Sunteți pe pagina 1din 1

UNGHIURI EXERCIȚII RECAPITULATIVE 2

1) Două unghiuri sunt complementare dacă suma măsurilor lor este de.....
2) Unghiul AOB are măsura 14. De aceeași parte a lui OA se contruiesc dreptele OC și
OD perpendiculare pe OA, respectiv, OB. Precizați măsura unghiului COD.
3) Raportul măsurilor a două unghiuri complementare este 6/12. Câte grade are unghiul
mai mic?
4) Unghiul AOB are măsura 7. De aceeași parte a lui OA se contruiesc dreptele OC și
OD perpendiculare pe OA, respectiv, OB. Precizați măsura unghiului format de
bisectoarele unghiurilor AOB și COD.
5) Raportul măsurilor a două unghiuri adiacente este 1/4 iar diferența măsurilor lor este
de 45o. Aflați măsura unghiului format de bisectoarele lor.
6) Măsura unghiului format de bisectoarea interioară și bisectoarea exterioară a unui
unghi este de...
7) Cinci unghiuri în jurul unui punct au măsurile proportionale cu 1, 2, 3, 4, 5. Cel mai
mare dintre ele are măsura .....
8) Unghiurile AOB și COD sunt opuse la vârf. Dacă m(<AOB)=6o, atunci m(<COD)=..
9) Unghiurile AOB, BOC sunt adiacente iar BOC și COD sunt adiacente. Dacă
m(<AOB)=6o, m(<BOC)=7o și m(<COD)=14o, aflați măsura (în grade) unghiului
format de bisectoarele unghiurilor AOB și COD .
10) Dacă m(<AOB)=61o, atunci măsura suplementului său este de ....
11) Raportul dintre măsura suplementului unui unghi și măsura complementului său
este 4o. Unghiul are măsura....
12) Unghiurile AOB, BOC, COD, DOE și EOA sunt unghiuri în jurul unui punct. Dacă
m(<AOB)=m(<DOE)=61o, m(BOC)=m(COD)=12o, aflați măsura unghiului format
de bisectoarele unghiurilor AOE și AOB.
13) Unghiurile AOB, BOC, COD, DOE și EOA sunt unghiuri în jurul unui punct. Dacă
m(<AOB)=m(<DOE)=61o, m(BOC)=m(COD)=12o, aflați m(EOA).
14) Unghiurile AOB și COD sunt opuse la vârf. Dacă m(<AOB)=6o, atunci măsura
unghiului format de bisectoarele lor este ....
15) Unghiul AOB are măsura 14o. De aceeași parte a lui OA ca și OB se contruiește OC
perpendiculară pe OA, iar de aceeași parte a lui OB ca și OA se construiește OD
perpendiculară pe OB. Precizați măsura unghiului COD .
16) Dacă un unghi are măsura 61o, atunci suplementul complementului său are
măsura.....

Răspuns 1) 90. 2) 14. 3) 30. 4) 90. 5) 37,5. 6) 90. 7) 120. 8) 6. 9) 17. 10) 119. 11) 60.
12) 137,5. 13) 214. 14) 180. 15) 166. 16) 151.