în cadrul unui grup;
 Abilităţi de interacţiune eficientă cu colegii, cu superiorii şi cu subalternii;
 Abilităţi de exprimare potrivită a sentimentelor;
 Abilităţi de înţelegere a sentimentelor celorlalţi;
 Îndeplinirea promisiunilor faţă de ceilalţi;
 Capacitatea de analizare a propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi în
cadrul unui grup;
 Abilităţi de comportare adecvată în situaţii sociale diferite;
 Alte abilităţi:......

3. ABILITĂŢI DE LUARE DE DECIZII


 Înţelegerea paşilor implicaţi în procesul luării unei decizii;
 Implicarea grupurilor în luarea de decizii;
 Implementarea unor decizii valide, potrivite;
 Asumarea responsabilităţii pentru deciziile luate;
 Evaluarea efectelor şi a eficienţei deciziilor luate;
 Abilitatea de a lua decizii fără a te simţi presat;
 Flexibilitate în luarea deciziilor;
 Abilităţi de explicare a deciziei luate altor persoane;
 Evaluarea unei decizii prin prisma efectelor ei pe termen lung;
 Abilităţi de luare de decizii care să maximizeze beneficiile individuale şi colective;
 Alte abilităţi:.......................

5
4. ABILITĂŢI DE REZOLVARE DE PROBLEME ŞI DE REZOLVARE DE
CONFLICTE:
 Anticiparea problemelor înainte ca ele să aibă loc;
 Definirea problemei şi identificarea cauzelor posibile sau aparente:
 Identificarea soluţiilor posibile şi selectarea celor mai plauzibile;
 Elaborarea unor planuri pentru a implementa soluţii;
 Generarea de soluţii inovative;
 Identificarea rapidă a elementelor critice în procesul rezolvării unui probleme;
 Alte abilităţi:......

5. ABILITĂŢI DE MUNCĂ ÎN ECHIPĂ


 Motivarea membrilor echipei pentru atingerea scopurilor comune;
 Cunoaşterea punctelor slabe/tari ale membrilor echipei şi accentuarea celor tari pentru
dezvoltarea echipei;
 Abilităţi de colaborare în cadrul unor proiecte;
 Oferirea de suport şi de recompense membrilor echipei pentru realizările lor;
 Abilităţi eficiente de lucru în echipă;
 Organizarea unor activităţi de brainstorming;
 Identificarea sarcinilor care trebuie îndeplinite;
 Acordarea de feed-back constructiv;
 Alte abilităţi: .........................

6. ABILITĂŢI DE DESIGN ŞI PLANIFICARE


 Abilităţi de invenţie, creare de noi tehnici, de adaptare, redefinire, de design;
 Schiţare a unor programe, a unor căi de urmat;
 Imaginarea de noi alternative, formularea şi utilizarea noilor principii;
 Abilităţi de predicţie, de anticipare, de percepere a tendinţelor;
 Elaborarea şi respectarea unui program, abilităţi de dozare optimă a timpului;
 Stimularea discuţiilor despre elaborarea programului de lucru;
 Alte abilităţi:............................

7. ABILITĂŢI SOCIALE
 Abilităţi empatice, de întrajutorare, sensibilitate, grijă faţă de alţii;
 Sesizarea nevoilor celor din jur;
 Stabilirea şi dezvoltarea de relaţii cu ceilalţi, acceptarea celor din jur;
 Abilităţi de creştere a stimei de sine, încurajare a celor din jur;
 Încurajarea celorlalţi să se înţeleagă pe ei înşişi;
 Abilităţi de instruire, de îndrumare, de ghidare a altor persoane;
 Abilităţi de consiliere;
 Abilităţi de cooperare;
 Alte abilităţi:.....................

8. ABILITĂŢI ARTISTICE
 Prepararea şi decorarea produselor culinare;
 Influenţarea oamenilor prin intermediul cuvintelor;
 Citirea de beletristică şi elaborarea unor rezumate la cele citite;
 Înţelegerea şi aplicarea tehnicilor şi principiilor artistice;
 Vizualizarea produsului final pornind de la schiţe;

6
 Alegerea celei mai potrivite modalităţi pentru exprimarea unei idei sau pentru a crea un
efect deosebit;
 Interpretarea diferitelor roluri pe scenă;
 Abilităţi de vorbire clară şi sonoră;
 Exersarea zilnică şi îmbunătăţirea performanţelor artistice;
 Abilităţi de interpretare muzicală;
 Abilităţi de utilizare a unor instrumente muzicale;
 Imaginaţie, creativitate, spirit inovativ;
 Alte abilităţi:...................

9. ABILITĂŢI DE MANAGEMENT AL INFORMAŢIILOR


 Abilităţi de organizare, sistematizare, de creare a unor proceduri;
 Clasificarea, sortarea, ierarhizarea informaţiilor;
 Abilităţi de interpretare, traducere, sumarizare, simplificare;
 Abilităţi de operare cu calculatoare, computere;
 Atenţie la detalii;
 Alte abilităţi:................

10. ABILITĂŢI DE MANAGEMENT FINANCIAR


 Calcularea bugetului prin raportare la venituri şi cheltuieli;
 Justificarea bugetului unui organizaţii;
 Păstrarea unei evidenţe financiare corecte;
 Plătirea facturilor înainte de scadenţe;
 Dezvoltarea şi implementarea unui eveniment de strângere de fonduri;
 Alte abilităţi:........................

11. ABILITĂŢI DE CONDUCERE


 Iniţierea unui plan, a unei sarcini, analizarea sarcinilor, organizarea personalului şi a
sarcinilor pentru atingerea scopurilor;
 Enunţarea paşilor necesari pentru atingerea scopurilor;
 Luarea de decizii, asumarea responsabilităţii;
 Delegarea de responsabilităţi pentru rezolvarea sarcinilor, supravegherea, abilităţi de
management, de coordonare, de menţinerea grupului pe „drumul cel bun”;
 Utilizarea judicioasă a sistemului de pedepse/recompense;
 Elaborarea de strategii pentru atingerea unui scop;
 Abilităţi de îndrumare, asistare a subordonaţilor;
 Identificarea persoanelor care pot contribui la soluţionarea unor probleme;
 Abilităţi de improvizare, de negociere, de convingere, de influenţare;
 Alte abilităţi:.................

12. ABILITĂŢI MATEMATICE, ŞTIINŢIFICE ŞI DE CERCETARE


 Abilităţi de gândire logică în confruntarea cu diverse probleme;
 Utilizarea de simboluri nonverbale (cifre) pentru exprimarea ideilor şi pentru rezolvarea
problemelor;
 Înţelegerea şi explicarea informaţiei tehnice şi ştiinţifice;
 Utilizarea termenilor, numerelor, tabelelor, formulelor chimice;
 Luarea de decizii pornind de la informaţii ce pot fi măsurate şi verificate;
 Înţelegerea şi utilizarea limbajului şi a simbolurilor tehnice;
 Abilităţi de a lucra exact, corect, riguros, meticulos;

7
 Abilităţi de măsurare, experimentare, de aplicare a diferitelor metode pentru testarea
validităţii informaţiilor;
 Abilităţi de observare, reflectare;
 Abilităţi de sinteză, clarificare, comparare, diagnosticare, elaborare de ipoteze;
 Alte abilităţi:................

