Sunteți pe pagina 1din 3

nr.

Telefon,
Denumirea Hotarele secției de Adresa sediului secției
secției fax, e-
secției de votare votare de votare
mail
Biblioteca
CĂLĂRAȘI 15 / 1 Localitatea Oricova. /0244/ 2-3601
Oricova
Filiala Călărași
Străzile: V. Alecsandri, A. Puşkin, Ion SA ”Drumuri
CĂLĂRAȘI 15 / 2 Creangă cu stradelele, Codrilor, Strășeni”, str. V. /0244/ 2-0340
Stejarului cu stradelele. Alecsandri, 4
Străzile: Miahil Sadoveanu, Florilor,
Tineretului, Petru str. M.
CĂLĂRAȘI 15 / 3 Rareş, Păcii, Mitropolitul Dosoftei, Varlaam,15 Gimnaziul /0244/ 2-0002
Mitropolitul Varlaam, Petru Zadnipru ”I. Creangă”
cu stradelele.
str. Al-dru cel Bun,
Străzile: Al-dru cel Bun, nr. 1-129 şi nr. 61
CĂLĂRAȘI 15 / 4 2-166 cu stradela I; str. M. Cibotari, str. Colegiul /0244/ 2-3448
Daneză. Pedagogic ”Alexandru
cel Bun”
Străzile: A. Mateevici, G. Musicescu,
Viilor, M. str. Mateevici, 42
CĂLĂRAȘI 15 / 5 Viteazul, I. Sprînceană, M. incinta fostei SRL /0244/ 2-6459
Kogălniceanu, V. Lupu cu stradelele. ”Agricenplus”

Străzile: Frăţiei, Călăraşilor, Călăraşilor str. Călăraşilor, 10


Î.M. ”Călăraşi-
CĂLĂRAȘI 15 / 6 cu stradelele, /0244/2-2761
Divin” SA
Aron Pumnul.
Străzile: Ştefan cel Mare cu stradelele;
M. Eminescu nr.
1-41 şi nr. 2-42; 31 August cu str. 31 August, 9 Liceul
stradelele, C. Negruzzi, B.P. Hașdeu, Teoretic
CĂLĂRAȘI 15 / 7 /0244/ 2-1860
Gh. Asachi, Gr. Adam, Macarenco cu ”M. Sadoveanu”
stradelele, Al-dru cel Bun nr. 133-149 şi
nr. 168-184, P. Halippa, Biruința, 1 Mai
nr.127.
Străzile: Bojole nr. 30 până la sfârşit,
Bojole nr. 17 până la sfârşit, str-la III
Bojole,
str. Ştefan cel
Doina cu stradelele, căminul Mare, 42
CĂLĂRAȘI 15 / 8 Şcolii profesionale polivalente, sectorul Şcoala /0244/ 2-3463
”Podiş”, Sportivilor, T. Ciobanu, Calea Profesională,
Orheiului, Grigore Vieru, D. Haisan,
Samson, Șleahu, Leonida Lari, Alexei
Șciusev, Constantin Brâncuși, Alexandru
Baltagă, Eroilor Români.
Străzile: D. Cantemir, N.M. Spătaru, I.
Neculce, Gr. Ureche, Frunze, M. Costin
cu stradelele, B. Lăutaru, A. Donici, Liceul Teoretic ”V.
Vişinilor, Salcîmilor, Testimiţeanu, Z. Alecsandri”, str. Toma
CĂLĂRAȘI 15 / 9 Arbore, C. Ciorbă /0244/ 2-2568
Stamati, Şt. Neaga, Al-dru cel Bun nr. 11
155 până la sfârşit şi de la nr. 186 până
la sfârşit cu stradela III M. Eminescu nr.
43 până la sfârşit şi de la nr.
46 până la sfârşit, M. Drăgan,
T. Ciorba, 1 Mai, V. Diaconaş cu
stradelele, D. Vodă, 80-a Divizie de
Gardă, Bojole nr. 4-28 şi nr. 5-11 cu
stradelele I şi II Bojole

