Sunteți pe pagina 1din 53

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi

Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”


Iaşi Facultatea de Zootehnie

Proiectare
tehnologică la
disciplina caprine
Proiect de an:
Student: Arsinte Paul Rareş

Îndrumător: Asist.dr. Radu Rusu


Răzvan
Prof.dr. Pascal Constantin

2009
CUPRINS

1. Memoriu
justificativ…………………………………………………………………………………………
…..4

1.1Importanţă, origine, şi inceputul creşterii


caprinelor……………………………………....4

1.2Situaţia actual creşterii caprinelor în ţara


noastra……………………………………………5

1.3Date din literature de specialitate privitor la rasa


Carpatină……………………………..6

2. Programarea structuriii şi evoluţiei efectivelor de caprine


…………………………………….7

2.1Programarea reproducţiei şi fundamentarea ei


tehnică……………………………………7

2.1.1 Programul de montă şi


fătări……………………………………………………………….8

2.2Programarea evoluţiei lunare a efectivului de


caprine......................................................9

2.3Programarea evolutiei trimestriale a efectivului de


caprine……………………………..21

2.4Programarea evolutiei anuale a efectivului de


caprine……………………………………..25

2.5Programarea numarului de zile


furajate………………………………………………………….26

3. Programarea tehnologiei de creştere şi exploatare a caprinelor


…………………………….27

3.1Specificul întreţinerii pe
categorii…………………………………………………………………...27.

4. Programarea şi organizarea bazei


furajere……………………………………………………………29

2
4.1Norme şi raţii
utilizate……………………………………………………………………………………..29

4.2Sortimente de furaje utilizate


………………………………………………………………………...37

4.3 Modul de preparare si de administrare a


hranei……………………………………………....38

5 Costuri si Venituri
……………………………………………………………………………………………………40

5.2Cost necesar total


nutreţuri……………………………………………………………………………40

5.3Venituri din vânyarea


animalelor………………………………………………………………..….40

5.4Rezultate financiare pe anul


2009………………………………………………………………..…41

Concluzii şi
recomandării……………………………………………………………………………………………..
….42

Bibliografie ..................................................................................................................
................................................43

3
Tema proiectului: Infiinţarea
unei ferme de caprine de rasa
carpatină cu un efectiv rulat
anual de 280 de capete în zona de
deal

4
1.Memoriu justificativ

1.1 IMPORTANTĂ, ORIGINE ŞI ÎNCEPUTUL CREŞTERII


CAPRINELOR

Caprinele reprezintă o specie ce se bucură de un real interes în rândul


crescătorilorde animale.

Acestea au fost crescute şi exploatate de către om încă din cele mai vechi
timpuri. Există în acest sens izvoare istorice conform cărora capra a fost printre
primele animale domesticite de către om.
Cu toate acestea, capra, datorită faptului că este considerată un animal vioi,
neastâmpărat, capricios, risipitor,lacom şi striăcios nu se bucură de prea multa
simpatie din partea marii majorităţi a populaţiei rurale. Însă, trebuie specificat
faptul că specia caprină devine „stricătoare”- ca de altfel orice altă specie de
animale – numai în situaţia în care este lăsată să sufere de foame sau
nesupravegheată mult timp.
Cu toate că multe dintre însuşirile ce o caracterizează nu o plasează înaintea
altor specii de interes zootehnic, capra, în multe ţări pe yi ce trece îşi câştiga un
areal de răspândire tot mai vast. Astfel în tările occidentale din Europa, Africa şi
Asia, unde factorii socio+economici sunt favorabili creşterii caprinelor, această
ramură a zootehniei a înregistrat un real progres.
Interesul economic acordat creşterii caprinelor derivă din capacitatea lor
lactogenă superioară, deoarece este cunoscut şi confirmat faptul că pe durata
unei lactaţii se poate obţine, în condiţii obişnuite, producţii de lapte de cca. 7 – 20
ori mai mari decât propria lor greutate corporală. Alte particularităţi biologice şi
economice care impun acordarea unei atenţii sporite acestei specii sunt
repreyentate de prolificitatea ridicată, precocitatea şi gradul mare de
adaptabilitate şi rezistentă la condiţii iverse şi mai aspre de climă, relief şi
vegetaţie.

5
Datorită tuturor acestor particularităţi biologice si economice caprinele,
împreună cu alte specii, pot contribui în mare măsură la asigurarea unei bune
părţi din deficitul de proteină din hrana oamenilor.

1.2 SITUAŢIA ACTUALĂ CREŞTERII CAPRINELOR ÎN ŢARA


NOASTRĂ

Creşterea caprinelor datează la noi cam din aceeaşi perioadă cu cea a ovinelor.
Cu toate acestea, caprele nu au reuşit să se impună în atenţia crescătorilor
asemenea ovinelor, motiv pentru care efectivele crescute au rămas restrânse
numeric şi au ocupat areale mai reduse îndeosebi acolo unde resursele naturale şi
condiţiile de teren nu permit creşterea altor specii.
Interesul faţă de caprine a fost mereu în creştere datorită fptului că acestea se
peretează la o exploatare eficientă în mica gospodărie. În zonele în care creşterea
animalelor se face în mod traditional, atasamentul faţă de caprinecât şi spiritul de
emulaţie dintre crescători a promovat treptat, poate de multe ori în mod
necontrolat, selecţia pentru anumite însuţiri productive . Asa se explică faptul că
între efectivele de caprine crescute în diverse zone ale ţării există deosebiri în ceea
ce priveşte potenţialul lor productiv.
De fapt, diversitatea în ceea ce priveste potenţialul productiv si aspectul
conformaţiei corporale ale raselor şi populaţiilor de caprine aflate pe teritoriul
naţional.
Efective valoroase se cresc actulmente în zona Sibiului, în Dobrogea şi ân
partea de vest a ţării.
Cu toate acestea în ţara noastrăactualmenete se cresc doar două rase si
anume Carpatina şi Alba de Banat, iar scopul principal al creşterii acestora este
reprezentat de producţia de lapte şi în mai mică măsurăde cea de carne.
Mai mult decât atât, în raport de interesul si posibilităţiile existente, precum şi
din punct de vedere al numărului de capre aflate în proprietetea unei gospodării,
crescatorii pot fi grupaţi astfel:
- Crescătorii care deţin un număr redus; cresc 2 – 5 capre, iar produsele
obţinute sunt utilzate in gospodăria proprie;

- Crescătorii care deţin un număr mai mare de caprine; aceştia reprezintă


majoritatea şi cresc cca. 40 – 60 capete, produsele obţinute prin
comercializare sunt o importantă sursă de venit.

6
În condiţiile ţării noastre scopul principal al cresterii caprinelor este reprezentat
de producţia de lapte şi într-o măsură mai redusă de cea de carne, Izolat în unele
gospodării ţărăneşti este valorificată şi producţia de par şi puf.

1.3 DATE DIN LITERATURA DE SPECIALITATE PRIVITOR LA


RASA CARPATINĂ

Rasa Carpatină.

Este cea mai răspândită şi cea mai veche rasă de caprine din ţara noastră.
Provine din capra Prisca şi se caracterizează prin rusicitate şi rezistenţă deosebită,
fiind de asemenea, primitivă şi foarte heterogenă din punct de vedere al culorii,
dezvoltării corporale şi a producţiilor.
Exteriorul este caracteristic animalelor tardive: talia mijlocie, torace potrivit de
dezvoltat, corp alungit, spinarea ascuţită, şale înguste, piept strâmt. Coarnele sunt
prezente la majoritatea indivizilor din ambele sexe, mai dezvoltată însă la masculi.
Producţia medie de lapte este de 250 – 280 l obţinuţi într-o lactaţie de 200–240
zile. Prolificitatea rasei este relativ redusă încadrându-se între limitele 130 -140 %.
Culoarea la caprinele acestei rase este în majoritatea cazurilor albă, însă se mai
întâlnesc frecvent şi indivizi de diverse culori, precum şi multe bălţături. Urmează
apoi caprele de culoare gri de nuanţe diferite, apoi cele roşcate, albe şi negre.
Structura învelişului pilos este reprezentat din două categorii de fibre: păr şi puf
deosebite intre ele prin lungime şi fineţe, fineţea pufului este cuprinsă între 10-19
µ iar a părului depăşeşte. Lungimea firelor de par este cuprinsă între 7-10 cm cu
maxime de peste 30 cm, iar a fibrelor de puf este de 2-4 cm.
Producţia piloasă este în general redusă, fiind cuprinsă între cca. 0,150+0,250
kg puf şi 0,600-1200 kg păr şi se recoltează prin pieptănare.