13. ABILITĂŢI MECANICE


 Abilităţi de construcţie, fabricare, de reparare a diferitelor obiecte;
 Abilităţi de utilizare a vehiculelor şi a echipamentelor speciale;
 Aplicarea principiilor mecanice în situaţii practice, folosind utilaje şi unelte;
 Dexteritate şi ingeniozitate mecanică;
 Coordonare mână-ochi; aprecierea corectă a distanţelor, a greutăţii, a vitezei mişcării
obiectelor;
 Alte abilităţi:..................

14. ABILITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI A CARIEREI


 Abilităţi de a analiza şi de a învăţa din experienţele proprii şi ale celorlalţi;
 Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite;
 Punerea în corespondenţă a cunoştinţelor despre abilităţile personale cu cerinţele unei
meserii;
 Abilitatea de a identifica, descrie şi a evalua importanţa cunoaşterii nevoilor, intereselor, a
punctelor slabe şi tari ale propriei persoane;
 Elaborarea unor scopuri de dezvoltare personală;
 Identificarea punctelor slabe şi tari ale unei persoane;
 Acceptarea şi învăţarea prin intermediul criticii constructive;
 Perseverenţa în atingerea unor scopuri în ciuda apariţiei unor obstacole;
 Asumarea riscurilor;
 Dobândirea încrederii celor din jur;
 Acceptarea consecinţelor;
 Căutarea mai multor oportunităţi pentru dezvoltarea profesională;
 Identificarea comportamentelor potrivite la locul de muncă;
 Alte abilităţi:......................

8
PLAN DE LECŢIE 2
DATA: 22.11.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Autoevaluarea abilităţilor
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Identificarea şi evaluarea propriilor abilităţi
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să se familiarizeze cu noţiunile de imagine de sine, eu fizic, cognitiv,


emoţional, spiritual şi social
O2: Să identifice caracteristicile fizice de care dispun, precum şi pe cele
dezirabile relevante pentru meseria dorită.
O3: Să identifice caracteristicile cognitive de care dispun, precum şi pe cele
dezirabile relevante pentru meseria dorită
O4: Să identifice caracteristicile sociale de care dispun, precum şi pe cele
dezirabile relevante pentru meseria dorită.
O5: Să identifice caracteristicile spirituale de care dispun, precum şi pe cele
dezirabile relevante pentru meseria dorită.
O6: Să descopere modalităţile de dezvoltare a diferitelor tipuri de abilităţi
dezirabile.

METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 2: „Proiecţii de viitor”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca

9
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment - pregătesc materialele - se pregătesc pentru
organizatoric necesare pentru activitate activitate
- realizarea prezenţei
2) Pregătirea
psihologică În cadrul activităţii de M1
ieri, aţi început să vă
cunoaşteţi mai bine în ceea
ce priveşte abilităţile de
care dispuneţi. Pentru a
putea progresa, trebuie să
vă familiarizaţi cu unele
concepte. Imaginea de
sine, reprezentarea mentală
a fiecărei persoane, este
modul în care o persoană
îşi percepe propriile
caracteristici fizice,
cognitive, emoţionale, O1
sociale şi spirituale.
Practic, eul nostru este
format din eul fizic,
cognitiv, emoţional, social
şi spiritual.
Pentru a ne cunoaşte
mai bine va trebui să
identificăm caracteristicile
fiecui eu.

3) Anunţarea În consecinţă, şi astăzi


scopului şi a ne vom ocupa de
obiectivelor autocunoaştere şi M1, m1
autoevaluare, dar la un M2
nivel mai profund,
identificând caracteristicile
fizice, cognitive, spirituale,
sociale, emoţionale de
care dispuneţi şi pe cele pe
care trebuie să le
dezvoltaţi.
4) Explicarea M2
şi Fiecare aţi primit o fişă
demonstrarea de lucru. Pe prima coloană
sarcinii observaţi cele 5 tipuri de
caracteristici despre care
vorbeam mai înainte. Va
trebui să exemplificaţi
caractersicile de care
dispuneţi pentru fiecare tip,

10
dar şi cele pe care ar fi bine
să le dezvoltaţi. Va trebui
să vă gândiţi şi la
modalităţile de dezvoltare
5) Verificarea a lor. O1 M1,
înţelegerii Haideţi să vedem un M2
exemplu. Ina, colega
voastră vrea să fie
coregraf. Ce caracteristici ...mobilitate, simţ al
fizice prezente deţii tu? ritmului, echilibru...
Foarte bine. Şi care
caracteristici crezi ce e
nevoie să le dezvolţi? ...poate rezistenţa la
Foarte bine. Astfel, eul efort prelungit.
fizic se referă la perceperea
propriilor caracteristici
fizice; cel cognitiv se
referă la perceperea
modului de a gândi,
memora, probleme şi aşa
mai departe. Eul emoţional
se referă propriile emoţii,
afecte, sentimente. Eul
social se referă la modul în
care o persoană este
percepută de cei din jur, ca
fiind de exemplu sociabilă
sau nu, asertivă sau
agresivă. Şi în final, eul
spiritual se referă la
valorile pe care le avem:
morale, religioase, estetice O2,
6) Munca etc. O3,
independentă - completează fişa de O4,
-voi răspunde la lucru O5,
nelămuririle care pot să O6
7) Aprecierea apară. - citesc răspunsurile
rezultatelor date
-voi solicita elevii să
prezinte fişele de lucru şi
diferitele tipuri de
caracteristici
corespunzătoare diferitelor -aduc argumente pro M3
meserii. şi contra
- voi solicita elevilor să
explice de ce anumite
caracteristici sunt
indispensabile şi altele mai
puţin.
-discutăm modalităţile de

11
dezvoltare a diferitelor
8) Încheierea tipuri de caracteristici.
lecţiei
În activitatea de azi am
descoperit cât de complexă
este imaginea de sine, iar
voi aţi reuşit să vă
identificaţi diferitele tipuri
de caracteristici prezente şi
dezirabile.
Credeţi că este ...da, pentru a vedea
importantă cunoaşterea lor cât de bine ni se M3
în alegerea unei meserii? potriveşte o anumită
De ce? meserie, dacă
deţinem acele
caracteristici care
sunt necesare...şi
pentru a vedea cum
am putea să le
dobândim pe cele
dezirabile

-apreciez activitatea clasei

12
Fişa de lucru 2

Caracteristici
Caracteristici Modalităţi de
Dimensiuni personale
personale prezente dezvoltare
dezirabile
Caracteristici
fizice

Caracteristici
cognitive

Caracteristici
emoţionale

Caracteristici
sociale

Caracteristici
spirituale

13
PLAN DE LECŢIE 3
DATA: 28.11.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Minibiblioteca
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţilor de culegere de informaţii
referitoare la meseria dorită
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să consulte diferitele materiale puse la dispoziţie.