1. De la casa cet. Ţîcu Gheorghe


până la casa cet. Gimnaziul
Bahmut
BAHMUT 15 / 15 Ţarălungă Mihail. /0244/ 45212
De la casa cet. Curos Boris până la casa
cet. Caraman Andrei.
1. De la casa cet. Bădărău Ion până
Magazinul SRL
la casa cet. Jenunchi Anatolie şi casele
”Retic-Plus”
cu două niveluri.
Stația cf.
Gara Feroviară 2. De la casa cet. Mîndru
15 / 16 Bahmut /0244/ 45690
BAHMUT Vasile până la casa cet. Picereanu
Veaceslav.
3. De la casa cet. Nistor Aliona
până la casa cet. Zemlinschi Galina.
De la casa cet. Bînzari Ion nr. 01 până Gimnaziul
CĂBĂIEȘTI 15 / 24 /0244/ 33211
la casa cet. Coşer Gheorghe nr. 436. ”Maria Luchian”
Satul Dereneu: de la casa de locuit a Căminul cultural /0244/ 62569
cet. Maimescu Dereneu /0244/ 62-567
DERENEU 15 / 29
Valentina, cont de gospodărie nr.01
pănă la casa cet.
De la casa cet. Gheţiu Ilie Ilarion, cont /0244/ 78619
Gimnaziul Hirova
HIROVA 15 / 30 personal nr. 1 până la cet. Negară /0244/ 78-
Romeo Vasile. 615
De la casa cet. Lîsîi Vasile până la casa Primăria Hîrjauca
HÎRJAUCA 15 / 35 /0244/ 73208
cet. Baxanean Ştefan.
Staţiunea De la apartamentul cet. Rusnac Căminul cultural al
Balneară 15 / 36 Raisa până la apartamentul cet. Ilico Staţiunii /0244/ 72227
”CODRU” Vasile. Balneare ”Codru”
De la casa cet. Duminică Ion până la Căminul cultural
LEORDOAIA 15 / 37 /0244/ 73220
casa cet. Borş Elizaveta. Leordoaia
De la casa cet. Stoianova Elena până la Biblioteca publică
MÎNDRA 15 / 38 /0244/ 72356
casa cet. Manuil Boris. Mîndra
De la casa cet. Vdovicenco Maria până Biblioteca publică
PALANCA 15 / 39 /0244/ 73436
la casa cet. Pisnic Grigori. Palanca
De la casa cet. Zaharia Filip, cont Casa de cultură /0244/ 67645
HOGINEȘTI 15 / 40 personal 02, până la casa cet. Drăgănel Hogineşti
Gheorghe, cont 681
De la casa cet. Portnoi Teodor, nr.01, Casa de cultură /0244/ 65745
MELEȘENI 15 / 42 până la casa cet. Zavorotneac Petru, nr. Meleşeni /0244/ 65-
483. 336
De la casa cet. Chicu Boris, cont
personal nr. 1 al Registrului de evidenţă Primăria satului
a gospodăriilor nr.1, până la casa cet. Nişcani /0244/ 63231
NIȘCANI 15 / 48
Gheorghiţă Roman, cont personal nr.
757 din Registrul de evidenţă a
gospodăriilor nr.8.
De la casa cet. Dorogan Nicolae, contul
nr. 1 din Registrul de evidenţă a /0244/ 35359
Gimnaziul
gospodăriilor populaţiei nr.1, până la /0244/ 35236
ONIȘCANI 15 / 49 Onişcani
cet. Grădinari Parasovia, contul nr.741 /0244/ 93-
din Registrul de evidenţă a gospodăriilor 620
populaţiei nr.8.
De la casa cet. Ţîmbal Leonid, contul nr.
742 din Registrul de evidenţă a Grădiniţa /0244/ 37320
HÎRBOVĂȚ 15 / 50 gospodăriilor populaţiei nr.9, până la Hîrbovăţ
contul 1044 din Registrul de evidenţă a
gospodăriilor populaţiei nr.12.
De la gospodăria cet. Gimnaziul Peticeni /0244/ 77296
PETICENI 15 / 51 Ciubotari Ion Petru, până la gospodăria /0244/ 77236
cet. Popa Vitalie.
În ordine alfabetică, conform Aplicaţiei Casa de cultură
SIPOTENI 15 / 58 Lista Electorală: de la litera ”A” până la Sipoteni, str. 31 /0244/ 76722
litera ”L” (inclusiv). August
În ordine alfabetică, conform Aplicaţiei Liceul Teoretic
SIPOTENI 15 / 59 Lista Electorală: de la litera ”M” până la ”M. Eminescu”, str. /0244/ 76708
litera ”Z” (inclusiv). Latiniei
De la casa cet. Spinei Claudia, nr.01 /0244/ 74444
Casa de cultură
TEMELEUȚI 15 / 60 până la casa cet. Cătăragă Ion, nr.503. /0244/ 74-
Temeleuţi
236
De la casa cet. Chicu Alexandra, str.31
Casa de cultură
VĂLCINEȚ 15 / 63 August până la casa de locuit a cet. Lupu /0244/ 32080
Ion Emanoil str. Păcii.
VĂLCINEȚ 15 / 64 De la casa de locuit a cet. Ursu Ion Șt., Grădiniţa Vălcineț /0244/ 32-652
str. Pușkin, până la casa de locuit a cet.
Lupu Leostin, str. D. Cantemir.