Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluare sumativă

la biologie
în clasa a IX la modulul:
,, Bioritmuri și sisteme de
suținere,,

Data ____________
Numele, prenumele elevului___________________

Nr de puncte _______
Nota _________

Chișinău 2017
Nr. Itemii Varianta I Nr.
Punctaj

1 Scrie , în spațiul rezervat , esența noțiunilor biologice . 0

1
a. Țesut mechanic
2
____________________________________________________
____________________________________________________ 3

___________________________________________________ 4

b. Migrație
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________
2 Analizează imaginea și răspunde la întrebările de mai jos : 0

1
a)ce este reprezentat pe imagine .
2

5
b)Enumeră nu mai puțin de 5 particularități
6
ale scheletului , ce asigură zborul.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3 Completează spațiile libere cu afirmațiile corecte . 0

1
__________________ , ______________________ , au un strat
2
aerifer dezvoltat , care înmagazinează cantități suficiente de aer
3
pentru a asigura _____________________ . Pentru susținere , stuful ,
4
rogozul dispun de __________________________________ în tulpini
și un ___________________ bine dezvoltat , ce fixează planta de 5

substrat. ____________________ sunt plante la care lemnul este cel


mai rezistent țesut mecanic. Pentru susținere , vița-de-vie folosește
organele speciale , numite _________________________ .
Hibernarea , estivația , înflorirea , anabioza reprezintă tipuri de
bioritmuri ________________________ .
4 Citește afirmațiile de mai jos . Înceruiește ,,A,, dacă afirmația este 0

adevărată și ,,F,, , dacă afirmația este falsă . Dacă ai încercuit ,,F,, , 1

scrie afirmația corectă pe linia rezervată . 2

3
A F Plaurii reprezintă insule plutitoare , formate din plante cu
4
rizomi.
___________________________________________________
A F Bioritmul plantelor se desfășoară sub influența cantitații de apă
din sol.
___________________________________________________
5 Coreleaza exemplele de organism (din coloana A) cu structurile de 0

susținere caracteristice acestora (din coloana B). 1

2
Coloana A Coloana B
3
Insecte ( ) 1.Elitre 6.Cochilie 4

Moluște ( ) 2.Endoschelet 7.Craniu 5

6
Păsări ( ) 3.Exoschelet 8.Aripi
7
membranoase
8
Plante ( ) 4.Țesut mecanic 9.Membre 9
posterioare în
formă de Z
Amfibieni ( ) 5.Tulpină 10.Chitină
6 Compară exoscheletul cu endoscheletul , indicînd 2 asemănări și 3 0

deosebiri . 1

2
Asemănări :
3
________________________________________________________ 4
________________________________________________________
5
Exoschelet Criteriu de deosebire Endoschelet 6
7 Elaborează un text în care să prezinți 3 idei referitoare la importanța
structurilor de locomoție ale unui animal acvatic . Intitulează textul. 0

1
_________________________________________________________
2
_________________________________________________________
3
_________________________________________________________
4
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 5

_________________________________________________________ 6

________________________________________________________
Evaluare sumativă
la biologie
în clasa a IX la modulul:
,, Bioritmuri și sisteme de
suținere,,

Data ____________
Numele, prenumele elevului___________________

Nr de puncte _______
Nota _________

Chișinău 2017
Nr. Itemii Varianta I Nr.
Punctaj

1 Scrie , în spațiul rezervat , esența noțiunilor biologice . 0

1
a. Plante epifite
2
____________________________________________________
____________________________________________________ 3

___________________________________________________ 4

b. Bioritm
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________
2 Analizează imaginea și răspunde la întrebările de mai jos : 0

1
a)ce este reprezentat pe imagine .
2

5
b)Enumeră nu mai puțin de 5 particularități ale
6
scheletului , ce au asigurat adaptarea acestui
organism la mediul de viață acvatic.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3 Completează spațiile libere cu afirmațiile corecte . 0

1
__________________ artropodelor nu permite evaporarea apei din
2
corp. Scheletul extern al lăcustei conține un strat dur , impregnat cu
3
o substanță organică rezistentă , numită
4
__________________________________. La plante , sistemul de
susținere este reprezentat în primul rînd , prin _________________ 5

___________________________ . Pentru susținere , vița-de-vie


folosește organele speciale , numite _________________________ .
Hibernarea , estivația , înflorirea , anabioza reprezintă tipuri de
bioritmuri ________________________ .
4 Citește afirmațiile de mai jos . Înceruiește ,,A,, dacă afirmația este 0

adevărată și ,,F,, , dacă afirmația este falsă . Dacă ai încercuit ,,F,, , 1

scrie afirmația corectă pe linia rezervată . 2

3
A F Liniile de creștere sunt caracteristice pentru crusta racilor.
4
___________________________________________________
A F Pentru specia brotăcel este caracteristice un ciclu lunar al
activității.
___________________________________________________
5 Coreleaza exemplele de organism (din coloana A) cu structurile de 0

susținere caracteristice acestora (din coloana B). 1

2
Coloana A Coloana B
3
Pești ( ) 1.Lipsa sternului 6.Cochilie 4

Moluște ( ) 2.Schelet intern 7.Craniu plat 5

6
Păsări ( ) 3.Schelet extern 8.Carenă
7
Plante ( ) 4.Țesut mecanic 9.Înotătoare 8

Reptile ( ) 5.Tulpină 10.Săruri de calciu 9

6 Compară exoscheletul cu endoscheletul , indicînd 2 asemănări și 3 0

deosebiri . 1

2
Asemănări :
3
________________________________________________________ 4
________________________________________________________
5

Exoschelet Criteriu de deosebire Endoschelet


7 Elaborează un text în care să prezinți 3 idei referitoare la importanța
structurilor de locomoție ale unui animal terestru. Intitulează textul. 0

1
_________________________________________________________
2
_________________________________________________________
3
_________________________________________________________
4
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 5

_________________________________________________________ 6

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și