7
Greutatea corporală la naştere este cuprinsă între 2,5 ţi 4 kg în funcţie de
numărul de iezi obţinuţi.
La adulti greutatea vie este cuprinsă intre 35 43 kg la femele şi 50-60 kg la
mesculi. Indicele de prolificitate are valori diferenţiate şi poate sa atingă valori
mari intr-un stadiu de vârstă mai avansată până la 145 %.

2.Programarea structurii şi evoluţiei

2.1 PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

a) Efectivul de caprine total şi pe categorii, existent la începutul anului şi


cel programat pentru sfârşitul anului
Tab 1

Efectiv programat
Efectiv existent la
pentru sfârşitul
începutul anului
Nr. anului
Crt. Categorii de caprine
Greutate Greutate
Nr. Nr.
(Tone) (Tone)
1 Ţapi reproducători 5 0,24 5 0,25
2 Capre adulte 202 8,08 202 8,08
3 Tineret femel 0-3 luni
4 Tineret femel 3-6 luni
5 Tineret femel 6-9 luni
6 Tineret femel 9-12 luni 39 1,09 57 1,26
7 Tineret femel 12-18 luni 34 1,06 31 0,69
8 Tineret mascul 0-3 luni
9 Tineret caprin la îngrășat
Caprine adulte la
10
recondiţionat
11 Efectiv total de caprine 280 10,47 295 10,28

8
b) Programul de monte şi fătări pentru anul current
Tab 2
Luna Total
Specificare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 anual
Capre 30 121 51 202
Anul
Iedute 4 20 8 32
precedent
Total 35 141 59 235
Montă Capre
Anul
Iedute
curent
Total

9
2.1.1 PROGRAMUL DE MONTE ŞI FĂTĂRI

Programul de monte și fătări la caprine, perioada: 1 august – 1decembrie 2009


Tab 3

Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III TRIMESTRUL IV Total/an


Specificare Tota Tota Tota Tota
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
l l l l
Gestante 33 33 133 46 189 222
Capre
Negestant
şi 2 2 8 3 11 19
Anul e
iedute
precedent Fătate
Miei fătaţi
Oi 30 30 121 51 172 202
Mioare 6 6 19 6 29 39
Monte
Total 36 36 140 57 197 233
Oi 28 113 141 48 48 189
Mioare 5 20 25 8 8 33
Fătări
Anul curent Total 33 133 166 56 56 222
Masculi 24 94 118 39 39 157
Produș
i Femele 22 94 116 39 39 155
obţinu Total 46 188 234 78 78 312
ţi
Mortalitati 3 4 7 2 2 9
Miei înţărcaţi 43 184 227 72 72 299
2.2 PROGRAMAREA EVOLUŢIEI LUNARE A EFECTIVULUI DE CAPRINE

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 4 In perioada 1-31 IANUARIE 2009

Intrari Iesiri
Efecti
Trcer Efec Vanz Vanz Zile
Trceri v la
Efectiv la i de Tot tiv ari ari Sacrific Tot 11ni S Ef. Ref
Categorii de de la sfarsit
inceputul nas Cumpa la al initi pent pentr ari de Pierd al mal mz Med o
caprine spor alte ul
peroadei teri -rari alte intr al + ru u necesit er iesi furaj (g) iu (%)
categ perioa
cate ari intra prasi ingra ate ri ate
orii dei
gorii ri la sat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
N
Tapi 5 5 5 155 5
1 r
reproducat
t. 0,25 0,25 0,25
N
caprine 202 202 202 6262
2 r
adulte
t. 8,080 8080 8,08
Tineret N
3 femel r
0-3 luni t.
Tineret N
4 femel r
3-6 luni t.
Tineret N
5 femel r
6-9 luni T.
N
Tineret 39 39 39 1209
r
6 femel
0,0
9-12 luni t. 1,09 0,02 1,11 1,11 20
2
N
Tineret 34 34 34 1054
r
7 femel 12-
0,0
18 luni t. 1,06 0,02 1,08 1,08 20
2
Tineret N
8 mascul 0-3 r
luni t.
Tineret N
9 caprin la r
ingrasat t.
1 caprine N
0 adulte la r
reconditio t.

11
nat
N
280 280 280 8680
Efectiv de r
caprine total 10,5
t. 10,4 0,04 10,52 40
2

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

In perioada 1-28 FEBRUARIE

Tab 5

Intrari Iesiri
Efectiv
Zile
Efect Vanz Vanza Trcer la Re
Efectiv la Trceri Sacrifi anim Sm Ef.
Categorii de Tot iv ari ri i de sfarsit fo
inceputul de la cari ale z me
caprine nast Cump spo al initia pentr pentr la Pirde Total ul (%
peroadei alte de furaj (g) diu
eri a-rari r intr l+ u u alte ri iesiri perioa )
categori necesi ate
ari intra prasil ingras categ dei
i tate
ri a at orii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tapi Nr 5 5 5 140
1
reproducator t. 0,25 0,25 0,25
Nr 202 202 202 5656
2 capre adulte
t. 8,08 8,080 8,08
Tineret Nr 22 22 22 1 1 21 616
3 femel 0,1
0-3 luni t. 0,06 0,05 0,11 0,003 0,003 0,10 170
1
Tineret Nr
4 femel
3-6 luni t.
Tineret Nr
5 femel
6-9 luni T.
Tineret Nr 39 39 39 1092
6 femel 0,0
9-12 luni t. 1,11 0,02 1,13 1,13 20
2
Tineret Nr 34 34 7 7 27 952
7 femel 12-18 0,0
luni t. 1,08 0,01 1,09 0,28 0,28 0,87 20
1
Tineret Nr 24 24 24 2 2 22 672
8 mascul 0-3 0,1
luni t. 0,07 0,04 0,11 0,006 0,006 0,10 170
1

12
Tineret Nr
9 caprin la
ingrasat t.
capre adulte Nr
10 reconditiona
t t.
Nr 280 46 46 326 7 3 10 316 9128
Efectiv de
10,5 0,1 0,2 10,7 0,00
caprine total t. 0,13 22 0,229 10,53 380
2 2 5 7 9

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 6 In perioada 1-31 MARTIE

Intrari Iesiri
Efecti
Trcer Efec Vanz Vanz Zile
Trceri v la
Efectiv la i de Tota tiv ari ari Sacrific anim S Ef. Ref
Categorii de de la Tota sfarsi
inceputul naste Cump la l initi pentr pentr ari de Pird ale mz me o
caprine spor alte l -tul
peroadei ri a-rari alte intr al + u u necesit eri furaja (g) diu (%)
categ iesiri perio
cate ari intra prasi ingra ate te
orii a-dei
go-rii ri la sat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tapi Nr
5 5 5 155
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
Nr
Capre 202 7 7 209 209 6479
2 .
adulte
t. 8,08 0,28 0,28 8,36 8,36
Nr
Tineret 21 94 94 115 2 2 113 3503
.
3 femel
0,00 0,00 17
0-3 luni t. 0,10 0,28 0,34 0,62 0,72 0,71
6 6 0
Tineret Nr
4 femel .
3-6 luni t.
Tineret Nr
5 femel .
6-9 luni T.
Tineret Nr
39 39 39 39 1209
6 femel .
9-12 luni t. 1,13 0,02 0,02 1,15 1,15 1,15 20
7 Tineret Nr 27 27 16 16 11 837