O2: Să extragă informaţii relevante despre meseria dorită.
O3: Să aducă informaţii suplimentare prin intervievarea cunoştinţelor cu
privire la meseria dorită sau din alte surse disponibile.

METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
MIJLOACE:
m1: profilele ocupaţiilor din România;
m2: fişe de post pentru diferite meserii;
m3: interviuri cu persoane care deţin diferite meserii;
m4: Pagini Aurii;
m5: adrese de site-uri unde pot găsi informaţii utile;
m6: fişa de lucru 3: „Cum să caut eficient informaţii?”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca

14
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment -organizez o -se pregătesc de
organizatoric minibibliotecă în faţa activitate.
clasei, astfel încât toţi
elevii să aibă acces în mod
organizat la informaţii. M2
2) Anunţarea -realizarea prezenţei
scopului şi a Astăzi veţi avea
obiectivelor posibilitatea să consultaţi
diferite materiale din care
să culegeţi informaţii cu
privire la meseria aleasă de
voi. m1,
3) Explicarea -prezint materialele. m2,
sarcinii În timp ce veţi consulta M1, m3,
materialele, va trebui să M2 m4,
completaţi fişa de lucru pe m5,
care o aveţi în faţă. Va m6
trebui să descoperiţi care
sunt caracteristicile
principale ale meseriei
alese de voi, care sunt
principalele
responsabilităţi, condiţiile
de lucru, avantajele şi
dezavantajele ei, care sunt
studiile de care aveţi
nevoie pentru a putea avea
acea ocupaţie, care este
orientarea ei în următorii
ani.
Ca urmare a activităţii de
azi, mâine veţi realiza un
scurt eseu în care veţi
prezenta meseria dorită.
Pentru aceasta, puteţi să
luaţi şi alte informaţii din
alte surse, de pe internet,
-caută informaţiile O1,
4) Munca sau vorbind cu persoane necesare şi O2
independentă care lucrează în domeniu. concomitent
completează fişa de
-ajut elevii să găsească lucru.
informaţiile de care au
5) Încheierea nevoie;
lecţiei -răspund la diferite
întrebări;

Sper că aţi găsit informaţii


interesante astfel încât la

15
activitatea următoare să
realizaţi câte un eseu reuşit
despre meseria ideală.
Temă: consultarea altor
surse de informaţie O3

16
Fişa de lucru 3
Cum să caut eficient informaţii?
PASUL DETALIEREA ACTIVITĂŢILOR
Pasul 1: Care este sarcina mea propriu-zisă?
Definirea problemei şi
identificarea în linii
mari a tipului de Ce tip de informaţie îmi este utilă pentru această sarcină?
informaţii căutat.

Pasul 2: Ce surse posibile mi-ar fi de ajutor pentru rezolvarea acestei sarcini?


Identificarea tuturor
surselor disponibile,
selectarea celor mai Ce surse sunt disponibile şi care ar fi mai potrivite pentru a le folosi?
potrivite sau mai uşor
accesibile
Aceasta este o listă de cărţi care mi-ar fi de folos:

Aceasta este o listă de alte surse se informaţie pe care le-aş putea folosi:

Care dintre acestea îmi este oare cea mai utilă?

Pasul 3: Acum că am decis ce fel de surse să utilizez, unde le găsesc şi cum le folosesc?
Localizarea sursei (atât
a sursei de informaţie,
cât şi a informaţiei După ce am localizat sursele posibile, mi se pare că am cumva prea multe/puţine surse
dorite în cadrul de informaţie?
acesteia)

Ştiu exact unde să găsesc informaţia care mă interesează în cadrul fiecărei surse
identificate?

Pasul 4: Ce pot să folosesc din aceste surse?


Extragerea informaţiei
relevante dintr-o sursă
Cum să mă asigur că valorific din plin ceea ce utilizez (iau notiţe, înregistrez,
schematizez, citez sau reformulez)?

Pasul 5: În ce formă va trebui să-mi finalizez sarcina? (referat, prezentare, idei esenţiale)
Organizarea
informaţiilor din
multiple surse şi Sub ce formă o să prezint informaţia?
prezentarea
rezultatelor Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a realiza ceea ce mi-am propus?

Pasul 6: Am îndeplinit toate cerinţele sarcinii?


Evaluarea rezultatelor

Am făcut o planificare bună în vederea prezentării finale?

Cum aş putea îmbunătăţi procesul de căutare pe viitor?

17
PLAN DE LECŢIE 4
DATA: 29.11.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Meseria mea
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţilor de culegere de informaţii
referitoare la meseria dorită
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să consulte diferitele materiale puse la dispoziţie.


O2: Să extragă informaţii relevante despre meseria dorită.
O3: Să realizeze un eseu despre meseria dorită, folosindu-se de informaţiile
adunate.

METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: profilele ocupaţiilor din România;
m2: fişe de post pentru diferite meserii;
m3: interviuri cu persoane care deţin diferite meserii;
m4: Pagini Aurii;
m5: adrese de site-uri unde pot găsi informaţii utile;
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca

18
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment -organizez din nou -se pregătesc de
organizatoric minibiblioteca. activitate
-realizarea prezenţei
2) Anunţarea Vom continua -notează punctele M1,
scopului şi a activitatea de ieri, veţi mai esenţiale pe care M2
obiectivelor putea consulta materialele trebuie să le conţină
dacă nu aveţi destule eseul.
informaţii.
Însă în această oră va trebui
să elaboraţi eseul cu titlul
„Meseria mea”, care va m1,
3) Explicarea trebui să cuprindă m2,
sarcinii informaţii cu privire la: m3,
sarcinile, responsabilităţile m4,
principale ale meseriei m5
respective; condiţii de
lucru; avantaje şi
dezavantaje; studiile
necesare; orientarea în
viitor a meseriei respective
şi dacă e posibil informaţii
referitoare la salarizare.
Eseul nu trebuie să fie
mai lung de 2 pagini.
-răspund la diferitele
întrebări legate de O1,
4) Munca redactarea eseului. O2,
independentă O3
-ajut elevii să obţină -elevii citesc
5) Aprecierea informaţiile necesare. eseurile realizate;
rezultatelor
-voi da curs citirii a cât mai -evaluează
multor eseuri; activitatea proprie,
-voi aprecia bogăţia cât şi a colegilor;
surselor de informare,
precum şi atingerea
6) Încheierea punctelor cerute de mine;
actiităţii
-apreciez efortul depus de
elevi.

