Sunteți pe pagina 1din 1

Acord parental

Subsemnatul………………………….., domiciliat în…………………………………,


identificat cu BI/CI………………….., părintele elevului/elevei…………………………….,
şcoala………………………………………….., clasa…………………………, îmi exprim
acordul ca fiul/fiica mea să participe la activităţi de consiliere individuală şi de grup, în
următoarele condiţii:
- Fiul/fiica mea, îşi exprimă interesul de a frecventa cabinetul de asistenţă
psihopedagogică din şcoala la care învaţă;
- Fiul/fiica mea se prezintă la cabinet, conform programării, în prealabil;
- Sunt informat în ceea ce priveşte intervalul orar în care fiul/fiica mea este
programată pentru consilierea individuală la cabinet, sau a orarulului activităţilor
de consiliere de grup;
- Temele discutate în cadrul şedinţei de consiliere, vor fi comunicate părinţilor prin
elev, sau acolo unde este necesar prin consilierul şcolar.

Menţionez faptul că, elevului/elevei îi este asigurată în totalitate confidenţialitatea.

Consilier şcolar
Anda Druhora

Semnătura părintelui