13
.
femel 12-
18 luni 0,00 0,00 0,87
t. 0,87 0,64 0,64 0,23 10
8 8 8
Nr
Tineret 22 94 94 116 2 2 114 3596
.
8 masc 0-3
0,00 0,00 17
luni t. 0,10 0,28 0,34 0,62 0,72 0,71
6 6 0
Tineret Nr
9 caprin la .
ingrasat t.
Caprine Nr
1 adulte la .
0 reconditio
t.
nat
1577
Nr 316 188 7 195 511 55 4 59 452
Efectiv de 9
caprine total 10,5 12,0 0,01 1,80 37
t. 0,56 0,28 0,70 1,54 1,79 10,26
3 7 2 2 0

14
PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 7 In perioada Aprilie 1-30

Intrari
PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE
Iesiri
Efectiv
Efectiv Zile
Efect Vanz Vanza la Ef.
la Trceri Trceri anima Sm Ref
Categorii de iv ari ri Sacrific Tot sfarsit m
inceputu de la Total de la le z o
caprine nast cumpar spo initia pentr pentr ari de Pirde al ul ed
l alte intra alte furaja (g) (%)
eri ari r l+ u u necesit ri iesir perioa iu
peroadei catego ri catego te
intra prasil ingras ate i dei
rii rii
ri a at
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tapi Nr
5 5 5 150
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
Nr
Caprine 209 16 16 225 225 6750
2 .
adulte
t. 8,36 0,64 0,64 9 9
Nr
Tineret 113 39 39 152 21 1 22 130 4560
.
3 femel
0,5 0,35 17
0-3 luni t. 0,71 0,11 0,68 1,39 0.35 0,003 1,03
7 3 0
Tineret Nr
4 femel .
3-6 luni t.
Tineret Nr
5 femel .
6-9 luni T.
Tineret Nr
6 femel .
9-12 luni t.
Nr
Tineret 11 39 39 50 11 11 39 1500
.
7 femel 12-
0,0 1,16
18 luni t. 0,23 1,15 1,39 0,44 0,44 0,95 10
13 3
Nr
Tineret 114 39 39 153 22 22 131 4590
.
8 masc 0-3
0,6 17
luni t. 0,71 0,11 0,78 1,49 0,37 0,37 1,12
7 0
Tineret Nr
9 caprine la .
ingrasat t.
Caprine Nr
1 adulte la
0 reconditio t.
nat 15
N
452 78 55 133 585 54 1 55 530 17550
Efectiv de r
caprine total 10,2 1,2 13,5 0,00 1,16 35
t. 0.22 1,79 3,26 1,16 12,35
6 5 2 3 3 0
Tab 8 In perioada Mai 1-31

Intrari Iesiri
Efectiv
Efectiv Efect Vanza Vanza Zile
Trceri Trceri la
la iv ri ri Sacrific Tot anima Sm Ef.
Categorii de de la Total de la sfarsitu
inceputu naste cumpar spo initia pentr pentr ari de Pirde al le z me
caprine alte intra alte l
l ri ari r l+ u u necesit ri iesi furaja (g) diu
catego ri catego perioad
peroadei intra prasil ingras ate ri te
rii rii ei
ri a at
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tapi Nr 5 5 5 155
1 reproducat
ori t. 0,25 0,25 0,25

Capre Nr 225 11 11 236 20 20 216 7316


2
adulte
t. 9 0,44 0,44 9,44 0,8 0,8 8,64
Tineret Nr 130 130 92 92 38 4030
3 femel 0,6 17
0-3 luni t. 1,03 0,68 1,71 1,56 1,56 0,15
8 0
Tineret Nr 21 21 21 21 651
4 femel 0,0
3-6 luni t. 0,35 0,39 0,39 0,39 70
4
Tineret Nr
5 femel
6-9 luni T.
Tineret Nr
6 femel
9-12 luni t.
Tineret Nr 39 39 39 1209
7 femel 12- 0,0
18 luni t. 0,95 0,01 0,96 0,96 10
1
Tineret Nr 131 131 92 92 39 4061
8 mascul 0-3 0,6 17
luni t. 1,12 0,69 1,81 1,56 1,56 0,25
9 0
Tineret Nr 22 22 22 22
9 caprin la 0,0
ingrasat t. 0,37 0,41 0,41 0,41 682
4
Caprine Nr 70
1 adulte la
0 reconditio t.
nat
N
530 54 54 584 204 204 380 18104
Efectiv de r
ovine total 12, 1,4 14,9 3,9 49
t. 1,16 2,62 3,92 11,05
35 7 7 2 0

16
PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 9 In perioada Iunie 1-30

Intrari Iesiri
Efectiv
Zile
Efect Vanza la
Efectiv la Trceri Vanza Trceri anima Sm Ef
Categorii de iv ri Sacrific Tot sfarsitu
inceputul de la Total ri de la le z m
caprine naste cumpar spo initia pentr ari de Pirde al l
peroadei alte intra pentru alte furaja (g) di
ri ari r l+ u necesit ri iesi perioad
catego ri ingras catego te
intra prasil ate ri ei
rii at rii
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Tapi Nr
5 5 5 150
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
Nr
Caprine 216 216 216 6480
2 .
adulte
t. 8,64 8,64 8,64
Nr
Tineret 38 38 38 38 1140
.
3 femel
O,1 17
0-3 luni t. 0,15 0,19 0,34 0,34 0,34
9 0
Nr
Tineret 21 92 92 113 113 3390
.
4 femel
0,2
3-6 luni t. 0,39 1,56 1,79 2,18 2,18 70
3
Tineret Nr
5 femel .
6-9 luni T.
Tineret Nr
6 femel .
9-12 luni t.
Nr
Tineret 39 39 39 1170
.
7 femel 12-
0,0
18 luni t. 0,96 0,01 0,97 0,97 10
1
Nr
Tineret 39 39 39 39 1170
.
8 mascul 0-3
17
luni t. 0,25 0,19 0,44 0,44 0,44
0
9 Tineret Nr 22 92 92 114 114 3420

17
.
ovin la
ingrasat 0,2
t. 0,41 1,56 1,79 2,2 2,2
3
Caprine Nr
20 20 20 20 600
1 adulte la .
0 recondition 0,0
t. 0,8 0,82 0,82 0,82 40
at 2
Nr
380 204 204 584 77 77 507 17520
Efectiv de .
caprine total 11,0 0,6 15,8 0,7 46
t. 3,92 4,79 0,78 15,06
5 8 4 8 0

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 10 In perioada Iulie 1-31

Intrari Iesiri
Efectiv
Efectiv Efect Vanza Zile
Trceri Vanza Trceri la
la iv ri Sacrific Tot anima Sm Ef
Categorii de de la Total ri de la sfarsitu
inceputu naste cumpar spo initia pentr ari de Pirde al le z m
caprine alte intra pentru alte l
l ri ari r l+ u necesit ri iesi furaja (g) di
catego ri ingras catego perioad
peroadei intra prasil ate ri te
rii at rii ei
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tapi N
5 5 5 155
1 reproducat r
ori t. 0,25 0,25 0,25
N
Caprine 216 216 216 6696
2 r
adulte
t. 8,64 8,64 8,64
Tineret N
3 femel r
0-3 luni t.
N
Tineret 113 38 38 151 21 21 130 4681
r
4 femel
0,3
3-6 luni t. 2,18 0,34 0,66 2,84 0,52 0,52 2,32 70
2