19
PLAN DE LECŢIE 5
DATA: 5.12.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Stabilirea scopurilor
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţii de a alege raţional un scop
ocupaţional din mai multe scopuri ocupaţionale posibile
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să identifice interesele proprii consultând fişa de lucru.


O2: Să identifice principalele caracteristici personale utilizând fişa de lucru.
O3: Să sublinieze principalele valori care-i reprezintă folosind fişa de lucru.
O4: Să deducă importanţa concordanţei dintre interese, valori şi scopul
ocupaţional propus.

METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 5
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Centrul de consultanţă Psihologică şi Orientare Profesională „Expert” (coord.),
Cariera ta acum! Ghid pentru studenţi şi absolvenţi, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca.

20
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment -pregătirea materialelor -se pregătesc de
organizatoric necesare pentru activitate. activitate.
-realizarea prezenţei
2) Pregătirea Până acum am
psihologică parcurs 4 paşi din M2
program, în primii doi ne-
am ocupat de
autocunoaştere şi
autoevaluare, iar în
ultimele două activităţi aţi
cules informaţii din
diferite surse despre
meseriile voastre
preferate.
În următoarele două
activităţi ne vom ocupa de
identificarea intereselor şi M3
a valorilor voastre.
Ştiţi de ce este ...pentru ca meseria
important să le cunoaşteţi aleasă să fie
înainte de a stabili un satisfăcătoare...
scop, de a vă alege o
meserie?
M2
Exact. Aşa cum am
vorbit la început că e
important să ne
cunoaştem abilităţile
pentru a vedea dacă
putem face faţă sarcinilor
meseriei dorite, este
important să ne
descoperim interesele,
valorile pentru a fi
mulţumiţi de cariera
aleasă, pentru a putea
obţine rezultate bună în
cadrul muncii respective.
Studiile arată că cu
cât există o concordanţă
mai mare între interese,
valori şi ocupaţia aleasă,
cu atât satisfacţia
profesională va fi mai
3) Anunţarea ridicată, stabilitate
scopului şi a ridicată în alegerea făcută
obiectivelor şi adaptabilitate
superioară, precum şi un

21
nivel scăzut de stres
ocupaţional.
4) Explicarea Aşadar, în această
şi activitate veţi identifica
demonstrarea interesele, valorile voastre O1, M2 m1
sarcinii pe baza fişei de lucru şi O2,
vom vedea dacă ele se O3
regăsesc în meseria aleasă
de fiecare.
Fiecare are în faţă fişa
de lucru. Va trebui să
subliniaţi interesele care
vă caracterizează şi
valorile care vă
caracterizează.
Pe a doua pagină veţi
vedea Hexagonul
intereselor în cadrul
căruia veţi observa 6
grupe de meserii.
Subliniaţi meseriile care
vi le doriţi.

5) Verificarea -voi ruga un elev să


înţelegerii demonstreze pentru prima -un elev va citi
categorie de interese. interesele subliniate
din prima categorie.
6)Munca -răspund eventualelor
independentă nelămuriri. -lucrează independent.

7)Aprecierea -voi solicita elevii să -citesc interesele,


rezultatelor prezinte fişele de lucru. valorile subliniate şi
meseriile alese.
-vom discuta despre -elevii evaluează dacă
concordanţa dintre meseriile alese de O4
interesele, valorile proprii fiecare satisfac sau nu
şi meseria aleasă. interesele şi valorile
-discutăm despre proprii.
diferitele valori existente
în societate, care sunt cele
mai bine-văzute acum şi
ce meserii le satisfac.

...pentru a şti dacă ele


8)Încheierea De ce este important să sunt concordante sau
activităţii cunoaştem interesele, nu cu profesia aleasă
valorile proprii?
-apreciez activitatea
elevilor.

22
Fişa de lucru 5

Interese Caracteristici Preferă să lucreze:


personale
TIP DE PERSONALITATE REALIST (a face)
 de încredere; În interacţiune cu alţii, preferă să meargă
 Munca presupune lucrul direct cu
 sigur pe sine; direct la ţintă, fără negocieri prea lungi.
obiecte, mecanisme, circuite, instalaţii;
 stabil; Doreşte să ştie ce trebuie făcut şi să fie
 Să îmi folosesc forţa fizică în timpul
 direct; lăsat să-şi facă treaba singur.
rezolvării sarcinilor;
 onest;
 Să ştiu exact ce am de făcut;
 practic;
 Vreau să văd rezultatele muncii mele;
 econom.
 Să muncesc în aer liber.
TIP DE PERSONALITATE INVESTIGATIV (a gândi)
 Să îmi pot organiza singur  curios; Preferă să lucreze singur. Cere şi
activitatea;  logic; furnizează o mulţime de detalii înainte de
 Să fiu apreciat pentru ceea ce ştiu;  precis; a ajunge la o concluzie.
 Să găsesc modalităţi noi prin care  analitic; Doreşte să ştie raţionamentul din spatele
să-mi pot realiza munca;  rezervat; deciziilor.
 Să mi se ceară un nivel ridicat de  independent; Preferă ca informaţiile să fie prezentate
competenţă în activităţile profesionale;  raţional. într-o manieră logică şi liniară.
 Să mi se dea de lucru sarcini noi şi
complexe.
TIP DE PERSONALITATE ARTISTIC (a crea)
 Să îmi organizez munca aşa cum doresc;  creativ; Preferă o abordare creativă a rezolvării de
 Să fiu liber să îmi exprim ideile;  expresiv; probleme. Se bazează pe intuiţie şi
 Să fiu implicat în studierea sau crearea  plin de imaginaţie. Preferă să descopere soluţii
de frumos; imaginaţie; noi şi inovatoare la probleme.
 Să creez noi idei, programe sau structuri;  independent;
 Să mi se dea sarcini de lucru noi şi  original;
complexe.  neconvenţional;
 tolerant.
TIP DE PERSONALITATE SOCIAL (a ajuta)
 Să fiu implicat direct în ajutorarea altora;  de ajutor; Preferă să interacţioneze cu ceilalţi pentru
 Să cunosc oameni noi;  generos; a obţine informaţii, înainte de a crea un
 Să muncesc în echipă;  cooperant; plan de acţiune.
 Să am oportunităţi de autodezvoltare;  sociabil; Elaborează soluţii şi preferă să lucreze în
 Să lucrez împreună cu persoane ce au  prietenos; grup.
aceleaşi convingeri ca şi mine.  entuziast;
 răbdător,
 înţelegător.
TIP DE PERSONALITATE ÎNTREPRINZĂTOR (a convinge)
 Să avansez rapid pe post;  energic; Preferă să conducă o echipă înspre
 Să vând lucruri sau servicii;  optimist; realizarea scopului.
 Să am un nivel ridicat de viaţă şi un  popular; Se centrează spre coordonarea şi
statut profesional ridicat;  sociabil; planificarea activităţilor echipei.
 Să îi influenţez pe ceilalţi;  încrezător în Se simte confortabil în a da indicaţii
 Să impresionez, să am respectul sine; altora cu privire la realizarea sarcinilor.
celorlalţi.  ambiţios.
TIP DE PERSONALITATE CONVENŢIONAL (a organiza, a executa)
 Să respect norme clare;  conformist; Preferă să aibă un plan clar şi structurat
 Să fiu foarte atent la detalii;  practic; de muncă pe care să-l urmeze cu precizie.
 Să am un loc de muncă sigur;  atent; Acordă atenţie detaliilor.
 Să am sarcini clare de muncă;  ordonat; Doreşte să ştie cu exactitate ce are de

