Sunteți pe pagina 1din 2

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

Îi cer Sfântului Duh să îndepărteze orice întunecime și orice


încălcare a legii și ordinii Universale de la toate nivelurile ființei mele.

Fie ca sinele meu profund să radieze înțelegerea faptului că Dumnezeu este drept și milostiv; că Universul a
fost creat cu polaritate spirituală; că genul se manifestă pe toate planurile; că legea cauzei și a efectului
acționează în permanență; că orice se manifestă sus, în planul mental, se va manifesta cel mai probabil și jos,
în planul fizic; că există o realitate obiectivă în lume, separat de orice realitate aș crea eu, că atașându-mă de
forma fizică, materială a lucrurilor, mă pot îndepărta de sufletul meu, dar că aliniindu-mă cu Spiritul,
Adevărul și Legile Divine am posibilitatea de a face să se manifeste sfințenia în forma mea fizică; că
mișcarea, vibrația și schimbarea sunt constante în Univers, prin urmare pentru a fi în armonie este necesar să
primesc cu bucurie schimbările din viața mea, indiferent la ce ar conduce ele.

Înțeleg faptul că Ierarhia este inerentă în lumea spirituală și mă angajez să servesc și să fiu devotat acestei
Ierarhii Divine. Urmăresc mai degrabă transformarea mea spirituală decât efectele fizice ale vindecării
spirituale. Îi cer Sfântului Duh să mă ajute să-mi aliniez emoțiile și gândurile cu ceea ce este Sfânt și în
acord cu dreptul și potențialul meu divin, nu cu structurile pământești de formă-gând.

Mă angajez să-mi folosesc zilnic cunoștințele spirituale astfel încât forma mea fizică să se alinieze cu
sfințenia. Îi cer Sfântului Duh să armonizeze fiecare fibră a ființei mele spre a rezona cu sfințenia, ca
structură și frecvență, ca Sfântul Duh să-mi dezvăluie calea la fiecare pas, în fiecare ceas din zi, în fiecare
aspect al ființei mele, pentru ca eu să pot urma legile lui Dumnezeu în sfera fizică, astrală, mentală și
spirituală.

Îi cer Duhului Sfânt să mă umple cu înțelepciunea și inteligența Omniprezentă, cu iubire divină și cu voința
și puterea de a împlini planul lui Dumnezeu. Sfinte Duh, oferă-mi putere neclintită pentru ca lucrarea mea în
lume să dezvăluie frumusețea și armonia Planului Tău Divin. Oferă-mi îndrumare, judecată sănătoasă,
dorință sfântă, cumpătare, bucurie și capacitatea de a raționa pentru a mă putea înălța pe deplin la virtuțile
superioare și pentru a multiplica slava Tatălui Ceresc pe pământ. Îngăduie să rămân înrădăcinat(ă) în Cer, în
adevărul divin, în lumina eternă și în Pământ, conștiința divină, din care îmi extrag forța și vitalitatea astfel
încât toate virtuțile și calitățile mele să se activeze, vitalizeze și să se dezvolte armonios. Mă angajez să
urmez calea înțelegerii corecte, a gândirii drepte, a discursului corect, a acțiunii corecte, a modului de trai
corect, a efortului potrivit, a stării de prezență corecte și a concentrării corecte. Mă rog ca sinele meu inferior
și cel superior să se unească, astfel încât să genereze în jurul meu cercuri de sfințenie din ce în ce mai mari,
care să aducă mari binecuvântări tuturor ființelor.

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cer să fie îndepărtată orice legătură a sinelui inferior sau
rezonanță dizarmonioasă cu orice persoană, loc, lucru sau idee, astfel încât să fiu cu adevărat întreg/întreagă
și purificat(ă). Înțelegând că toate gândurile sau acțiunile dizarmonioase în care mă angrenez se reflectă în
Macrocosmos, caut să duc o viață în concordanță cu legile universale divine, cer să fiu eliberat(ă) de orice
dependențe alimentare, de substanțe, de dependețe sexuale, materiale sau relaționale.

Mă rog Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și tuturor Sfinților și Îngerilor care ajută la alinierea și slujirea celor
angajați în căutarea spirituală și integrarea Adevărului în toate nivelurile ființei lor, să ajute la purificarea
mea pe toate planurile și să înlăture orice dizarmonie din trecut, prezent sau viitor, tăinuită sau ascunsă,
astfel încât să pot împlini mai bine Voia lui Dumnezeu.

Doamne, împrumută-mi puterea ta pentru a putea face față slăbiciunilor mele prin supunerea față de Voința
ta cea sfântă. Recunosc că voința mea nu poate înfăptui nimic cât timp nu se aliniază cu Voința Ta Divină,
care este întru totul putere, înțelepciune și lumină. Cer să nu mi se ofere nicio putere și niciun confort cărora
să nu le pot face față; nicio plăcere spirituală, mentală, socială sau fizică care m-ar îndepărta de sufletul meu
și de misiunea mea în această viață.
Fie ca adevărul acestor principii universale să rezoneze în întreaga mea ființă și mulțumesc pentru pacea
divină care izvorăște din practica mea spirituală. Tată Divin, nu știu cine sunt sau ce reprezintă realitatea, dar
știu în ființa mea că Tu știi. Nu cer atât confortul, cât a vedea în mod corect și a primi puterea de a face față
Adevărului. Nu cer să văd în mod selectiv, potrivit capriciilor mele, ci cer curajul de a vedea complet, în
conformitate cu planul Tatălui Ceresc, indiferent dacă este plăcut sau dureros. Dragă Tată Ceresc, cer
puterea de a îndura Adevărul, ca să pot urma astăzi calea Sfântului Tău Plan. Facă-se voia Ta. Amin