18
Tineret N
5 femel r
6-9 luni t.
Tineret N
6 femel r
9-12 luni t.
N
Tineret 39 39 39 1209
r
7 femel 12-
0,0
18 luni t. 0,97 0,01 0,98 0,98 10
1
Tineret N
8 mascul 0-3 r
luni t.
N
Tineret 114 39 39 153 153 4743
r
9 caprin la
0,3
ingrasat t. 2,2 0,44 0,76 2,96 2,96 70
2
Caprine N
20 20 20 620
1 adulte la r
0 recondition 0,0
t. 0,82 0,02 0,84 0,84 40
at 2
N
507 77 77 584 21 21 563 18104
Efectiv de r
ovine total 15,0 1,3 16,5 0,5 19
t. 0,78 1,45 0,52 15,99
6 2 1 2 0

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 11 In perioada August 1-31

Intrari Iesiri
Efectiv
Efectiv Zile
Efect Vanza la
la Trceri Vanza Trceri anima Sm Ef
Categorii de iv ri Sacrific Tot sfarsitu
inceputu de la Total ri de la le z m
caprine naste cumpar spo initia pentr ari de Pirde al l
l alte intra pentru alte furaja (g) di
ri ari r l+ u necesit ri iesi perioad
peroadei catego ri ingras catego te
intra prasil ate ri ei
rii at rii
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19
Tapi N
5 5 5 155
1 reproducat r
ori t. 0,25 0,25 0,25
N
Caprine 216 216 216 6696
2 r
adulte
t. 8,64 8,64 8,64
Tineret N
3 femel r
0-3 luni t.
N
Tineret 130 130 92 92 38 4030
r
4 femel
0,2
3-6 luni t. 2,32 0,28 2.6 2,3 2,3 0,3 70
8
N
Tineret 21 21 21 21 651
r
5 femel
0,0
6-9 luni t. 0,52 0,54 0,54 0,54 40
2
Tineret N
6 femel r
9-12 luni t.
N
Tineret 39 39 39 1209
r
7 femel 12-
0,0
18 luni t. 0,98 0,01 0,99 0,99 10
1
Tineret N
8 mascul 0-3 r
luni t.
N
Tineret 153 153 153 4743
r
9 caprin la
0,3
ingrasat t. 2,96 0,33 3,29 3,29 70
3
Caprine N
20 20 20 620
1 adulte la r
0 recondition 0,0
t. 0,84 0,02 0,86 0,86 40
at 2
N
563 21 21 584 92 92 492 18104
Efectiv de r
caprine total 15,9 0,6 17,1 23
t. 0,52 1,18 2,3 2,3 14,87
9 5 7 0

20
PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 12 In perioada Septembrie 1-30

Intrari Iesiri
Efectiv
Efect Vanza Zile
Efectiv la Trceri Vanza Trceri la
iv ri Sacrific Tot anima Sm Ef. Ref
Categorii de inceputu de la Total ri de la sfarsitu
naste cumpar spo initia pentr ari de Pirde al le z medi o
caprine l alte intra pentru alte l
ri ari r l+ u necesit ri iesi furaja (g) u (%)
peroadei catego ri ingras catego perioad
intra prasil ate ri te
rii at rii ei
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tapi Nr
5 5 5 150
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
Nr 10
Caprine 216 216 22 22 194 6480
2 . %
adulte
t. 8,64 8,64 0,88 0,88 7,76
Tineret Nr
3 femel .
0-3 luni t.
Nr
Tineret 38 38 38 38 1140
.
4 femel
0,0
3-6 luni t. 0,3 0,07 0,37 0,37 0,37 70
7
Nr
Tineret 21 92 92 113 113 3390
.
5 femel
0,1
6-9 luni T. 0,54 2,3 2,43 2,97 2,97 40
3
Tineret Nr
6 femel .
9-12 luni t.
Nr
Tineret 39 39 8 8 31 1170
.
7 femel 12-
0,0
18 luni t. 0,99 0,01 1 0,32 0,32 0,68 10
1
Tineret Nr
8 mascul 0-3 .
luni t.
Nr
Tineret 153 153 153 153 4590
.
9 caprin la
0,3
ingrasat t. 3,29 0,32 3,61 3,61 3,61 70
2
Caprine Nr
20 20 20 20 600
1 adulte la .
0 recondition 0,0
t. 0,86 0,02 0,88 0,88 0,88 40
at 2

21
N 10
492 92 92 584 153 68 20 241 343 17520
Efectiv de r %
caprine total 14,8 0,5 17,7 6.0 23
t. 2,3 2,85 3,61 1,57 0,88 11,66
7 5 2 6 0

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 13 In perioada Octombrie 1-31

Intrari Iesiri
Efectiv
Efectiv Zile
Efect Vanza la E
la Trceri Vanza Trceri anima Sm
Categorii de iv ri Sacrific Tot sfarsitu m
inceputu de la Total ri de la le z
caprine naste cumpar initia pentr ari de Pirde al l d
l alte spor intra pentru alte furaja (g)
ri ari l+ u necesit ri iesi perioad u
peroadei catego ri ingras catego te
intra prasil ate ri ei
rii at rii
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Tapi N
5 5 5 155
1 reproducat r
ori t. 0,25 0,25 0,25
N
Caprinei 194 8 8 202 202 6262
2 r
adulte
t. 7,76 0,32 0,32 8,08 8,08
Tineret N
3 femel r
0-3 luni t.
Tineret N
4 femel r
3-6 luni t.
Tineret N
113 38 38 151 21 21 130 4030
5 femel r
6-9 luni t. 2,97 0,32 0,18 0.5 3,47 0,58 0,58 2,89 40
Tineret N
6 femel r
9-12 luni t.
7 Tineret N
31 31 31 961
femel 12- r
18 luni t. 0,68 0,00 0,009 0,689 0,689 10

22
9
Tineret N
8 mascul 0-3 r
luni t.
Tineret N
9 caprin la r
ingrasat t.
Caprine N
1 adulte la r
0 recondition
t.
at
N
343 46 46 389 21 21 368 12059
Efectiv de r
caprine total 11,6 0,18 0,82 12,4 0,5
t. 0,64 0,58 11,9 30
6 9 9 8 8

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 14 In perioada Noiembrie 1-30

Intrari Iesiri
Efectiv
Efectiv Efect Vanza Zile
Trceri Vanza Trceri la
la iv ri Sacrific Tot anima Sm Ef. Ref
Categorii de de la Total ri de la sfarsitu
inceputu naste cumpar initia pentr ari de Pirde al le z medi o
caprine alte spor intra pentru alte l
l ri ari l+ u necesit ri iesi furaja (g) u (%)
catego ri ingras catego perioad
peroadei intrar prasil ate ri te
rii at rii ei
i a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nr
Tapi 5 5 5 150
.
1 reproducat
0,2
ori t. 0,25 0,25
5
Nr
202 202 202 6060
Caprine .
2
adulte 8,0
t. 8,08 8,08
8
Tineret Nr
3 femel .
0-3 luni t.
4 Tineret Nr
femel .

23
3-6 luni t.
Nr
Tineret 130 130 53 36 89 41 3900
.
5 femel
2,8
6-9 luni T. 0,15 0,15 3,04 1,48 1 2,48 0,56 40
9
Tineret Nr
21 21 21 21 630
6 femel .
9-12 luni t. 0,58 0,01 0,59 0,59 0,59 20
Nr
Tineret 31 31 31 961
.
7 femel 12-
0,6 0,00
18 luni t. 0,009 0,69 0,69 10
89 9
Tineret Nr
8 mascul 0-3 .
luni t.
Tineret Nr
9 caprin la .
ingrasat t.
Caprine Nr
1 adulte la .
0 recondition
t.
at
Nr
368 21 21 389 53 36 89 300 11701
Efectiv de .
caprine total 11, 0,74 0,74 12,64 2,4
t. 0,58 1,48 1 10,17 50
9 9 9 9 8

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

Tab 15 In perioada Decembrie 1-31


Intrari Iesiri
Efectiv
Efectiv Efect Vanza Vanza Zile
Trceri Trceri la
la iv ri ri Sacrific Tot anima Sm Ef.
Categorii de de la Total de la sfarsit
inceputu naste cumpar initia pentr pentr ari de Pirde al le z me
ovine alte spor intra alte ul
l ri ari l+ u u necesit ri iesi furaja (g) diu
catego ri catego perioad
peroadei intra prasil ingras ate ri te
rii rii ei
ri a at
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Berbeci Nr
5 5 5 155
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
2 Oi adulte Nr 202 202 202 6262
.