23
 Să am un program de lucru fix şi o  conştiincios; făcut.
muncă predictibilă.  rezervat;
 persistent.
VALORI: (subliniază 3 dintre valorile pe care le consideri cele mai importante pentru tine!)
Valorificarea abilităţilor proprii Independenţă Asumarea riscului
Autorealizare Recunoaşterea meritelor A deveni celebru
Activitate Securitate, stabilitate Competiţie
Avansare Ajutorarea oamenilor Organizare
Autoritate Diversitate Eficienţă
Autonomie Tradiţie, realism, simţ practic A lucra sub presiune
Structură Curiozitate A avea mulţi bani
Recompensare A învăţa lucruri noi A avea un program flexibil
Colaborare, cooperare Originalitate, imaginaţie A fi perceput ca intelectual
Creativitate Generozitate A lucra cu tehnologie de ultimă oră
A avea mult timp liber A lucra în aer liber A avea sarcini de lucru bine
definite

HEXAGONUL INTERESELOR

inginer, minier, mecanic


auto, pădurar, depanator
radio-tv, tehnician dentar,
electrician, bijutier,
instalator, pilot de avion,
tâmplar. I
(investi-
C gativ)
(convenţi-
onal) R economist, medic,
(realist) astronom, fizician,
contabil, secretar, dactilograf, chimist, psihiatru,
funcţionar public, expert cercetător, farmacist,
financiar, expert contabil, operator PC, geolog,
poştaş, recepţioner, vânzător, stomatolog, chirurg,
ospătar statistician, biolog

analist financiar, agent dansator, filosof, prof. de


comercial, agent de asigurări, literatură/muzică, arte plastice,
bancher, avocat, procuror, regizor, actor, jurnalist,
manager, jurist, judecător, mic reporter, muzician, fotomodel,
întreprinzător, crainic radio-tv artist, creator de modă,
S designer, scriitor, arhitect
(social)
Î
(între- A
prinzător) psiholog, fizioterapeut, (artistic)
consilier şcolar, asistent
social, profesor, sociolog,
asistent medical, infirmier,
ministru, bibliotecar,
consultant resurse umane

Mi-ar plăcea să fac parte din grupul: 1..................................................................................


2..................................................................................
3..................................................................................
Trei ocupaţii despre care aş vrea să obţin mai multe
informaţii:....................................................................................................................................

24
PLAN DE LECŢIE 6
DATA: 6.12.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Stabilirea scopurilor
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţii de a alege raţional un scop
ocupaţional din mai multe scopuri ocupaţionale posibile
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să identifice interesele proprii consultând fişa de lucru.


O2: Să identifice principalele caracteristici personale utilizând fişa de lucru.
O3: Să sublinieze principalele valori care-i reprezintă folosind fişa de lucru.
O4: Să determine trei profesii, meserii care li s-ar potrivi.
O5: Să identifice care dintre profesii satisface mai bine scopurile, interesele
proprii, pe baza fişei de lucru.
METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 6: „Ce să aleg?”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Centrul de consultanţă Psihologică şi Orientare Profesională „Expert” (coord.),
Cariera ta acum! Ghid pentru studenţi şi absolvenţi, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca.

25
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment -pregătesc materialele -se pregătesc de
organizatoric pentru activitate activitate
-realizarea prezenţei
2) Anunţarea Vom continua activitatea M2
scopului şi a de ieri legată interese,
obiectivelor valori şi profesiile alese de
voi. În ultima parte a fişei
de lucru de ieri aţi ales 3
meserii care vi s-ar potrivi
şi pentru care verbal am
văzut ce interese şi valori
ar corespunde.
Astăzi vom vedea care
dintre ele este cea mai
indicată, adică cea care
satisface interesele,
valorile în cea mai mare
măsură.
O1,
3) Explicarea Aveţi în faţă o nouă O2, M1,
şi fişă de lucru. Pe prima O3, M2
demonstrarea coloană veţi vedea O4
sarcinii criteriile de evaluare a
opţiunilor de carieră. Va
trebui să completaţi pe
liniile punctate care sunt
interesele, valorile,
abilităţile, caracteristicile
personale legate de muncă,
nivelul educaţional dorit,
stilul de viaţă dorit şi alte
aşteptări.
Pe următoarele 3
coloane notaţi cele trei
profesii alese. Pentru
fiecare criteriu din prima
coloană va trebui să bifaţi
cu X în dreptul opţiunii
care satisface criteriul. Veţi
obţine la sfârşit un total.
Opţiunea care întruneşte
cele mai multe puncte este
cea mai indicată pentru
voi.

4) Verificarea -un elev va demonstra cum


înţelegerii se completează fişa pentru
primul rând.

26
5) Munca -urmăresc modul în care -completează fişele
independentă completează

6) Aprecierea -discutăm rezultatele -prezintă opţiunile


activităţii obţinute. profesionale şi
criteriile pe care le-au
întrunit fiecare
-îi chestionez dacă meseria
care a totalizat cel mai
mare scor a fost şi cea pe
care o doreau ei cel mai O5 M2
mult.
-discutăm despre modul
logic, raţional de a lua o
decizie ocupaţională. M3
7) Încheierea
lecţiei -apreciez activitatea clasei

27
Fişa de lucru 6

Pentru fiecare criteriu din prima coloană bifează cu X în dreptul opţiunii care satisface
criteriul!

Criterii de evaluare a opţiunilor OPŢIUNEA 1 OPŢIUNEA 2 OPŢIUNEA 3


de carieră ...................... ...................... ......................
A. Interesele mele
1..............................
2..............................
3..............................
B. Valorile mele legate de muncă
1..............................
2..............................
3..............................
4..............................
5..............................
C. Abilităţile mele
1..............................
2..............................
3..............................
4..............................
5..............................
D. Caracteristicile mele personale
1..............................
2..............................
3..............................
E. Nivelul educaţional pe care
vreau să-l ating
.........................................................
F. Stilul de viaţă dorit
1..............................
2..............................
3..............................
4..............................
5..............................
G. Alte nevoi/aşteptări
1..............................
2..............................
3..............................
TOTAL

28
PLAN DE LECŢIE 7
DATA: 12.12.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Planul de carieră
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţii de a realiza un plan de carieră viabil
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să identifice elementele esenţiale ale unui plan de carieră, pe baza fişei de
lucru.
O2: Să stabilească scopurile pe termen scurt, mediu şi lung în ceea ce priveşte
cariera aleasă.
O3: Să realizeze un plan de carieră sub formă de eseu bazându-se pe
informaţiile şi deprinderile acumulate pe parcursul programului.
O4: Să deducă utilitatea realizării unui plan de carieră.
METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 7: „C.A.R.I.E.R.A.”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Centrul de consultanţă Psihologică şi Orientare Profesională „Expert” (coord.),
Cariera ta acum! Ghid pentru studenţi şi absolvenţi, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca.

29
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment -pregătesc materialele -se pregătesc pentru
organizatoric pentru activitate activitate

2) Pregătirea Până în acest moment M1 m1


psihologică în întâlnirile noastre ne-am
ocupat de autocunoaşterea
şi autoevaluarea abilităţilor,
de obţinere de informaţii şi
de alegerea scopurilor
ocupaţionale.
Este momentul ca de
astăzi să lucrăm într-un
plan mai concret.
3) Anunţarea Astfel, astăzi veţi
scopului şi a realiza planul vostru de
obiectivelor carieră. Veţi face cunoştinţă
cu principalele elemente ale
planului de carieră şi veţi
stabili scopuri pe termen
scurt, mediu şi lung. M1

4) Explicarea Fiecare dintre voi aţi primit


şi o fişă de lucru.
demonstrarea -voi solicita un elev să -citesc elementele O1 M2
sarcinii citească elementele planului de carieră m1
planului de carieră.
-explic ce trebuie să -exemplifică ce
completeze în cadrul trebuie să apară în
fiecărui element, după cum planul de carieră
apare în fişa de lucru, propriu
făcând legătura cu
activităţile anterioare.
-explic ce înseamnă scop M2
pe termen scurt, mediu şi
lung - un elev va expune O2
5) Verificarea scopurile proprii M1,
înţelegerii -solicit un elev să M2
exemplifice scopurile
proprii pe termen scurt,
mediu şi lung -realizează planul de O3
6) Munca carieră
independentă -supraveghez efectuarea
sarcinii
-elevii citesc
7) Aprecierea planurile de carieră M1,
activităţii -voi da curs citirii a cât mai realizate; M2
multor planuri de carieră, în
funcţie de timpul rămas; -evaluează

30
-urmăresc concretizarea activitatea colegilor,
scopurilor şi respectarea precum şi activitatea
elementelor planului de proprie, orientându-
carieră; se după fişa de
-solicit opinia elevilor lucru.
8) Încheierea referitoare la planurile
activităţii citite. ...pentru a ne
De ce credeţi că este mobiliza, pentru a O4 M3
util un astfel de plan de îndeplini scopurile
carieră? până la termenele
limită fixate de noi,
pentru a vedea exact
cum se înlănţuie
scopurile propuse,
ducând spre
obiectivul final...

-apreciez activitatea clasei

Fişa de lucru 7

31
PLANUL DE CARIERĂ

1) cunoaşte-te pe tine însuţi:


 abilităţi, cunoştinţe, experienţă;
 priorităţi.

2) Analizează scopurile tale:


 scopuri pe termen scurt (Ce vrei să faci în următoarele luni?);
 scopuri pe termen mediu (Ce vrei să faci în următorii 1-3 ani?);
 scopuri pe termen lung (Ce vrei să faci peste 5 ani?).

3) Realitatea pieţei muncii:


 explorează piaţa muncii;
 interesează-te la Agenţiile de Forţă de Muncă despre job-urile disponibile
(www.bihor.anofm.ro);

4) Investighează opţiunile de carieră:


 discută cu angajatori, cunoscuţi care lucrează în domeniul tău de interes;
 aplică abilităţile de Obţinere de informaţii pe care ţi le-ai dezvoltat în acest program!

5) Evaluează avantajele şi dezavantajele opţiunilor de carieră


 PRO: Ce aş avea de câştigat dacă merg mai departe pe acest drum?
Care sunt avantajele acestei alegeri?
 CONTRA: Ce aş pierde dacă merg mai departe pe acest drum?
Care sunt dezavantajele acestei alegeri?

6) Referinţe:
 cere referinţe de la profesorii, angajatorii tăi, de la training-urile la care ai participat,
de la activităţile de voluntariat la care ai participat;
 reţeaua ta de contacte personale.

7) Acţionează:
 informează-te despre ce anume cer angajatorii;
 ridică receptorul pentru a te programa la interviu;
 stabileşte întâlniri cu persoanele care te pot susţine;
 vorbeşte despre ceea ce vrei să faci mai departe;
 vezi anunţuri, participă la târguri de forţă de muncă;
 contactează firme specializate de resurse umane;
 vezi job-uri pe internet.

PLAN DE LECŢIE 8
DATA: 13.12.2006

32
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: C.V şi Scrisoarea de intenţie
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţii de a realiza C.V. corect şi o scrisoare
de intenţie
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să identifice elementele esenţiale ale unui C.V.


O2: Să realizeze un C.V. corect pe baza fişei de lucru.
O3: Să identifice elementele esenţiale ale unei scrisori de intenţie.
O4: Să realizeze un C.V. corect pe baza fişei de lucru.
METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 8a: „Elementele unui C.V.”
m2: fişa de lucru 8b: „Scrisoarea de intenţie”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Centrul de consultanţă Psihologică şi Orientare Profesională „Expert” (coord.),
Cariera ta acum! Ghid pentru studenţi şi absolvenţi, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca.

Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii

33
1) Moment -pregătesc materialele -se pregătesc de
organizatoric pentru activitate. activitate.

2) Anunţarea Astăzi continuăm cu


scopului şi a activităţi legate de
obiectivelor planificarea carierei şi în
acest sens, am considerat
că este important pentru
voi să ştiţi cum se
realizează corect o
scrisoare de intenţie şi un
C.V.
Dacă despre C.V. sunt
sigură că aţi auzit, despre
scrisoare de intenţie mai
puţin, nu?
Scrisoarea de intenţie M1,
este documentul care M3
însoţeşte C.V.-ul şi este un
document foarte
important. Ea dă tonul în
care va fi citit C.V.-il şi de
aceea trebuie să fie
concepută în acel fel în
care să-l completeze şi să- - un rezumat al
l pună în valoare. activităţilor,
Ce este un C.V.? competenţelor,
studiilor noastre,
relevante pentru
postul dorit.
Foarte bine.