24
t. 8,08 8,08 8,08
Tineret Nr
3 femel .
0-3 luni t.
Tineret Nr
4 femel .
3-6 luni t.
Tineret Nr
41 41 41 41 (41) 1271
5 femel .
6-9 luni T. 0,56 0,05 0,05 0,61 0,61 0,61 (0,61) 40
Tineret Nr
21 36 36 57 57 1767
6 femel .
9-12 luni t. 0,59 1 0,03 1,03 1,62 1,62 20
Nr
Tineret 31 31 31 961
.
7 femel 12-
0,00 0,00
18 luni t. 0,69 0,699 0,699 10
9 9
Tineret Nr
8 mascul 0-3 .
luni t.
Tineret Nr
9 ovin la .
ingrasat t.
Ovine Nr
1 adulte la .
0 reconditio
t.
nat
N
300 36 36 336 41 336 10416
Efectiv de r.
ovine total 10,1 0,08 1,08 11,2
t. 1 0,61 11,25 70
7 9 9 5

2.3 PROGRAMAREA EVOLUŢIEI TRIMESTRALE A EFECTIVULUI DE CAPRINE

Tab 16 PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE In Trimestrul I


Categorii de Efectiv Intrari Iesiri Efectiv Zile Smz E
caprine la la anima (g) m
inceputu naste cumpar Trceri spo Total Efect Vanza Vanza Trceri Sacrific Pirde Tot sfarsitu le

25
l ri ari de la r intra iv ri ri de la ari de ri al l furaja
peroadei alte ri initia pentr pentru alte necesit iesi perioad te
catego l+ u ingras catego ate ri ei
rii intra prasil at rii
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
1 Tapi Nr 5 450
5 5
reproducat .
ori t. 0,2 0,25
0,25
5
2 Caprine Nr 7 7 209 18397
202 209
adulte .
t. 8,0 0,28 0,28 8,36
8,36
80
3 Tineret Nr 116 116 116 3 3 4119
113
femel .
0-3 luni t. 0,34 0,3 0,73 0,73 0,009 0,00 510
0,71
9 9
4 Tineret Nr
femel .
3-6 luni t.
5 Tineret Nr
femel .
6-9 luni T.
6 Tineret Nr 39 39 39 3510
39
femel .
9-12 luni t. 1,0 0,0 0,06 1,15 1,15 1,15 60
9 6
7 Tineret Nr 34 23 23 2843
34 11
femel 12- .
18 luni t. 1,0 0,0 0,038 1,098 0,28 0,28 60
0,23
6 38
8 Tineret Nr 118 118 4 114 4268
114
mascul 0-3 .
luni t. 0,35 0,3 0,73 0,73 0,012 0,01 510
0,71
8 2
9 Tineret Nr
Caprin la .
ingrasat t.
1 Caprine Nr
0 adulte la .
recondition t.
at
Efectiv de Nr 7 241 521 62 7 452
280 232 33587
Caprine total .
t. 10, 0,28 0,8 1,83 11,2 1,43 0,021 10,26 114
0,69
4 6 5 0

26
Tab 17 Intrari PROGRAMAREA EFECTIVELOR Iesiri
DE CAPRINE In Trimestrul II
Efectiv
Zile
Trcer Efec Vanz Vanza la
Efectiv la Trceri anima Ef. Ref
Categorii de i de tiv ari ri Sacrific sfarsit Smz
inceputul Total de la le me o
caprine naste Cump- la initi pentr pentr ari de Pird Total ul (g)
peroadei spor intra alte furaja diu (%)
ri arari alte al + u u necesit eri iesiri perioa
ri catego te
categ intra prasil ingras ate dei
rii
orii ri a at
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tapi Nr
5 5 5 455
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
Nr
Caprine 209 27 27 236 20 216 20546
2 .
adulte
t. 8,36 1,08 1,08 9,44 0,8 8,64
Nr
Tineret 113 39 39 152 151 1 152 9730
.
3 femel
0,00 2,25
0-3 luni t. 0,71 0,11 0,57 0,67 1,39 2,25 510
3 3
Tineret Nr
113 113 113 113 4041
4 femel .
3-6 luni t. 1,91 0,27 2,18 2,18 2,18 140
Tineret Nr
5 femel .
6-9 luni T.
Tineret Nr
6 femel .
9-12 luni t.
Nr
Tineret 11 39 39 50 11 11 39 3897
.
7 femel 12-
0,03
18 luni t. 0,23 1,15 1,183 1,41 0,44 0,44 0,97 30
3
Tineret Nr
114 39 39 153 153 9821
8 mascul 0-3 .
luni t. 0,71 0,11 1,55 1,66 2,37 2,37 510
Tineret Nr
114 114 114 114 7481
9 Caprin la .
ingrasat t. 1,93 0,27 2,2 2,2 2,2 140
Caprine Nr
20 20 20 20 1282
1 adulte la .
0 recondition
t. 0,8 0,02 0,82 0,82 0,82 80
at
Nr 452 313 391 843 182 1 336 507 57253
Efectiv de
10,2 1,16 9,79 20,0 0,0 5,06
Caprine total t. 5,72 2,63 15,06 1410
6 3 3 6 03 3

27
Tab 18 PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE In Trimestrul III

Intrari Iesiri
Efectiv
Zile
Efectiv la Efect Vanza la
Trceri Vanza Trceri anima Sm E
Categorii de inceputu iv ri Sacrific Tot sfarsitu
de la Total ri de la le z m
caprine l naste cumpar spo initia pentr ari de Pirde al l
alte intra pentru alte furaja (g)
peroadei ri ari r l+ u necesit ri iesi perioad
catego ri ingras catego te
intra prasil ate ri ei
rii at rii
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Tapi Nr
5 5 5 460
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
Nr
Caprine 216 216 22 22 194 19872
2 .
adulte
t. 8,64 8,64 0,88 0,88 7,76
Tineret Nr
3 femel .
0-3 luni t.
Nr
Tineret 113 38 38 151 151 151 9851
.
4 femel
0,6 21
3-6 luni t. 2,18 0,34 1,01 3,19 3,19 3,19
7 0
Nr
Tineret 113 113 113 113 4041
.
5 femel
0,1
6-9 luni T. 2,82 2,97 2,97 2,97 80
5
Tineret Nr
6 femel .
9-12 luni t.
Nr
Tineret 39 39 8 8 31 3588
.
7 femel 12-
0,0
18 luni t. 0,97 0,03 1 O,32 0,32 0,68 30
3
Tineret Nr
8 mascul 0-3 .
luni t.
Nr
Tineret 114 39 39 153 153 153 14076
.
9 Caprin la
0,9 21
ingrasat t. 2,2 0,44 1,41 3,61 3,61 3,61
7 0
1 Caprine Nr 20 20 20 20 1840

28
adulte la
0,0 12
0 recondition t. 0,82 0,06 0,88 0,88 0,88
6 0
at
N
507 190 190 697 153 181 20 354 343 53728
Efectiv de r
Caprine total 15,0 1,8 20,5 8,8 65
t. 3,6 5,48 3,61 4,39 0,88 11,66
6 8 4 8 0

Tab 19 PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE In Trimestrul IV

29
Intrari Iesiri
Efectiv
Zile
Efect Vanza la
Efectiv la Trceri Vanza Trceri anima Sm Ef. Ref
Categorii de iv ri Sacrific Tot sfarsitu
inceputul de la Total ri de la le z medi o
caprine naste cumpar initia pentr ari de Pirde al l
peroadei alte spor intra pentru alte furaja (g) u (%)
ri ari l+ u necesit ri iesi perioad
catego ri ingras catego te
intrar prasil ate ri ei
rii at rii
i a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tapi Nr
5 5 5 460
1 reproducat .
ori t. 0,25 0,25 0,25
Nr
Caprine 194 8 8 202 202 18584
2 .
adulte
t. 7,76 0,32 0,32 8,08 8,08
Tineret Nr
3 femel .
0-3 luni t.
Tineret Nr
4 femel .
3-6 luni t.
Nr
Tineret 113 38 38 151 53 98 151 (41) 9852
.
5 femel
12
6-9 luni T. 2,97 0,32 0,38 0,7 3,67 1,48 2,19 3,67 (0,61)
0
Tineret Nr
57 57 57 57 2397
6 femel .
9-12 luni t. 1,58 0,04 1,62 1,62 1,62 40
Nr
Tineret 31 31 31 2883
.
7 femel 12-
0,00
18 luni t. 0,68 0,009 0,689 0,699 30
9
Tineret Nr
8 mascul 0-3 .
luni t.
Tineret Nr
9 Caprin la .
ingrasat t.
Caprine Nr
1 adulte la .
0 recondition
t.
at
Nr
343 103 103 446 53 98 151 295 34176
Efectiv de .
Caprine total 11,6 0,42 2,64 14,30 3,6 19
t. 2,21 1,48 2,19 10,64
6 9 9 9 7 0

30
2.4 PROGRAMAREA EVOLUŢIEI ANUALE A EFECTIVULUI DE CAPRINE

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE CAPRINE

anual

Tab 20
Categorii de Efectiv Intrari Iesiri Efectiv Zile Smz
caprine la la anima (g) m
inceputu naste cumpar Trceri spo Total Efect Vanza Vanza Trceri Sacrific Pirde Tota sfarsitu le
l ri ari de la r intra iv ri ri de la ari de ri l l furaja
peroade alte ri initia pentr pentru alte necesit iesir perioad te
i catego l+ u ingras catego ate i ei
rii intra prasil at rii
ri a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Tapi Nr 5 1825
5 5
reproducat .
ori t. 0,2 0,25
0,25
5
2 Caprine Nr 42 42 244 42 42 77399
202 202
adulte .
t. 8,0 1,68 1,68 9,76 1,68 1,68
8,08
80
3 Tineret Nr 155 155 155 151 4 155 13849 102
femel . 0
0-3 luni t. 0,45 0,9 1,41 1,41 1,41 0,01 0,42
6
4 Tineret Nr 151 151 151 151 151 13892
femel .
3-6 luni t. 2,25 0,9 3,19 3,19 3,19 3,19 350
4
5 Tineret Nr 151 151 151 53 98 151 13893
(41)
femel .
6-9 luni T. 2,25 0,9 3,19 3,19 1,48 2,19 3,19 340
(0,61)
4
6 Tineret Nr 57 57 96 39 39 5907
39 57
femel .
9-12 luni t. 1,0 1,58 0,1 1,68 2,77 1,15 1,15 1,62 100

31
9
7 Tineret Nr 39 39 73 42 42 13162
34 31
femel 12- .
18 luni t. 1,0 1,15 0,1 1,26 2,32 1,17 1,17 120
0,699
6 1
8 Tineret Nr 157 157 157 4 157 7688
mascul 0-3 t. 0,46 1,9 2,39 2,39 0,01 2,39 102
luni 3 0
9 Tineret Nr 153 153 153 153 153 13429
Caprin la
t. 2,37 1,2 3,61 3,61 3,61 3,61 350
ingrasat
4
1 Caprine Nr 20 20 20 20 20 22400
0 adulte la .
recondition t. 0,8 0,0 0,88 0,88 0,88 0,88 200
at 8
Efectiv de N 613 925 1205 205 523 20 8 910 16328
280 312 295
Caprine total r 4
t. 10, 12,08 6,3 19,2 29,6 5,09 10,79 0,88 0,02 19,0 350
0,91 10,64
4 9 9 5 0

2.5 PROGRAMAREA NUMĂRULUI DE ZILE FURAJATE

Tab 21
Catego Capre Capre
Capre la
rii de 9-12 12-18 capre în partea partea
0-3 luni 3-6 luni 6-9 luni recondiţio Ţapi Total
caprin luni luni lactaţie I-a de a II-a de
nat
e gestaţie gestaţie

32
Număr
zile
27938 13892 13893 5907 13211 77399 18397 9730 3122 1825 185314
furajat
e

33
3.Programarea tehnologiei de crestere şi exploatare a
caprinelor

3.1 SPECIFICUL ÎNTREŢINERII CAPRINELOR PE CATEGORII

S-a realizat prin lucrări de amenajare a spaţiilor de adăpostire a caprelor


mame în perioada de alăptare.
Amenajarea spaţiilor de adăpostire s-a efectuat prin compartimentarea
spaţiului
pentru caprele gestante, boxele pentru caprele la fătare şi boxele comune
pentru capre cu iezi.
Pregătirea spaţiilor de adăpostire a
caprelor mame şi iezilor obţinuţi a
urmărit şi asigurarea unui microclimat
corespunzător.
Asigurarea condiţiilor de hrănire şi
îngrijire a caprelor mame şi iezilor în
perioada de alăptare a constituit
elementele tehnologice importante
pentru efectivele de capre mame .
Normele de hrană stabilite şi
nivelul hrănirii asigurat caprelor mame
în perioada de alăptare a urmărit exprimarea capacităţii de alăptare a
caprelor şi asigurarea dezvoltării corespunzătoare a mieilor sugari.
Normele de hrană pentru caprele care alăptează s-a stabilit în raport cu
greutatea
corporală a caprelor mame, diferită în funcţie de rasă.
Pentru iezii sugari, de la vârsta de 20-28 zile s-a introdus hrănirea
suplimentară
prin administrarea la discreţie, de amestecuri de furaje concentrate, şi furaje
fibroase.
Lucrările de îngrijire a caprelor şi mieilor în perioada de după fătare au
asigurat
igiena suptului iezilor, igiena adăpostului şi condiţii normale de microclimat.
Supravegherea şi asistenţa la fătare a caprelor, îngrijirea iedului la fătare
şi
realizarea unor tratamente curente de prevenire a îmbolnăvirii iezilor au fost
activităţi permanente a personalului îngrijitor.
Elementele dimensionabile pentru stabulaţia caprinelor

• suprafaţa: 1,5-mp/cap capre adulte; 1,4-1,5 mp/cap tineret; 2,3-2,5 mp/cap capre cu iezi; 0,4
mp/cap iezi; 4-5 mp/cap la tapi;
• front de furajare: 40-45 cm/cap capre adulte; 30-40 cm/cap tineret; 40-45 cm/cap capre cu
iezi; 20 cm/cap iezi; 50 cm/cap tapi

Amenajari si construcţii anexe

• tarcuri si ocoale pe păşune cu umbrare


• padocuri pentru insorire, miscare, joacă; se recomandă o suprafat dubla fată de suprafat
adăpostului; o parte se pavează cu caramidă, o parte rămâne cu pământ pentru a permite
odihna ongloanelor;
• spatii pentru depozitare (1mp/cap) si pregătirea furajelor (7mp/100cap) cu utilajele si instalatii
aferente;

35
4. Programarea şi organizarea bazei furajere

4.1 NORME ŞI RAŢII UTILIZATE

Tab 22 Norme de hrana pentru caprine adulte

Specific
SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC
are

Tapi in
perioad
1,47 0,98 56 56 4,5 3,5 2
a de
repaus
Tapi in
perioad
a de
pregatir 1,48 0,98 56 56 4,6 3,5 2
e
pentru
monta
Tapi in
perioad
1,47 1,13 65 65 5,2 4 21,62
a de
monta
Capre
in
prima
1,2 0,69 43 43 3,5 2,5 1,56
parte a
gestati
ei
Capre
in a
doua
1,1 0,83 80 80 7,2 3,4 2,09
parte a
gestati
ei
Capre
in 1,81 1,46 133 133 12 6
lactatie