3) Explicarea -solicit un elev să -citesc elementele O1


şi citească elementele C.V.- C.V.-ului. M1,
demonstrarea ului utilizând fişa de lucru M2 m1
modului de 8a.
realizare a
C.V.-ului -explic şi demonstrez ce
trebuie să cuprindă C.V.
4) Verificarea -oferă exemplele
înţelegerii -solicit exemple din cerute
partea elevilor pentru
fiecare paragraf al C.V.-
5) Munca ului. -realizează C.V.-ul O2
independentă
-monitorizez activitatea

6) Explicarea O3 M1, m2
şi -solicit un elev să citească -citesc elementele M3

34
demonstrarea elementele scrisorii de scrisorii de intenţie
modului de intenţie utilizând fişa de
realizare a lucru 8a.
scrisorii de
intenţie -explic şi demonstrez ce
trebuie să cuprindă
scrisoarea de intenţie.
-ofer informaţii referitoare
la formatul scrisorii, a
caracterelor care se
utilizează şi a aspectului
general al scrisorii.
7) Verificarea
înţelegerii -cer unui elev să -oferă exemplele
exemplifice câteva cerute.
elemente ale scrisorii.

8) Munca
independentă -monitorizeze activitatea; -realizează scrisoarea O4
-ofer explicaţii dacă e de intenţie
necesar.
9) Aprecierea
activităţii - se citesc mai multe C.V- -îşi citesc lucrările
uri şi scrisorile de intenţie
ataşate lor
-evaluez corectitudinea
realizării lor;
-corectez greşelile
apărute.
10)Încheierea Temă: Să găsească cât
activităţii mai multe firme, instituţii
unde şi-ar putea depune
C.V.-ul însoţit de
scrisoarea de intenţie.
-apreciez activitatea
clasei.

Fişa de lucru 8a

35
NUME ŞI PRENUME
(Ioana Pop)

DATE DE CONTACT:
adresa:
email:
telefon:

DATA NAŞTERII: ......................

STUDII: (începând cu cea mai recentă calificare educaţională)


-2005 – prezent – Master – „Managementul Resurselor Umane” în cadrul
Facultăţii de Studii Europene, Universitatea Babes-Bolyai;
-2001-2005 – Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Secţia Administraţie
Publică, Universitatea Babeş-Bolyai;
-1997-2001 – Liceul teoretic X, Cluj-Napoca, profil real, secţia engleză.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: (cursuri de perfecţionare)


-2004 – „Psihologia consumatorului” – curs organizat de Societatea Română de
Marketing

ACTIVITATE PROFESIONALĂ: (începând cu ultima activitate desfăşurată)


- job-uri deţinute;
- activităţi de voluntariat;
- activităţi în cadrul unor organizaţii studenţeşti;
- realizarea unor proiecte etc.

ALTE COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI: (diferite cunoştinţe şi abilităţi relevante pentru


postul dorit)
-cunoştinţe şi abilităţi avansate de utilizare a PC;
-experienţă în grafică şi design;

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE


- Engleză – nivel foarte bun (scris, citit, vorbit) Certificare Cambridge2004;
- Franceză – nivel foarte bun (vorbit), nivel mediu (scris, citit).

LOCALITATEA NUME ŞI PRENUME


DATA SEMNĂTURA

Fişa de lucru 8b

36
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
destinatarului adresantului
Date de contact Date de contact

FORMULA DE SALUT (Stimate domnule...Stimată doamnă...,)

PARAGRAFUL INTRODUCTIV (prin care se explică scopul scrisorii):


 pe ce post se doreşte angajarea;
 cum ai aflat de postul respectiv;
 „de ce” vrei postul respectiv;
 paragraful trebuie să fie la obiect şi pe un ton entuziast!

CUPRINSUL SCRISORII (partea cea mai extinsă a scrisorii de intenţie):


 încearcă să stabileşti o relaţie între nevoile organizaţiei şi abilităţile,
competenţele tale;
 porneşte de la aspectele specificate de angajator în anunţ;
 argumentează afirmaţiile tale făcând referiri succinte la C.V.;
 foloseşte termeni specifici domeniului pentru a fi mai convingător!

PARAGRAFUL FINAL:
 prezintă dorinţa de a te prezenta la un interviu de angajare;
 menţionează cum poţi fi contactat pentru interviul de angajare.

FORMULA DE SALUT (Cu stimă...Cu respect...)

DATA SEMNĂTURA DE MÂNA

PLAN DE LECŢIE 9

37
DATA: 19.12.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Rezolvare de probleme
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţii de a genera soluţii multiple în scopul
rezolvării de probleme
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să identifice etapele rezolvării de probleme, utilizând fişa de lucru 9.


O2: Să genereze mai multe soluţii posibile pentru problemele prezentate.
O3: Să aleagă cea mai bună soluţie dintre cele generate pentru a rezolva
problema.
O3: Să prezinte diferite probleme cu care se confruntă legate de alegerea unei
viitoare cariere.

METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: explicaţia
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 9: „Etapele rezolvării unei probleme”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Centrul de consultanţă Psihologică şi Orientare Profesională „Expert” (coord.),
Cariera ta acum! Ghid pentru studenţi şi absolvenţi, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca.

Momentul Activitatea
Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii propunătorului

38
1) Moment -pregătesc materialele -se pregătesc pentru
organizatoric pentru activitate activitate

2) Pregătirea De multe ori se


psihologică întâmplă să ne
confruntăm cu anumite
probleme şi să ne blocăm,
să nu ştim ce să facem şi
chiar să renunţăm. Ce ...să evaluăm situaţia, M1,
credeţi că ar fi indicat în să căutăm soluţii M3
acele situaţii? posibile...

Foarte bine. Însă,


dacă am dispune de un ...sigur că da!
3) Anunţarea plan de rezolvare de
scopului şi a probleme, nu ar fi şi mai
obiectivelor uşor?
Azi vom vedea care
sunt etapele rezolvării
unei probleme şi vom
încerca să oferim soluţii
diferitelor probleme ce
pot apărea în atingerea
4) Explicarea şi unui scop ocupaţional. -urmăresc etapele O1 M1, m1
demonstrarea rezolvării unei M2
sarcinii -citesc etapele rezolvării probleme
unei probleme utilizând
fişa de lucru.
Urmează să vă
prezint diferite situaţii
problematice, iar voi veţi
încerca să le rezolvaţi,
5)Desfăşurarea utilizând aceste etape.
propriu-zisă a
activităţii Prima situaţie
problematică: Ana este o
elevă foarte bună, pentru
care studiu la nivel înalt
este o prioritate.
Reuşeşte să intre la
Facultatea de Medicină
şi din Cluj, dar şi din
Oradea. Datorită
prestigiului şi a dotării
superioare, ea preferă
Facultatea din Cluj, însă
posibilităţile financiare
sunt limitate. Care va fi -un elev va defini
alegerea ei? problema.

39
Prima etapă: definiţi -elevii generează O2 M1,
problema! diferite soluţii. M3

Generaţi cât mai


multe soluţii posibile!
Urmărim împreună
consecinţele pentru
fiecare soluţie în parte, iar
elevii aduc argumente pro -elevii aleg o soluţie O3
şi contra pentru fiecare
soluţie.
În final, se va alege
soluţia potrivită.
Le mai prezint
următoarele situaţii
problematice, care se vor
desfăşura după pattern-ul
anterior.
Situaţia 2: Andrei
este proaspăt angajat la
o firmă de turism, unde
lucrează în echipă cu
George pentru
elaborarea pachetelor
turistice. George este
angajat de 2 ani la acea
firmă. De la început
George îi pasa lui Andrei
o cantitate mai mare de
sarcini, întârzia
nemotivat şi îl obliga pe
Andrei să-i ţină locul.
Cel mai grav, îşi asuma
meritele pentru munca
efectuată de Andrei. Ce
să facă cel din urmă?
Situaţia 3: Maria
este secretară la liceu de
10 ani. În ultima
perioadă a primit diferite
reclamaţii de la studenţi
şi alte persoane din
cauza modului agresiv de
a comunica. Directorul a
fost tolerant până acum,
dar situaţia a devenit
neplăcută. Ea nu vrea să
piardă locul de muncă.
Ce să facă?
-după rezolvarea acestor

40
situaţii problematice, voi
ruga elevii să
împărtăşească problemele
pe care le întâmpină ei în O4
atingerea scopurilor
6) Aprecierea ocupaţionale; ...da, am descoperit
activităţii -vor fi rezolvate după soluţii la probleme ce
acelaşi algoritm. pot apărea
frecvent...ştim cum să
Cum vi s-a părut această abordăm o problemă
activitate? A fost utilă? ce la început pare
imposibilă...

7) Încheierea
lecţiei -apreciez activitatea
clasei

41
Fişa de lucru 9

ETAPELE REZOLVĂRII UNEI PROBLEME

Problema
Problema

Defineşte problema

Enunţă soluţiile
posibile

GenereazĂ consecinţe
posibile pentru fiecare
soluţie

Există o altă soluţie


Selectează soluţia cea DA viabilă?
mai viabilă

NU

Aţi obţinut soluţia


DA
Testează soluţia la problemă? Problema
Problema ee

rezolvată
rezolvată

42
PLAN DE LECŢIE 10
DATA: 20.12.2006
CLASA: a XII-a C
TIPUL LECŢIEI: Formare de abilităţi, deprinderi
TITLUL LECŢIEI: Rezolvare de probleme
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Formarea abilităţii de a genera soluţii multiple în scopul
rezolvării de probleme
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să utilizeze algoritmul rezolvării de probleme, prezentat în fişa de lucru 9.


O2: Să prezinte diferite probleme cu care se confruntă legate de alegerea unei
viitoare cariere.
O3: Să participe la jocul de rol pentru a rezolva activ problema ocupaţională.

METODE :
M1: conversaţia euristică
M2: jocul de rol
M3: problematizarea
MIJLOACE:
m1: fişa de lucru 9: „Etapele rezolvării unei probleme”
BIBLIOGRAFIE:
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – ghid de educaţie
pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Lemeni, G., Miclea, M., (coord.) (2004), Consiliere şi orientare – activităţi pentru
clasele IX-XII/SAM, Editura ASCR, Cluj-Napoca
 Centrul de consultanţă Psihologică şi Orientare Profesională „Expert” (coord.),
Cariera ta acum! Ghid pentru studenţi şi absolenţi, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca.

43
Momentul
Activitatea propunătorului Activitatea elevului O M m Obs.
activităţii
1) Moment -realizarea prezenţei -se pregătesc de
organizatoric activitate

2) Anunţarea Ieri am văzut care este


scopului şi a algoritmul rezolvării unei
obiectivelor probleme.
Astăzi vreau să reluăm
problemele cu care vă M1
confruntaţi, dar şi alte
probleme şi să facem joc
de rol, să vă transpuneţi în
situaţia cu care vă
confruntaţi.
3) Explicarea
sarcinii Să luăm una din O1, m1
problemele prezentate de O2
voi ieri. Ruxandra, tu
spuneai că doreşti să te
înscrii la Facultatea de
Jurnalism din Timişoara,
dar părinţii tăi, mai ales
tatăl tău doreşte să rămâi
la Oradea. Problema
chiriei nu este mare,
deoarece prietena ta
doreşte să meargă tot la
Timişoara şi veţi împărţi o
chirie, dacă nu veţi avea
loc la internat. Soluţia ta
era să vorbeşti cu tatăl tău
şi să-l convingi să accepte
decizia ta. Haide să facem
un joc de rol în care tu joci
rolul tău, iar o altă colegă
va avea rolul tatălui. Va
trebui să fii cât mai
convingătoare, să spui
exact acele lucruri pe care
i le-ai spune tatălui tău.

4)Desfăşurarea -elevele interpretează -elevii urmăresc O3


propriu-zisă a rolurile atribuite; jocul de rol M2
jocului de rol -se urmăresc argumentele
Ruxandrei şi reacţiile
„tatălui”
-la sfârşit se stabileşte cine -elevii îşi evaluează
a „câştigat” duelul. colegele
-se subliniază avantajele

44
acestui tip de activitate
pentru cel aflat în situaţia
problematică.
-se vor mai desfăşura încă O3 M2
2 jocuri de rol pe aceeaşi
tematică pentru elevii care
au aceeaşi problemă cu
părinţii lor.
-se realizează alte jocuri de O2, M2
rol pentru alte probleme pe O3
care le comunică elevii.

5) Aprecierea -apreciez abilităţile de


activităţii transpunere în diversele
situaţii ale elevilor;
Credeţi că este o M3
activitate care v-a ajutat? ...am văzut mai clar
De ce? problema, ştiu acum
la ce să mă aştept
când mă voi
Odată cu această lecţie confrunta cu
se încheie şi programul problema reală.
început acum 5 săptămâni.
6) Încheierea Sper ca toate cele 5 tipuri
activităţii de activităţi (autoevaluare,
obţinere de informaţii,
stabilirea scopurilor,
planificarea carierei şi
rezolvarea de probleme) să
vă ajute să vă atingeţi
scopurile pe care vi le-aţi
propus, să aveţi mult
succes în viitoarele
cariere!
-la întâlnirea de după
vacanţă vor fi premiaţi cu
„Diplome de participare”
şi le va fi apreciat
progresul în urma training-
ului.

45