36
1. Raţie de hrană pentru categoria ţapi în repaus sexual
(iarna)

Tab 23

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDO


1,47 0,98 56 56 4,5 3,5 2
Fan 1,34 0,98 89,8 91,1 12,7 4,2 2
natur
al

2. Raţie de hrană pentru categoria ţapi in pregătire (montă vară)

Tab 24

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDO


1,47 0,98 56 56 4,5 3,5 2
Fan 1,1 0,98 103,4 97,9 8,25 4,4 1,23
natur
al

2. Raţie de hrană pentru categoria ţapi in perioada de


montă vară

Tab 25

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDO


1,47 1,13 65 65 5,2 4 2
Pajişt 1,27 1,13 119,4 113 9,5 5,1 1,42
e de
deal

3. Raţie de hrană pentru categoria ţapi in perioada de


montă – iarnă

Tab 26

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDO


1,47 1,13 65 65 5,2 4 2
Fan 1,32 0,96 88,4 89,8 12,5 3,96 1,97
natur

37
al

Poru 0,13 0,17 10,6 15,6 0,5 0,04


mb
boabe
Total 1,45 1,13 99 105,4 13 4 1,97

4. Raţie de hrană pentru capre la început de lactaţie – iarnă

Tab 27

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


2,11 1,84 178 178 15,5 7,5 2,32
Fân de 1,64 1,1 183,6 154 25,4 4,1
lucernă
Porumb 0,58 0,74 47,5 69,6 2 0,2
boabe
Fosfat 0,02 4,2 3,2
dicalcic
Total 2,25 1,84 231,1 223,6 31,6 7,5 1,97

6Raţie de hrană pentru capre la mijlocul lactaţiei de vară

Tab 28

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,81 1,46 133 12 6 2,09
Pajiste de 1,64 1,46 154 146 12,3 6,56 1,84
deal

6 Raţie de hrană pentru capre la început de gestaţie-iarnă

Tab 29

38
Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC
1,2 0,69 43 43 3,5 2,5 1,62
Fân 0,94 0,69 62,9 63.9 8,9 2,8 1,4
natural

8. Raţie de hrană pentru capre la început de gestaţie-vară

Tab 30

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,2 0,69 43 43 3,5 2,5 1,62
Pajişte de 0,78 0,69 73,3 69.4 5,8 3,12 0,9
deal

9. Raţie de hrană pentru capre partea a doua de gestaţie- iarnă

Tab 31

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,1 0,83 80 80 7,2 3,4 1,56
Fân de 0,86 0,58 96,3 80,8 13,3 2,2 1,03
lucerna
Porumb 0,2 0,25 16,4 24 0,7 0,06
boabe
Fosfat 0.006 1,4 1,14
dicalcic
Total 1,07 0,83 112,7 104,8 1,03 15,4 3,4

39
Norme de hrană pentru tineretul caprin în funcţie de
vârsta

Tab 32

Specific
SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC
are

0-3 0,9 0,5 64 64 3,6 1,7 0,9

3-6 1,1 0,66 62 62 3,8 1,7 1,1

6-9 1,15 0,68 55 55 3,7 1,8 1,15

9-12 1,07 0,58 37 37 3 2 1,52

12-18 1,14 0,64 40 40 2,3 2,3 1,57

40
1. Raţie de hrană pentru categoria tineret caprin 1-3 luni –iarnă

Tab 33

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


0,9 0,5 64 64 3,6 1,7 0,9
Fân 0,43 0,25 48,2 40,4 6,7 1,1 0,5
lucern
a
Tarâţ 0,3 0,25 34,2 30,1 0,5 3,8
ă de
grâu
Total 0,73 0,5 82,4 70,5 7,2 4,9 0,5

2. Raţie de hrană pentru categoriea tineret caprin 1-3 luni –vara

Tab 34

Furaje SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


0,9 0,5 64 64 3,6 1,7 0,9
Pajişt 0,3 0,25 28,2 27 2,25 1,2 0,34
e de
deal
Tărâţ 0,39 0,32 44,5 37 0,6 4,9
ă de
grâu
Creta 0,002 0,75
furjer
ă

41
Total 0,692 0,57 72,7 64 3,6 6,1 0,34

3. Raţie de hrană pentru categoria de tineret caprin 3-6 luni – iarna

Tab 35

Furaje SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,1 0,66 0,62 62 3,8 1,7 1,1
Fân 0,71 046 47,6 48,3 6,7 2,1 1,06
natur
al
Tărât 0,24 0,2 27,4 23 0,36 6,7
ă de
grâu
Total 0,95 0,66 75 71,3 7,06 0,36 1,06

4. Raţie de hrană pentru categoria tineret caprin 3-6 luni-vară

Tab 36

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,1 0,66 62 62 3,8 1,7 1,1
Pajişt 0,8 0,66 75 71,2 6 3,2 0,9
e de
deal

5. Raţie de hrană pentru categoria tineret caprin 6-8 luni- vară

Tab 37

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,15 0,68 55 55 3,7 1,8 1,15
Pajişt 0,76 0,68 71,4 67,6 5,7 3,04 0,85
e de
deal

7 Raţie de hrană pentru categoria tineret caprin 6-9 luni – iarnă

42
Tab 38

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,15 0,68 55 55 3,7 1,8 1,15
Fân 0,74 0,54 49,6 50,3 7,03 2,2 1,1
natur
al
Tărâţ 0,15 0,14 17,1 14,4 0,23 1,9
a de
grâu
Total 0,89 0,68 66,7 64,7 7,26 4,1 1,1

7.Raţie de hrană pentru categoria de caprine 9-12 luni – iarnă

Tab 39

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,07 0,58 37 37 3 2 1,52
Fân 0,79 0,58 52,9 53,7 7,5 2,4 1,18
natur
al

8. Raţie de hrană pentru categoria caprin 12-18 luni iarnă

Tab 40

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,14 0,64 40 40 3,3 2,3 1,57
Fân 0,87 0,64 58,3 59,1 8,2 2,6 1,3
natur
al

9. Raţie de hrană pentru tineret caprin 12-18 luni –vară

Tab 41

Furaj SU UFL PDIN PDIE Ca P UIDC


1,14 0,64 40 40 3,3 2,3 1,57

43
Pajişt 0,72 0,64 67,6 64,1 5,4 2,9 0,81
e de
deal

44
4.2 SORTIMENTE DE FURAJE ŞI NECESARUL DE NUTREŢURI PE CATEGORII

Tab 42
NUTREŢURI UTILIZATE
Peri- Pajişte de deal Fân natural Fân lucernă Tărâţă de grâu Porumb boabe Fosfat dicalcic
Categorii
oada Kg Zile Kg Zile Kg Zile Kg Zile Kg Zile Kg Zile
total total total total total total
/zi furajate /zi furajate /zi furajate /zi furajate /zi furajate /zi furajate

Ţapi 6,89 920 6,3 t

Capre 7,83 42257 331 t


Tineret f.
4,5 13241 59,5 t
VARĂ

3-6 luni
Tineret f.
12-18 4,09 7134 29 t
luni
Tineret la
4,05 10086 41 t
ingrăşat

Ţapi 1,58 905 1,4 t

1,6 0,01
Capre 1,1 12527 14 t 25054 4,08 t 0,52 25054 6,2 t 25054 0,3 t
3 5
Tineret f.
1,65 12591 21 t
6-9luni
IARNĂ

Tineret f.
0,93 6024 5,6 t
9-12 luni
Tineret f.
12-18 1,03 6059 6,2 t
luni
Tineret
0,1 0,1
m-f 1-3 13969 2,2 t 13969 1,6 t
6 2
luni
TOTAL 466,8 t 48,2 t 43 t 1,6 t 6,2 t 0,3 t
4.3 MODUL DE PREPARARE ŞI ADMINISTRARE A HRANEI

Alimentaţia caprinelor

O particularitate biologică şi implicit economică a speciei o reprezintă


valorificarea superioară a tuturor categoriilor de nutreţuri:

- Vegetale – masă verde, făinuri, pleavă, paie, siloz,


rădăcinoase, frunzare, concentrate, deşeuri tehnice, etc.;

- Animale – reziduri lactate, sau de peşte, etc.;

- Industriale – tărâţe, făină furajeră, reziduri microbiologice,


etc.;

Caprele nu sunt pretenţioase însă lacome cu pronunţat simţ


preferenţial faţă de anumite sortimente de nutreţuri şi chiar părţi din acestea
şi foarte capricioase faţă de starea de igienă a furajelor.

În condiţii de stabulaţie permanentă în adăpost, cu furajare dirijată,


caprele sunt hrănite pe bază de norme şi raţii pentru intensificarea
producţiilor lor. Rasele perfecţionate produc în general o cantitate de lapte
de 20 de ori mai mare decât greutatea proprie şi un număr de peste 155%
de iezi

Alimentaţia în perioada de păşunat

Timpul de păşunat este de 10 -12 ore pe zi, în care intră şi cel rezervat
pentru mulgere, masa verde ingerată este de 8 -10 Kg/zi la adulte, 4-5 kg la
tineret peste şase luni şi 2-3 Kg/zi la iezi.

În cadrul acestui sistem se mai poate asigura furajarea folosindu-se


amestecul unic pe bază de furaje fibroase 65% din care ( ½ fân şi ½
grosiere), siloz, masă verde, rădăcinoase tocate 20% şi 15% ştiuleţi de
porumb, totul tocat, omogenizat şi eventual umectat cu soluţie slabă de
saramură sau melasă.

Producerea şi valorificarea pajiştilor cultivate

Se fac arături la 25 – 30 cm cu nivelare prin tăvălugire, însămânţare la


2-3 cm, ierbicidare, administrare de îngrăşământ natural 50 to/ha sau chimic
N – 50 Kg/ha; P – 50 Kg/ha şi K – 50 Kg/ha.

Se impune asigurarea unei surse fixe sau mobile de apă. Terenul se


împarte în 5-6 parcele pentru fiecare revenind 5-6 zile de păşunat, intrarea în
prima parcelă făcându-se când plantele au înălţimea de 12 – 14 cm. Pentru
eficientizare, parcelarea se face prin delimitare cu garduri vii, din arbuşti de
foioase şi răşinoase ( soc, sălcioară, cătină albă, păducel, alun ). În lipsa
arbuştilor se pot executa garduri permanente sau mobile în scopul delimitării
parcelelor.

Alimentaţia caprinelor în stabulaţie

Stabulaţia durează cca. 150 zile în funcţie de durata sezonului de iarnă.


În această perioadă caprinele se hrănesc în mod tradiţional cu diferite fânuri,
concentrate numai în prima lună de lactaţie în cantităţi de 200 – 300 g/zi.

În exploatarea semiintensivă şi intensivă hrănirea se face pe bază de


norme şi raţii. Nivelul de consum atinge 3 – 3,5% substanţă uscată din
greutatea vie şi variază în raport cu starea fiziologică fiind minimă la
sfârşitul gestanţiei şi maximă între 6 şi 10 săptămâni de lactaţie.

Înţărcarea

Se face în funcţie de obiectivul principal de exploatare – obţinerea unei


cantităţi mai ridicate de lapte comercializabil sau destinaţia iezilor pentru
prăsilă sau sacrificare.

Înţărcarea poate fi:

47
- tardivă la vârsta de 2-3 luni şi greutatea de 13 -15 Kg la rase
neameliorate;

- timpurie la vârsta de 1 lună şi greutate de 9 – 10 Kg la rase


ameliorate pentru producţia de lapte;

- foarte precoce la vârsta de 4-5 zile, hrănirea făcânduse cu


înlocuitori de lapte şi concentrate până la atingerea greutăţii
optime.

5.COSTURI SI VENITURI

5.1 COST NECESAR TOTAL NUTREŢURI

Tab 43

Nutreţuri Tone Lei/tonă Total


Pajişte de deal 466,8 20 9336
Fân natural 48,2 250 12050
Fân lucerna 43,2 250 10800
Tărâţe de grâu 1,6 300 480
Porumb boabe 6,2 400 2480
Fosfat dicalcic 0,3 2500 750
Total 35896

5.2 VENITURI DIN VÂNZAREA ANIMALELOR

Tab 44

Greutate
Categorii Lei/kg Total Capete Lei/cap Total
Corporală
Capre 880
5 4400 20
adulte
Tineret f. 1480
6 8880 53
6-9 luni
Tineret 3610
7 25270 153
mascul
Tineret f.
- 400 -
Prasilă
Tineret
m. - 1000 -
Prasilă
Total 38550

48
Alte venituri
Tab 45
VENITURI DIN : LEI
Lapte procesat sub formă de 117070
brânzeturi + urdă
Vânzare pielicele 58535
Total 175605

5.3 VENITURI, CHELTUIELI ŞI REZULTATE FINANCIARE PE


ANUL 2009

Tab 46

Denumire Suma lei


Venituri totale, din care: 249017,44

- Venituri din vânzarea animalelor 38550

- Venituri din vânzarea laptelui 58535

- Venituri din vânzarea casului 117070

- Subvenţii pentru diferenţe de preţ 34862,44

Cheltuieli totale 51280

- Cheltuieli cu nutreţurile 35896

- Salarii + taxe şi impozite 4102

- T.V.A. 9743

- Alte cheltuieli 1538

Profit impozabil 197737,44

Impozit pe profit 31637,99

Profit net 16609,45

Rata profitului 323.90

49
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRII

În urma acestui proiect se pot formula câteva concluzii:

Caprinele sunt animale rezistente la boli şi la condiţii extreme de climă,


sun foarte prolifice şi precoce, ceea ce le face să fie răspândite pe alealuri
cât se poate de mari şi de variate.

Laptele de capră, pe lângă faptul că este foarte apreciat, se vinde la un


preţ destul de bun.

În pofida a ceea ce se spunea despre aceasta specie, caprinele sunt


animale care se cresc relative uşor, chiar şi atunci când i se dă o minimă
atenţie în ceea ce priveşte condiiţiile de întreţinere şi de selecţie, se pot
obţine bune rezultate.

Pentru a investi în exploatarea acestei specii nu se cere un efort financiar


foarte mare, deoarece adăposturile se pot realize din material relative
ieftine, iar tehnologia de creştere se realizează cu un nivel minim de
mecanizare

Ca şi recomadare: pentru imbunataţirea atât a calităţii şi a cantităţii


producţiei de lapte, cât şi a condiţilor de muncă, trebuie urmărit a se
achiyiţiona o instalaţie de muls mecanizată, şi un tanc izoterm de colectare
şi păstrare a laptelui în condiţii corespunzatoare.

Faptul ca laptele, sortimentele de branzeturi din lapte de oaie si capra si


carnea
sunt solicitate in tarile europene si nu sunt limitate cantitativ, ar trebui sa
constitue
un obiectiv important pentru asociatiile de producatori, care ar trebui sa se
50
organizeze conform cerintelor pietei.

Bibliografie

1.Constantin Pascal,2007, Creşterea ovinelor şi caprinelor, Ed PIM Iaşi.

2.Dărăban S., 2006, Tehnologia creşterii ovinelor, Ed. Cademicpress Cluj-Napoca

3.Constantin Pascal,2000, Creşterea caprinelor, Ed Fundatiei Axis Iaşi

4. Internet : http://www.cartiagricole.ro/carti/323/Cresterea-ovinelor-si-a-caprinelor
http://facultate.regielive.ro/proiecte/agronomie/rase_de_caprine_si_perspective_de_
crestere-55970.html

5. Lucrari practice

51
52
53